Нов КТД за работещите в системата на предучилищното и училищно образование от община Велико Търново
 _________________________________ [_прочети_подробности_]