Педагогическите специалисти се освобождават от осигуровки върху възстановените разходи за транспорт и наем
 ____________________________________________________[ прочети подробности ]