Неделя,
  20 Май 2018 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
Конкурс "Учител на годината"

          КОНКУРС "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА" 2017 ГОДИНА          

ДОКУМЕНТИ:

ФОТО:

ВИДЕО:


            КОНКУРС "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА" 2016 ГОДИНА          

  ДОКУМЕНТИ:

  ФОТО:

  ВИДЕО:


             КОНКУРС "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА" 2015 ГОДИНА          

   ДОКУМЕНТИ:

   ФОТО:

   ВИДЕО:


              КОНКУРС "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА" 2014 ГОДИНА          

    ДОКУМЕНТИ:

    ФОТО:

    ВИДЕО:


     КОНКУРС

     УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
     МЕЖДУНАРОДНА

     УЧИТЕЛСКА
     СПАРТАКИАДА
     СОЦИАЛНО-
     ОБРАЗОВАТЕЛНИ
     ПОЛИТИКИ НА СБУ
     ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
     ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
     В ОБРАЗОВАНИЕТО
     Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2018 ©