Понеделник,
  24 Януари 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
МЕДИИ : Учителско дело
ЗАГЛАВИЕ ТЕКСТ АВТОР БРОЙ
В брой 2/17.01.2022 г. на в. Учителско дело четете: НАЦИОНАЛНИ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – 2021

Ученето през целия живот – реална възможност за лична и професионална реализация на пазара на труда

В края на отминалата 2021 г. предколедна София бе домакин на седмото издание на Националните дни за учене през целия живот. Събитието бе организирано от Министерството на образованието и науката и от екипа на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ с ръководител и национален координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни Валентина Дейкова и с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. В рамките на 3-те дни – от 14 до 16 декември, се проведоха поредица от събития в присъствена и хибридна форма, които имаха за цел да мотивират и насърчават още повече български граждани да се включват в дейности за учене през целия живот, да повишат имиджа на професионалното образование и обучение и ученето на възрастни, както и да провокират стремежа към постоянно развитие и усъвършенстване с цел постигане на самочувствие, удовлетворение и по-добра реализация на пазара на труда.

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА

СБУ в подкрепа на ученическия съвет и екипа на столичното

51. СУ „Елисавета Багряна“, които настояват за мерки срещу тормоза

Синдикатът на българските учители за пореден път изразява тревогата си по повод зачестилите случаи на насилие между деца и разпространението на такива кадри в социалните мрежи. Силно съпричастни сме към позицията и подкрепяме предложенията, направени в Декларацията на ученическия съвет и екипа на столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“ срещу насилието, във връзка с пострадал техен ученик (Декларацията публикуваме отделно).

Заедно и отговорно ще продължаваме да настояваме за предотвратяване на подобни инциденти и мерки срещу всякакъв вид тормоз.

Очакваме Министерството на образованието и науката също да предприеме конкретни мерки.

УД

Ос¬нов¬ни по¬ло¬же¬ния на ор¬га¬ни¬за¬ци¬я¬та

на XXV На¬ци¬о¬нале¬н кон¬курс „Учи¬тел на го¬ди¬на¬та“

За двадесет и пети път Син¬ди¬ка¬тът на бъл¬гар¬с¬ки¬те учи¬те¬ли

ор¬га¬ни¬зи¬ра На¬ци¬о¬на¬лен кон¬курс "Учи¬тел на го¬ди¬на¬та"

Подписан бе Анекс към Общинския колективен трудов договор – Ямбол

Благодарение на добрия социален диалог в Община Ямбол се подписа Анекс към Общинския колективен трудов договор от 21.12.2020 г. Анексът бе подписан от председателя на ОбКС на СБУ – Ямбол – Добра Шопова, председателя на общинската структура на СРСНПБ – Румяна Никова, председателя на СДСОРБ – Евгений Иванов, председателя на ОКС на НУС – Лена Ганчева, и председателя на РСО към КТ „Подкрепа“ – Красимир Дочев.

Павлина ПЕТРОВА,

гл. експерт-юрист в Централата на СБУ

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС, И ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ЗА ОБЛАСТ БУРГАС:

Модерното образование в община Бургас не е просто цел – то е реално случващ се процес с участието на социалните ни партньори, включително и на СБУ

- Проф. Турманова, образованието е национален приоритет за нашата страна. Каква е Вашата визия за развитието му на територията на община Бургас? Какви са реалните постижения в сектора през последните години?

- Любовта към знанието и потребността от качествено образование са непреходни човешки ценности, които ни определят като общество и са заложени в българската народопсихология като висша цел и непрестанен стремеж. Осигуряването на адекватна среда, както и високообучени професионални кадри са двата основни инструмента, за да отговорим адекватно на изискванията на новото време. Ето защо Община Бургас продължава да развива последователната си политика с приоритет в сферата на образованието.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

ИНЖ. АГР. ТЕМЕНУГА ТОДОРОВА,

ДИРЕКТОР НА ПГСС „НИКОЛА ПУШКАРОВ“, ГР. ПОПОВО:

Имаме сериозен принос за развитието на професионалното образование и ученето през целия живот

– Г-жо Тодорова, бихте ли представили образователната институция, чийто директор сте Вие?

– Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“, гр. Попово, е най-голямата в област Търговище със сериозни позиции в развитието на професионалното образование и ученето през целия живот. Нашият екип се състои от изключително амбициозни и отдадени на професията си педагози, които заедно със своите възпитаници реализират множество проекти. Можем да се похвалим със завоювани национални и регионални престижни места на състезания и олимпиади, редица различни училищни инициативи, като основната ни цел е издигане престижа на учебното заведение, създадено през 1958 година.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

Модерен STEM център отвори врати в СУ „Св. св. Кирил и Методий“,

гр. Неделино

Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Неделино, е сред финансираните училища по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в голяма категория за училища с над 300 ученици. Общият бюджет е 331 273,49 лв. Собствен принос – 31 273,49 лв.

С осигуреното финансиране от Министерството на образованието и науката бе създадем STEM център по природни науки, изследвания и иновации. Центърът обхваща четири кабинета, коридор и санитарни помещения с приблизителна площ 330 квадратни метра, намиращи се на втория етаж в централната част на училището. Изборът е основан на улеснен достъп и активно място за комуникация между учениците.

Светозар ЛЮБОМИРОВ,

председател на ОбКС на СБУ– Неделино

Възпитаниците на ДГ „Младост“, гр. Габрово,

имат нови площадки за игра

В навечерието на Коледа с пет нови игрови площадки посреща възпитаниците си детска градина „Младост“ в квартал „Трендафил“-1 с директор Павлина Минковска, която бе отличена в Националния конкурс на Синдиката на българските учители – „Най-добър социален партньор – директор“, който се проведе на 17 декември 2021 г. по време на 40. Синдикален съвет на СБУ.

В двора на учебното заведение са монтирани комбинирани съоръжения за люлеене, пързаляне, въртене, пазене на равновесие, катерене, които са сертифицирани, отговарят на изискванията за качество и безопасност и заменят остарелите уреди.

Ренета КОЛЕВА,

председател

на ОбКС на СБУ – Габрово

СУ ,,Йордан Йовков“, гр. Кърджали, разполага с иновативен STEM център и тачи традициите

От 2021 година СУ ,,Йордан Йовков“, гр. Кърджали, вече разполага с модерен STEM център. Той е изграден по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката и бе официално открит през м. октомври 2021 г. от заместник-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова и директора на училището Недялка Кюпрюджиева.

STEM центърът разполага с атрактивни и изключително полезни за обучението най-иновативни образователни технологии – DOBOT Magician, TRIUMPH BOARD, 3D принтер и автономен програмируем хуманоиден NAO робот. По време на тържественото откриване на новото звено, което е разположено в три помещения – лаборатории, учениците представиха иновативните интегрирани демонстрации с новите технологии, показаха отлични софтуерни и хардуерни умения в изграждането на 3D модел на човешки скелет, превърнаха 3D компютърен модел в реален физически обект, пресъздадоха 3D развитие на атомния модел и, използвайки роботизирана ръка, изобразиха строежа на кислородния атом.

Елмира АНДРЕЕВА, учител и ръководител на клуб „Журналист“ в СУ ,,Йордан Йовков“, гр. Кърджали

Да останеш учител!

Има учители, които запазват жива връзката с училището и със своите ученици и след последния училищен звънец. Те остават отдадени на своите възпитаници, продължават да ги обучават, възпитават и заедно с тях да търсят нови хоризонти за развитие и усъвършенстване.

Такъв учител е Асим Имамов – дългогодишен учител по математика и технологии и предприемачество, ръководител на група по занимания по интереси към СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград с. Абланица, повече от 20 години секретар на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители в община Хаджидимово, дългогодишен председател на СО на СБУ към училището и „Синдикалист на годината“ за 2013 година, в едноименния конкурс на СБУ. Той е прекрасен съпруг, баща и дядо, общественик и опитен водач на туристически групи в нашата страна.

Калинка ГАЙТАНИНЧЕВА,

председател на ОбКС на СБУ- Хаджидимово

СБУ – Севлиево, валидира знанията на

помощник-възпитатели

На 15 декември 2021 година двадесет и четири помощник-възпитатели, членове на СБУ от община Севлиево, получиха свидетелства за валидиране на професионални знания, умения и компетентности по професията „помощник-възпитател“, организирано от Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители – Севлиево, в партньорство с Регионалния съвет на КНСБ – Габрово, в партньорство с Центъра за професионално обучение към КНСБ.

През изминалите месеци работещите в севлиевските детски градини „Слънце“, „Пролет“, „Радост“, „Щастливо детство“ и „Мечо Пух“ успешно преминаха валидиране на професионална квалификация, придобита при неформално и самостоятелно учене, и положиха изпит по теория и практика.

Евгения ПЕНЧЕВА,

председател на ОбКС на СБУ–

Севлиево

ИЛКО СТОЯНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД:

Авторитетът и общественият престиж на българския учител зависи от всички нас, които имаме пряко отношение към образованието и от цялото общество

Приветствам Синдиката на българските учители за неговите системни и целенасочени политики в сектора и напълно подкрепям нови идейни предложения за по-добро и модерно образование за нашите деца

- Г-н Стоянов, многократно сте заявявали, че нацията ни трябва да бъде обединена, за да се запази и оцелее и в необичайни ситуации като тази, в която се намираме сега. Коя е каузата, около която се обединихте Вие и Вашият екип след избирането Ви за кмет на Община Благоевград?

- Усилено работим в посока „Надграждане и развитие на образователната система в община Благоевград“. Многократно съм казвал, че най-важен е гласът на хората, затова и държа на пряката демокрация. Отворен съм към всякакви идеи и въпроси от страна на жителите на Благоевград – идеи от родители, ученици и студенти. За да се върви в правилна посока, усилията трябва да бъдат съвместни. Да, аз съм кмет и нося отговорност за развитието на образованието, налага ми се да взимам важни и трудни решения, но няма как да не се допитвам до жителите на Благоевград и сам да избирам бъдещето на един от най-важните сектори, именно образователния. Радвам се, че всички училища в Благоевград, и не само, показаха абсолютна готовност за онлайн обучението.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

В област Силистра отличиха изявени синдикалисти

на КНСБ и СБУ

В Областна администрация – Силистра, се състоя тържествено награждаване на изявени синдикалисти от сектор „Образование“ по инициатива на областната организация на СБУ към КНСБ и в партньорство с представителството на държавната власт в област Силистра. Областният управител Ели Тодорова посрещна гостите на администрацията и ги поздрави с новата 2022 г. Тя сподели своето удовлетворение, че в продължение на години Областната администрация е партньор на учителското съсловие и конкретно на неговата професионална браншова структура.

УД

УД бр. 2 от 17 януари 2022 г.
В бр. 1 от 10 януари 2022 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Поздравителен адрес

Текст: -

Автор: РУСЕНСКИ МИТРОПОЛИТ НАУМ

СЪСТОЯ СЕ 40. СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

СБУ поставя на фокус необходимостта от нова философия на образованието

Текст:

„Новата философия на образованието“ бе темата на Четиридесетия Синдикален съвет на Синдиката на българските учители, който се състоя на 17 декември 2021 г. онлайн, с грижа за живота и здравето на всички участници.

Най-значимият годишен форум на Синдиката бе официално открит от председателя на СБУ – д.ик.н. Янка Такева, и започна с едноминутно мълчание в памет на учителите, представителите на непедагогическия персонал и синдикалистите, които загубиха битката с COVID-19 в хода на пандемията, която продължава вече почти две години.

Автори: Десислава ВАСИЛЕВА, Велина АНТОВА

IN MEMORIAM

На 26.12.2021 г. ни напусна

Емилия Иванова Бонева

член на ИК на СБУ, областен координатор на СБУ за област Враца, председател на ОбКС на СБУ – Враца, старши учител в СУ „Отец Паисий“, гр. Враца

Дългогодишен, многоуважаван, предан и деен синдикален лидер, тя оставя незаличима следа в сърцата ни и като добър човек, отговорен съмишленик, прекрасен учител и незаменим приятел. Винаги готова да се притече на помощ на изпадналите в нужда, да защити учителите и техния достоен труд!

Еми, много ще ни липсваш!

Поклон пред светлата ѝ памет!

От Ръководството и ИК на Синдиката на българските учители

IN MEMORIAM

На 23.12.2021 г. ни напусна

Маргарита Павлова Иванова

общински председател на СБУ за общините Карлово и Сопот, обл. Пловдив, и дългогодишен учител

Загубихме отличен професионалист и предан синдикалист, всеотдаен учител, останал в сърцата на своите ученици, приятел, изтъкан от човещина – милеещ за хората и образованието.

Поклон пред светлата ѝ памет!

От Ръководството и ИК на Синдиката на българските учители

IN MEMORIAM

На 17.12.2021 г. ни напусна

Светлана Драгоева Рангелова

председател на Синдикалната организация на СБУ в ДГ „Осми март“, гр. Пловдив, учител по музика

Отиде си достоен и обичан учител, активен синдикалист и прекрасен приятел, носещ доброто в себе си и силата на музиката. Ще я помним с нейните всеотдайност, обич и сърдечност, с креативността и готовността да подкрепи всеки.

Поклон пред светлата ѝ памет!

От Ръководството и ИК на Синдиката на българските учители

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Текст: -

Автор: УД

Решено е – 2022 г. е Европейска година на младежта

Текст:

На 14 декември 2021 г. Европейският парламент потвърди окончателно решението 2022 г. да бъде определена за Европейска година на младежта (European Year of Youth 2022) и даде зелена светлина за организирането на дейности и инициативи, насочени и фокусирани към младите хора във всички държави членки през същата година. Мащабният проект се реализира под ръководството на българския еврокомисар Мария Габриел.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Европейската комисия постави началото на цикъла на Европейския семестър за 2022 г.

Текст: -

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Коледари благословиха за здраве, щастие и берекет Централата на СБУ

Текст:

Малки коледари от столичното 144. СУ „Народни будители“ гостуваха на 22.12.2021 г. в Централата на Синдиката на българските учители.

Автор: УД

Празнично вълшебство в 1. ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд

Текст:

На 17.12.2021 г. в Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд, се проведе Традиционната изложба „Във вълшебството на цветовете и още нещо…“.

Автор: Екип на 1. ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд

СБУ и УНСС подписаха Рамково споразумение за сътрудничество

Текст:

На 22 декември 2021 г. в Централата на Синдиката на българските учители в гр. София д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, и проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), подписаха Рамково споразумение за сътрудничество между СБУ и УНСС. Събитието се състоя в присъствието на проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС, Красимир Попов, заместник-председател на СБУ, представители на УНСС и СБУ, притежаващи зелен COVID сертификат.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

СИНДИКАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ НАГРАДИ НАЙ-ДОБРИТЕ СИ СИНДИКАЛИСТИ И СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ЗА 2021 Г.

Високо признание за отличното партньорство в името на развитието на българското образование

Текст:

По традиция, в навечерието на най-светлия християнски празник Рождество Христово, Синдикатът на българските учители награди най-добрите си синдикалисти, социални партньори и журналисти, отразявали дейността на СБУ през 2021 г. За първи път тържествената церемония се състоя онлайн в платформата Zoom, в рамките на заключителната част на 40. Синдикален съвет на СБУ.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Коледа е надежда!

Текст:

Тази година отново в обстановка на пандемия трябваше да намерим работеща формула, с която да повдигнем коледното настроение. А то постепенно завладяваше децата от четвърта „б“ група от 8. ДГ – „Проф. д-р Елка Петрова“ – гр. София.

Автор: Емилия Чобанова, гл. учител в 8. ДГ „Проф. д-р Елка Петрова“, гр. София

Ученици от 145. ОУ „Симеон Радев“, гр. София, се включиха в коледен празник по пътна безопасност

Текст:

На 22.12.2021 г. в Централния военен клуб се състоя детски коледен празник по пътна безопасност с участието на деца от столичните детски градини и училища, деца от социално слаби семейства и деца с увреден слух – сираци.

Автор: Екип на 145. ОУ „Симеон Радев“, гр. София

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Ботевград, подкрепи инициатива за разширен достъп до спорт за деца и възрастни с интелектуални затруднения

Текст:

През м. декември 2021 г. екипът на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Ботевград, реализира множество интересни инициативи, а заедно с това достойно посрещна новата година.

Автор: Екип на ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Ботевград

Председателят на СБУ връчи лично част от наградите „Синдикалист на годината“ и Най-добър социален партнор – директор” за 2021 г.

Текст:

На 23.12.2021 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, в присъствието на д-р Вася Ликова-Арсенова, главен секретар на Центъра за развитие на човешки ресурси – Национална агенция по програма „Еразъм“ към МОН, и на Иван Кънчев, главен експерт в направление „Професионално-творческо“ в Централата на СБУ, връчи грамота и златната значка на Синдиката на Мая Анева – председател на синдикалната организация в 119. СУ „Михаил Арнаудов“, гр. София, отличена в ХVІ Национален конкурс на СБУ „Синдикалист на годината“ - 2021.

Първият ръководител на образователна институция, удостоен лично от д.ик.н. Янка Такева, с наградата на СБУ „Най-добър социален партньор - директор“ за 2021 г. бе инж. Таня Михайлова, дългогодишен зам.-министър на образованието и науката с ресор средно образование и директор на НПГПТО „М.В. Ломоносов“, гр. София.

Автор: УД

Най-добрите социални партньори на СБУ – началници на РУО, получиха своите отличия

Текст:

На 21 декември 2021 г. носителите на приза на СБУ – „Най-добър социален партньор – началник на РУО“ – за 2021 г. получиха лично своите награди.

Автор: УД

„Синдикалист на годината” за 2021 г. на област Благоевград е Надка Шейнкова

Текст:

На 17.12.2021 г. Бонка Ичкова, председател на ОбКС на СБУ –Благоевград и областен координатор на СБУ за област Благоевград връчи златна значка и почетното отличие на СБУ „Синдикалист на годината“ на Надка Шейнкова, секретар информационно обслужване в ИК на ОбКС на СБУ – Благоевград.

Автор: УД

Кметът на Община Банско бе отличен с приза „Най-добър социален партньор - кмет“ на СБУ за 2021 г.

Текст:

Иван Кадев, кмет на Община Банско, бе отличен с приза „Най-добър социален партньор - кмет“ на Синдиката на българските учители в едноименния Петнадесети национален конкурс.

Автор: Стефка ХРИСТОВА, председател на ОбКС на СБУ – Банско

Директорът на ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев, е сред най-добрите социални партньори на СБУ

Текст:

На 20.12.2021 г. на официална церемония в актовата зала на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев, за постигнати високи резултати в съвместната дейност със СБУ през 2021 г. и личен принос за развитие и усъвършенстване на социалното партньорство, на директора на гимназията Ангел Живков бе връчено отличието на Синдиката на българските учители – „Най-добър социален партньор – директор“.

Автор: Екип на ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев

УД бр. 1 от 10 януари 2022 г.
В бр. 40 от 20 декември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Академик Николай Денков продължава да работи за качествено и модерно българско образование и в интерес на заетите в сектор „Образование“

Академик Николай Денков ще продължи да изпълнява длъжността министър на образованието и науката и в правителството на новоизбрания министър-председател на Република България Кирил Петков, ярко доказателство за неговите професионализъм, отдаденост и ефективност, които показа, изпълнявайки ръководната длъжност и в служебния кабинет на Стефан Янев.

Автор: УД

бр. 40 от 20.12.2021 г.

Икономическият и социален съвет очерта ключови политики за преодоляване на насилието, основано на пола

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), член на Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС), взе участие в организираната от Съвета онлайн дискусия за превенция и борба с насилието над жени на тема: #НеНасилие.

Автор: Светла СТРУМИНА

бр. 40 от 20.12.2021 г.

Високо отличие за Ивайла Василева, редактор във

вестник „Учителско дело“

На 15 декември 2021 г. столичният театър „Сълза и смях“ бе домакин на тържествена церемония по връчване на Годишните награди за принос в развитието на сектора за учене на възрастни. Празничното събитие бе част от седмото издание на Националните дни за учене през целия живот, организирано от Министерството на образованието и от екипа на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ с ръководител и национален координатор за учене на възрастни Валентина Дейкова, с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

С Годишна награда в категория „Журналистика“ за популяризиране на дейности, инициативи и политики за развитие на сектора за учене на възрастни бе отличена Ивайла Василева, редактор във вестник „Учителско дело“, издание на Синдиката на българските учители.

Автор: УД

бр. 40 от 20.12.2021 г.

В памет на колегите синдикалисти, които загубихме през 2021 г.

На 15 декември 2021 г., по инициатива на ръководството на КНСБ, в столичния катедрален храм „Света Неделя“ бе отслужена заупокойна молитва в памет на починалите през 2021 г. колеги синдикалисти. Почит към паметта на синдикалистите и приятелите, които загубихме през последната година, отдадоха президентът на КНСБ – д-р инж. Пламен Димитров, вицепрезидентите – Пламен Нанков и Чавдар Христов, национални секретари, представители на федерации, екип от Централата на Синдиката на българските учители, и др.

Автор: Велина АНТОВА

бр. 40 от 20.12.2021 г.

Повече от половината ученици в България изучават професия след VII клас

За поредна година се увеличава делът на професионалните паралелки, както и на тези със STEM професии и профили. Осмокласниците в професионални гимназии са 56,56% от всички. Това е увеличение от почти 4 процентни пункта спрямо учебната 2019/2020 година, когато за пръв път се забелязва повишен интерес към професионалното образование. Това показва изпълнението на план-приема в гимназиите след VII клас за учебната 2021/2022 година.

Сформирани са общо 2333 паралелки с 54 499 осмокласници. От тях 1381 са професионални, 1371 са STEM. Профилираните са 952. От тях с профил „Чужди езици“ са 296.

Автор: УД

бр. 40 от 20.12.2021 г.

Д-Р КАТЯ СТОИЛОВА, ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПЛОВДИВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕКЦИЯ КЪМ СБУ „ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“:

Децата със специални образователни потребности са нашето предизвикателство като професионалисти и като хора

Интервю на Велина АНТОВА

бр. 40 от 20.12.2021 г.

В Централата на СБУ се проведе обучение на учители по проект: „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на учениците от 5. – 10. клас“

На 10 и 11 декември 2021 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучение на учители по проект: „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на учениците от 5. – 10. клас“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерството на образованието (МОН) и в партньорство между СБУ и Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов. По проекта през 2021 г. вече бяха проведени обучения за учители от областите Велико Търново, Габрово, Плевен, Враца и гр. Свищов, като предстои да бъдат реализирани и такива за педагогически специалисти от средни училища от областите София-област, Кюстендил, Перник и Благоевград.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 40 от 20.12.2021 г.

На специална церемония в Старосел връчиха Годишните награди за образование на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Главният учител по немски и френски език Нигяр Наим, със стаж над 20 години в езиковата гимназия „Христо Ботев“, гр. Кърджали, стана „Учител на годината“ за 2021 г. Отличието бе връчено на тържествена церемония на Годишните награди за образование на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България за 2021 г. в Старосел.

Автор: Александра ХРИСТОВА

бр. 40 от 20.12.2021 г.

МАЯ ЗАФИРОВА, ДИРЕКТОР НА 140. СУ „ИВАН БОГОРОВ“,

ГР. СОФИЯ, И МАРИО ГЕРГИНОВ, ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО:

В иновативното столично 140. СУ „Иван Богоров“

все по-уверено вървим напред

Интервю на Светла СТРУМИНА

бр. 40 от 20.12.2021 г.

НЕЛИ ДИМИТРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СБУ В 140. СУ „ИВАН БОГОРОВ“, ГР. СОФИЯ:

Социалният диалог в училището е на много добро ниво

Интервю на Светла СТРУМИНА

бр. 40 от 20.12.2021 г.

С новоизградения STEM център в СУ „Васил Левски“, гр. Троян –

още едно училище по пътя на иновациите

Първият в Ловешка област STEM център бе открит в СУ „Васил Левски“, гр. Троян. Той функционира от началото на тази учебна година, а в него ученици от иновативните паралелки в училището усвояват интегрирани знания по различни дисциплини по пътя на най-новите съвременни и модерни методи и технологии. Центърът е изграден по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката, със средства от училищния бюджет, и с дарения от родители.

Клуб „Медии“, СУ „Васил Левски“, гр. Троян

бр. 40 от 20.12.2021 г.

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

За един новооткрит ръкопис на Раковски

Александър Алексиев е художник, антиквар, колекционер, дарител, изследовател на българската история през епохата на Възраждането, учредител е на Съюза на колекционерите в България.

Автор: Светла СТРУМИНА

УД бр. 40 от 20.12.2021 г.
В бр. 39 от 13 декември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: СБУ в действие през календарната 2021 г. – дела и числа

Хронологично проследени всички иницитиви на СБУ през 2021 г., сред които:

√ През 2021 г. д.ик.н. Янка Такева участва активно в множество заседания на Отрасловия съвет за сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование – редовни и извънредни, с конструктивни и градивни предложения във връзка с предизвикателствата в образователната система, свързани с ковид пандемията.

√ През 2021 г. д.ик.н. Янка Такева бе неизменно сред лидерите, формиращи политиките за образование в Европейския синдикален комитет по образование и Интернационала на образованието.

√ През 2021 г. от СБУ бяха подписани и редица общински КТД-та за системата на предучилищното и училищното образование с множество придобивки за синдикалните членове. Това се случи в общините: Габрово, Стара Загора, Велико Търново, Хаджидимово, Варна, Русе, Благоевград, Ямбол, Петрич, за първи път и в Банско.

√ През 2021 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати над 1200 поздравителни адреса до детски градини, училища, институции и личности по различни празнични поводи.

√ В дневника за официална изходяща поща на Централата на СБУ към декември 2021 г. са заведени над 1700 експертни писмени отговори на запитвания. Консултациите по телефона са по 20 средно дневно във всички работни дни.

√ СБУ подготвя провеждането на: 40. Синдикален съвет на СБУ; 16. Национален конкурс „Синдикалист на годината“ – 2021 г.; 15. Национален конкурс „Най-добър социален партньор – директор“; 15. Национален конкурс „Най-добър социален партньор – кмет“; 23. Национален конкурс „Журналист на годината“ 2021 г. и Националните конкурси „Най-добър социален партньор – началник на РУО“ и „Най-добър социален партньор – директор на дирекция“, които поради противоепидемичните мерки, предстои да се състоят на 17 декември 2021 г. в онлайн формат.

