Писмо на г-жа Мария Гайдарова - заместник - министър на образованието и науката във връзка с увеличението на работните заплати на персонала в държавните и общински институции от системата на предучилищното и училищното образование
 ____________________________________________________[ прочети подробности ]