Писмо на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, относно увеличение на работните заплати на персонала в държавните и общинските институции от системата на предучилищното и училищното образование
 _________________________________ [_прочети_подробности_]