Списъци на одобрените кандидати по Дейност I и по Дейност II за втори етап на финансиране през 2021 година по НП „Изграждане на училищна STEM среда

 _________________________________ [_прочети_подробности_]