Проведе се заседание на Отрасловия съвет
 ____________________________________________________[ прочети подробности ]