Четвъртък,
  08 Юни 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
ЗА СБУ : Конгресно ръководство : Заместник-председател


Красимир Попов Curriculum Vitae

на КРАСИМИР АТАНАСОВ ПОПОВ

заместник-председател на
Синдиката на българските учители

   
Име Попов, Красимир Атанасов
Адрес Ул."Ген. Паренсов"11, гр. София, 1000, България
Телефон 02 / 987 78 29
Факс 02 / 988 17 94
E-mail sbu_centrala@abv.bg
   
Националност българин
   
Дата на раждане 22 октомври 1957 г.
   
   
ТРУДОВ СТАЖ  
   
Дати 2012 - до сега
Име и адрес на работодателя Синдикат на българските учители
Заемана длъжност Заместник - председател
   
Дати 1988 - 2012
Име и адрес на работодателя ПМГ "Акад. С.П. Корольов" - Благоевград
Заемана длъжност Учител по български език и литература
   
Дати 1988 - 1988
Име и адрес на работодателя III ОУ - Благоевград
Заемана длъжност Учител по български език и литература
   
Дати 1979 - 1987
Име и адрес на работодателя ОПДК - Благоевград
Заемана длъжност Методист
   
Дати 2010
Име и адрес на работодателя РС на КНСБ
Заемана длъжност Председател
   
Дати 2007
Име и адрес на работодателя НСК /по време на националната учителска стачка/
Заемана длъжност Член
   
Дати 1993 - до сега
Име и адрес на работодателя ИК на СБУ
Заемана длъжност Член
   
Дати 1990 - 2012
Име и адрес на работодателя ОбщКС на СБУ - Благоевград
Заемана длъжност Председател
   
Дати 1990
Име и адрес на работодателя Учредителен конгрес на СБУ
Заемана длъжност Участник
   
Дати 1990
Име и адрес на работодателя Учредителен конгрес на КНСБ
Заемана длъжност Делегат
   
   
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  
   
Име и вид на обучаващата или образователната организация ВТУ "Кирил и Методий"
Наименование на придобитата квалификация Магистър по българска филология
   
   
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  
   
МАЙЧИН ЕЗИК Български
   
  РУСКИ ЕЗИК
Четене Много добро
Писане Много добро
Разговор Много добро
   
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Четене Добро
Писане Добро
Разговор Добро
   
   
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  
   
  - умения за работа в екип
  - управление и координация на екипи в образованието и обществената дейност
   
   
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  
   
Работа с компютри Microsoft Office - Word, Exell, Powerpoint; Media player, Corel Draw, Internet
  2005
  СУ "Климент Охридски", Факултет по математика и информатика - Инструктор на базови компютърни умения

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©