Проведе се заседание на Отрасловия съвет
 _________________________________ [_прочети_подробности_]