Облекчен работен режим за педагогически специалисти с професионални заболявания бе подкрепен на заседание на Отрасловия съвет
 _________________________________ [_прочети_подробности_]