Равносметката 2015 – 2020 г.

Нова книга за ценностите, постиженията и достойния пример на СБУ

Излезе от печат дългоочакваният сборник материали за дейността на Синдиката на българските учители, посветен на 30-годишния юбилей на Синдиката. Това е една актуална книга за мечтите, ценностите, делата, доблестта, решимостта и заразителния добър пример в делата на Синдиката на българските учители. В нея ще припознаете градивния ход на модерния синдикализъм през последните пет години.

Уникалната книга „Равносметката 2015 – 2020 г.“ е още един безценен дар в Златния фонд, който СБУ гордо завещава на бъдещите поколения.

Автор УД

С много позитивни емоции ВУЗФ изпрати Випуск 2021

На 2 декември 2021 г. Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) проведе официалната церемония по връчване на дипломите на Випуск 2021. В юбилейната двадесета година от своето създаване бизнес университетът, който е сред ярко открояващите се висши училища в страната с постиженията на академичния си състав и на студентите си, и е дългогодишен партньор на Синдиката на българските учители в подкрепа на повишаването на квалификацията на учителите, изпрати своите дипломанти от Випуск 2021 с впечатляващо, преминало в изключително сърдечна атмосфера академично тържество.

„С връчването на Вашите дипломи започваме двадесетата учебна година на ВУЗФ – каза доц. д-р Григорий Вазов в своето приветствено слово. – За тези 20 години ние направихме много и станахме най-доброто бизнес висше училище в България, което е доказано от много класации....

Абсолвентите, изправени на крака, повториха след своя ректор текста на клетвата: „Аз, възпитаникът на ВУЗФ, се заклевам в своята чест и съвест да се посветя с цялото си сърце и всички сили на хуманността, да прилагам мярката на вечното в преходния си житейски път. Да насоча изцяло съзнанието си към изпълнението на задълженията си към моето семейство, моята родина и цялата човешка общност. Да пазя името на университета, който разкри пред мен света на науката и познанието за общочовешките ценности. Да защитавам с достойнство професионалната си подготовка и да работя за своето усъвършенстване. Да използвам научните си познания единствено за доброто на своя народ и да допринасям с труда си за неговото по-добро бъдеще. Да бъда достоен гражданин на отечеството. Заклевам се с думата си на честен човек. Заклех се!“

Автор Светла СТРУМИНА

РУМЯНА МИЛЕВА, ДИРЕКТОР НА ДГ №169 „КОЛЕДАРЧЕ“, ГР. СОФИЯ:

Атестирането носи позитивна мотивация да надграждаме и постигаме още по-високи резултати

Интервю на Велина АНТОВА

„Шареният замък“ посреща малките „болярчета“

Всички работещи в новата детска градина избраха да членуват в СБУ

В гр. Велико Търново отвори врати нова детска градина с приказното име „Шареният замък“ благодарение на усилията на Община Велико Търново, под ръководството на кмета – д-р инж. Даниел Панов, за удовлетворяване на нуждите на старопрестолния град от допълнителни места за малчуганите. Със своята съвременна визия и модерна материална база детската градина е с капацитет за 120 деца, както и с многобройни удобства – просторни занимални, спални помещения, медицински кабинет, обслужващи и административни помещения, а също така с изключително необходимите за децата три физкултурни салона. Под ръководството на директора – г-жа Ралица Игнатова, в детската градина работят шест млади, усмихнати и приветливи учители, отдадени във всяко отношение на професията си и обичащи децата. Ежедневно за реда и чистотата се грижат четири помощник-възпитатели.

В детска градина „Шареният замък“ беше учредена и най-новата синдикална организация към Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители - Велико Търново, в която членуват всички работещи в градината.

Автор Михаела ГОСПОДИНОВА, председател на СО на СБУ в ДГ„Шареният замък“, гр. Велико Търново

Креативни класни стаи ще стимулират учебния процес в Монтана

Във Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Монтана, бяха открити напълно реконструирани кабинети по География и икономика и История и цивилизации. Финалът на ремонтните дейности и обновяването на учебните стаи съвпадна с патронния празник на училището и с връщането на учениците в клас, което предизвика задоволството на директора г-жа Елка Станева. Това е едно очаквано продължение, след като тази учебна година училището се включи в списъка на иновативните училища в страната.

Кметът на Монтана – г-н Златко Живков и началникът на РУО– Монтана – г-жа Трайка Трайкова, откриха новите кабинети.

Учениците от вокалната група на училището поздравиха гостите с химна на училището „Пролет“, рецитираха стихове на поета Вапцаров, патрон на училището, а възпитаниците от професията „Готвач“ и „Хлебар-сладкар“ демонстрираха кулинарни умения.

Автор Елка СТАНЕВА, директор на Второ СУ „Никола Й.Вапцаров“, гр. Монтана

ГОСТ НА БРОЯ

МИРОЛЮБА БЕНАТОВА, ЖУРНАЛИСТ, ЛЕКТОР ПО МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ:

Имаме нужда от събуждане на критичното мислене

Преподаването и ученето могат да са взаимен и вдъхновяващ процес

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

УД бр. 39 от 13 декември 2021 г.
В бр. 39 от 13 декември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: СБУ в действие през календарната 2021 г. – дела и числа

Хронологично проследени всички иницитиви на СБУ през 2021 г., сред които:

√ През 2021 г. д.ик.н. Янка Такева участва активно в множество заседания на Отрасловия съвет за сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование – редовни и извънредни, с конструктивни и градивни предложения във връзка с предизвикателствата в образователната система, свързани с ковид пандемията.

√ През 2021 г. д.ик.н. Янка Такева бе неизменно сред лидерите, формиращи политиките за образование в Европейския синдикален комитет по образование и Интернационала на образованието.

√ През 2021 г. от СБУ бяха подписани и редица общински КТД-та за системата на предучилищното и училищното образование с множество придобивки за синдикалните членове. Това се случи в общините: Габрово, Стара Загора, Велико Търново, Хаджидимово, Варна, Русе, Благоевград, Ямбол, Петрич, за първи път и в Банско.

√ През 2021 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати над 1200 поздравителни адреса до детски градини, училища, институции и личности по различни празнични поводи.

√ В дневника за официална изходяща поща на Централата на СБУ към декември 2021 г. са заведени над 1700 експертни писмени отговори на запитвания. Консултациите по телефона са по 20 средно дневно във всички работни дни.

√ СБУ подготвя провеждането на: 40. Синдикален съвет на СБУ; 16. Национален конкурс „Синдикалист на годината“ – 2021 г.; 15. Национален конкурс „Най-добър социален партньор – директор“; 15. Национален конкурс „Най-добър социален партньор – кмет“; 23. Национален конкурс „Журналист на годината“ 2021 г. и Националните конкурси „Най-добър социален партньор – началник на РУО“ и „Най-добър социален партньор – директор на дирекция“, които поради противоепидемичните мерки, предстои да се състоят на 17 декември 2021 г. в онлайн формат.

Равносметката 2015 – 2020 г.

Нова книга за ценностите, постиженията и достойния пример на СБУ

Излезе от печат дългоочакваният сборник материали за дейността на Синдиката на българските учители, посветен на 30-годишния юбилей на Синдиката. Това е една актуална книга за мечтите, ценностите, делата, доблестта, решимостта и заразителния добър пример в делата на Синдиката на българските учители. В нея ще припознаете градивния ход на модерния синдикализъм през последните пет години.

Уникалната книга „Равносметката 2015 – 2020 г.“ е още един безценен дар в Златния фонд, който СБУ гордо завещава на бъдещите поколения.

Автор УД

С много позитивни емоции ВУЗФ изпрати Випуск 2021

На 2 декември 2021 г. Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) проведе официалната церемония по връчване на дипломите на Випуск 2021. В юбилейната двадесета година от своето създаване бизнес университетът, който е сред ярко открояващите се висши училища в страната с постиженията на академичния си състав и на студентите си, и е дългогодишен партньор на Синдиката на българските учители в подкрепа на повишаването на квалификацията на учителите, изпрати своите дипломанти от Випуск 2021 с впечатляващо, преминало в изключително сърдечна атмосфера академично тържество.

„С връчването на Вашите дипломи започваме двадесетата учебна година на ВУЗФ – каза доц. д-р Григорий Вазов в своето приветствено слово. – За тези 20 години ние направихме много и станахме най-доброто бизнес висше училище в България, което е доказано от много класации....

Абсолвентите, изправени на крака, повториха след своя ректор текста на клетвата: „Аз, възпитаникът на ВУЗФ, се заклевам в своята чест и съвест да се посветя с цялото си сърце и всички сили на хуманността, да прилагам мярката на вечното в преходния си житейски път. Да насоча изцяло съзнанието си към изпълнението на задълженията си към моето семейство, моята родина и цялата човешка общност. Да пазя името на университета, който разкри пред мен света на науката и познанието за общочовешките ценности. Да защитавам с достойнство професионалната си подготовка и да работя за своето усъвършенстване. Да използвам научните си познания единствено за доброто на своя народ и да допринасям с труда си за неговото по-добро бъдеще. Да бъда достоен гражданин на отечеството. Заклевам се с думата си на честен човек. Заклех се!“

Автор Светла СТРУМИНА

РУМЯНА МИЛЕВА, ДИРЕКТОР НА ДГ №169 „КОЛЕДАРЧЕ“, ГР. СОФИЯ:

Атестирането носи позитивна мотивация да надграждаме и постигаме още по-високи резултати

Интервю на Велина АНТОВА

„Шареният замък“ посреща малките „болярчета“

Всички работещи в новата детска градина избраха да членуват в СБУ

В гр. Велико Търново отвори врати нова детска градина с приказното име „Шареният замък“ благодарение на усилията на Община Велико Търново, под ръководството на кмета – д-р инж. Даниел Панов, за удовлетворяване на нуждите на старопрестолния град от допълнителни места за малчуганите. Със своята съвременна визия и модерна материална база детската градина е с капацитет за 120 деца, както и с многобройни удобства – просторни занимални, спални помещения, медицински кабинет, обслужващи и административни помещения, а също така с изключително необходимите за децата три физкултурни салона. Под ръководството на директора – г-жа Ралица Игнатова, в детската градина работят шест млади, усмихнати и приветливи учители, отдадени във всяко отношение на професията си и обичащи децата. Ежедневно за реда и чистотата се грижат четири помощник-възпитатели.

В детска градина „Шареният замък“ беше учредена и най-новата синдикална организация към Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители - Велико Търново, в която членуват всички работещи в градината.

Автор Михаела ГОСПОДИНОВА, председател на СО на СБУ в ДГ„Шареният замък“, гр. Велико Търново

Креативни класни стаи ще стимулират учебния процес в Монтана

Във Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Монтана, бяха открити напълно реконструирани кабинети по География и икономика и История и цивилизации. Финалът на ремонтните дейности и обновяването на учебните стаи съвпадна с патронния празник на училището и с връщането на учениците в клас, което предизвика задоволството на директора г-жа Елка Станева. Това е едно очаквано продължение, след като тази учебна година училището се включи в списъка на иновативните училища в страната.

Кметът на Монтана – г-н Златко Живков и началникът на РУО– Монтана – г-жа Трайка Трайкова, откриха новите кабинети.

Учениците от вокалната група на училището поздравиха гостите с химна на училището „Пролет“, рецитираха стихове на поета Вапцаров, патрон на училището, а възпитаниците от професията „Готвач“ и „Хлебар-сладкар“ демонстрираха кулинарни умения.

Автор Елка СТАНЕВА, директор на Второ СУ „Никола Й.Вапцаров“, гр. Монтана

ГОСТ НА БРОЯ

МИРОЛЮБА БЕНАТОВА, ЖУРНАЛИСТ, ЛЕКТОР ПО МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ:

Имаме нужда от събуждане на критичното мислене

Преподаването и ученето могат да са взаимен и вдъхновяващ процес

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

УД бр. 39 от 13 декември 2021 г.
В брой 38 на в. Учителско дело можете да прочетете:
Усъвършенстване на разработената

„Пътна карта на политиките за учители“ предлага СБУ

Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в провелата се на 30 ноември 2021 г. в хибриден формат кръгла маса на тема: „Пътна карта на политиките за учители“. Тя бе организирана от Министерството на образованието и науката (МОН) и Световната банка и се проведе с участието на министърът на образованието и науката акад. Николай Денков, зам.-министърът Мария Гайдарова, Цветан Кюланов, представител на Европейската комисия за България, Фабрицио Дзарконе, представител на Световната банка за България, началници на РУО и директори на образователни институции, медии и др.

Целта на срещата бе дискусия върху основни препоръки и концепции, разработени в резултат на съществуващия опит в страните от ЕС, касаещи ключовите потребности и политики за развитието на учителите в България, включени в разработената по предложение на МОН и изготвена от Световната банка „Пътна карта на политиките за учители“.

УД

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, РЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (УНСС):

Рамковото ни споразумение за сътрудничество със СБУ е крачка към модерно мислене и действие

- Проф. Димитров, наскоро Вие получихте една от най-високите годишни оценки от министъра на образованието и науката по изпълнение на договора Ви за управление на УНСС, съгласно заложените от МОН политики и цели. Какво реално стои зад този постигнат висок резултат като визия и мисия на УНСС?

- Високият резултат е сериозна оценка за усилията на нашата академична общност, но и задължение да отстояваме, все така всеотдайно, авторитета на УНСС, изграждан вече столетие от поколения блестящи учени и общественици.

Отчетът за изпълнение на политиката за развитие на УНСС получи годишна оценка 3,93 при максимална възможна 4,00. С това успеваемостта на изпълнение на залегналите в договора управленски цели, задачи и целеви стойности е оценена на 98,25%. Мисля, че фактите говорят сами по себе си.

Интервю на Велина АНТОВА

СБУ в градивно партньорство за превенция на кибернасилието срещу жени и деца

На 30 ноември 2021 г. се проведе онлайн обучение по проекта „НЕ на кибернасилието срещу жени и деца!“ – инициатива на „Зонта Интернешънъл“ в България и клубовете й в страната, която се осъществява в партньорство със Синдиката на българските учители. Проектът се реализира под патронажа на Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България, в сътрудничество с редица институции и с активното участие на ГДБОП-МВР, Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието в страната, много общини, ДАЗД, Националния център за безопасен интернет, Българския червен кръст и Младежкия червен кръст и неговите доброволци, ученици и педагогически специалисти, Фондация „Анимус“ и други неправителствени организации, представители на висши училища, както и на международните организации УНИЦЕФ и „Сороптимист Интернешънъл съюз България“, и др.

Велина АНТОВА

Светла СТРУМИНА

СБУ и ETUCE отправиха препоръки по повод инициативи на ЕК, свързани с висшето образование

Следейки отблизо динамичните изменения в световен мащаб в сферата на образованието, в края на учебната 2020/2021 година Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева, като член на Интернационала на образованието и Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE), се присъедини към петте позиции на ETUCE, отнасящи се до Новата рамка за прилагане на Европейското образователно пространство (ЕОП) 2021 – 2030, въздействието на микрокредитацията на учителите и висшето образование, създаването на Европейска гаранция за детето, Европейската стратегия за правата на хората с увреждания, Регламента на ЕС относно изкуствения интелект и Европейската инициатива за индивидуални учебни сметки, за овластяване на всички лица да участват в обучение.

Десислава ВАСИЛЕВА

АННА НАЦКОВА,ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО НА НАЦИОНАЛНА СЕКЦИЯ „МЛАДИ УЧИТЕЛИ“ НА СБУ:

За мен Синдикатът на българските учители е символ на подкрепа, грижа, новаторство и справедливост

Като член на ръководството на Националната секция ще работя в посока нарастване на интереса към учителската професия от страна на младите хора

- Г-жо Нацкова, Вие сте сред новоизбраните членове на ръководството на Национална секция „Млади учители“ на СБУ. Бихте ли се представили за читателите на в. „Учителско дело“? Какви са Вашите мотиви, за да приемете тази длъжност?

- Казвам се Анна Нацкова, на 26 години, от град Перник. Възпитаник съм на НУФИ „Филип Кутев“, гр. Котел. Висшето си образование получих в СУ „Св. Климент Охридски“, където се дипломирах като бакалавър със специалност „Музика“, а след това, завърших и магистратура със специалност „Начална училищна педагогика“. През 2017 г. постъпих на работа като начален учител в Х ОУ „Алеко Константинов“, гр. Перник, където работя и до днес. Тук е мястото да благодаря на г-жа Десислава Стефанова, директор на училището, както и на целия колектив на Х ОУ „Алеко Константинов“, които не просто повярваха в мен, но и до ден днешен споделят своя опит и ме напътстват.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

Повече от век Старопрестолната професионална гимназия по икономика,

гр. Велико Търново, подготвя специалисти за трудовия пазар у нас и в Европа

Старопрестолната професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново, е училище със 102-годишна история, чиито основи са положени между историческите хълмове Царевец и Света гора. Училище, което носи и съхранява традицията на просвещенската епоха и възрожденския дух на старинния град.

Повече от век гимназията дава началото на кариерното и професионалното развитие на достойни личности в областта на икономическите и информационните науки и подготвя отлични специалисти, които прилагат знанията и уменията си в региона, страната и европейския трудов пазар. Над 90% от зрелостниците продължават образованието си във висши учебни заведения и реализация в избраните от тях професии. Завършилите владеят съвременните софтуерни продукти, притежават предприемаческо мислене и иновативност.

Цветомила ГЕОРГИЕВА, председател на СО на СБУ

в Старопрестолна гимназия по икономика, гр. Велико Търново

В Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив,

вече функционира високотехнологичен STEM център

През 2021 г. Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив, с достойнство празнува 50 години от своето основаване, а от 11 октомври т. г. има и пореден повод за гордост – като част от учебния корпус на училището функционира иновативен и високотехнологичен STEM център, изграден по Националната програма на Министерството на образованието и науката „Изграждане на училищна STEM среда“.

Модерната придобивка бе тържествено открита от Веселина Карапеева, директор на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив, Стефан Стоянов, зам.-кмет на Община Пловдив с ресор „Образование и бизнес развитие“, и Димитър Колев, кмет на район „Западен“ – Община Пловдив.

Десислава ВАСИЛЕВА

STEM центърът в ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков –

още един проект с дългосрочно измерение

В началото на учебната 2021/2022 г. „Мултимедиен творчески център“ отвори врати за учители и ученици от профилирана гимназия „Константин Фотинов“, гр. Самоков. Центърът е изграден по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ и е на обща стойност 245 000 лева с включен собствен финансов принос. Неговата цел е да развива интегрирането на знания сред учители и ученици в традиционните за гимназията профили: хуманитарни науки и природни науки, както и в новия профил – софтуерни и хардуерни науки, резултат от който е създаването на младежки пътеводител „История и култура, природа и здраве в Самоков и региона“.

По време на официалното откриване на новия център гостите, сред които кметът на община Самоков Владимир Георгиев, началникът на РУО – София-област Росица Иванова, директори на образователни институции и партньори на училището имаха възможността да се запознаят с практическата приложимост на отделни работни зони и да получат като подарък пътеводителя, който представя забележителностите на град Самоков и региона.

Венета СИМИТЧИЙСКА,

директор на ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков

Осми национален ученически конкурс

„Национален парк „Рила“ – познат и непознат“

През 2021 г. се проведе Осмият национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“. Организиран от Дирекцията на „Национален парк „Рила“ в партньорство с Министерството на образованието и науката, Националния дворец на децата, Регионално управление на образованието – Благоевград, Община Благоевград и ЦПЛР – Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, конкурсът за поредна година провокира стотици ученици от страната за активно участие. Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и да се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи, както и да се засили интересът на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии.

Даниела БОГДАНОВА,

ЦПЛР – Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград

Нов шанс за социално включване на уязвими групи предлага проект, който ще реализира екипът на столичното 67. ОУ „Васил Друмев“

Първа информационна среща за представяне на проект „Интеграция чрез образованиe на уязвимите групи в столичното общество“ се проведе онлайн на 24 ноември 2021 г. Проектът, чийто основен бенефициент е екипът на 67. ОУ „Васил Друмев“, гр. София, се реализира по процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е със срок на изпълнение 26 месеца (до 10.11.2023 година).

По време на онлайн срещата, в която се включиха ръководството на училището с директор Галина Велинова-Христова, представители на РУО – София-град (асоцииран партньор по проекта), на Синдиката на българските учители, на Агенцията по заетостта, Бюрата по труда в Столична община, Агенцията за бежанците към МС и директори на столични училища, стана ясно, че основната цел на проектното предложение е да подкрепи представители на уязвими групи на територията на област София за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение с цел по-добра реализация на пазара на труда.

Ивайла ВАСИЛЕВА

Най-голямо увеличение на броя на студентите през академичната 2020/2021 година има в професионални направления „Педагогика на обучението по... “ и „Педагогика“

Дългогодишните усилия на СБУ постигнаха своя резултат

Дългогодишните последователни политики на Синдиката на българските учители за издигане на статуса и престижа на учителската професия и засилване на интереса и привличане на младите хора към нея вече безспорно имат своя резултат и като държавна политика. Поредното доказателство за това откриваме и в данните от последното – 11-то издание на Рейтинговата система на висшите училища в България. Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 г. беше официално представена в на 2 декември т.г. в Министерството на образованието и науката, в присъствието на министъра на образованието и науката – акад. Николай Денков.

Велина АНТОВА

Нови размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания

По-високи данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания ще се прилагат еднократно, само за придобитите през 2021 г. доходи. Въведени са специални размери на данъчните облекчения. Новите годишни размери са приети с § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн. ДВ. бр.104 от 08.12.2020 г.).

Размерът на еднократното облекчение за деца е в зависимост от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 4500 лв. (сума за получаване до 450 лв.), за две – 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.), а за три и повече – 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.). Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.)

УД, по информация на НАП

ВАЛЕНТИНА ДЕЙКОВА, НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ И РЪКОВОДИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗВЕНО ЗА ПОДКРЕПА НА EPALE:

Необходим е преход към нов модел на българското образование, който е близък до човешкия живот, а не се определя от стандарти и свръх регулация

СБУ и неговият лидер получиха признанието на обществото за значимата роля, която имат за развитие на образованието и обучението у нас

- Г-жо Дейкова, провеждате мониторинг на публичните политики в сектора за учене на възрастни, който е иницииран от екипа на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“. Какво сочи неговият анализ?

- Нашият екип приключва работата си по изготвянето на последваща оценка на изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г. с фокус към образованието и обучението на възрастни. Целта ни е да установим нивото на изпълнение на целите и дейностите, да изготвим анализ на отклоненията и причините за това, да формулираме предложения за нови цели, мерки и препоръки за периода до 2030 г. Оценката ще бъде публикувана официално на 10 декември 2021 г., след което ще представим резултатите на национална конференция на 16 декември т.г. Най-общо казано резултатите сочат, че следва да се положат още не малко усилия, за да се превърне ученето през целия живот в реалност за нашата страна. България се нуждае от решителни и мащабни действия, за да гарантира, че нейните граждани ще могат да се развиват в контекста на зелената и цифрова икономика, и за да допринесе за възстановяването на пандемията от кризата.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

УД бр. 38 от 6 декември 2021 г.
В бр. 37 от 29 ноември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Становище на СБУ относно направеното предложение за отпадане на делегираните бюджети за образователните институции

Текст: -

Автор: Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА

Обединяващата вяра в силата на доброто ще пребъде

СБУ е непоколебим стожер на образованието в добродетели и ревностен застъпник за правата на децата

Текст:

През годините устойчивите политики и активната дейност на Синдиката на българските учители са утвърдили неговата ключова роля за възпитаване в ценностите на християнството и нравствени добродели на децата и учениците и формирането им като отговорни и толерантни личности, изповядващи и бранещи доброто и правата на човека в свят, изтъкан от многообразие.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Допълнителен платен отпуск за възстановяване от COVID-19

Текст: -

Автор: Роза КОСТОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ

Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ

Област Смолян

Текст:

На 10.11.2021 г. се проведе традиционното есенното работно съвещание на синдикалния актив на Синдиката на българските учители от област Смолян. Отчитайки обявената епидемична обстановка, съвещанието се проведе онлайн. Това не попречи на активността на участниците.

Автор: Мария ЖАЙГАРОВА, председател на ОбКС на СБУ – Смолян, и областен координатор на област Смолян

IN MEMORIAM

С дълбока скръб съобщаваме,

че на 22.11.2021 г. внезапно загубихме

Асен Асенов

Председател на Националната синдикална федерация „Метал-Електро“ към КНСБ

Текст:

Това е огромна загуба и шок за сплотеното синдикално семейство на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Поклон пред светлата му памет!

Автор: От ръководството и ИК на Синдиката на българските учители

Над 1,6 млрд. учащи са засегнати от затварянето на училища по целия свят

ЮНЕСКО предлага нов социален договор за образованието

Текст:

Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева с достойнство отстоява своята водеща роля по оформяне, предлагане и реализиране на напредничави и актуални политики в сферата на образованието, които са в крак с пулса на времето, а същевременно с това дават правилна насока за бъдещето. Поредното доказателство за това са и изложените анализи относно състоянието на образованието в глобален план и препоръките, отправени към световната общност в изнесения на 10 ноември 2021 г. Доклад на Международната комисия за бъдещето на образованието на ЮНЕСКО под наслов: „Преосмисляне на нашето бъдеще заедно: Нов социален договор за образование“.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Българските ученици се запознават с Целите на ООН за устойчиво развитие

Текст:

В рамките на Седмицата за глобално образование от 15 до 21 ноември 2021 г. по идея на Българската платформа за международно развитие (БПМР) ученици от България имаха възможност да научат повече за Целите на ООН за устойчиво развитие чрез бордови игри в библиотеките в училища в София и в страната.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Важно да знаете

Текст:

На сайта на СБУ – в раздел СЪБИТИЯ/КОНКУРСИ – http://www.sbubg.info, можете да видите Списък на наградените в Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка“ ученици и техните ръководители.

