СБУ инициира обучение по съставяне и приемане на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование за 2020 г.
 ____________________________________________________[ прочети подробности ]