Становище на Синдикат на българските учители по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование №47-102-01-13, внесен в Народното събрание с Решение № 896 от 30.12.2021 г. на Министерски съвет на Република България
 _________________________________ [_прочети_подробности_]