Автор: УД

ПГСС „Златна нива“ – гр. Айтос, посрещна своята 110-годишнина с иновативен STEM център

Във високотехнологичното звено учениците ще изучават тайните на растениевъдните и природните науки и биоземеделието

Текст:

Навръх празничната годишнина в ПГСС „Златна нива“ – гр. Айтос, тази есен отвори врати и модерен STEM център – Изследователска лаборатория „Иновативно растениевъдство“, който е изграден със средства по Националната програма на Министерството на образованието и науката „Изграждане на училищна STEM среда“.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Кампанията на „Зонта Интернешънъл“ – България: „НЕ на насилието, основано на пола!“ призова за превенция и законови промени

Текст:

„Всяка трета жена в България е подложена на насилие. От началото на годината жертвите на домашно насилие са 15 на брой, като все по-голяма става жестокостта, с която са убивани“, каза Бистра Илиева, директор на „АРЕА 05“, „Дистрикт 30“, „Зонта Интернешънъл“ за България, Румъния и Република Северна Македония. На 24 ноември т.г. на пресконференция в БТА г-жа Илиева обяви началото на кампанията: „НЕ на насилието, основано на пола!“.

Автор: Светла СТРУМИНА

Спортно училище „Васил Левски“ отпразнува 72-годишнина

Текст:

По случай отбелязването на 72-годишнината от създаването на Спортно училище „Васил Левски“, гр. Пловдив на 10 октомври 1949 г. и тази година по традиция целият екип подготви изключителна програма, в която бе отправено предизвикателство към учители, ученици и гости да участват в тренировъчния процес на спортните клубове.

Автор: Димитрина ДАЙОВА, учител в Спортно училище „В. Левски“, гр. Пловдив

МАРИЕЛА ПОПОВА, ДИРЕКТОР НА ПГИ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГР. КЪРДЖАЛИ:

Пазарните отношения и високите технологии налагат засилено търсене на квалифицирани кадри в областите на икономиката и информатиката

Постиженията и заслугите на най-голямата и най-авторитетната учителска организация – СБУ, са неоспорими

Текст: -

Автор: Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

ЦВЕТАНКА КРАЧУНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ И ЗАМ.-ДИРЕКТОР НА ПГИ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГР. КЪРДЖАЛИ:

Да работиш с ученици в 21. век е предизвикателство

С ефективната си грижа за всеки синдикален член успяваме да привлечем новопостъпилите педагогически специалисти

Текст: -

Автор: Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

Заедно можем повече

Текст:

В ДГ „Веселушко“, гр. Поморие, формулата педагог – дете се разширява, като включва още един субект – родител. Взаимодействието със семейството е съществена част от педагогическата ни практика.

Автор: Динка ГЕНЧЕВА, главен учител в ДГ „Веселушко“, гр. Поморие

Иван Денкоглу – покровителят на просветното дело у нас

Текст:

За много българи Иван Денкоглу е непознато име, а забързаното време, в което живеем, му отрежда незаслужена забрава. На 30 ноември традиционно се отбелязват две годишнини, свързани с просветния покровител през Възраждането – Иван Николаевич Денкоглу (с рождено име Иван Ненов Денков). През 2021 г. се навършват 240 години от рождението му и 160 години от смъртта му.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

РАНГЕЛ ВАНГЕЛОВ, УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ В 41. ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ – ГР. СОФИЯ:

Учителите трябва да предават мъдростта на българското народно творчество

СБУ винаги е оказвал подкрепа на творците и се е застъпвал за българщината

Текст: -

Автор: Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

СУ „Йордан Йовков“ – гр. Кърджали, почете своя патрон с урок по доброта, човечност и любов

Текст:

На 9 ноември 2021 г. се навършиха 141 години от рождението на писателя Йордан Йовков. В този ден СУ ,,Йордан Йовков“ в гр. Кърджали празнува! Празнуваха всички, които са свързали живота си с него.

Автор: Елмира АНДРЕЕВА, учител и ръководител на клуб „Журналист“ в СУ ,,Йордан Йовков“, гр. Кърджали

УД бр. 37 от 29 ноември 2021 г.
В бр. 36 от 22 ноември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: 25 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ

Прекратете насилието над жени сега

На 25 ноември 2021 г. светът отбелязва за двадесет и втори път в историята си Международния ден за премахване на насилието срещу жени, обявен с Резолюция 54/134 на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г.

Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) към КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева настоява бъдещият парламент – Четиридесет и седмото Народно събрание, да ратифицира Конвенция № 190 на Международната организация на труда (МОТ) за премахване на насилието и тормоза в сферата на труда.

Автор: УД

XXIX НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА НК „РОДОЛЮБИЕ“ ПОД НАСЛОВ:

„175 години от откриването на първото класно училище в Копривщица от Найден Геров “

На 17 ноември 2021 г. се състоя заключителният етап на конкурса

Успехите на учениците – безусловно доказателство

за качеството на образованието

В началото на месец ноември 2021 г. български ученици постигнаха невероятен успех и спечелиха 6 медала от Международната олимпиада по астрономия (International Remote Astronomy Olympiad) в конкуренция с над 100 участници – гимназисти от 15 държави. Олимпиадата е най-престижното състезание по астрономия в света и се проведе от 6 до 13 ноември 2021 г. с виртуален домакин Италия.

Автор: Светла СТРУМИНА

КНСБ с позитивна оценка за постигнатото по Директивата за справедливи и адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз

На 16 ноември 2021 г. президентът на КНСБ д-р инж. Пламен Димитров даде онлайн пресконференция, посветена на последните изменения на проекта за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз.

„Към настоящия момент КНСБ оценява като позитивно това, което на 11 ноември 2021 г. Комисията по заетостта и социалните въпроси на Европейския парламент одобри като усъвършенстващи и надграждащи изменения в Директивата. Съществен момент, за който сега получихме ясен знак в полза на нашите искания, е признаването на синдикатите като страна по колективното договаряне без други организации на работници и подменящи структури, каквито заплахи имаше в един момент от обсъждането. Важно е, че адекватността на минималните заплати в държавите членки ще се оценява с международно признатото равнище от 60 на сто от медианната работна заплата и 50 на сто от средната работна заплата“ – подчерта д-р инж. Пламен Димитров и акцентира, че шест приоритета на КНСБ са намерили израз в текста на Директивата.

Автор: Велина АНТОВА

Надграждане компетентностите на синдикалния актив на СБУ

Софийска област и Област Кюстендил

На 15.10.2021 г. се проведе традиционното есенно съвещание на синдикалните активи от Софийска област и Кюстендил. В него се включиха председатели на ОбКС и на синдикални организации на СБУ от двете области и областният координатор на Кюстендилска област на СБУ– Наташа Павлова.

Ивелина ДИКОВСКА, председател на ОбКС на СБУ – Ботевград

Област Пловдив

На 28.10.2021 г. се проведе традиционното есенно работно съвещание на Синдиката на българските учители за Област Пловдив. Поради епидемичната обстановка в страната то беше проведено в онлайн формат. Присъстваха общинските председатели на ОбКС на СБУ и председатели на синдикални организации (СО) на СБУ.

Петранка КАЛОФЕРОВА, председател на ОбКС на СБУ – Пловдив, областен координатор на СБУ за област Пловдив

Избрани са новите членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето

След проведена процедура за избор на членове на Съвета на децата са избрани 28 нови членове на Съвета, които през следващите 2 години ще представят мнението на децата от своята област и ще участват в процесите на изработване на политики и вземане на решения, които да гарантират правата и интересите на всички деца в Република България.

Автор: УД

КОСТА ПАПАЗОВ, ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „К. ФОТИНОВ“ – ГР. БУРГАС:

Професионалното образование е било необходимо още от зората на задругите и ще остане такова, защото то обобщава опита и тънкостите във всеки бранш

Училището ни е единственото в България, разполагащо с водороден генератор, вятърен генератор, еднокиловатова автономна фотоволтаична система и термо солария

За четвърта година успешно обучаваме ученици за придобиване на професионална квалификация „Приложен програмист“ по НП „Обучение за ИТ кариера“

ИРИНА ГРУДЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „К. ФОТИНОВ“ – ГР. БУРГАС:

СБУ непрестанно и самоотвержено защитава интересите на своите синдикални членове и те могат да разчитат на цялостна му подкрепа

Интервюта на Десислава ВАСИЛЕВА

КАТЯ КРЪСТАНОВА, КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ И ПСИХОТЕРАПЕВТ, КООРДИНАТОР „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“ НА ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС“:

Необходимо е да се работи в национален мащаб за промоция на психично здраве

Интервю на Светла СТРУМИНА

УД бр. 36 от 22 ноември 2021 г.
В бр. 35 от 15 ноември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: ДА СЕ ПОМНИ И ЗНАЕ

За големите устойчиви политики в средното образование, извоювани благодарение на лидерските протестни действия на СБУ през есенните дни на 2004 г. и 2005 г.

Безспорен факт е, че с идеите и делата си Синдикатът на българските учители отдавна се е вписал достойно и трайно в историята на съвременното българско образование. Всичко забравено лесно може да бъде намерено и проверено в летописните страници и архивите, за да не дръзва никой да си присвоява чужди заслуги, най-вече извоюваните от СБУ политики на висока гражданска и саможертвена цена.

Не случайно д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, винаги използва подходящото време и аудитория, за да напомня, че няколко големи фундаментални, устойчиви политики в средното образование, които продължават да се развиват и надграждат успешно днес, бяха извоювани благодарение на лидерските протестни действия на СБУ, там, в студа на площад „Независимост“ в столицата, чрез нощни бдения, митинги, блокиране на пътища и кръстовища, подписки и кулминацията – гладната стачка с над 2800 активисти на Синдиката през есенните дни на 2004 г. и 2005 г. Тези политики са:

- Средства за квалификация и преквалификация на учителите;

- Мерки за повишаване на енергийната ефективност на училищата с цел подобряване условията на труд;

- Първите национални програми в средното образование: за компютъризацията и издигане на компютърната грамотност; за безплатните учебници; за храненето на учениците; за превоз на учениците и учителите;

- Възстановяване на целодневната организация в училище;

- Разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности;

- Назначаването на психолози и педагогически съветници в училищата;

- Осигуряване на втори час на класа.

Да си припомним как бяха посигтати те...

Автор Велина АНТОВА

Анекс Д01-247/11.11.2021 г. към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г.

Автор СБУ

Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ

За хода на есенните съвещания в областите Сливен, Ловеч, Благоевград, Хасково и Кърджали

Автор: Иван ГОСПОДИНОВ, областен координатор на СБУ за област Сливен, Бонка ИЧКОВА, областен координатор на СБУ за област Благоевград и Атанаска НИКОЛОВА, областен ккординатор на СБУ за област Хасково

СПОДЕЛЕНО ЗА РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА:

Ние – учителите, поехме рискове, изправихме се адаптивно срещу предизвикателствата и продължаваме да задаваме модели за следване и да движим света

Автор Велина АНТОВА

Добри новини за образованието от Министерски съвет

Автор УД

Подкрепа от държавата за родителите на деца до 14 години

Автор УД, по информация от МТСП

Ан Съливан-учителката на учителите

Автор проф.дпн Владимир Радулов

ГОСТ НА БРОЯ - ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ОГНЯН НАКОВ, ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ (ТУ) – ГР. СОФИЯ

Цялото общество се крепи на достойния труд на учителите

ТУ – София, реализира вече много години пряка връзка със средни училища, допринася активно за отличната подготовка на учителите и разработва софтуерни платформи за квалификацията им

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

УД бр. 35 от 15 ноември 2021 г.
В брой № 34 от 8 ноември 2021 г. на в. „Учителско дело“, четете: Националната награда за принос в образованието и науката на името на академик Благовест Сендов бе връчена за трети път

В Деня на народните будители – 1 ноември т.г., в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. София, за трета поредна година бе връчена Националната награда за принос в образованието и науката на името на изтъкнатия български учен, общественик и политик акад. Благовест Сендов. Тържествената церемония бе организирана от Университета по библиотекознание и информационни технологии – УниБИТ, и Националната библиотека. Тя бе празнично съчетана с удостояването на проф. Кристоф Щукелбергер със званието „Почетен професор на УниБИТ“, връчването на приза „Будител на годината“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. София, и откриването на ХIХ Научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“, традиция на УниБИТ.

Десислава ВАСИЛЕВА

АНГЕЛ ГУШЕВ, ДИРЕКТОР НА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

Да бъдещ учител е призвание

Възпитаник е на ПМГ „Васил Друмев“, магистър по математика, специалност Изследване на операциите на СУ „Св. Климент Охридски“. От 1995 до 2004 г. е учител по математика, информатика и информационни технологии в ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново. Впоследствие се завръща в ПМГ, от 2005 до 2016 г. е зам.-директор по учебната дейност, от 2016 г. е директор. Притежава Първа професионално-квалификационна степен по Методика на обучението по математика, придобита от Тракийски университет, ДИПКУ, гр. Стара Загора. От 2002 г. се занимава с подготовка на изявени ученици за участие в състезания по математика, информатика, математическа лингвистика и информационни технологии, които завоюват призови места на национални и международни състезания. Участва в множество международни и национални проекти, семинари и конференции.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

Чествахме Деня на народните будители - 1 ноември

На 1 ноември, в Деня на народните будители, председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и ръководството на СБУ в знак на почит и признание към българските учители – народни будители, оставили ярка следа в развитието на българската просвета и култура, положиха цветя пред Паметника, съграден от СБУ. По повод емблематичния за нацията ни празник на историческата памет, национално самочувствие и самосъзнание и несломим български дух, в Централата на СБУ бяха получени поздравителни адреси от десетки национални и регионални институции, социални партньори и съмишленици на Синдиката.

УД

„ЗА“ И „ПРОТИВ“ ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19

Учениците решиха!

В деня, в който отдаваме заслужена почит и признание на народните ни будители, съхранили историческата памет и съградили духовните устои на нацията ни, в объркания и динамичен свят, когато образованието е поставено на фокус – присъствено или онлайн, а политиците „се лутат“ между толерантност, отговорност и задължителност, един български ученик показа, че смелостта и ясната цел са много повече от всичко останало. Че не е необходимо да имаш голям житейски опит, за да имаш идея, която „дори не е толкова революционна“, чието реализиране може да върне учениците в училище.

Виктор Велчев е единадесетокласник в Англо-американското училище в гр. София, който не иска нещо невъзможно… просто иска да ходи на училище, да учи, да се среща със своите съученици, да споделя с учители и да чертае пътя на своето бъдещо развитие. А за това е необходимо да има необходимата защита срещу COVID-19. И той вече я има, защото се ваксинира.

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА

Важно да знаете

В „Държавен вестник“, бр. 91 от 2 ноември 2021 г. се обнародва Постановление № 363 от 28.10.2021 г. за изменение на Наредбата за приобщаващото образование.

С изменението е променена разпоредба на чл. 14, ал. 5 на Наредбата, както следва:

В съответствие с доклада за напредъка на детето, обучението чрез допълнителни модули, насочено към деца, за които българският език не е майчин или които не владеят добре български език, може да се провежда и в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през неучебното време с обща продължителност не повече от 40 астрономически часа. Във всеки астрономически час се провеждат по две допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

Павлина ПЕТРОВА,

гл. експерт-юрист в Централата на СБУ

Учениците от I до IV клас се връщат в училище

най-рано на 10 ноември, бе решено на заседание на Отрасловия съвет

На 3 ноември 2021 г. в МОН се проведе извънредно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование с участието на академик Николай Денков, министър на образованието и науката; Иван Модев, началник на кабинета на министъра на образованието и науката; Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет; Любомир Йосифов, директор на Дирекция „Правна“ в МОН; д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, и зам.-председателя Красимир Попов, както и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации. То премина при следния дневен ред:

1. Организация на връщането на учениците от I до IV клас в училище при тестване два пъти седмично.

УД

С необикновена художествена изложба бе почетен Денят на народните будители

С изключително интересна изложба учениците от три училища и едно читалище в столицата тържествено почетоха на 1 ноември 2021 г. уникалния български празник – Деня на народните будители.

Празникът бе организиран от Министерството на образованието и науката и Регионалното управление – София-град, по инициатива на 143. ОУ „Георги Бенковски“, 44. СУ „Неофит Бозвели“, Националната търговско-банкова гимназия и Школата по изобразително изкуство към Народно читалище „Възраждане“ – 1928. Учениците от началните класове до бъдещите абитуриенти представиха прекрасни рисунки на тема: „Защо Земята се нуждае от космоса?“. В изложбата, която бе подредена в престижната галерия „Сити Марк Арт Център“, се включиха със свои творби и техните учители Виолин Неделчев – с живопис, и д-р Гена Живкова – графичен дизайн.

Светла СТРУМИНА

ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА БАКРАЧЕВА, ПРЕПОДАВАТЕЛ

В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:

Педагогическите специалисти имат необходимост от реална подкрепа и постижения в своята работа

- Доц. Бакрачева, от близо 2 години целият свят живее при екстремни условия и с променен ритъм на живот и работа. Показа ли тази извънредна ситуация, че българинът има потенциал и инстинкт за самосъхранение? Може ли да кажем, че необичайната ситуация е и нова възможност за развитие на всеки един от нас?

- За изминалия период ситуацията се промени като условия и стресори в няколко посоки, които изискваха различен начин на адаптация. Неопределеността и страхът, неяснотата и ограниченията, и в ниска степен личният сблъсък бяха характерни за началото на 2020 година, които продължават да бъдат факт и сега, но в по-различна рамка – вече с натрупани лични впечатления и различна оценка по отношение на мерките, които се предприемат, и тяхната адекватност.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали, тържествено отбеляза

Деня на народните будители

И тази година чествахме първи ноември – Деня на народните будители. Ден на нашето преклонение пред великите българи, запазили във вековете на чуждо владичество своята българска гордост и самочувствие, обичта към род и родина и огромния стремеж за свобода и собствен език. Ден, в който прекланяме глави пред всички онези герои на нашето минало, духовните пазители на нацията ни, на книжовниците и просветителите, които са изградили и съхранили нравствените и моралните ценности на нашия народ, чиито дела почитаме, следвайки техните заръки и днес.

Евгения ПЕЙКОВА, ст. учител в

СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали

Открит бе STEM център за технологии в креативните индустрии

в столичното 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School

Среща на традиции и иновации с перспектива за бъдещето

На 26 октомври 2021 г. екипът на столичното 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School, в партньорство с „Корект Консултинг Груп“ и „Българска фондация ОРТ“ откриха STEM център за технологии в креативните индустрии „Д-р Емил Кало“, където си дадоха среща усилията за качествено образование на държавното училище, на бизнеса и на най-голямата еврейска образователна фондация у нас.

Обединявайки традиционното и иновативното с перспектива за бъдещето, те на дело доказаха волята си да допринасят за успешната професионална реализация на децата и младите хора у нас.

На тържественото събитие в сградата на училището присъстваха представители на държавни институции, на академичните среди, професионалисти от сферата на креативните индустрии, представители на еврейската общност и на бизнеса, общественици, учители, бивши и настоящи ученици на училището, и др.

Материала подготвиха Цвета ЛАШКОВА,

134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School, гр. София

и Ивайла ВАСИЛЕВА, УД

ЙОАННА ИВАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ В 186. ДГ „ДЕНИЦА“, ГР. СОФИЯ:

Професията ми дава буря от емоции и всеки ден -

нов положителен заряд

- Бихте ли се представили за читателите на в. „Учителско дело“? С какви мотиви приехте да бъдете председател на СО на СБУ в 186. ДГ, гр. София?

- Казвам се Йоанна Иванова, на 21 г. от град София. Студент съм в СУ „Св. Климент Охридски“ във Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ), специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Наред с обучението ми във висшето училище, работя и като учител в ДГ №186 „Деница“, ж.к. „Младост“, гр. София.

За мен тази длъжност не е била фикс идея. След постъпването ми на работа като учител колегите предложиха и единодушно избраха аз да заема тази длъжност. Приемам я с отговорност и отдаденост.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

В търсене на отечествените добродетели

Така се ражда общобългарският празник Ден на народните будители – в търсене на отечествените добродетели, на най-светлите примери за бляскаво изпълнен национален, културен и граждански дълг; в търсене на опора, сила и идеал за обезвереното и объркано в общочовешките си ценности следвоенно поколение.

Политическата и стопанска нестабилност след края на Първата световна война, унизителният за България Ньойски договор и крахът на надеждата за национално обединение довеждат нацията до униние и духовна разруха.

„Учащата се младеж се увлече от всекидневното, забавителното и лекото в живота; волност, безгрижие и лекомислие обладаха душата ѝ, и лека-полека тя се отдалечи от ценното и същественото в живота и миналото“, отбелязва с тревога през лятото на 1922 година министърът на народното просвещение Стоян Омарчевски.

Екип на НМО

Шести регионален конкурс „Учители – будители на бъдещето“ –

празник на духовността и знанието в Габрово

Първи ноември, Денят на народните будители, е общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, на стремежа ни към образование и книжовност. Ежегодното му отбелязване с факелни шествия на 1 ноември говори на всички, заети с образованието и културата в нашата страна, че осъзнаването на подвига на възрожденските писатели и революционери, които са създали атмосферата и са довели българския дух до решимостта да поведе борба за държавен суверенитет, е синовна длъжност и патриотичен дълг към поколенията българи.

За пръв път на 26.10.2016 г. по случай Деня на будителите – 1 ноември, Координационният съвет на Синдиката на българските учители – Габрово, проведе заключителния етап на Първия регионален конкурс „Учители – будители на бъдещето“ в Актовата зала на Националната Априловска гимназия.

Ренета КОЛЕВА,

областен координатор

на СБУ за област Габрово

Д-Р ИРЕНА ДУШКОВА, ДИРЕКТОР НА СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГР. ПЛОВДИВ:

Добронамереността и ясните взаимоотношения са основни принципи, които се стремим да спазваме

СБУ се наложи като институция, която се ползва с огромно доверие в обществото

- Г-жо Душкова, бихте ли представили образователната институция, чийто директор сте Вие, и актуални успехи и постижения на Вашия екип и възпитаниците Ви?

- СУ „Св. Паисий Хилендарски“ е едно от утвърдените и предпочитани училища в гр. Пловдив. По време на своята 60-годишна история в класните стаи на училището са получили своето образование стотици деца. Тази общност, към която днес се включват още 1083 ученици от 45 паралелки и 96 учители, вече няколко десетилетия е популярна като паисиевци.

От 2021 г. с постановление на МС училището е включено в списъка на иновативните училища. Иновациите, които реализираме, обхващат паралелки от три етапа.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

СУ „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, отбеляза виртуално

своята 60-годишнина

На 29 октомври 2021 г. СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, отпразнува 60 години от основаването си.

В деня на своята светла годишнина учениците вече бяха в онлайн обучение, а мерките, свързани с пандемията от COVID-19, не позволиха мащабно събитие, но дадоха възможност за нещо много по-ценно. Виртуалните класни стаи станаха сцена на празника, а чрез тях се включиха семействата на 1083 ученици.

Поздравителни адреси по повод годишнината бяха получени от министъра на образованието акад. Николай Денков, от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, от кмета на община Пловдив Здравко Димитров, от кмета на район „Централен“ Георги Стаменов и др.

Д-р Ирена ДУШКОВА, директор

в СУ „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

УД бр. 34 от 08 ноември 2021 г.
В бр. 33 от 1 ноември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Разработване на единен механизъм за тестване на ученици и учители гласува Отрасловия съвет

На 26 октомври 2021 г. в МОН се проведе онлайн заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование, с присъственото участие на министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет Мария Гайдарова, председателя д.ик.н. Янка Такева и зам.-председателя на Синдиката на българските учители Красимир Попов.

Автор: Ивайла ВАСИЛЕВА

120 години висше образование за жените в България

Реализацията на изконното право на образование е висш стремеж на българското общество през вековете и неизменен спътник на всички социално значими процеси по света. Именно тя стои и в основата на борбата за равноправие на българските жени през XIX век и началото на XX век. И е повод тази есен с гордост да отбележим 120-годишнината на висшето образование за жените в нашата страна, която е безспорно свързана с успеха на българското образование и успеха на българските жени учители.

СБУ и Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ винаги са били и остават уверен стожер на борбата за равноправие, заставайки зад българските жени и тяхното право на образование и постоянно, и настоятелно насърчавайки професионалните успехи и мотивация за професионално развитие на българските учители.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Съвременните будители

България и българският народ винаги са се гордeли с величието и силата на своите народни будители. Тези най-мислещи и будни българи и днес ни дават сили да преминем с достойнство и самочувствие от древното ни и героично минало към бъдещия глобален свят, запазвайки своята индивидуалност, морал и съвест.

Автор: Емилия ЧОБАНОВА, главен учител в ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“, гр. София

Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ

Област Русе и област Пазарджик

На 12.10.2021 г. се проведе традиционното есенно съвещание на синдикалния актив от две области – Русе и Пазарджик, което в изпълнение на противоепидемичните мерки се състоя онлайн.

Автор: Пламен Атанасов, член на ИК на СБУ, председател на ОбКС на СБУ – Русе, и областен координатор на СБУ за област Русе

Младежки форум #БъдиЕвропа обсъди предложения за бъдещето

На 22 октомври 2021 г. Икономическият и социален съвет на Република България (ИСС) проведе Младежки форум #Бъди Европа, който бе посветен на популяризирането на Конференцията за бъдещето на Европа сред младите хора в България.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

СУ „Любен Каравелов“ – гр. Пловдив, развива гражданските компетенции на учениците и демократизира училищната среда

Средно училище „Любен Каравелов“ – гр. Пловдив, отдавна е утвърдило своето водещо място в обучението по музика, народно пеене, поп и джаз пеене, народни и класически инструменти. То успешно комбинира традициите със STEAM обучение, Google Workspace, иновациите с виртуална и добавена реалност, модернизиране и разширяване на своята материална база.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

ПГХЗ „Дмитрий Ив. Менделеев“ – гр. Лом, с eвропейска визия за развитие

ПГХЗ „Дмитрий Ив. Менделеев“ дава възможност на своите ученици да натрупат европейски трудов опит, като участват в мобилности по програма „Еразъм+“. Училището работи активно по национални и европейски проекти.

