Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Списъци на одобрените кандидати по Дейност I и по Дейност II за втори етап на финансиране през 2021 година по НП „Изграждане на училищна STEM среда


В приложения файл ще намерите:

1. Списък на одобрените училища по Дейност I за втори етап на финансиране през 2021 година по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, които са стигнали до втори етап на кандидатстването

2. Списък на одобрените училища по Дейност I за втори етап на финансиране през 2021 година по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, които не са преминали първи етап на кандидатстването

3. Списък на одобрените училища по Дейност II за втори етап на финансиране през 2021 година по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, които са стигнали до втори етап на кандидатстването

4. Списък на одобрените училища по Дейност II за втори етап на финансиране през 2021 година по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, които не са преминали първи етап на кандидатстването


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©