Общински колективен трудов договор за системата на предучилищно и училищно образование в община София - 2020

 ____________________________________________________[ прочети подробности ]