Автор: Венцислава ГЕОРГИЕВА, председател на СО на СБУ в ПГХЗ „Дмитрий Ив. Менделеев“, гр. Лом

Първият буквар за деца билингви вече е факт

За децата има голямо разнообразие от буквари, а един от тях заслужава нашето особено внимание. Той е създаден специално за нуждите на учениците билингви и децата със затруднения с четенето и със сигурност ще се превърне във ваш ценен съюзник. Букварът „Четем с Ася и Явор“ всъщност е подходящ за всички деца, тъй като дава разнообразни възможности за допълнителна подкрепа по български език, а и сам по себе си е доста интересен.

Автор: УД

Открит бе STEM център в ПАГ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла Слатина

Професионалната агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Бяла Слатина, вече може да се похвали с действащ високотехнологичен STEM център. Най-новото иновативно звено на училището бе открито официално на 25.09.2021 г.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Учители и ученици се включиха в 38-мия маратон на София

В събитието не пропуснаха да се включат и много представители на Синдиката на българските учители, за да потвърдят силата на човека да превъзмогва себе си и обстоятелствата дори и по време на кризи и да напомнят, че подобни инициативи като Маратона на София, а също и уникалната за България ежегодна Учителска спартакиада на СБУ, са извор на ценностите, които Синдикатът изповядва – обществено съзнание, приятелство, солидарност, толерантност, обединеност, съпричастност към добруването на хората, зачитането на човешките права и опазването на околната среда.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА:

Съдействаме на образователните институции в цялостната им дейност и заедно усилено работим за благото на бъдещите поколения

От години работим успешно със Синдиката на българските учители

Автор: Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ

Безсмъртната диря на учителя Раковски и най-видния му ученик Левски

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

ТЕОДОР СТОЙЧЕВ, РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БЪЛГАРИЯ:

Учителите играят огромна роля в хода на дигиталната трансформация в Европа

Като най-големия синдикат в България, СБУ има силна позиция и голямо влияние върху обществения живот на страната

Автор: Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

УД бр. 33 от 1 ноември 2021 г.
В бр. 32 от 25 октомври 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете:
СЛЕД ОБЩОНАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ НА СИНДИКАТИ И РАБОТОДАТЕЛИ В СТОЛИЦАТА:

Оставаме в протестна готовност

С искания за незабавни компенсации заради високите цени на тока и допълнителни мерки за ограничаване на щетите за българската икономика, работодателски и синдикални организации протестираха заедно на 19 октомври 2021 г. пред сградата на Министерския съвет в столицата. Ден по-рано Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, направиха Обръщение във връзка с високите цени на електроенергията за небитови потребители и призоваха към общонационален протест. Хилядите участници на протеста ясно изразиха своята категорична решимост за решаването на проблемите.

– За учудване на цяла България работодателите и синдикатите днес излязоха на протест съвместно – каза д-р Тодор Капитанов, национален секретар на КНСБ и председател на Националния стачен комитет на КНСБ, специално за вестник „Учителско дело“.

Автор: УД

бр. 32 от 25.10.2021 г.

НАТАЛИЯ МИХАЛЕВСКА, ЗАМ.-РЪКОВОДИТЕЛ НА НП „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“ И ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА И УЧИЛИЩНА МРЕЖА“ В МОН:

STEM центровете допринасят за личностното развитие

на всеки ученик и учител

Те са част от въвеждането на културата на иновации

в образователната система

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

бр. 32 от 25.10.2021 г.

ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Обезщетение при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 от КТ

Автор: Роза КОСТОВА,

главен експерт-юрист в Централата на СБУ

Осигурява се възможност на над 10 000 ученици да имат уроци в културни институции в страната

Министерството на образованието и науката отпуска 486 000 лв. на 238 общински училища и 75 000 лв. – на 38 държавни училища. Средствата са от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” за 2021 г. (ПМС №329 от 14.10.2021 г., публ. ДВ № 87/19.10.2021 г. ) в частта й за културните институции като образователна среда. С отпуснатите средства се осигурява възможност на над 10 000 ученици да имат уроци в културни институции в страната, като музеи, галерии, театри и други. С финансирането могат да се провеждат задължителни, избираеми и факултативни учебни часове по общообразователни предмети и теми, свързани с изкуства в музеи и галерии. Училищата могат да организират посещения на театрални постановки или на концерти, или представянето им в училище, свързани с конкретно учебно съдържание, срещи с актьори и музикални дейци. Кандидатстването е само с един проект – за начален, за прогимназиален или за първи гимназиален етап до 10. клас. Максималният размер на средствата за един проект е до 2500 лв.

Чудесната новина за пореден път потвърди далновидността, ефективността и категоричната устойчивост на политиките в системата на предучилищното и училищното образование, инициирани и създадени от Синдиката на българските учители.

Преди две десетилетия, през 2001 г., след настоятелни действия от страна на СБУ, Синдикатът на българските учители подписа споразумение с Министерство на културата, което осигуряваше облекчен достъп на учителите в националните музеи и галерии в подкрепа на повишаване качеството на образователния процес и на възпитанието в ценности на децата и учениците. И когато една идея е работеща, тя е и устойчива във времето – на 31 юли 2018 г. министрите Боил Банов и Красимир Вълчев подписаха Споразумение за сътрудничество между Министерството на културата и Министерството на образованието, което предвиждаше да се провеждат учебни занятия в музеи и художествени галерии.

Автор: УД

бр. 32 от 25.10.2021 г.

Обучително видео за онлайн тормоза между деца

За съжаление, освен удобство и знания Интернет крие и рискове за децата. Един от най-често срещаните е онлайн тормозът между връстниците. За разлика от училищния тормоз, който е ограничен по време и пространство до училищната среда, онлайн тормозът преследва жертвите си навсякъде. Той се случва пред очите на много хора, в общи чатове и социални мрежи. Насилникът има достъп до жертвата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. И това може да продължи с месеци. Видеото, създадено от екипа на Центъра за безопасен интернет, което е с продължителност над 2 минути и е с уеб адрес: https://www.youtube.com/watch?v=0048DIk2kHI - дава отговор на въпроса кой може да помогне, ако детето е подложено на онлайн тормоз.

Автор: Safenet.bg

бр. 32 от 25.10.2021 г.

ГЕОРГИ ЗАНКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБ „МЛАД УЧИТЕЛ“

НА СБУ – ШУМЕН:

Престижът на учителството е неоспорим за всички, които разбират стойността на образованието

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

бр. 32 от 25.10.2021 г.

4 млн. лв. от хазарт отиват за физкултурни салони и спортни площадки

Още едно от исканията на Синдиката на българските учители в годините е на път да се превърне в държавна политика. Нека напомним, че през далечната 2006 г. СБУ, заедно с БТК и vivatel реализира при изключителен интерес и успех пилотна програма „Спорт в училище“, в която бяха обхванати 306 ученици от 5. до 7. клас в училища в гр. София, гр. Бургас и гр. Кърджали. Програмата помогна за разрешаването на редица проблеми за времето – утвърждаване на заниманията със спорт сред децата, развитие на извънкласни дейности, подобряване на материалната база – спортни площадки и физкултурни салони, закупуване на спортни пособия и екипи.

След ефективната резултатност на този пилотен проект СБУ настояваше той да продължи, да обхване всички училища в страната, като се финансира със средства от постъпленията от хазарт и българския спортен тотализатор в държавния бюджет.

След дълго отекващо ехо четири милиона лева от постъпленията от хазарт в държавния бюджет ще бъдат разпределени между държавни и общински училища за изграждане на нови и ремонт на съществуващи физкултурни салони и спортни площадки. Средствата, заложени в съвместната Годишна програма на министрите на образованието и науката и на младежта и спорта, се отпускат за 2021 г. Основание е Законът за хазарта, според който не по-малко от 10% от прихода отиват за поддръжка, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища.

С писмо до регионалните управления на образованието (РУО) от 14.10.2021 г. Министерството на образованието и науката (МОН) покани директорите да кандидатстват по програмата. Държавните училища, финансирани от МОН, могат да кандидатстват до 9 ноември 2021 г. в съответното РУО. РУО ще подреждат постъпилите проектни предложения по критерия „брой ученици в редовна форма на обучение за съответната година“. До 15 ноември т.г. общинските и държавните училища, които се финансират от министерствата на културата и на младежта и спорта, подават документи за кандидатстване директно в МОН.

Автор: УД

бр. 32 от 25.10.2021 г.

Стартира кандидатстването за Годишните награди за образование в България

Състезанието ще отличи най-добрите учители, директори и училища в страната

От 14 октомври 2021 г. могат да бъдат подавани номинации за участие в Годишните награди за образование на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България 2021. Наградите отличават най-добрите преподаватели, директори и училища в страната за постижения в периода 2019 – 2021 г. Специална награда ще отличи и училището с най-добро представяне на престижното световно състезание по английски език Kangaroo Global Linguistics, което в България се организира от асоциацията. До момента през него са преминали над 100 000 ученици, като над 10 000 от тях са били класирани за последните кръгове на състезанието.

Категориите, в които експертно жури ще излъчи победители, са „Училище на годината“, „Учител на годината“ и „Директор на годината“. Високо ще бъдат оценени кандидатите, които демонстрират професионални стандарти на преподаване, въвеждането на иновативни методи за развитието на учениците и тяхното обучение, както и усилия в посока развитие на местните общности.

бр. 32 от 25.10.2021 г.

И Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе, се присъедини към STEM общността у нас

В Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе, на 15 октомври 2021 г. отвори врати модерно оборудван „Център за технологии в креативните индустрии“, изграден по Национална програма на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“. Той бе официално открит от д.ик.н. Даниела Везиева, министър на икономиката, и д-р Мария Тодорова, директор на Дирекция „Професионално образование“ в МОН. Сред гостите на празника бяха заместник-областният управител на област Русе Синан Хебибов, кметът на Община Русе Пенчо Милков, ректорът на Русенския университет чл. кор. проф. дтн Христо Белоев, началникът на РУО – Русе, д-р Росица Георгиева, представители на ОбКС на СБУ – Русе, на водещи шивашки фирми от конфекционния бранш, културни и обществени организации, и др.

Автор: инж. Диана ИВАНОВА, директор на

ПГО „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе

бр. 32 от 25.10.2021 г.

Успяваме заедно

Един от важните моменти в живота на детето е постъпването в детската градина. Начинът, по който протича процесът, създава бъдеща нагласа за включване към нова социална среда и се явява базов за децата. Преживяванията на несигурност, страх и тревожност на детето, поставено в съвършено нови условия, са естествени и преодолими. Особено важен е плавният преход за успешно адаптиране на детето от семейната среда към условията на първа възрастова група на детската градина (ДГ). Важно е адаптацията да бъде постепенна, целенасочена и добре планирана. Това изисква ефективно възпитателно-образователно взаимодействие между учителите в ДГ и семейството на детето. Наложително е прилагането на съвременни стратегии за мотивирането на високата заинтересованост, отговорност и адекватност на всички страни в търсене на успешното преодоляване на негативните преживявания и емоции на детето при раздялата с родителите при постъпване в детската градина.

Автор: Таня РЪЖАНКОВА, старши учител, и Ангела КОШЛУКОВА, учител, в ДГ „Пролет“, гр. Пазарджик

бр. 32 от 25.10.2021 г.

Безопасност на децата в дигитална среда

Успешното развитие и социално неукоримото поведение на децата и младежите зависят както от правилно усвоеното време в хода на образователния процес, така и от пълноценната реализация на свободното време в безопасна среда, пред която в последно време предизвикателствата нарастват. В последните две години пандемията, породена от COVID-19, създаде особени поводи за тревожност, свързани с последиците от продължителната и безконтролна употреба на дигитални приложения в свободното време на децата и учениците, което крие редица опасности за менталното им здраве и възприятията им за околния свят.

От много време СБУ адресира проблемите с информираността и сигурността в онлайн пространството, фалшивите интернет новини и дезинформацията, които създават опасност за сигурността и здравето на всички деца и ученици. Синдикатът не спира да полага усилия в борбата с ограничаването на фалшиви новини, съвместно с МОН, ДАЗД, регионалните управления на образованието и ръководствата в българските училища. На фона на това актуалните особености на динамичната ситуация налагат повишено внимание към употребата на дигиталните приложения за забавление.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 32 от 25.10.2021 г.

Намерените пътища във „В Пояса на Кайпер”

Едва ли са много поетичните книги с така съвършен синхрон между заглавие и съдържание, каквато е стихосбирката „В Пояса на Кайпер” на Катя Стоилова.

Подобно на Пояса на Кайпер – околозвезден диск, разпростиращ се отвъд планетите, едно от най-чудноватите и мистериозни места в Слънчевата система, които ако разкрият тайните си, биха могли да ни кажат много за зараждането ѝ и нейната ранна история, стиховете на Катя Стоилова в „В Пояса на Кайпер” с увличаща лекота ни водят към неочаквани дълбини на самопознанието и познанието ни, при това разкривайки с шеметна бързина непознати ни до този момент картини, чувства и възприятия. В много случаи – пътувайки към себе си, сякаш спираме и поглеждаме света от неподозиран за нас досега ъгъл, на който се колебаем между реалността и нереалното, но не ни се иска да се махнем оттам. Защото е интересно, познавателно и никак не на последно място – зашеметяващо ново като усещане към себе си и към реалността.

Автор: Светла СТРУМИНА

бр. 32 от 25.10.2021 г.

Над 70 рисунки в конкурса „Умножи доброто“, посветен на 100 години БМЧК

С обща изложба и награждаване на участниците завърши конкурсът за детска рисунка „Умножи доброто“, иницииран от Българския младежки Червен кръст (БМЧК) – Габрово, и Националния музей на образованието (НМО). Инициативата е посветена на 100-годишнината от основаването на БМЧК, който и до днес е най-голямата неправителствена младежка организация, която активно участва в обучението и възпитанието на деца и младежи до 29 години.

Автор: Екип на НМО

бр. 32 от 25.10.2021 г.

Кабинетът отпусна 4,1 млн. лв. за строеж и ремонт на 24 детски градини и училища в 15 общини

Служебното правителство отпусна малко над 4,1 млн. лв. за строителство и ремонт на 24 детски градини и училища. Средствата са заложени в Републиканския бюджет за 2021 г. по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. Те са насочени към намаляване на недостига на места в детски ясли и градини, създаване на условия за въвеждане на задължително предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и за увеличаване на броя на училищата с едносменен режим на обучение и намаляване на недостига на места в тях.

Автор: УД

бр. 32 от 25.10.2021 г.

БИСТРА ИЛИЕВА, СЪЗДАТЕЛ И УПРАВИТЕЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ „ДАРБИ“, ДИРЕКТОР НА „АРЕА 05“, „ДИСТРИКТ 30“, „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЗА БЪЛГАРИЯ, РУМЪНИЯ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ:

Вече 15 години създаваме историята на нашия успех – творим и работим в името на таланта и неговата реализация

Българският учител трябва да бъде със самочувствие, да е подкрепян и мотивиран, защото има основна роля при образованието и възпитанието на младите хора. СБУ работи за това и го постига

Интервю на Светла СТРУМИНА

бр. 32 от 25.10.2021 г.

УД бр. 32 от 25 октомври 2021 г.
В бр. 31 от 18 октомври 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Състоя се градивна дискусия, свързана с Националния план за възстановяване и устойчивост

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и член на Икономическия и социален съвет (ИСС) на Република България – Трета група, участва в кръгла маса на тема: „Участие на организираното гражданско общество в разработването и изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост – как можем да го подобрим?“. Форумът, организиран от Европейския икономически и социален комитет, група „Европейски семестър“ и ИСС, се проведе на 12 октомври 2021 г., в навечерието на официалното представяне на Плана на страната ни пред Европейската комисия.

Домакин на събитието беше Централата на КНСБ. В обсъжданията взеха участие: Атанас Пеканов, вицепремиер по управление на европейските средства; Зорница Русинова, председател на ИСС; д-р инж. Пламен Димитров, президент на КНСБ; представители на трите група в ИСС; Ваня Стойнева, зам.-министър на образованието и науката; Ивайло Христов, зам.-министър на финансите; Красимир Киряков, зам.-министър на икономиката; Иван Кръстев, зам.-министър на труда и социалната политика; Ива Петрова, зам.-министър на енергетиката, ректорите на Технически университет – гр. София, проф. дн инж. Иван Кралов, на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – гр. София, проф. д-р Ивайло Копрев и други.

Участниците в кръглата маса разгледаха различните аспекти на плана – Иновативна България; Зелена България; Свързана България и Справедлива България.

Д.ик.н. Янка Такева беше модератор в дискусията на първия панел – Иновативна България.

Автор Велина АНТОВА

Партньорство за съхраняване и извисяване на заветите на българската история

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе специален гост на предпремиерното излъчване на документалния филм „Стожери на вечността“ – разказ за пазителите на българската история. На вълнуващо тържество по време на събитието тя беше отличена от Областния съвет по наркотични вещества – Благоевград, със Сертификат за активна подкрепа и съдействие на движението „Посланици на независимостта“ за дейността й в полза на обществото и най-вече на младите хора.

Събитието се състоя на 7 октомври 2021 г. в гр. Банско, като част от програмата за честване на 109-та годишнина от освобождението на града.

Посланието на филма „Стожери на вечността“, изработен от БНТ – РТВЦ – Благоевград, със средства от Националната стратегия за борба с наркотиците, е, че заветите на българската история не са забравени, щом живеят в съзнанието на поколения българи. В заснемането на филма са участвали десетки жители на Банско. Документалната лента показва и разказва за личности в историята ни от този регион на страната, които са останали в народната памет като стожери на вечността.

Автор УД

ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск

Автор

Павлина ПЕТРОВА,

главен експерт-юрист в Централата на СБУ

Информация за изпълнението на Национална програма „Мотивирани учители“ 2021 г.

За 2021 г. мотивирани да се включат в програмата от други отрасли (Модул 1 и Модул 3) са 119 специалисти, които бяха прецизно селектирани от над 2000 кандидати, преминаха през въвеждаща обучителна програма с практическа насоченост, която им даде възможност да се запознаят с професията в реална среда както в случай на ОРЕС, така и в присъствена форма. Същите са насочени към обучение във висши училища за академично обучение и придобиване на професионална квалификация „учител“, като 86 от тях са насочени за назначаване в училища.

По другият модул (Модул 2) на програмата, а именно: действащите учители, които през учебната 2021/2022 г. са включени в програмата за придобиване на допълнителна квалификация „учител“ по учебен предмет са 101 учители, които имат вече сключени договори и им предстои обучение във висши училища, а за периода 2019 г. – 2021 г. вече 489 учители придобиват допълнителна квалификация „учител по учебен предмет“, като с това осигуряват квалифицирани учители за малки училища, в които учителският норматив се формира от няколко учебни предмета.

Автор

Полина ФЕТФОВА, началник на отдел „Квалификация и кариерно развитие“, Дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, МОН

ПРОФ. ДН ИНЖ. ИВАН КРАЛОВ, РЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИУНИВЕРСИТЕТ (ТУ) – ГР. СОФИЯ:

През последните години внедрихме редица иновативни решения, които са в основата на бъдещото развитие на образованието в страната ни

Интервюна Велина АНТОВА

ПРОФ. Д-Р ИВАЙЛО КОПРЕВ, РЕКТОР НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ (МГУ) „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ГР. СОФИЯ:

Развиваме успешно сътрудничество с професионални гимназии в цялата страна във връзка с дуалното обучение

Интервю на Велина АНТОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА, ДИРЕКТОР НА НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ (НПГ) „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ:

Училището ни обединява наука и професия и ги развива

Интервю на Велина АНТОВА

ИНЖ. АТАНАС САВОВ, СТАРШИ УЧИТЕЛ, ПРАКТИКО-ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ ПН – ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛУБ „РОБОТИКА – НПГ“, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ В НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ (НПГ) „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ:

Предизвикателствата пред нас, учителите, в условията на ковид пандемията са уроци, с които израстваме

Интервю на Велина АНТОВА

ГОСТ НА БРОЯ - Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА, ДИРЕКТОР НА ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“, ГР. СОФИЯ:

Управленският стил определя позитивната училищна атмосфера и насърчава ангажираността и отговорността у всеки от общността

Интервю на Велина АНТОВА

УД бр. 31 от 18 октомври 2021 г.
В брой №30 на в. „Учителско дело“ от 11 октомври 2021 г. четете:
Чествахме Световния ден на учителя – 5 октомври

На 5 октомври 2021 г. ръководството на Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева и екипът на Централата на СБУ отбелязаха Световния ден на учителя, който тази година премина под мотото „Учителите в основата на възстановяване на образованието“. Те се включиха в глобалната възпоменателна инициатива на Интернационала на образованието, която се състоя точно в 12:00 ч. в целия свят и с едноминутно мълчание почетоха саможертвата и паметта на учителите, загубили живота си по време на пандемията от COVID-19.

По повод тазгодишното отбелязване на празника бяха организирани редица активности, които се състояха онлайн. Председателят на Синдиката на българските учители – д.ик.н. Янка Такева, се включи в глобалната онлайн кампания на Интернационала на образованието и на Европейския синдикален комитет по образование с видео послание от регион „Европа“, което достигна до хилядите синдикални членове на СБУ и международната общност на образователните синдикати.

УД

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бе почетен гост на тържественото откриване на новата академична година в УниБИТ

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе сред почетните гости на тържественото откриване на академичната 2021 – 2022 година в Университета по библиотекознание и информационни технологии. На 1 октомври 2021 г., в знаменателния ден, когато Българската православна църква почита закрилата на Божията майка и чества празника „Покров на Пресвета Богородица“, УниБИТ за 71-ви път посрещна своите нови възпитаници с впечатляваща празнична, ритуална церемония и тържествени слова. „Уважаеми първокурсници, добре дошли в УниБИТ – каза в своето приветствено слово проф. д.н. Ирена Петева, ректорът на Университета. – Бъдете вдъхновени млади хора, които реализират своите мечти. Като част от академичната общност вие допринасяте за духовната енергия и младежкия дух на нашия университет. Предизвикателствата, които ни поднася настоящето, можем да преодолеем заедно, споделяйки общи ценности.“

Светла СТРУМИНА

Есенно обучение на синдикалния актив от област Габрово

На 22.09.2021 г. се проведе традиционното изнесено обучение на синдикалния актив от област Габрово в хотел ПРО ЕАД – гр. Павел баня. Това бе един впечатляващ семинар за политиките на СБУ както с новите председатели, така и с утвърдените синдикални лидери и секретари на СО на СБУ и с авторитетните общински председатели на КС на СБУ в област Габрово!

Обучението започна с представянето на новоизбраните председатели на СО на СБУ в гр. Габрово: Татяна Кочанкова – ДГ „Перуника“, Веселина Николаева – ДГ „1-ви юни“, Мария Христова – ДГ „Мики Маус“, Светла Боздева – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, които бяха приветствани с „Добре дошли“ от г-жа Ренета Колева, председател на ОбКС на СБУ – Габрово, и които намериха радушно приобщаване към голямото синдикално семейство на Синдиката на българските учители в Габрово.

Ренета КОЛЕВА,

областен координатор на СБУ за област Габрово

Бюрото на ЕП в България проведе уебинар на тема: „Бъдещето на Европа през погледа на младите“

На 30 септември 2021 г. бюрото на Европейския парламент в България с цел да представи повече информация за Конференцията за бъдещето на Европа и окуражи гражданите и особено младежите да участват в мащабния диалог за развитието на Европейския съюз в следващите години, проведе уебинар на тема: „Бъдещето на Европа през погледа на младите“.

Модератор на събитието бе Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на ЕП в България, а в него се включиха тримата български евродепутати, избрани да представляват Европейския парламент в Конференцията за бъдещето на Европа: Ева Майдел (Европейска народна партия), Илхан Кючюк (Обнови Европа) и Ангел Джамбазки (Европейските консерватори и реформисти). В уебинара участваха представители на Синдиката на българските учители, преподаватели във висши учебни заведения, педагогически специалисти, ученици и младежи, представители на образователни институции, граждански организации и др.

Десислава ВАСИЛЕВА

Д.ик.н. Янка Такева бе отличена с почетен плакет от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите

На 1 октомври 2021 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бе официален и специален гост на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС) по време на престижното традиционно годишно изложение в Интер Експо център в столицата.

Мариана Кукушева, председател на Управителния съвет на НБСХС сърдечно приветства г-жа Такева и в знак на признателност за дългогодишното добро социално партньорство тържествено й връчи почетен плакет от името на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. На срещата присъстваха и д-р Емилия Лазарова, директор на столичната Втора английска езикова гимназия, и Станчо Атанасов, директор на Професионална гимназия „Велизар Пеев“, гр. Своге. За уникалната за страната ни професионална гимназия това е поредно участие на изложението, а този път ПГ „Велизар Пеев“ бе и единствената представена образователна институция от системата на училищното образование.

Материала подготви Светла СТРУМИНА

АНА АНАНИЕВА, ДОКТОР ПО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО, ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (АСП):

Изградени са нов тип социални услуги в подкрепа на децата

за тяхното благополучно бъдеще

– Госпожо Ананиева, кои са новите моменти в работата на Агенцията за социално подпомагане при гарантирането на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности?

– Грижата за днешния и утрешния ден на децата предполага цялостна, целенасочена политика, която да се усъвършенства постоянно чрез нови форми и методи. По силата на специална Европейска директива и на приета въз основа на нея Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ с валидност до 2025 г., през последните години приоритетно значение в този процес придоби извеждането на децата без семейна грижа от масовите социални домове и настаняването им в къщи от семеен тип, където с помощта на подготвени социални работници да се отглеждат ограничен брой деца (до 10 – 12) и да се създава близка до семейната атмосфера.

Интервю на Светла СТРУМИНА

Националната финансово-стопанска гимназия, гр. София - уверено върви по пътя на дигиталната трансформация

Поела по пътя на своята дигитална трансформация през последните няколко години, Националната финансово-стопанска гимназия и през учебната 2021/2022 г. продължава реализацията на своя план за организация на учебния процес по модела „1:1“ („Едно към едно“). Стартирал с една иновативна паралелка в специалност „Икономическа информатика“, моделът през новата учебна година ще обхване още 98 ученици. Убеден в предимствата на този организационен модел, основен за страни с водеща дигитална компетентност, като Нидерландия, Швеция и Финландия, педагогическият екип на гимназията уверено върви към използване на най-съвременните облачни технологии, предоставени безплатно от Google Workspace за образованието и надграждане на своята технологична грамотност.

