ОБЯВА за организиране на IV Национален конкурс за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

 _________________________________ [_прочети_подробности_]