Синдикат на българските учители стартира проект BG05SFOP001-2.025-0103-C01 „Гражданско участие в системата на образованието“
 _________________________________ [_прочети_подробности_]