Училищната общност (учители, родители, ученици) заедно реши да стане част от модела „1:1“. Така чрез споделеното лидерство учители, родители и ученици участват заедно във вземането на решения; изграждат приобщаващи екипи, стимулират иновативността и креативността. В гимназията работят 25 учители – сертифицирани Google обучители – ниво 1 и 2. В момента един учител се подготвя за сертифициране като Google trener.

Мая ГЕШЕВА, директор на

Националната финансово-стопанска гимназия, гр. София

Кариерното ориентиране на учениците в Благоевград –

ключ към успешното им професионално бъдеще

С настъпването на новата учебна година в ЦПЛР – Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, стартираха и дейностите по кариерно ориентиране. В Центъра работи екип от сертифицирани кариерни консултанти, чиято мисия е да създава предпоставки и условия за изграждането на съвременна и ефективна система за кариерно ориентиране в училищното образование.

Кариерните консултанти предоставят достъпни и качествени услуги по кариерно ориентиране и консултиране на деца/ученици в индивидуална и групова форма на работа. Ключово за успеха е взаимодействието с образователните институции в областта, както и с висшите учебни заведения от цялата страна. Новата учебна година стартира с партньорство с Второ основно училище „Димитър Благоев“, гр. Благоевград, където учениците от трети клас се впуснаха в „Пътешествие в света на професиите“.

д-р Александра КОВАЧЕВА,

ръководител КО при ЦПЛР - ЦЛТРДБ

ВЕЛИЧКА ПОПОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА СЕКЦИЯ НА СБУ „МЛАДИ УЧИТЕЛИ“ И ДИРЕКТОР НА 8. ДГ „ПРОФ. Д-Р ЕЛКА ПЕТРОВА“, ГР. СОФИЯ:

Безспорна е подкрепата на СБУ за привличането и задържането на млади учители в образователната система

Младите учители показаха силна воля и емоционална стабилност

и оказаха необходимата подкрепа на децата

и учениците по време на пандемия

- Г-жо Попова, Вие сте председател на национална секция на СБУ „Млади учители“? Какво е усещането да представлявате най-младата, но и най-иновативната учителска общност у нас?

- Да бъдеш учител в нашето съвремие е предизвикателство, а да представляваш националната секция на младите учители към СБУ е голяма отговорност. Създадена преди повече от десетилетие, националната секция на СБУ „Млади учители“ обединява педагогически специалисти от цялата страна, които са носители на иновативността, креативността, желанието и амбицията за формиране на съвременната визия на образователната ни система. А усещането за принадлежност и значимост в обществото, която дава тя, е още един фактор за повишаване на авторитета и самочувствието на българския учител. С гордост можем да отчетем, че през последните години ставаме свидетели на все по-голям интерес към учителската професия. Процентът на младите или новоназначени учители, работещи в образователните институции, расте. Има, разбира се, достатъчно фактори за това.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

Детска градина „Слънце“ в гр. Павликени се сдоби

с най-красивия двор

Един от най-красивите дворове на детски градини в България беше официално открит в гр. Павликени от кмета на Община Павликени инж. Емануил Манолов и директора на ДГ „Слънце“ Грета Георгиева. Церемонията за тържественото откриване на две детски площадки със съоръжения, изградена достъпна среда, благоустрояване и ремонт на оградата в двора на образователната институция уважиха много гости и приятели.

Изграждането на новите площадки с детски съоръжения се реализира по проект „Красива България“ – 2021 година, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ . Общата стойност на проекта е 127 522 лева, в това число 55 944 лева, са от проект „Красива България“ и 71 578 лева – съфинансиране от Община Павликени.

Екип на ДГ „Слънце“, гр. Павликени

ПРОЕКТ DEEP

Шанс за успех на учащи в сферата на ПОО чрез развитие на предприемачески и дигитални умения

Насочен към ученици и преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), училища и институции в тази област, компании, малки и средни предприятия и социални партньори, проектът „Дигитално предприемачество за насърчаване на заетостта“ (DEEP) е още една възможност за професионален успех на учащите чрез развитие на техните предприемачески знания, умения и дигитални компетентности.

В потвърждение на този факт е и подкрепата на политиките на МОН за развитие на качествено и модерно професионално образование и обучение от страна на Синдиката на българските учители, както и реализиране на негови дейности в посока насърчаване на учениците към избор на професионално образование като възможност за справяне с предизвикателствата на времето, намаляване на младежката безработица, придобиване на висока конкурентоспособност за пазара на труда и преодоляване на недостига на квалифицирани кадри за икономическото развитие на страната.

Ивайла ВАСИЛЕВА

ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ:

Необходимо е всички заедно като общество ежедневно да полагаме усилия за формиране на нравствени ценности и добродетели у подрастващите

-Г-н Гуджеров, по повод 200-годишнината от рождението на великия български революционер и идеолог Георги С. Раковски, настоящата 2021 година е обявена за „Година на Раковски“, а Вашата Община проведе инициативи и дейности в рамките на националното честване в памет и с признателност към личността и делото на големия български революционер и идеолог. Бихте ли ни разказали повече за тях?

- 14-ти април 2021 година е една особена дата за нас. В деня, в който аз празнувам своя личен празник, рождения си ден, се навършиха 200 години от рождението на Георги Раковски. На този ден ние се преклонихме пред неговото дело, пред неговите идеи, пред личността, у когото ще виждаме винаги свързани в неделимо единство „мисъл и желязо, лира и тръба“. Този славен герой за българския народ ще пребъде в съзнанието на поколенията, като човек на непоколебимата национална вяра.

Има хора, които са белязани от странната съдба каквото и да захванат, никога не могат да видят резултатите на своето дело. Такъв е Георги Раковски, който си отива от живота без да види плодовете на онова, за което отдава силите си. Но той съумява да сложи своя отпечатък върху цяло поколение борци за национално освобождение, да стане техен учител и идеал, а с това и един от създателите на нова и свободна България.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

Военната академия отбелязва 154 г. от смъртта на своя патрон –

Георги Стойков Раковски

Военна академия ,,Георги Стойков Раковски“ в годината на своя патрон взе участие в редица чествания и мероприятия, свързани с големия публицист, писател, учен, идеолог и стратег на Българската национална революция.

През април 2021 г. в Академията бе чествана 200-годишнината от рождението на Раковски и бе почетено неговото дело, но човешкото битие е белязано от рождение и край на земния път. За изтерзания от дългите години емиграция и лишения за постигане на върховната цел – освобождението на България от османско иго Раковски, земния път приключва през нощта на 8 срещу 9 октомври 1867 г.

Военна академия ,,Георги Стойков Раковски“ на 8 октомври 2021 г. отбеляза тъжната годишнина – 154 г. от смъртта на създателя на организираното националноосвободително движение срещу османската власт.

Гл. ас. д-р Стоян НИКОЛОВ,

ВА „Г. С. Раковски“

УД № 30 от 11 октомври 2021 г.
В бр. 28 от 27 септември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Д.ик.н. Янка Такева бе официален гост на откриването на новия Учебен център по туризъм в НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев

На 16 септември 2021 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе официален гост на празничното събитие по случай откриването на нов Учебен център по туризъм в Неврокопската професионална гимназия (НПГ) „Димитър Талев“ в гр. Гоце Делчев.

Автор: УД

бр. 28 от 27.09.2021 г.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, постави тържествено начало на 86-ата си академична година

Председателят на Синдиката на българските учители и член на Съвета на настоятелите на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, д.ик.н. Янка Такева, бе официален гост на тържествената церемония по откриването на академичната 2021/2022 година във висшето училище в крайдунавския град, което на 8 ноември т.г. ще отбележи под патронажа на президента на Република България – Румен Радев, с богата събитийна програма 86-ата годишнина от създаването си.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 28 от 27.09.2021 г.

ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Отправяне на предизвестие

за прекратяване на трудовия договор

поради придобито право

на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Автор: Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ

бр. 28 от 27.09.2021 г.

Наредба за инспектирането на детските градини и училищата

ДВ, бр. 77, 2021 г.

Автор: Иван КЪНЧЕВ,

главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ

бр. 28 от 27.09.2021 г.

Учители споделят добри практики за електронно обучение

Над 100 добри практики, видеоуроци и презентации в помощ на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) са достъпни на платформата на Министерството на образованието и науката (МОН) https://edu.mon.bg/. Те са разработени от учители през последните две години. Идеята на МОН е да събере на едно място разнообразни ресурси, създадени от преподавателите в процеса на онлайн обучение, за могат техни колеги, родители и ученици да ги използват в своята работа.

Автор: УД

бр. 28 от 27.09.2021 г.

Над 11 600 ученици отиват на практика в реална работна среда

Повече от 11 600 ученици ще се включат в практически обучения в реална работна среда. От тях 2523 ще участват в занятия от приоритетни направления, които са важни за развитието на икономиката. Такива са машиностроенето, строителството, електрониката, електротехниката, енергетиката, транспортните услуги и др. Тези възможности се предоставят чрез новия проект на Министерството на образованието и науката (МОН) „Ученически практики – 2“.

Автор: УД

бр. 28 от 27.09.2021 г.

Одобрени са синодалните учебници - 6 и 7 клас по „Религия – Християнство-Православие“ за 6-ти и 7-ми клас

В началото на месец септември 2021 г. в Министерството на образованието и науката се състоя връчването на официалните заповеди на служебния министър на образованието и науката проф. Николай Денков, с които се одобряват двата синодални учебника по „Религия – Християнство-Православие“ за 6-ти и 7-ми клас. Те са включени в списъка на МОН с познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които съгласно Наредба № 10 / 19.12.2017 г. на МОН могат да се използват в системата на училищното образование.

Автор: д-р Десислава Панайотова, експерт „Програми и проекти“ - КПО при Св. Синод на БПЦ-БП

бр. 28 от 27.09.2021 г.

Завръщането в училище е плод на усилията на СБУ и синдикатите в цяла Европа

По повод началото на учебната 2021/2022 година и завръщането в класните стаи на учителите и учениците европейският директор на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) Сюзън Флокен отправи сърдечен поздрав към председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и всички членове на СБУ.

Автор: УД

бр. 28 от 27.09.2021 г.

МОН представи основните приоритети в хода на новия служебен мандат

На 21 септември 2021 г. в Министерството на образованието и науката (МОН) се проведе пресконференция на министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, който представи основните приоритети, по които ще работи служебният екип на МОН в хода на новия мандат.

Автор: Ивайла ВАСИЛЕВА

бр. 28 от 27.09.2021 г.

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СЕДЕМНАДЕСЕТАТА УЧИТЕЛСКА СПАРТАКИАДА НА СБУ:

Учителската спартакиада на СБУ е вдъхновяващо събитие, носещо позитивизъм и енергия

Продължение от бр. 27

Автор: Ивайла ВАСИЛЕВА и Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 28 от 27.09.2021 г.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Скравена, посрещна новата учебната година в съвременна дигитална STEM среда

В уникален и запомнящ се двоен празник се превърна посрещането на новата учебна 2021/2022 година в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Скравена (общ. Ботевград), което е правоприемник на просветната традиция в селото, възникнала през 1820 г., и бе ръководено от Петко Петков, носител на отличието на Синдиката на българските учители – „Най-добър социален партньор – директор“, от едноименния Тринадесети национален конкурс на СБУ през 2019 г.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 28 от 27.09.2021 г.

Център „раСТЕМ в света на науките” -

ясна визия за учене, креативност и подходящи решения за средата

За да отговори на потребностите на новото поколение ученици, тенденциите в образованието и технологиите, социалния живот и настъпването на глобалната ера, столичното 90.СУ “Генерал Хосе де Сан Мартин” създаде уникално по рода си учебно пространство за обучение на всички ученици – Център „раСТЕМ в света на науките”.

Кръстина ИВАНОВА и Лилия БОРИСОВА,

90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин”, гр. София

бр. 28 от 27.09.2021 г.

Чествахме 113 години от провъзгласяването на независимостта на България

Обявяването на независимостта на България е величав исторически момент, който безусловно трябвa дa тачим, нo и дa ce пoучим oт него, защото от нac зaвиcи дaли щe взeмeм oгъня или пeпeлтa, дaли избираме приемствеността и тoвa, кoeтo ни сплотява и да работим за проспериращо бъдеще.

Автор: Светла СТРУМИНА

бр. 28 от 27.09.2021 г.

МАРИЯ ЗЛАТАНОВА, СЪОРГАНИЗАТОР НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ФОЛКЛОРНО ИЗКУСТВО "МОРСКО НАДИГРАВАНЕ И НАДПЯВАНЕ - НА МЕГДАНА В АЛБЕНА": Учителите полагат големи усилия да запазят традициите ни

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 28 от 27.09.2021 г.

УД бр. 28 от 27 септември 2021 г.
В бр. 29 от 4 октомври 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: 5 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ

Учителите стоят в основата на възстановяването на образованието

Текст:

През 2021 година в Световния ден на учителя – 5 октомври, милиони хора по света отправят своето мощно послание за зачитане на огромната роля на учителите във възстановяването и укрепването на обществата в хода на пандемията и изразяват своето преклонение към педагогическите специалисти като предводители на световния прогрес и науката, които неуморно работят в името на образованието и бъдещето на всяко дете.

Днешният ден ни дава увереност, че всички ние, като съвременни будители, се чувстваме по-силни, по-мотивирани и по-вдъхновени, че ще се справим с нелеката задача да възстановим образованието в името на всяко дете, в името на светлата памет на колегите, които загубихме, в името на бъдещето на един по-добър свят!

Честит празник!

Автор: Д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на Синдиката на българските учители

Изменения в Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и в Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Текст: -

Автор: Иван КЪНЧЕВ, главен експерт направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ

Конкурс за директори на ДГ в град София

Текст: -

Автор: Столична община

Нови 220 мотивирани учители влизат в класните стаи

Текст: -

Автор: УД

С почит към преподавателите, които светът загуби

Текст:

Синдикатът на българските учители, начело с председателя д.ик.н. Янка Такева, се включи в глобалната онлайн инициатива за почит към преподавателите, които загубиха живота си в хода на пандемията от COVID-19 досега.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

В община Бургас се реализира нова образователна политика

Текст:

От началото на учебната 2021/2022 година децата и учениците в община Бургас вече изучават нов предмет – краезнание, който е част от общинската програма „Моят град Бургас“.

Автор: УД

Европейска седмица на мобилността 2021

Текст:

Десетки училища и детски градини в България се включиха активно в юбилейното 20-то издание на Европейската седмица на мобилността, която се проведе от 16 до 22 септември 2021 г. и завърши с Европейския ден без автомобили.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Българският еврокомисар Мария Габриел даде старт на новото приложение „Еразъм+“ и на инициативата си за цифрова европейска студентска карта

Текст: -

Автор: УД

АКАД. ПРОФ. ПЛАМЕН КАРТАЛОВ, ДИРЕКТОР НА СОФИЙСКАТА ОПЕРА И БАЛЕТ:

Заедно с учителите пишем история в музикалното възпитание на най-младата публика на оперното и балетното изкуство в България

Постиженията на СБУ са забележителни, а г-жа Янка Такева наричам истински „пламтящ будител”

Текст: -

Автор: Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

„Моят Вагнер“ – историята на поставянето на прочутата тетралогия на Рихард Вагнер „Пръстенът на нибелунга“ на българската оперна сцена

Текст: -

Автор: Светла СТРУМИНА

Балкански център по русистика бе открит в ЧСУ „Юрий Гагарин“, СОК „Камчия“

Текст:

Тържествената церемония по повод началото на новата учебна 2021/2022 година в Частно средно училище „Юрий Гагарин“ в Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ бе съчетана с празничното откриване на единствения по рода си Балкански център по русистика – уникална международна безбариерна образователна площадка, която ще обединява русисти от Русия и целия Балкански регион и ще позволи обмяна на опит и организиране на мероприятия в рамките на Научно-образователния клъстер на Иновационния център в СОК „Камчия“.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Поликраище – от борба за оцеляване до успех в иновациите

Текст:

В последната година почти 200-годишното Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Поликраище, което е кауза на цели поколения просветни дейци и духовно извисени личности, извървя тежък път. Вторият живот на училището дава тласък за нов подем и успехи!

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

АНИ СТОЯНОВА, ГЛ. ОРГАНИЗАТОР НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ФОЛКЛОРНО ИЗКУСТВО „МОРСКО НАДИГРАВАНЕ И НАДПЯВАНЕ – НА МЕГДАНА В АЛБЕНА“, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК И УЧИТЕЛ В ПГ„ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ“, ГР. РАКОВСКИ:

Съхранявайки фолклора ни, изразяваме обичта си към България

Текст: -

Автор: Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

2022 г. трябва да бъде посветена на Европейската младеж

Дебатът за състоянието на ЕС и Конференцията за бъдещето на Европа поставиха на фокус образованието

Текст:

На фона на равносметката за изминалата година и погледа към бъдещето чрез Дебата за състоянието на ЕС и Конференцията за бъдещето на Европа СБУ продължава да отчита множество предизвикателства пред европейското образование, пред българския учител и пред бъдещето на децата и младежите.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

ТРАЯН ТРАЯНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ФОНДАЦИЯ „ЗАЕДНО В ЧАС“:

През последните две години отчитаме засилен интерес към учителската професия

Качеството на образованието в България би се повишило, ако част от елементите на НП „Мотивирани учители“ залегнат в подготовката на всички учители

Текст: -

Автор: Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

УД № 29 от 4 октомври 2021 г.
В бр. 27 от 20 септември 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Посрещаме новата учебна година по-опитни, подготвени и отговорни

Приветствие на министъра на образованието и науката проф. Николай Денков за началото на новата учебна година

Автор проф. Николай Денков, на министър на образованието и науката

Бог да Ви укрепява и обдари с нужното във високоотговорното дело, на което сте посветили живота си!

Приветствие на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит по повод откриването на новата учебна година

Автор НЕОФИТ, ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

Нормативни промени преди началото на новата учебна година

В бр. 75 на „Държавен вестник“ от 10.09.2021 г. са публикувани изменения на две наредби, отнасящи се до системата на предучилищното и училищното образование – Наредба № 4 за учебния план и Наредба № 5 за предучилищното образование.

Какви са измененията и от кога влизат в сила?

Автор Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ

В ПОМОЩ НА СИНДИКАЛИСТА

Важни публикации във вестник „Учителско дело” от началото на 2021 г.

Автор УД

ПАНИО 2021 – символ на устрема към нови върхове в образованието и високата квалификация на учителите

С голяма гордост д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ сподели, че деветото издание на ПАНИО е преминало при изключително висок интерес от страна на синдикални лидери, учители, директори на образователни институции, началници за РУО и експерти. Тя изтъкна, че и през 2021 г. броят на участниците в обученията на ПАНИО е продължил да нараства независимо от пандемичната обстановка, а това е наложило и формирането на повече обучителни групи, като за периода от 1 юли до 18 август 2021 г. в гр. Хисаря са били обучени повече от 420 участници в 12 групи. Според нея впечатляващите резултати на Академията се дължат на изключителния усет и внимание на СБУ към потребностите на българските учители, дългогодишната и отговорна работа на Синдиката по отношение на тяхната мотивация и непрекъсната квалификация, както и на това, че ПАНИО винаги поднася висококачествено обучение на изключително ниво по най-актуалните теми, съобразени с динамиката и промените в образователния процес.

Автор Десислава ВАСИЛЕВА

В името на успеха и устойчивото развитие на столичното образование

На 9 септември 2021 г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в традиционната работна среща с директорите на столичните училища във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2021/2022 учебна година, организирана от Регионалното управление на образованието (РУО) – София-град.

Подчертавайки своята увереност във възможностите на българските учители, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева се обърна към присъстващите с думите: „Учителите в цялата страна са абсолютно подготвени да влязат в класните стаи в най-важния ден за българската образователна система. Нека сме смели и да се противопоставим на всички тези, които нямат доверие на българския учител. Благодаря на колегите от столицата, които дават отличен пример.“ Тя припомни, че според Европейския синдикален комитет по образование българският учител е един от най-иновативните в условията на пандемията, а в Европа няма друга държава освен България, реализирала толкова много социални политики в сферата на образованието по време на пандемия и съобщи, че при актуализацията на Бюджет 2021 са гласувани 20 млн. лв. допълнително за образование, като една голяма част от тях са предвидени за пречистватели на въздуха в училищата.

Г-жа Такева посочи най-важните приоритети на СБУ, а именно: сигурността и здравето на учителите, учениците, непедагогическия персонал и техните семейства, кадровото обезпечаване и финансирането на образователната система. Тя обяви, че СБУ ще поиска 15% увеличение на работните заплати за 2022 г. и очаква обсъжданията за бюджетната процедура 2022 – 2025 г.

Автор Десислава ВАСИЛЕВА

ИВАНКА КАРАКОЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС НА КНСБ – КЪРДЖАЛИ:

Спартакиадата на СБУ обединява учителите, разгръща тяхната мотивация и изгражда успешни колективи

Материала подготви Десислава ВАСИЛЕВА

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СЕДЕМНАДЕСЕТАТА УЧИТЕЛСКА СПАРТАКИАДА НА СБУ:

Учителската спартакиада на СБУ е вдъхновяващо събитие, носещо позитивизъм и енергия

Материала подготви Десислава ВАСИЛЕВА

ЙОВКА КОЛЕВА, РЪКОВОДИТЕЛ НА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „ИГЛИКА“ ПРИ НЧ „ПРОБУДА – 1909“, С. ХЪРСОВО, ОБЩ. НИКОЛА КОЗлЕВО, ОБЛ. ШУМЕН:

Важно е училищата и детските градини да работят с читалищата за запазване на българщината

...Имахме възможността да се срещнем и да поговорим с г-жа Такева. Аз се възхищавам на нейната дейност и тази на СБУ в подкрепа на българските учители, издигането на техния авторитет в обществото и защитата на правата им. Много е важно учителят да се чувства подкрепен и спокоен в нелеките времена, за да продължава да дава най-доброто от себе си, а обществото да му показва необходимото уважение. Знам, че СБУ се бори за това.

Материала подготви Десислава ВАСИЛЕВА

Изпълнени с положителни емоции и удовлетвореност, започваме новата учебна година

В периода 16. – 21.08.2021 г. шестдесет и пет ученици от 9.,10. и 12. клас, ръководени от петима учители – Мария Томова, Ангел Тошев, Виктор Георгиев (старши учители по физическо възпитание и спорт), Илия Илиев и Надя Георгиева (старши учители по френски език) от 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София, бяха на ученически летен лагер по програмата „Отново заедно“ в местността Беталовото, близо до Разлог, която се намира в живописната Разложка котловина, заобиколена от величествените Рила, Пирин и Родопи.

През целия период на лагера имахме ежедневна програма, с която внасяхме настроение, разнообразие и нови знания и умения.

Автор Мария ТОМОВА, старши учител по физическо възпитание и спорт в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София

УД бр. 27 от 20 септември 2021 г.
В брой № 26 на в. Учителско дело, четете:
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ

Нека бъде здрава и успешна новата 2021 – 2022 учебна година!

Скъпи учители,

Скъпи колеги и приятели,

Скъпи ученици и родители,

Отново е 15 септември – денят, в който с трепет пристъпваме прага на най-светлия и вдъхновяващ храм на знанието, напредъка и сбъднатите мечти – училището. 15 септември е най-вълнуващият ден, символ на почитта на българина към просвещение и образование. Най-вдъхновяващият празник, който съчетава приемствеността между поколенията, отправя поглед към миналото, за да озари бъдещето ни. И тази година в светлината на традициите училищните врати се отварят, за да посрещнат малки и големи ученици, учителите и всички, които изпращаме с благопожелания за добро начало своите деца.

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на СБУ

ИНОВАТИВЕН ФОРУМ

Развитие на потенциала на техническото и природонаучно творчество на децата и учениците чрез заниманията по интереси

От 26 до 31 август 2021 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ при изключителен интерес се проведе за осма поредна година форум, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование. Той се организира от Синдиката на българските учители (СБУ) с подкрепата на СОК „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“. Семинарът е заключителна част от едноименния конкурс, организиран по идея на СБУ, който тази година бе на тема: „Развитие на техническото и природонаучно творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и интерес към иновации“. При откриването на събитието приветствия към участниците в конкурса поднесоха д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, Благовеста Борчева – държавен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, д-р Ирена Радева – началник на РУО – Варна, Лилия Христова – директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“, община Варна, както и Илиян Цонев – изпълнителен директор на СОК „Камчия“. Сред гостите бяха и Веселин Рашев – член на ИК на СБУ и координатор за област Варна, проф. Росица Пенкова и др.

Таня ЛЕОНИДОВА

Eвропа посреща новата учебна година

Както и през учебната 2020/2021 година, така и тази есен Синдикатът на българските учители и лично председателят на СБУ – д.ик.н. Янка Такева, настояват училищата да бъдат последните затворени институции при нарастване на броя на заразените от COVID-19, а присъственото обучение да продължи дотогава докогато то е възможно с фокус върху опазването на живота и здравето на всички учители, ученици и представители на непедагогическия персонал и при спазване на всички противоепидемични мерки, а в случай че се наложи ново затваряне на училищата, те да бъдат първите, които да заработят отново.

СБУ подкрепя призива на УНИЦЕФ и Световната здравна организация училищата в Европа да останат отворени и да бъдат направени по-безопасни за образователния и непедагогическия персонал и децата на фона на присъствието на Делта варианта на COVID-19 в региона.

Десислава ВАСИЛЕВА

Нови предизвикателства пред българските учители

Пандемията не спира да поставя на изпитание духа, мотивацията, силите и търпението на българските учители. Като стожер на българското учителство и глас на цялата професионална общност СБУ с председател д.ик.н. Янка Такева вече многократно изрази тревога, че предизвикателствата се мултиплицират, а борбата за здравето, живота и образованието придобива огромни измерения.

Както винаги Синдикатът се ангажира да търси и предлага нови решения и адекватни на опасностите за живота и здравето на всички ангажирани в образователния процес подходи, да защитава правата и интересите на всички педагогически специалисти и представители на непедагогическия персонал, децата и техните семейства.

Десислава ВАСИЛЕВА

Учениците в 1. и 8. клас ще получат финансова помощ

За учебната 2021/2022 година всички семейства, чиито деца са записани за първи път в 1. или 8. клас в държавно или общинско училище, имат право на финансова подкрепа от 300 лв. еднократно за покриване на част от разходите.

Мярката бе въведена през миналата учебна година след съгласуване със Синдиката на българските учители и Министерството на труда и социалната политика, за да подкрепи децата и семействата им, както и образователната система, тъй като най-големият процент на деца, отпаднали от училище, е именно между 1. и 7. клас. В хода на пандемията благодарение на нея тогава бяха подкрепени над 54 000 деца, 30 000 от които първокласници, но тогава размерът на помощта бе в размер на 250 лв.

УД

В името на успеха и устойчивото развитие на столичното образование

На 9 септември 2021 г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в традиционната работна среща с директорите на столичните училища във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2021/2022 учебна година, организирано от Регионалното управление на образованието – София-град.

Специални гости на събитието бяха още министърът на образованието и науката проф. дхн Николай Денков, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, директорът на Националния инспекторат по образование д-р Анелия Андреева, зам.-кметът по направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" на Столична община Мирослав Боршош, председателят на Сдружението на директорите в средното образование в Република България Асен Александров и председателят на столичната организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България Нина Чанева.

УД

Под патронажа на д.ик.н. Янка Такева се проведе Международният фестивал „Karnolsky summer camp“ 2021

Вече над 30 години Арт център „Кърнолски“ събира на една сцена талантливи деца и младежи от всички континенти, които се подготвят за артисти, като по този начин ги окуражава да се развиват и демонстрират своите умения, а Синдикатът на българските учители подава ръка на благородните му инициативи в подкрепа на необятния свят на младежта и изкуството. Поредната съвместна проява е Тридесетият международен фестивал „Karnolsky summer camp“, организиран от Арт център „Кърнолски“ под патронажа на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, който се състоя от 19 до 24 август 2021 г. в к.к. Слънчев бряг.

Десислава ВАСИЛЕВА

Вдъхновяващо фолклорно събитие „На мегдана в Албена“ развълнува българските учители

Емблематичната спартакиада на учителите, организирана за 17-и пореден път от СБУ, се проведе по едно и също време със Седмия международен фестивал на любителското фолклорно изкуство „Морско надиграване и надпяване – на мегдана в Албена“. Педагогическите специалисти, които за поредна година си дадоха среща в първия в историята „Европейски курорт на спорта“, и д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бяха приятно изненадани и запленени от фолклорната палитра от песни, танци, носии по време на събитието, като не пропуснаха възможността да посетят всяка от фестивалните вечери, за да се насладят на нематериалното културно и духовно наследство на България, да подкрепят всички самодейци и състави от цялата страна, които го опазват, и да почувстват със сърцата си величието на традициите на земята ни.

Десислава ВАСИЛЕВА

Творческа работилница за преживявания и приключения в извънкласните и извънучилищни дейности

Водещ: проф. д-р Нели Бояджиева

Целта на творческата работилница бе създаване на арт педагогическа лаборатория за идеи, преживявания и практики на занимания с деца и ученици, родители и учители в извънкласните и извънучилищните дейности. В нея се включиха учители, заинтересовани изявени ентусиасти. Заниманията обхващат няколко етапи и дейности. Първият се основава на емоционално ангажиращо и мотивиращо за съвместна работа въведение на всички участници независимо от тяхната възраст, опит и роля в семинара. Те се запознаха с идеята, че пътят на творчеството изисква мъжество, а смелостта да си новатор при възпитанието в „човекотворчество“ се състои в куража да проправяш нови пътища в непознати територии, да заразяваш и вдъхновяваш и децата, и учениците, и родителите им, да въвличаш и приобщаваш всички заедно в общо дело, а пътят към него е пълен с приключения и ползотворни вълнения, които ги сближават.

Новите моменти в организирането на заниманията по интереси

през учебната 2021 – 2022 г.

Определени са приоритетни тематични направления за заниманията по интереси, както и не по-малко от 40 на сто от броя на часовете за организирани занимания по интереси в училището да бъдат по тематични направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“; STEM. Дадена е възможност общините да организират междуинституционални дейности и изяви, включително състезания, концерти и други с учениците, които участват в заниманията по интереси от две и повече училища на територията на общината и/или областта, като в тях може да се включват и центрове за подкрепа за личностно развитие.

Въведена е процедура за организирането и провеждането на заниманията по интереси в училищата – дава се възможност на физически и юридически лица да предлагат занимания по интереси.

Благовеста БОРЧЕВА,

държавен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН

Време на детето за училище

Известно е, че резултатите от грижите на човека в природата зависят от полагането им в подходящо време. Това се отнася за избора на време за оран, за посяване и посаждане на растения, за прибиране на реколтата и др. Избързването или забавянето на дейностите се отразява неблагоприятно на постиганото. Същото важи за възпитаването, обучението и развитието на децата. И тук от съществено значение е съобразяването с оптимално по значение време на детето за училище. В хода на израстването, в зависимост от социалната среда, децата бележат духовен, душевен и физически възход. Започват да проявяват предпочитания към достъпни за тях дейности и колкото те са по-разнообразни и повече, толкова и социалният им възход е по-голям.

Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ,

почетен член на Съюза на учените в България и член на ръководството на СУБ

С устрем към живота

Със своята стихосбирка „Обич за огрев“ Емма Крушкова дава заявка да бъде сред най-интересните български поетеси. Талантливата ученичка е поредното доказателство, че поетичните дар и проникновеност не са подвластни на възрастта на човека, орисан от Ерато. Ярко, метежно и зашеметяващо, чувството на авторката безусловно увлича и повежда читателя към сложния лабиринт на човешката душевност и женската емоционалност, привлича го в неизбродните морета от копнежите на любовта. И безусловно заявява – може би първа, поредна или последна, тя е Любовта – силна, доминираща и истинска, всевладееща сетива, разум и чувства, пълна господарка на живота на влюбения.

Светла СТРУМИНА

„Песни за траките и Троя“ – забележителна книга

Книгата „Песни за траките и Троя“ (Трако-фригийският епос и легендите за траките и Троянската война) с автор Стойчо Кръстев е своеобразно явление в съвременната българска литература.

Художествена интерпретация на забравени и на паметни събития от древността, белязали през следващите хилядолетия човешката история, цивилизация и литература. Книгата е сътворена в поетично-песенен стил и илюстрирана с изящни графични рисунки, дело на самия автор.

Светла СТРУМИНА

Спартакиадата на учителите – символ на силата, солидарността

и единството на СБУ сега и в бъдеще

За седемнадесета поредна година Синдикатът на българските учители в партньорство с Българската работническа федерация (БРФ) „Спорт и здраве“ към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), а през последните години и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта проведе своето най-значимо спортно събитие – Учителската спартакиада. Тя се проведе от 31 август до 5 септември 2021 г. в к.к. Албена при спазване на всички наложени от Министерството на здравеопазването противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19. Преминала под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, инж. д-р Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, и Сюзан Флокен – европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование, XVII учителска спартакиада даде възможност на близо 360 учители от 20 общини от цялата страна да се състезават в единадесет спортни дисциплини: тенис на маса, плажен волейбол, стрийтбол, шахмат, дартс, мини футбол, бридж, плуване, спортна табла, петанк и теглене на въже.

Ивайла ВАСИЛЕВА

УД бр. 26 от 13 септември 2021 г.
В бр. 25 от 28 юни 2021 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Предизвикателствата пред образователната система

в условията на COVID кризата

Текст:

Какви са мерките и действията, които бяха предприети за справяне с последиците от пандемията в сектор „Образование“, кои са насоките за неговото бъдещо развитие и как да се мотивират, насърчават и справят все по-добре с растящата дигитална трансформация бъдещите поколения, бе фокус на организираната от Синдиката на българските учители (СБУ) и фондация „Конрад Аденауер“ национална конференция „Предизвикателствата пред образователната система в условията на COVID кризата“.Тя се проведе на 25 юни 2021 г. в София и бе открита от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и ръководителя на бюро на фондация „Конрад Аденауер” – София Торстен Гайслер.

Автор: УД

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФОРУМ

Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура в българските училища

Текст:

Във века на дигитализацията и информационните технологии, когато знанията, уменията и компетентностите, които трябва да притежава съвременният гражданин на света за справяне с новите предизвикателства и с изискванията на пазара на труда са от огромно значение, не бива да пренебрегваме факта, че 21. век е и векът на предприемачеството и смелите финансови решения, на бързите инвестиции и финансови операции, на паричните потоци и тяхното управление, на застраховането и публичните вземания…

Имаме ли необходимите знания, умения и компетентности да управляваме личните си средства? Имаме ли необходимата финансова грамотност и икономическа култура не само ние, но и младите хора в българското училище да вземат решения, които определят техния личен финансов комфорт и подпомагат личностната им и професионална реализация? До каква степен е застъпено обучението по финансова грамотност и като част от гражданските компетентности, поведение и култура сред учениците у нас и какво се предприема, за да се постигне необходимият напредък в тази насока, са основни акценти, които бяха поставени във фокуса на организирания от Синдиката на българските учители и Стопанската академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов, национален форум. Той бе на тема: „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на българските ученици 5. – 10. клас в българските училища“ и се проведе на 18 юни 2021 г. в София като заключителен етап от изпълнението на едноименния проект, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката (МОН) и с партньорството на Синдиката на българските учители и Стопанската академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов.

Материала подготвиха

Ивайла ВАСИЛЕВА и Десислава ВАСИЛЕВА

Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников“ – Шумен 2021

Текст:

26-ите Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников“ – Шумен 2021, вече са в историята! Те бяха посветени на 50 г. от създаването на празниците и 90 г. от рождението на видната диригентка проф. Венета Вичева, създала хоровия празник през 1971 г.

Организатори на хоровите празници бяха Община Шумен и ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ – гр. Шумен. Те се провежоха на 8 и 9 април под патронажа на кмета на Шумен – Любомир Христов, с подкрепата на културни и образователни институти, МОН, Националния дворец на децата, Българския хоров съюз (БХС), Федерацията на хоровете към Европейския Съюз (ФХЕС), Фондация „Проф. Венета Вичева“.

Автор: Деница УЗУНОВА, диригент на детски хор „Бодра песен“, домакин и организатор, председател на СО към ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ - гр. Шумен, Учител на годината – 2017

Синдикатът на българските учители

Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ ЕАД

Фондация „Устойчиво развитие за България“

под патронажа на

Министерството на образованието и науката

организират СЕМИНАР на тема:

„Развитие на техническото и природонаучното творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и интерес към иновации“ (26 – 31 август 2021 г. – СОК „Камчия“) - Програма и Заявка за участие

Текст: -

Автор: бр. 25 от 28 юни 2021 г.

Наградените участници в

Осмия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2021“

на тема:

„Развитие на техническото и природонаучното творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и интерес към иновации“

Текст:

За осма поредна година Синдикатът на българските учители, под патронажа на Министерство на образованието и науката, съвместно със Санаторно-оздравителния комплекс (СОК) „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“, организира международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2021“. Тази година Синдикатът на българските учители с ясното съзнание и отговорност за пореден път се обърна с лице към един от най-важните световни проблеми на нашето време – ускореното развитие на технологиите и тяхното отражение върху младите хора, използването на технологиите за насочване на творческата дейност на децата и учениците към природонаучната област и формиране на екологична култура.

Автор: УД

СБУ получи високото отличие за ефективен социален диалог и социална подкрепа „Монета Надежда“

Текст:

В Деня, олицетворяващ величието на Пресветия и Животворящ Дух, Единосъщен с Бог Отец и Синът Божий, чрез който ни се даряват мъдрост, живот и добротворство, Синдикатът на българските учители бе удостоен с високото отличие „Монета Надежда“, израз на признателност за ефективния социален диалог с ръководството на район „Надежда“ – Столична община, социална подкрепа в съвместни благотворителни инициативи и непрестанната грижа към учителите. Почетният плакет бе връчен от инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“ – Столична община, на тържествена церемония, която се състоя в огласения от песни и щастливи детски възгласи столичен Северен парк и бе част от традиционния празник на район „Надежда“, организиран от Столична община – Район „Надежда“, и храм „Св. Дух“. А на свой ред г-н Димов получи Юбилейната златна значка на СБУ и почетна грамота за изключителните му заслуги по подкрепа на учителите и отличното партньорство със Синдиката, като благодари за голямата чест, която му е оказана.Голямо признание за своя неуморен труд получиха всички обучаващи с грижа и любов децата и младежите в район „Надежда“, а инж. Димитър Димов връчи статуетката „Най-добър млад учител в Столична община – район „Надежда“, за учебната 2020/2021 година“ на млади, борбени и перспективни учители от детски градини, училища и центрове.

Автор: Десислава ВАСИЛЕВА

Състоя се XII детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините“

Текст:

На 20 юни 2021 г. за първи път на открита сцена се състоя уникалният за страната ни Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините“. В деня, когато се чества един от най-големите християнски празници – Петдесетница, който се счита за рождения ден на православната църква, Лятната сцена в столичния парк Борисова градина стана център за прекрасните изпълнения на децата и учениците, а участници и публика се насладиха на великолепието и духовната мощ на църковната музика.

Детският хоров фестивал, който се провежда под мотото: „… оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене“ (Мат. 19:14), се организира от Фондация „Дарби“, Църковното настоятелство на столичния храм „Св. Параскева“ и Софийската света митрополия, с благословението на Негово Светейшество Неофит – патриарх български и митрополит Софийски. Събитието традиционно се подкрепя от Министерството на образованието и науката, Националния дворец на децата, Столична община, Синдиката на българските учители, Националния дарителски фонд „13 века България“, кауза.бг и др.

Автор: Светла СТРУМИНА

1340 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ

Една паметна годишнина в българския исторически календар, отбелязана в област Габрово

Текст:

На 16 юни 2021 година в Национален музей на образованието, по инициатива на Синдиката на българските учители – Габрово, заедно с Община Габрово и под патронажа на г-жа Таня Христова – кмет на община Габрово, както и съвместно с НМО, областен управител на област с административен център на Габрово, РУО – Габрово, РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово, се проведе заключителният етап на регионален конкурс на тема: „1340 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА“ по повод на отбелязване на 1340 г. от създаването на Аспарухова България.

Автор: Ренета РАДИЧКОВА, председател на ОбКС на СБУ – Габрово

Форум „Споделена градина – споделена трапеза“ проведе ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд

Текст:

В края на м. юни 2021 г. Първо ОУ „Васил Левски“ – гр. Костинброд, бе домакин на форума „Споделена градина – споделена трапеза“ и с вълнение посрещна своите гости и партньори по Национална програма ,,Иновации в действие“ – Росица Иванова, началник на РУО – София-област; Александър Ненов – зам.-кмет на Община Костинброд; Русанка Колева, координатор читалищни дейности към НЧ ,,Ив. Вазов“ – гр. Костинброд; Цветелина Ходжа, председател на Обществения съвет към училището, и партньорите – Иновативно 1. ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Монтана, с директор Албена Иванова и ПГВМСС – гр. Костинброд, с директор Светослав Иванов и зам.-директор Илия Ангелов, учители и ученици от двете училища.

Автор: Екип на 1. ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд

СПОДЕЛЕНО ОТ ЕКИПА НА 126. ДГ „ТИНТЯВА“ – ГР. СОФИЯ

Учителят води бъдещето на България за ръка

Текст:

ЕМИЛИЯ ТАКОВА, ДИРЕКТОР НА 126. ДГ „ТИНТЯВА“ – ГР. СОФИЯ:

Трябва да научим децата на толерантност, подкрепа, милосърдие, уважение, съпричастност към хора и деца в нужда

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ И УЧИТЕЛ В 126. ДГ „ТИНТЯВА“ – ГР. СОФИЯ:

Ролята на учителя е важна и отговорна за изграждане на устойчиви ценности у децата

Автор: Материала подготви Десислава ВАСИЛЕВА

„Малкият принц“ на сцената на СУ „Козма Тричков“, гр. Враца

Текст:

Розата, Лисицата, Змията, Ученият, Бизнесменът, Кралят, Географът, Пилотът … и Малкият принц. Героите от повестта на Антоан дьо Сент-Екзюпери „Малкият принц“ си дадоха среща в часа по литература на шестокласниците от Средно училище „Козма Тричков“ – гр. Враца чрез драматизацията на училищното театрално студио с ръководител Виолета Лилова.

Автор: Нели БОРЧЕВА, директор на СУ „Козма Тричков“, гр. Враца

Интерактивен бинарен урок в СУ „Христо Ботев“, гр. Айтос

Текст:

В последния учебен ден – 15 юни – ученици от 6 г клас с учителите Бранимира Николова и Татяна Йотова осъществиха дълго мечтан експеримент: интерактивен бинарен урок по дисциплините английски език и български език. Урокът бе поднесен като отзвук на изследванията на PISA за състоянието на четенето с разбиране на българските ученици.

Автор: Татяна ЙОТОВА, главен учител, и Бранимира НИКОЛОВА, старши учител, СУ „Христо Ботев“, гр. Айтос

145 г. от саможертвата на Сава Младенов чества НГГСД, гр. Тетевен

Текст:

Учителите и учениците от Национална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ – гр. Тетевен и директорът инж. Златина Каталиева, отбелязаха 145 години от саможертвата на своя патрон като придружени от кмета на Община Тетевен, общественици и граждани както всяка година на сакралната дата – 21 юни, организираха поход поклонение, рецитал и жива картина на лобното място на тетевенския революционер Сава Младенов.

Екип на НГГСД, гр. Тетевен

УД бр. 25 от 28 юни 2021 г.
Форум „Споделена градина – споделена трапеза“ проведе ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд
В края на м. юни 2021 г. Първо ОУ „Васил Левски“ – гр. Костинброд, бе домакин на форума „Споделена градина – споделена трапеза“ и с вълнение посрещна своите гости и партньори по Национална програма ,,Иновации в действие“ – Росица Иванова, началник на РУО – София-област; Александър Ненов – зам.-кмет на Община Костинброд; Русанка Колева, координатор читалищни дейности към НЧ ,,Ив. Вазов“ – гр. Костинброд; Цветелина Ходжа, председател на Обществения съвет към училището, и партньорите – Иновативно 1. ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Монтана, с директор Албена Иванова и ПГВМСС – гр. Костинброд, с директор Светослав Иванов и зам.-директор Илия Ангелов, учители и ученици от двете училища.

Екип на 1. ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд бр. 25 от 28 юни 2021 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ ЕКИПА НА 126. ДГ „ТИНТЯВА“ – ГР. СОФИЯ

Учителят води бъдещето на България за ръка
ЕМИЛИЯ ТАКОВА, ДИРЕКТОР НА 126. ДГ „ТИНТЯВА“ – ГР. СОФИЯ:

Трябва да научим децата на толерантност, подкрепа, милосърдие, уважение, съпричастност към хора и деца в нужда

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ И УЧИТЕЛ В 126. ДГ „ТИНТЯВА“ – ГР. СОФИЯ:

Ролята на учителя е важна и отговорна за изграждане на устойчиви ценности у децата

Материала подготви Десислава ВАСИЛЕВА бр. 25 от 28 юни 2021 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФОРУМ
Повишаване на финансовата грамотност и
икономическата култура в училище
На 18 юни 2021 г. в София се проведе национален форум на тема: „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на българските ученици 5. – 10. клас в българските училища“. Той бе организиран от Синдиката на българските учители и Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов, и бе заключителен етап от изпълнението на едноименния проект, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката (МОН) и с партньорството на Синдиката на българските учители и Стопанската академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 21 юни 2021 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФОРУМ
Повишаване на финансовата грамотност и
икономическата култура в училище
На 18 юни 2021 г. в София се проведе национален форум на тема: „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на българските ученици 5. – 10. клас в българските училища“. Той бе организиран от Синдиката на българските учители и Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов, и бе заключителен етап от изпълнението на едноименния проект, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката (МОН) и с партньорството на Синдиката на българските учители и Стопанската академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 21 юни 2021 г.
Ползотворно сътрудничество На 11 юни 2021 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, посети гр. Троян. По време на провелата се среща с Донка Михайлова, кмет на община Троян, бяха обсъдени въпроси, свързани с актуалното състояние на предучилищното и училищното образование. По повод успеха на провелата се среща и разрешените проблеми в общината, г-жа Михайлова изпрати благодарствен адрес до председателя на СБУ. УД бр. 24 от 21 юни 2021 г.
За доброто бъдеще на България На 12 юни 2021 г. по време на изключително тържествена и достолепна церемония в Националния дворец на децата в столицата (НДД), проведена при спазване на всички противоепидемични мерки, бяха връчени наградите в Националния конкурс за детска литературна творба „Рицарска постъпка” и в Международния конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен” за 2021 година. Над 3200 ученици участваха в тазгодишните издания на утвърдилите високия си авторитет конкурси, които са включени в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерството на образованието и науката, и които Ордена на рицарите Тамплиери на Йерусалим (OSMTH) – Велик Приорат България, провежда за девети пореден път.

Светла СТРУМИНА бр. 24 от 21 юни 2021 г.
Експлоатацията на детския труд по света нараства в следствие на кризата с COVID-19
Действайте сега: прекратете детския труд!
Тазгодишният Световен ден за борба с детския труд – 12 юни, бе посветен на действията, предприети през Международната година за премахване на детския труд (2021 г.). Това е първият Световен ден след всеобщата ратификация на Конвенция № 182 на МОТ относно най-тежките форми на детски труд и се отбелязва в момент, когато кризата в рамките на COVID-19 заплашва да обърне назад годините на напредък по проблема, посочва ООН. През юни, по случай Световния ден, МОТ и УНИЦЕФ под егидата на Алианс 8.7 публикуваха нови оценки и тенденции на детския труд в световен мащаб (2016-2020 г.). Докладът включва оценка на това как пандемията COVID-19 и съпътстващата я безпрецедентна икономическа криза могат да повлияят на напредъка към премахване на детския труд.

Преслава ГЕОРГИЕВА бр. 24 от 21 юни 2021 г.
Уверен ход на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца
Синдикатът на българските учители непрестанно утвърждава социалния диалог с местната власт
Категоричната необходимост следващите поколения да получат познанията, които да ги подтикнат към непрекъснато развитие, съобразено с динамиката на времето, в което живеем, и бъдещето, което предстои, е очертана пряко в задължителния обхват на 4-годишните деца в предучилищно образование, а инициативата на Синдиката на българските учители за въвеждането му е още от 2012 г. Тя бе активно подкрепяна през годините от синдикалните членове, работещи в системата на образованието, и от родителите, вкл. и чрез мащабна подписка в края на 2019 г. и в началото на 2020 г., когато 92% от началните учители в България споделиха, че разликата в напредъка на обхванатите и необхванатите деца е значителна.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 24 от 21 юни 2021 г.
С благодарност към медицинските работници С голяма благодарност от името на децата от втора група „Мечо Пух“ в Детска градина „Пролет“, гр. Перник, родителите и екипът на групата, отидохме в Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в нашия град, за да благодарим за неуморния труд и грижи, които полага медицинският персонал за хората, включително и когато всички други празнуваме. Пожелахме им още да бъдат здрави, за да продължават да помагат на хората.

Евелина СТОИЛОВА, старши учител и председател на СО на СБУ при ДГ „Пролет“, гр. Перник бр. 24 от 21.06.2021 г.
Всички 4-годишни с безплатни книжки, учебници и помагала
в детските градини
Всички 4-годишни деца в детските градини ще получават безплатни познавателни книжки по всички образователни направления, съгласно промяна в правителствено постановление. Тя бе направена на 10 юни 2021 г. от Министерския съвет по предложение, внесено от бившия министър на образованието и науката Красимир Вълчев през месец април т.г.

УД бр. 24 от 21.06.2021 г.
Училищата ще кандидатстват на два етапа за участие
в Националната програма „Отново заедно“
Училищата ще имат възможност да кандидатстват втори път за участие в програмата за безплатни летни пътувания, ако до края на юли т.г. предвидените за целта средства от държавния бюджет не бъдат изчерпани. Това е записано в новата Национална програма „Отново заедно“, която беше приета от Министерския съвет днес. Тя ще бъде финансирана с 15 млн. лв. от държавния бюджет, предвидени за подкрепа на туристическия бизнес. С тях на почивка ще бъдат изпратени 30 000 участници – деца и придружаващи ги педагози.

УД бр. 24 от 21 юни 2021 г.
ТАТЯНА ЛЕПОЕВА, ДИРЕКТОР НА 135. СУ „ЯН АМОС КОМЕНСКИ“, ГР. СОФИЯ: Гордеем се, че висок процент от възпитаниците ни продължават обучението си в специалности, свързани със социалните дейности

ДОБРЕНА БОРАЛИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ В 135. СУ „ЯН АМОС КОМЕНСКИ“ – ГР. СОФИЯ: СБУ осъществява ефективна и непрекъсната грижа за всички членове, особено в хода на пандемията
-

Интервюта на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 24 от 21.06.2021 г.
ИНОВАТИВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЧЕЛИЦА“, ГР. КАЗАНЛЪК
Традиции и иновации
Детска гадина № 18 „Пчелица“, гр. Казанлък, отговаря на съвременните изисквания за привлекателна, разнообразна и мобилна среда, съчетаваща традициите и постиженията на модерното предучилищно възпитание, в която детето се чувства добре, има право на избор, получава обич и качествена подготовка за бъдещите си социални роли. Това е детска градина, която ангажира, подпомага и стимулира децата, възпитава ги в дух на родолюбие, съхранение на българските традиции и национално достойнство. Децата се чувстват значими в процесите на възпитание, учене и игра.

Екип на ДГ „Пчелица“, гр. Казанлък бр. 24 от 21.06.2021 г.
ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – гр. Правец, организира Трети фестивал за късометражни филми на ученици На 11 юни 2021 г. се състоя третото издание на „Правец Филм Фестивал“, чиято цел е да подкрепя гимназисти от цяла България при представянето на техните късометражни филми на английски език и да насърчава иновациите и креативността, защото повече от всякога учениците имат нужда да дават воля на енергията и творчеството си и да се чувстват оценени.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 24 от 21.06.2021 г.
ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Учим и работим за нашето бъдеще
Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина (НПГВМ) „Проф. д-р Димитър Димов“ – гр. Ловеч, е най-старото ветеринарно училище в България, което събира ученици от 13 области на страната. В училището работим по 12 проекта и национални програми, с които обезпечаваме нашите високи цели, като акцентът е върху интерактивните и виртуални технологии, дуалното обучение, обмена на знания и умения с водещи училища и университети в България, както и практика по професията не само в български ферми, предприятия и кабинети, но и възползване на възможностите, които ни предоставя програма „Еразъм +“. Габриела ГЕОРГИЕВА, директор на НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч бр. 24 от 21.06.2021 г.
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
Мисията да създадеш неизчерпаема любов към лесовъдската професия
Прелиствайки безкрайните страници от книгата на историята, днес отговорно и безпристрастно сме длъжни да изведем на преден план един от най-ярките символи на българското средно лесовъдско образование – инж. Стефан Шулев. Директорът на Националната професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“, гр. Велинград, е истински образец за успешен ръководител, отличаващ се с всеотдаен труд, грижи и висок професионализъм. Инж. Надежда ГАНЧЕВА, зам.-директор, и инж. Филип Устабашиев, учител по професионална подготовка в НПГГС „Христо Ботев“, гр. Велинград бр. 24 от 21 юни 2021 г.
Георги Стойков Раковски
Патриарха - просветител революционер,
По повод 200 години от рождението му
През април 2021 година се навършиха двеста години от рождението на родоначалника на просветно-революционното дело у нас Г.С. Раковски. Патриарха1) на националната ни революция (означаващ според православието ни „родоначалник“ или „лице, което има най-висок сан“, с който заслужено е олицетворяван Раковски още в тогавашната ни поробена страна), допринася в най-голяма степен през първата половина и особено към средата на XIX век да се извърши така нужният преход от стихийния бунт към системно и организирано национално-революционно движение.

Чл.-кор. Проф. Любен ДИМИТРОВ, д-р пн Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Българска академия на науките бр. 24 от 21 юни 2021 г.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР: Социализацията на децата в ранна детска възраст е наше задължение и отговорност -

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 24 от 21 юни 2021 г.
Ученици от НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен, с първа награда от 10-ия фестивал на патриотичната песен „Отечество“ През м. юни 2021 г. ученици от НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен, с директор Цветелин Горанов се класираха на първо място в Десетия юбилеен фестивал на патриотичната песен „Отечество“, посветен на падналите за свободата на България. УД бр. 24 от 21 юни 2021 г.
ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Осигурихме 15,4 млн. лева за две нови национални програми с грижа за ученици и учители
СБУ постави важни акценти, които ще имаме предвид при реализацията на нашите приоритети
- Проф. Денков, на 28 май т.г. участвахте в първото за Вас и Вашия екип заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование, в което Синдикатът на българските учители представи и своите приоритети. Ще ги припознаете ли и като приоритети на МОН?

- За мен беше много важно да се срещнем със социалните партньори колкото е възможно по-бързо, защото всеки от тях познава в дълбочина проблемите на системата, всеки има собствен поглед според хората, които представлява. Беше важно да си „сверим часовниците“ за плановете ни през следващите месеци. Веднага се видя, че имаме пълно съвпадение на приоритетите. Нашите първи два приоритета – завършването на учебната година и подготовката за следващата, напълно покриват по обхват темите, които представи г-жа Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители (СБУ). В рамките на тези приоритети г-жа Такева постави важни акценти, които ние ще имаме предвид при реализацията на нашите приоритети.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 14 юни 2021 г.
Стартира национална кампания „НЕ на кибернасилието срещу жени и деца“ Председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) д.ик.н. Янка Такева взе участие в първата онлайн среща на 8 юни 2021 г. за представянето на проект, в изпълнението на който ще се реализира мащабна национална кампания „НЕ на кибернасилието срещу жени и деца“. Инициатор на кампанията е международната организация „Зонта Интернешънъл“, със Зонта клубовете на Ареа 05, Дистрикт 30 в България, Румъния и Република Северна Македония с директор Бистра Илиева. Тя ще се проведе под патронажа на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова и ще се реализира до април 2022 г. Участие в срещата взеха и като партньори на кампанията – представители на изпълнителната и местната власт, на различни институции, на неправителствения сектор и др. УД бр. 23 от 14 юни 2021 г.
Проведе се Първия международен онлайн форум, посветен на дигитализацията и иновациите в образованието и науката Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева изпрати поздравителен адрес, приветства участниците и пожела успех на Първия Международен онлайн форум „Дигитализация и иновации в образованието и науката“. Той се проведе от 8 до 10 юни 2021 г. и бе организиран от дирекция „Образование и младежки дейности“, община Варна, с директор Лилия Христова в подкрепа на каузата за утвърждаването на Варна като дигитален, иновативен и технологично развиващ се град.

Реализирал се в 3 панела, с участието на десетки международни експерти в сферата на образованието и науката от Женева (Швейцария), Санкт-Петербург (Руска федерация), Брюксел (Белгия), Терни (Италия), Пярну (Естония), Честухова (Полша), представители на държавни институции и неправителствени организации, изтъкнати университетски преподаватели, директори и учители на водещи образователни институции в страната, форумът даде възможност да се споделят и дискутират различни гледни точки и иновативни образователни практики в системата на предучилищното, училищното и висшето образование.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 14 юни 2021 г.
Извънредно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество към Министерството на образованието и науката На 4 юни 2021 г., в онлайн формат се проведе извънредно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование при следния дневен ред:

1. Обсъждане на национална програма „Отново заедно“;

2. Изпълнение на дейностите по национални програми 2021 г.;

3. Информация за планирана квалификация на педагогическите специалисти до септември 2021 г.;

4. Разни.

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ бр. 23 от 14 юни 2021 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
База за изчисляване на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
Учител съм. Предизвестието за прекратяване на трудовия договор поради придобито право на пенсия изтича на 25.06.2021 г. Моля да ми отговорите в базата, от която се изчислява обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ, включва ли се ДТВ, което получаваме за 24 май и за работа с деца и ученици със СОП?

Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

Роза КОСТОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 23 от 14 юни 2021 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ Съгласно § 9 от Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (Обн. ДВ. бр.103 от 4 декември 2020г) се създават следните възможности за родените след 31.12.1959г :

1. На лицата, на които до 30 юни 2021г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на държавното обществено осигуряване по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Юридическо направление в Централата на СБУ бр. 23 от 14 юни 2021 г.
ИВАН ГАВАЛЮГОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД:
Общината е активен медиатор между образованието и бизнеса, отчитаме подмладяване сред педагогическите колективи
Винаги сме имали отлична партньорство и комуникация със СБУ
- Г-н Гавалюгов, вече втори мандат управлявате община Ботевград, кои са новите моменти в развитието на предучилищното и училищното образование на общината и какви са политиките, които реализирате?

- В рамките на първия мандат успяхме в голяма степен да подобрим материалната база на почти всички образователни институции в общината. Въведени са мерки за енергийна ефективност, извършени са основни ремонти, облагородени са външните пространства, преоборудвани са вътрешните според нуждите на учебните заведения и възможностите на общината в яслите, детските градини и училища на територията на общината. Разчитаме на средства по национални програми и собствени приходи. И, разбира се, има още много какво да се желае.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 23 от 14 юни 2021 г.
Център „Стемико“ подготвя откриватели за бъдещето Учениците в столицата вече могат да учат и да развиват уменията си в първия в България STEM образователен център. Предлагащ новаторски подходи на ученето чрез правене, базирано на принципите: „Вдъхнови. Сглоби. Разбери. Експериментирай. Създай. Сподели.“, екипът на „Стемико“ център за интерактивно знание превръща обучението в силно вдъхновяващо, емоционално и мотивиращо преживяване за своите възпитаници. Развива личностния им потенциал, усъвършенства талантите и способностите и утвърждава уменията им на успешни млади хора.

„Стемико“ център за интерактивно знание за деца от 10 до 17 години прие първите си посетители в Деня на детето. Разположен в централната част на София – на ул. „Г. С. Раковски“ № 148 Б, още в първите часове на откриването си той се превърна в територия на хора с откривателски устрем и любопитство към експеримента.

Материала подготви Светла СТРУМИНА бр. 23 от 14 юни 2021 г.
ОУ „Максим Горки“, гр. Левски – шест десетилетия професионализъм, гордост, амбиция и увереност Духът на времето от 60-те години на 20. век не изчезва, остава в следите, в спомените, в разговорите, в мечтите! Време, изпълнено с едни от най-бурните събития в историята на човечеството. Времето на „Бийтълс“, на хипитата, на Пражката пролет, на Гагарин, на разходилия се до Луната Армстронг, на Мартин Лутър Кинг, на братята Кенеди,... на Берлинската стена...!

Закърмено с този дух, се ражда, заявява, отстоява себе си с упоритостта на човек, който е разбрал мисията си, училище „Максим Горки“ – гр. Левски, символ на дух, труд и обич! И вече 60 години се извисява независимо, гордо и амбициозно, чувствително и непримиримо, упорито, уверено и твърдо при вземане на всяко решение и при осъществяване на всяка мечта.

Гергана ЦОНЕВА, председател на СО на СБУ в ОУ „Максим Горки“, гр. Левски бр. 23 от 14 юни 2021 г.
РУМЯНА ДОНЧЕВА, ДИРЕКТОР НА 139. ИОУ „ЗАХАРИЙ КРУША“,
ГР. СОФИЯ:
Нека дадем път на позитивизма и доброто слово
- Г-жо Дончева, бихте ли представили образователната институция, чийто директор сте Вие?

- От 2001 година съм директор на 139. Иновативно ОУ „Захарий Круша“ и прирастът на учениците (от 200 на 600), показва че училището с неговия екип се е доказало в годините като привлекателна образователна институция. През тази учебна година се навършват 60 години от създаването на 139. ОУ „Захарий Круша“. Чрез спечелен проект от месец октомври 2020 г. училището е иновативно в областта на изкуството, природните науки и в изучаването на английски език.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 14 юни 2021 г.
Над 300 деца, ученици и художници от 20 държави рисуваха българската азбука
В Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, темата за българската азбука и нейното разпространение по света бе представена в единствената в света и най-голяма изложба-конкурс за историческа живопис, организирана от Историческия парк в с. Неофит Рилски, община Ветрино. В проявата се включиха над 300 деца и ученици от български и чуждестранни училища и художници от 20 държави, сред които България, Армения, Франция, Русия, Сърбия, Украйна, Беларус, Босна и Херцеговина, Италия, Испания, Бахамски острови, Германия, Казахстан, Молдова, Холандия, Швеция, Дания, Австралия, Великобритания и Румъния, а творбите оцениха проф. д-р Маргарита Ваклинова, проф. д-р Аксиния Джурова и Андрей Янев. УД бр. 23 от 14 юни 2021 г.
Вълшебството на една сбъдната мечта Учителската професия винаги е била интересна за мен и с течение на годините се превърна в една моя мечта, а именно – да стана учител. Следвах тази мечта и през есента на учебната 2020/2021 г. тя се превърна в реалност.

Бях посрещната от колегите в СУ „Христо Ботев“, гр. Разград, които не само ми гласуваха голямо доверие, но и до ден днешен не спират да споделят своя опит и да ме напътстват. Станах член и на Синдиката на българските учители в училището. СБУ е онази обединяваща сила, която е създала благоприятна и сигурна атмосфера за екипна работа в училището, която усетих в моята първа учебна година като учител…

Велизара ДИМИТРОВА, СУ „Христо Ботев“, гр. Разград бр. 23 от 14 юни 2021 г.
Обединено училище „Васил Левски“, гр. Бургас, проведе виртуален образователно-творчески форум За втора поредна година Обединено училище „Васил Левски“, гр. Бургас (кв. „Горно Езерово“), организира виртуален образователно-творчески форум за обмяна на добри практики и междуучилищен диалог по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност на тема: Българската кирилица като знак за идентичност в световната култура, с мото: Аз пиша на Кирилица! А ти?

Идеята за създаване на форума е да се продължи междуучилищният диалог и обмен на добри практики с други иновативни училища, които са осъществени по време на класни проектни дейности.

Димитрина ДИМИТРОВА, Обединено училище „Васил Левски“, гр. Бургас бр. 23 от 14 юни 2021 г.
ХРИСТО МУТАФЧИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

На учителите бих пожелал мъдростта, с която са дарени, да не се губи

С Христо Мутафчиев разговаряме в кабинета му на председател на Съюза на артистите за юбилея на Съюза, за изконните истини за актьорската професия, за приятелството, за професията на учителя.

- Сто години Съюз на артистите в България – с какво настроение посрещате юбилея?

- С много добро настроение посрещам юбилея, защото смятам, че в последните години успяхме да направим така, че Съюзът на артистите да добие сериозен авторитет в обществото като организация. Той е единствената институция, от която зависи животът на цялата гилдия.

Интервю на Розина КРУМОВА бр. 23 от 14 юни 2021 г.
Поклон пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България

145 години ни делят от героичния подвиг на Ботевата чета, написала една от най-ярките страници от историята на Априлското въстание през пролетта на 1876 г. – връх на многовековната борба за освобождението на българите в Османската империя.

На 2 юни цяла България се прекланя пред подвига на великия поет и революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на българския народ.

Дълбок поклон!

УД бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Първият координатор на ЕС по въпросите на младежта бе представен в Брюксел

СБУ приветства ключовия избор на Биляна Сиракова

На 1 юни 2021 г. в Брюксел се състоя специална онлайн пресконференция, на която българският комисар в Европейската комисия Мария Габриел, с ресор „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“ представи първият координатор на ЕС по въпросите на младежта, чиято роля е пряко свързана с вземането предвид на мнението и идеите на младежите в европейската общност в процеса на създаване на политиките за бъдещето на европейско ниво.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Весел и щастлив празник за Деня на детето организираха ДАЗД, Столична община и Столична библиотека

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Столична община – Дирекция „Култура“, и Столична библиотека организираха прекрасен празник с много песни, танци, образователни и забавни игри, викторини, атракции, и подаръци по повод 1 юни – Международния ден на детето. Тържеството се състоя на столичния площад „Славейков“ пред Столична библиотека под мотото „Нека винаги е 1 юни“ и събра много деца и родители, които заедно се забавляваха с организираната празнична програма.

УД бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Проведе се първото онлайн заседание на Отрасловия съвет със служебния екип на Министерството на образованието и науката

На 28 май 2021 г. се проведе първото онлайн заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование със служебния екип на Министерството на образованието и науката и всички национални представителни синдикални и работодателски организации.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Министерството на образованието и науката проучва мнението за ваксинирането сред работещите в средното образование

Можете да се включите в онлайн анкетата на МОН, която е публикувана на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccBJEOTj-e7G5UzSgHrr3VqPqGeezmDfAnLsCEMOFSg4EdZQ/viewform?fbclid=IwAR0IHKp-UZfZlUWaoqnE-gKEYd6eDsw5oHHOe29FgpUSj_iRG5Gr6ce1WLk

МОН бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Задължително предучилищно образование за 4-годишните деца вече се прилага в 52 общини Все по-високо обществено и институционално одобрение среща задължителният обхват на 4-годишните деца в предучилищно образование, това е заключението на Синдиката на българските учители, който е инициатор на осъществяването на мярката.

Към м. май 2021 г. 52 общини вече прилагат задължително предучилищно образование за 4-годишните деца, а 3 общини са взели решения за прилагане от следващата учебна 2021/2022 година.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Вашку да Гама от село Кукорево Лейдис енд джентълменс, мадам де месю, дарагие друзя – обръщения на много езици, за да се каже: добре дошли на географско пътешествие – мислено, но със звук и картина, подготвено от учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Кукорево.

Екип на ОУ „Хр. Ботев“ – с. Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Габровските педагози – достойни следовници на именитите си предци

На 19 май 2021 г., в навечерието на празника на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24-ти май, в церемонията на общинския етап на ХХІV Национален конкурс „Учител на годината“ – 2021, организиран от Синдиката на българските учители – Габрово, тържествено бяха наградени от Ренета Радичкова, председател на ОбКС на СБУ – Габрово, Георги Маринов – началник на РУО – Габрово, Павлина Макашелова – главен експерт в Община Габрово, отличените учители в заключителния етап на конкурса „Учител на годината“ – 2020…

На 19 май с тържествена церемония бе отбелязана и 31-ата годишнина на СБУ, а на Десислава Минчева, председател на СО на СБУ в ДГ „Перуника” – Габрово, бе връчен националният приз „Синдикалист на годината” – 2020.

Ренета РАДИЧКОВА, председател на ОбКС на СБУ – Габрово бр. 22 от 7 юни 2021 г.
СБУ – Кърджали, награди заслужили синдикалисти от областта В навечерието на 24-ти май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, областният координатор на СБУ за област Кърджали Нела Арнаудова връчи награди на заслужили синдикалисти от областта и ръководители на учебни заведения.

Това се случи на празнично тържество, което беше посветено и на 31-годишнината от учредяването на СБУ.

УД бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Вълнуващ празник в 33. ОУ „Санкт Петербург“ – гр. София 33. Основно училище „Санкт Петербург“, р-н „Люлин“, гр. София, има дълга история и утвърдени традиции. То се намира в жилищния комплекс с поетичното име „Люлин“ и съществува от 44 години. Отваря врати на 15.09.1977 г. и от създаването си до днес непрекъснато подготвя за живота образовани и културни млади хора.

На 20 май 2021 г. преподаватели и деца сътвориха прекрасен училищен празник.

Екип на 33. ОУ „Санкт Петербург“, гр. София бр. 22 от 7 юни 2021 г.
200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ ДОЦ. Д-Р СОНЯ ПЕНКОВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ:

Раковски прокарва пътя към възкресяване на българската държава и издига на ново равнище националната кауза

Националният военноисторически музей (НВИМ) е жив извор на паметта на българския народ, на идеите за свобода и независимост. Тази година се навършват 105 години от създаването му.

НВИМ се включи в националната програма за отбелязване 200-годишнината от рождението на Раковски с две инициативи.

Поддържаме много ползотворни връзки с училищата и даваме своя принос със сериозната си образователна дейност.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 22 от 7 юни 2021 г.
ОУ „Георги С. Раковски“, с. Раковски, вече разполага с изследователска лаборатория за STEM обучение

По повод патронния празник и 200-годишнината от рождението на Георги Сава Раковски в ОУ „Георги Сава Раковски“, с. Раковски, община Разград, бе открита изследователска лаборатория за STEM обучение.

Екип на ОУ „Георги С. Раковски“, с. Раковски, общ. Разград бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Добри практики по проект „Подкрепа за успех“ в СУ „Иван Вазов“, гр. Нова Загора

В няколко броя вестник „Учителско дело“ представя училищни дейности по проект „Подкрепа за успех“.

За ролята на проекта и постигнатото благодарение на дейностите по него споделят директорът на СУ „Иван Вазов“, гр. Нова Загора – Диана Русева Тошева, и част от училищния екип, работещ по проекта.

УД бр. 22 от 7 юни 2021 г.
Д-Р ГЕОРГИ ГАВРИЛОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ:

Гарантирамe абсолютно безплатен достъп до предучилищното образование за всички деца

През 2020 г. отличихме всичките 300 педагогически специалисти от училищата и детските градини на територията на община Лом. И тази година отличихме заслужилите педагогически специалисти, дейци на културата и изкуството.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 22 от 7 юни 2021 г.
141. ДГ „Славейкова поляна“, гр. София, участва в Проект „Зелено сърце“ – образование за чиста околна среда От няколко години 141. Детска градина „Славейкова поляна“ в гр. София, (район Лозенец), участва активно в проекти на Програма „Еразъм+“, финансирана от Европейския съюз. И тази година въпреки извънредната обстановка у нас детското заведение участва в три международни проекта.

Ренета ДЖУРОВА, 141. ДГ „Славейкова поляна“, гр. София бр. 22 от 7 юни 2021 г.
110 Г. ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА СЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА,
165 Г. ОБЩОНАРОДНО ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО

СБУ получи високо отличие за изключителни заслуги към съвременния диалог за развитието на българската култура и читалищно дело
За изключителни заслуги към съвременния диалог за развитието на българската култура и читалищно дело и по повод 110-ата годишнина от основаването на Съюза на народните читалища със „Златна звезда“ и почетна грамота беше отличен Синдикатът на българските учители. Наградата председателят на СБУ д. ик.н. Янка Такева получи от з.ч.д. д-р Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища, в Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май, т.г., в който се състоя и празненството по повод достолепната годишнина на Съюза на народните читалища и 165 години общонародно читалищно дело. Десислава ВАСИЛЕВА бр. 21 от 31 май 2021 г.
40-годишнината от обявяването на светите братя Кирил и Методий за съпокровители на Европа бе отбелязана с грандиозен оперен спектакъл Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, отправи тържествено слово в навечерието на най-българския празник 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, по повод премиерното концертно изпълнение на операта-оратория „Кирил и Методий“, представена от Софийската опера и балет на 23 май 2021 г. Изпълнението на значимата опера-оратория – дело на бележитата българска композиторка Живка Клинкова (1924 – 2002), родом от гр. Самоков, с либрето по поетични текстове из епоса „Предания заветни“ на българския писател Венко Марковски – бе в чест на 40-годишнината от обявяването на светите братя Кирил и Методий за съпокровители на Европа от папа Йоан Павел II. Жестът на Римската църква и на самия папа е показателен за това, че Европа е една прегръдка от две ръце и две сърца, от Запада и от Изтока, и в тази прегръдка са нейните ценности. Важно е да се отбележи, че папа Йоан Павел II отличава творбата на Живка Клинкова със специална грамота и лично аплодира концертното ѝ изпълнение в гр. Бидгошч (Република Полша).

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 21 от 31 май 2021 г.
ДЕСЕТИ НАГРАДИ НА РУО – СОФИЯ-ГРАД, ЗА ЗАСЛУГИ И ПРИНОС В СТОЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ – 2021
София е столица на знанието, а успехът е споделен
На 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, екипът на Регионалното управление на образованието – София-град, връчи грамоти на удостоените с почетното отличие „Неофит Рилски“ за заслуги и принос в столичното образование на изявени столични учители и директори, които продължават с гордост и устрем апостолското дело на българските просветители. Високото отличие, което получиха изявените педагогически специалисти, бе поднесено съгласно заповед на министъра на образованието и науката – проф. д.х.н. Николай Денков, за честването на най-българския празник без аналог в традициите на другите държави. От името на Столична община бяха наградени и педагогически колективи.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 21 от 31 май 2021 г.
Нов Общински КТД за системата на предучилищното и училищното образование в Петрич Дни преди най-светлия български празник, посветен на делото на светите братя Кирил и Методий, книжовността и духовността, и благодарение на доброто социално партньорство на Синдиката на българските учители с Община Петрич, на 18 май 2021 г. в гр. Петрич бе подписан Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (ОбщКТД). След едномесечни преговори подписите си върху новия ОбщКТД поставиха Димитър Бръчков, кмет на Община Петрич, Ивайло Златанов, началник на Регионално управление на образованието – Благоевград, Цонко Манчев, председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители – Петрич, и Мария Касабова, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България за Община Петрич. Цонко МАНЧЕВ, председател на ОбКС на СБУ – Петрич бр. 21 от 31 май 2021 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ: Отпуск за бащата при раждане на дете -

Павлина ПЕТРОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 21 от 31 май 2021 г.
Духовност, изкуство и надежда за бъдещето, събрани в музикалното МЕТРО-пътешествие „Третият лъч“ Нa 20 мaй 2021 г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе специален гост на впечатляващия концерт и музикално МЕТРО-пътешествие „Третият лъч“, който се превърна в уникално дистанционно пътуване с любими песни и певци по линия на новоизградения и завършен лъч на Софийското метро, започващ от столичния квартал „Хаджи Димитър“ и достигащ своята крайна точка – кв. „Горна Баня“. Спектакълът бе организиран от любимият бард на България и столицата Михаил Белчев, почетен гражданин на София, певец, поет, композитор, режисьор и автор на най-обичаните български песни, отбелязващи цяла епоха в изкуството, и неговата съпруга актрисата и певица Кристина Белчева.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 21 от 31 май 2021 г.
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ: Горд съм, че в две от самоковските училища учениците ще могат да работят в нова и модерна STEM среда - Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 21 от 31 май 2021 г.
За прослава на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност Най-светлият български празник – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, неизбежно ни обединява на всеки 24 май и озарява дните на цялата година със сиянието на словото, тържеството на знанието и творчеството, радостта на общуването, благодатта на мира.

През 2021 г. за втора година празникът премина под знака на ковид пандемията и противоепидемичните мерки, но това само доказа, че българите с истинска благодарност възпяваме святото дело на равноапостолните братя и то действително „живее във всенародната любов“.

Светла СТРУМИНА бр. 21 от 31 май 2021 г.
Ода за радостта за знанието На 21 май 2021 г. Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) проведе своята XVІІ Студентска научна виртуална конференция и изложба с международно участие „ИНФОРМАЦИЯ – ИНТЕРАКЦИИ – ПРОСВЕТЛЕНИЕ“ – „INFORMATION – INTERACTIONS – ILLUMINATION“ с девиз: „Човекът е мярка за всички неща“ под председателството на проф. д.н. Ирена Петева – ректор на УниБИТ, и проф. д.ик.н. Стоян Денчев – председател на Общото събрание на УниБИТ, с куратор – проф. д.п.н. Александра Куманова – ръководител на Студентското научно общество (СНО) при УниБИТ.

Гл. ас. Надежда Томова; Ангел Георгиев – студент от ІІІ курс, спец. „Информационни ресурси на туризма“; Любов Йовинска – студент от ІV курс, спец. „Библиотекознание и библиография“; Илиян Барзев – магистратура „Софтуерно инженерство“ бр. 21 от 31 май 2021 г.
ИНЖ. ИЗЕТ ШАБАН, КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО: За нас децата и тяхното обучение винаги са били основен приоритет - Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 21 от 31 май 2021 г.
Наградиха победителите в Националния конкурс „Възкресение Христово“ – 2021 На 23 май 2021 г. десетки деца от цялата страна, техни родители и учители, се събраха в столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“, за да участват в тържествената церемония по награждаването на победителите в осмото издание на Националния конкурс „Възкресение Христово“ – 2021.

Конкурсът се провежда с благословението на Негово Светейшество българският патриарх Неофит и Светия Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия (БПЦ-БП). Организатор на уникалната за страната ни изява е Културно-просветният отдел на Св. Синод на БПЦ-БП с председател Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил. Целта на инициативата е да стимулира творческите заложби на децата, учениците и младите хора, да ги запознае със съкровищницата на християнското изкуство, да ги приобщи към непреходните нравственоетични общочовешки добродетели, ценностите на духовността и православната вяра.

Светла СТРУМИНА бр. 21 от 31 май 2021 г.
XXIV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА СБУ „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ – 2021 Г.
С обич и признателност към българския учител

Всичко за заключителния етап на XXIV национален конкурс „Учител на годината“, който заради ограниченията, наложени от въведената епидемична обстановка тази година се проведе виртуално, чрез онлайн платформа и излъчване на живо в социалните мрежи на специална страница на събитието.

Велина АНТОВА бр. 20 от 24 май 2021 г.
Държавната агенция за закрила на детето отличи д.ик.н. Янка Такева като „Посланик на доброто“ за 2020 г.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и председател на Комисията по равнопоставеността, семейството, жените и децата, и на Сдружение „Обществен женски парламент – 21. век“ към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), получи високото отличие „Посланик на доброто“ на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Кристалната статуетка, оформена като сърце, и почетната грамота бяха връчени на г-жа Такева от д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД, на състоялата се в София Хотел Балкан на 14 май 2021 г. церемония „Посланик на доброто – 2020“. Голямото признание лидерът на СБУ д.ик.н. Янка Такева получи за своята дългогодишна, последователна и целенасочена дейност по подкрепа на деца, лишени от родителска грижа, насърчаване на добротворчеството в българското образование и организирането на редица добротворчески инициативи, сред който емблематичната за СБУ проява „Образование в доброта“.

На своеобразния празник на добротата Държавната агенция за закрила на детето връчи своите ежегодни награди „Посланик на доброто“ за втора поредна година и отличи още 24 личности, представяйки впечатляващи истории за добрина и човечност, проявени към деца и семейства в нужда.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 20 от 24 май 2021 г.
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ 2. АЕГ. „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“, ГР. СОФИЯ Хибридно училище на бъдещето

Втора английска гимназия „Томас Джеферсън“, гр. София, с директор д-р Емилия Лазарова, бе домакин на състоялата се на 12 май 2021 г. Национална конференция на тема „Хибридно училище на бъдещето“, която се осъществи с подкрепата на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Регионално управление на образованието – София-град, и Център за творческо обучение (ЦТО). Събитието бе част от юбилейните дейности във връзка с 30-годишнината на гимназията, а в него се включиха директори на образователни институции и учители от цялата страна.

Модератори на националния форум бяха д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето, Наталия Михалевска, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката, д-р Емилия Лазарова, и психологът Младен Владимиров, а като лектори в четирите панела на събитието се включиха проф. д-р Галин Цоков и проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова от ПУ „Паисий Хилендарски“, проф. д.п.н. Вася Делибалтова от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Ирена Соколова, психолог и преподавател в Постоянната академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО) на СБУ. Специален гост на конференцията бе Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 20 от 24 май 2021 г.
Състоя се обучение по НП „Квалификация“ на тема: „Атестиране на педагогическите специалисти“

На 13 май 2021 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се включи в обучението за повишаване на квалификацията на директори и зам.-директори от област София по Национална програма „Квалификация“ на тема: „Атестиране на педагогическите специалисти“. То се проведе в рамките на Работната среща-съвещание и форуми за споделяне на добър педагогически опит в изпълнение на Национални програми от 2020 г. от образователните институции в София-област, състояла се от 12 до 14 май т.г. в хотел „Рила“, к.к. „Боровец“.

Работната среща, част от която бе и обучението с лектор доц. д-р Надежда Калоянова, бе организирана от Регионално управление на образованието – София-област, с началник Росица Иванова и събра 108 директори и заместник-директори.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 20 от 24 май 2021 г.
Служебният министър проф. д.х.н. Николай Денков представи екипа си и актуалните приоритети на МОН

На 17 май 2021 г., по време на своята първа пресконференция, служебният министър на образованието и науката проф. дхн. Николай Денков представи приоритетите, по които ще работи служебният екип на МОН до края на мандата си. В неговия състав влизат четирима заместник-министри: Мария Гайдарова с ресор средно образование, Евгения Пеева-Кирова, която ще отговаря за завръщането и задържането на децата в училище и за международното сътрудничество, проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова с ресор висше образование, а дейността в сферата на науката е поверена на заместник-министъра проф. д-р Нели Косева.

Четири са основните приоритети, върху които ще насочи дейността си служебният екип на МОН.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 20 от 24 май 2021 г.
Сдружението за учителска взаимопомощ в София отчете финансова стабилност и развитие

На 13 май 2021 г. в зала „Европа“ на Парк-хотел „Москва“ в столицата при пълно спазване на всички противоепидемични мерки се проведе Годишното отчетно-изборно събрание на Сдружението за учителска взаимопомощ – Взаимоспомагателна каса на учителите (СУВ - ВСКУ), гр. София. Във форума като делегат и официален гост взе участие д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.

Специална благодарност към д.ик.н. Янка Такева от името на всички присъстващи за подкрепата и за дългогодишното плодотворно партньорство изрази Бойка Харалампиева, председател на Сдружението. Тя представи отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Сдружението и столичната Взаимоспомагателна каса през 2020 г. В края на отчетно-изборното събрание Бойка Харалампиева бе преизбрана с абсолютно мнозинство от делегатите.

Светла СТРУМИНА бр. 20 от 24 май 2021 г.
Глобална седмица за действията за образованието 2021 г.: Повече и по-добро финансиране на образованието

Почти 100 дни преди Срещата на върха за Глобалното партньорство за попълване на образованието, която ще призове правителствата да дадат приоритет на финансирането на образованието, подчертавайки, че инвестициите в образованието и особено в учителската професия са от решаващо значение за възстановяването на страните след пандемията – Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева, се включи в Световната седмица на действията за образованието (GAWE), която се превърна в изключителна възможност да останем единни и солидарни и да изискваме подобрено и увеличено финансиране на образованието, предвид заплахата, надвиснала над бюджетите за образование по света, застрашени повече от всякога поради икономическите разходи на пандемията.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 20 от 24 май 2021 г.
Д.ик.н. Янка Такева бе наградена с отличието „Посланик на доброто” от Държавната агенция за закрила на детето

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и председател на Комисията по равнопоставеността, семейството, жените и децата, и на Сдружение „Обществен женски парламент – 21. век” към Конфедерацията на независимите синдикати в България, получи високото отличие „Посланик на доброто“ на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Наградата, оформена като кристално сърце и почетната грамота бе връчена на г-жа Такева от д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД, на състоялата се в София Хотел Балкан на 14 май 2021 г. ежегодна церемония „Посланик на доброто”. Високото признание лидерът на СБУ д.ик.н. Янка Такева получи за своята дългогодишна, последователна и целенасочена дейност по подкрепа на деца, лишени от родителска грижа, и насърчаване на добротворчеството в българското образование и за организирането на редица добротворчески инициативи.

УД бр. 19 от 17 май 2021 г.
МАРИЯ ГАБРИЕЛ, КОМИСАР В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ С РЕСОР „ИНОВАЦИИ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖ“: Ролята на учителите е ключова в усилията ни да подобрим системите за образование и обучение в Европа

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 19 от 17 май 2021 г.
Служебният министър на образованието и науката
проф. д.х.н. Николай Денков ще надгражда постигнатото от екипа на МОН
На 12 май 2021 г. служебният министър на образованието и науката проф. дхн Николай Денков, официално пое поста от своя предшественик Красимир Вълчев. Министър Денков благодари на г-н Вълчев и неговия екип за постигнатото през изминалите четири години и обеща пълна прозрачност и публичност на работата в МОН през следващите няколко месеца.

Проф. Денков увери, че през предстоящите месеци няма да има резки промени в политиките на министерството, тъй като основна задача на служебното правителство е да осигури плавен преход към следващия редовен кабинет. Новият екип в Министерството на образованието и науката (МОН) ще продължи всички полезни инициативи и ще се опита да ускори работата в няколко области с потенциал. Държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване ще протекат, както са планирани и организирани от досегашния екип на министерството.

УД бр. 19 от 17 май 2021 г.
Заслужена почит и признателност към българския учител На 14 май 2021 г. Синдикатът на българските учители, проведе заключителния етап на XXIV национален конкурс „Учител на годината“. В тържествената церемония по награждаването на най-достойните учители на България взеха участие д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и Красимир Попов, зам.-председател на СБУ, и представители на държавни институции – партньори на Синдиката: Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Албена Михайлова – главен секретар на МОН, д-р Елеонора Лилова – председател на ДАЗД, Живка Първанова – зам.-областен управител на област София, инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката (2017-2021).

УД бр. 19 от 17 май 2021 г.
Успешно партньорство за реализиране на проект КЛАС Стартирал в края на 2019 г. до днес проектът с интересното, но и показателно име КЛАС (Критични: Любознателни: Активни: Смели) се реализира в партньорство от фондация „Европейски институт“ и Синдиката на българските учители, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Насочен към насърчаване на медийната грамотност и гражданското образование в българското училище и предвид ангажираността на СБУ с проблемите на гражданското образование и непрекъснато увеличаващата се необходимост от адекватна медийна грамотност както за учениците, така и в не малка степен за учителите, логично е участието на Синдиката в него.

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт „Професионално направление“ в Централата на СБУ бр. 19 от 17 май 2021 г.
Добри практики по проект „Подкрепа за успех“
в ОУ „Н. Й. Вапцаров” село Селановци
В няколко броя вестник „Учителско дело“ представя училищни дейности по проект „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

За ролята на проекта и постигнатото благодарение на дейностите по него споделят директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Селановци , общ. Оряхово, обл. Враца – Петя Русинова и част от училищния екип, работещ по проекта.

УД бр. 19 от 17 май 2021 г.
ИВАНКА КИРКОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛОВДИВ:

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти

в област Пловдив трябва да бъде постоянен процес

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 19 от 17 май 2021 г.
За добрите новини в образователната система
на Велико Търново
В тези светли, майски дни, атмосферата в ПМГ „Весил Друмев“, Велико Търново, е наситена с позитивен и градивен заряд. Във въздуха вибрират положителни емоции и новини. Приповдигнатото настроение, слънчевите усмивки и забързаните дейности на ученици и учители са не само пролетен прилив на енергия. Всички сме обзети от оптимизъм и желание за завръщане в класните стаи, а поводът е изключителен – новия център по природни науки, изследвания и иновации в гимназията ни.

Нашият STEM център бе официално открит на 5 май 2021 г. от министъра на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев. На официалното откриване присъстваха още народният представител от 44-то Народно събрание доц. д-р Милен Михов, кметът на Велико Търново – д-р инж. Даниел Панов, зам.-областният управител на Велико Търново – инж. Детелина Борисова, директорът на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ Пенка Игнатова, началникът на РУО – Велико Търново, инж. Розалия Личева и др. По повод празничното събитие бе изпратен поздравителен адрес от д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители.

Виолета КОНСТАНТИНОВА, председател на СО на СБУ в ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново бр. 19 от 17 май 2021 г.
Денят на солидарността и мира На 9 май България, Европа и светът честваха два велики и неотменимо свързани празника, които са важни и бележат живота на всеки човек, общество и държава. Дeнят нa пoбeдaтa над фашизма и Дeнят нa Eврoпa са дан за памет за събития, определящи постигането на трайния мир, който е необходимото условие за изграждането и запазването на устойчиво развиващ се свят.

Дeнят нa пoбeдaтa и Дeнят нa Eврoпa носят категорични послания за това, че мирът е най-важната ценност на Земята; той изисква постоянни усилия, памет и справедлива почит към историята, диалог, разбирателство и обединение, за да се върви напред.

Всяка година хиляди хора от всички възрасти участват в посещения, дебати, концерти и други събития, които са посветени на Деня на Европа и имат за цел да се повиши осведомеността за Евросъюза, изграден на основата на мирните отношения, равноправието и обединението на страните на Стария континент.

Светла СТРУМИНА бр. 19 от 17 май 2021 г.
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Д-Р ГРУДИ АНГЕЛОВ, НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ГОДИНАТА НА РАКОВСКИ: Настоящето и бъдещето ни са свързани с възраждането на духа на Раковски и съхраняването на родовата памет за рода български

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 19 от 17 май 2021 г.
За светлата великденска диря в делата на СБУ Синдикатът на българските учители винаги успява да реализира своите идеи за по-добро бъдеще, защото подхожда към тях освен с професионализъм, и с вяра. Неизмерното му богатство са хората, обединени в него, за които човечността и добротворството са кауза, която неизменно носят в сърцата си и около нея умеят да увличат последователи.

Преди четири години в навечерието на Възкресение Христово вестник „Учителско дело“ публикува материал – „Озаряващият Великден на СБУ“, в който детайлно бяха описани инициативите на Синдиката на българските учители, свързани с обединяването на усилията на образователните институции, Българската православна църква, държавата и обществото в защита на изконните нравствени ценности и норми на поведение; за възпитание в общочовешките християнски ценности, изключително важни и необходими в процеса на духовното формиране и училищното образование на подрастващите деца и младежи. СБУ и до днес продължава да следва неуморно този път.

Материала подготви Велина АНТОВА бр. 18 от 10 май 2021 г.
Поздравителен адрес Озарени от светлината на Спасението, победно възгласяме – Христос Воскресе!

Защото в този светъл празник отново съпреживяваме благовестието на Ангела към жените мироносици: „… Зная, че търсите разпнатия Иисуса; няма Го тук: Той възкръсна!...“ (Мат. 28:5-6).

Ето че вече две хилядолетия тази блага вест изпълва с вяра и оптимизъм човечеството, което ежегодно тръпне в очакване да се сдобие с пламък от незалязващата светлина, прославяйки Иисуса за всичките му благодеяния и благодатна закрила!

Приемете нашите най-сърдечни благопожелания за здраве, благоденствие и успех във всяко добро начинание!

С обич във възкръсналия Спасител,

Негово високопреосвещенство русенският митрополит Наум

Негово високопреосвещенство русенският митрополит Наум бр. 18 от 10 май 2021 г.
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Тополчане, община Сливен, е сред носителите на национален приз „Прометея“ за 2021 г.

Номинацията на училището е по предложение на Синдиката на българските учители
Учредена през 2008 г. по идея на проф. д-р Желязко Христов за постижения в създаването и осигуряването на безопасна и здравословна работна среда, представляваща пластика, изваяна от ръцете на скулптора Красимир Трендафилов, таз годишната награда „Прометея“ бе връчена на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Тополчане, община Сливен, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и „Промет“ АД.

В официалната церемония по връчване на статуетките се включиха президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът и председател на ФСЗ д-р Иван Кокалов, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева и лидери на федерации – членове на КНСБ.

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 18 от 10 май 2021 г.
За единен, солидарен и по-добър свят! Отбелязването на Европейския ден на солидарност между поколенията – 29 април и 10-ата годишнина от въвеждането на активна социална и солидарна икономика в България, се превърна в празнично събитие в парк-комплекс „Камбаните – Асамблея „Знаме на мира“, организирано от зам.-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова.

По повод отбелязването на двете годишнини д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати поздравителен адрес до зам.-министъра на труда и социалната политика и инициатор на събитието д-р Султанка Петрова.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 18 от 10 май 2021 г.
IN MEMORIAM

Напусна ни

проф. д.п.н. Емилия Рангелова
(4 януари 1940 г. – 27 април 2021 г.)
Високо ценен учен, дългогодишен, многоуважаван, обаятелен и вдъхновяващ преподавател във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ и в редица други университети в България и по света, активен общественик, тя оставя незаличима следа с научните си приноси, със своя изключителен професионализъм и ерудиция.

Проф. Емилия Рангелова бе съмишленик, приятел и партньор на Синдиката на българските учители в редица научни конференции и форуми.

Ще я запомним с бележития ѝ принос в педагогиката, всеотдайното ѝ творческо вдъхновение, с нейния оптимизъм, завладяващата ѝ енергичност и човечността ѝ.

Поклон пред светлата ѝ памет!

От ръководството на Синдиката на българските учители и работещите в Централата на СБУ бр. 18 от 10 май 2021 г.
IN MEMORIAM

През месец март 2021 г. ни напусна

Мария Стоилова Войнова,
председател на ОбКС на СБУ, община Драгоман, председател на СО на СБУ в СУ „Христо Ботев“, град Драгоман, Софийска област.
Ще я запомним като сърцат човек, който беше изключително отговорен и ангажиран за синдикалните членове. Скромна, човечна, много добър учител и синдикален лидер с усмивка, винаги беше готова да се притече на помощ на учители, ученици и родители.

Поклон пред светлата ѝ памет!

От ръководството на Синдиката на българските учители и работещите в Централата на СБУ бр. 18 от 10 май 2021 г.
Поколението Z и предизвикателствата пред учителите и обществото В последната година пандемичната обстановка задълбочи поколенческата криза и разгърна дълбока бездна в общуването в световен мащаб, поставяйки на фокус особеностите и девиациите на генерациите и необходимостта от спешни мерки. Десислава ВАСИЛЕВА бр. 18 от 10 май 2021 г.
Националният ваксинационен план напредва, 3,5 млн. ваксини срещу COVID-19 пристигат през второто тримесечие Припомняме, че по настояване на д.ик.н. Янка Такева и Синдиката на българските учители и с грижа към всички в образователните общности персоналът в образователните институции бе включен още във втората фаза на ваксинационния процес в страната веднага след медицинските специалисти.

УД бр. 18 от 10 май 2021 г.
СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

STEM център „Нови технологии в обучението“ отвори врати в
ПГ „Велизар Пеев“, гр. Своге
Един от най-модерните STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) центрове в България беше открит в ПГ „Велизар Пеев“, гр. Своге. Официални гости на тържеството бяха Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Росица Иванова – началник на РУО – София-област, Иван Михайлов – управител на „Вистеон Електроникс България“, Илия Левков – председател на управителния съвет на ИКЕМ, както и директори на училища от София-област. Поздравителен адрес по повод празничното събитие бе изпратен от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.

Владислав ВЪЛКОВ, председател на ОбКС на СБУ – Своге бр. 18 от 10 май 2021 г.
СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Открит бе STEM център в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград
На 22 април 2021 г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, началникът на РУО – София-регион, Росица Иванова и директорът на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ Петя Кочкова прерязаха лентата на новооткрития STEM център по природни науки. Директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Ботевград прочете поздравителния адрес, изпратен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Екип на ОУ „ Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград бр. 18 от 10 май 2021 г.
200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ СОНЯ ЙОРДАНОВА, ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА „Г. С. РАКОВСКИ“, ГР. ПЛЕВЕН:

Празникът на училището е личен празник на всеки от нас

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 18 от 10 май 2021 г.
200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ ГАЛИНА ЦОНЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА „Г. С. РАКОВСКИ“, ГР. ПЛЕВЕН:

Гордея се, че съм учител в образователна институция, чийто патрон е Георги Раковски

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 18 от 10 май 2021 г.
ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

Учениците ще се справят успешно с предстоящите НВО и ДЗИ
-

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 18 от 10 май 2021 г.
Изложба за Априлската епопея гостува в Националния музей на образованието Събитията в Първи търновски революционен окръг по време на Априлското въстание отразява гостуващата в Националния музей на образованието изложба на Регионалния исторически музей – Ловеч. Национален музей на образованието бр. 18 от 10 май 2021 г.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:

Ръстът на средствата за образование в последните четири години е безпрецедентен – над 2,1 милиарда лева

Интервю на Велина АНТОВА бр. 17 от 03 май 2021 г.
ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ

Благодатта и мирът да бъдат с всички нас!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД † НЕОФИТ ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ, И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СВ. СИНОД бр. 17 от 03 май 2021 г.
Климатичното образование – морален императив за по-добър свят

Интернационалът на образованието и СБУ призовават правителствата да дадат приоритет на климатичното образование

„Като преподаватели ние трябва да играем изключително важна роля, що се отнася до климатичните действия. Това, което преподаваме, е от значение. Оцеляването на нашите ученици е от значение. Трябва да вдъхновяваме учениците и общностите за действие“ – това е само едно от посланията на глобалната среща по въпросите на образованието, която бе организирана от Интернационала на образованието (ИО), представляващ над 32,5 милиона педагогически специалисти от 178 държави по света, чийто член е и Синдикатът на българските учители.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 17 от 03 май 2021 г.
ВУЗФ стартира кампания по ранен прием на кандидат-студенти и магистри

И тази година бизнес университетът ще приема студенти с оценките от матури

УД бр. 17 от 03 май 2021 г.
За различната самоподготовка, когато не присъстваме в училище

Работата на учителя по време на самоподготовката на учениците при нормални присъствени часове в училищата в целодневната организация на учебния ден се базира на т.нар. „активно учене“ – учене чрез игра, чрез преживяване и взаимодействие, като основните цели са да се повиши самоинициативата на учениците в часовете по самоподготовка те да получават и споделят знания и умения, базирани на личния опит и преживявания, да се постигне позитивна атмосфера в класната стая и да се предизвика емпатия. И това учителите постигат тогава чрез различни методи и подходи, като игров метод, групова работа, дискусии и др.

Наталия МИХАЛЕВСКА, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, МОН бр. 17 от 03 май 2021 г.
Проект „Подкрепа за успех“ в действие
Той е голямата опора на образователния процес в СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман, за да не отпада нито едно дете от училище

В няколко броя вестник „Учителско дело“ ще представи училищни дейности по проект „Подкрепа за успех“. Първата добра практика е от

СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман. Ето какво споделиха Иванка Пелтекова, директор на училището, и Веска Лазова, старши учител по БЕЛ, ръководител на група за занимания по интереси „Училищен вестник“, сформирана по проект „Подкрепа за успех“.

УД бр. 17 от 03 май 2021 г.
Учениците от Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд, засадиха гора

По случай Международния ден на Земята учениците от Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд, засадиха дървета и цветя, които тази година са предоставени от община Костинброд, съвместно с Гора бг. Засадихме нашата гора от близо 50 дървета – иглолистни, широколистни – дъб, кестен, липа, дива череша, в обширния ни двор от децата в начален и прогимназиален етап. Всеки клас ще се грижи за своята гора, посадена в „Зелените зони“ на училището, която в бъдеще ще се завещае на следващите поколения.

Екип на Първо основно училище „Васил Левски“, гр. Костинброд бр. 17 от 03 май 2021 г.
И столичното 93. СУ се присъедини към STEM общността у нас

21 април 2021 г. бе специален ден за ръководството, екипа и учениците на 93. СУ „Александър Теодоров - Балан“, гр. София. Поводът за празничната атмосфера бе откриването на иновативни кабинети по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ с участието на Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Георги Илиев – кмет на район „Слатина“, Столична община, д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, арх. Николай Хаджимарински – управител на фирма „Архико ООД“, осъществила изграждането на новите кабинети, представители на висши училища и издателства – партньори на образователната институция, сред които проф. д-р Николай Михайлов – зам.-декан по учебната дейност при Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Милорад Йорданов от Академията на МВР, Владимир Колев – управител на Издателство „Клет България“, и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 17 от 03 май 2021 г.
В навечерието на великденските празници се проведе уоркшоп „Master Class – маслена живопис“ в ДГ 30 „Синчец“, гр. Варна

Традиционно в Детска градина №30 „Синчец“, град Варна, се организира великденски базар в навечерието на светлия празник „Възкресение Христово“.

Базарът се инициира от Училищното настоятелство на образователната институция и се подготвя от родителските активи по отделните групи. Тази година в базара участваха всички деца, родители и персонал на детската градина.

Мариела ПОПОВА, старши учител, председател на СО на СБУ към ДГ №30 „Синчец“, гр. Варна бр. 17 от 03 май 2021 г.
Да опазим нашата планета
За чисто училище, град, околна среда, планета
Природата за човека е живот, извор на знание и мъдрост, люлка на родолюбие, извор на най-чисти и благородни чувства. Децата и младежите на община Разлог мечтаят за това и го постигат чрез изобретателност, талант и желание. Росица ТУМБЕВА - председател на ОбКС на СБУ – Разлог бр. 17 от 03 май 2021 г.
Лазаровден – празник на чистотата и възраждащия се живот

В навечерието на най-красивите пролетни празници – Лазаровден, Цветница и Великден, всяко българско училище се изпълва с особена живителна енергия и с гордост и преклонение към традициите пресъздава обичайте на предците ни.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 17 от 03 май 2021 г.
АННА РАНГЕЛОВА, ДИРЕКТОР НА ОУ „Г. С. РАКОВСКИ“, с. БЪРЗИЯ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА: За нашите ученици Раковски е мисия, любов, отечество, свобода!

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 17 от 03 май 2021 г.
ЦЕЦА ИЛИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ
В ОУ „Г. С. РАКОВСКИ“, с. БЪРЗИЯ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Всички колеги полагаме усилия в един непрестанен процес на самоусъвършенстване, който да предадем на учениците

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 17 от 03 май 2021 г.
Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО (ДАЗД):

Вярвам, че „Бяла книга за детето“ ще помогне всички да имаме общо разбиране за бъдещите политики за децата

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 17 от 03 май 2021 г.
Председателят на СБУ откри уникална изложба на икони, сътворени от деца

В навечерието на празника Възкресение Христово председателят на Синдиката на българските учители – д.ик.н. Янка Такева, откри художествена експозиция от детски творби – интерпретации на икони под наслов: „Да бъде светлина!“.

Одухотворяващото събитие представи реализацията на възвишения и креативен проект на Сдружение „Духовно огледало“, запознаващ деца на възраст от 7 до 15 г. с християнските ценности и добродетели посредством претворяването на икони, а благородната инициатива е осъществена съвместно с детските школи Арт център „Видима“ – гр. Севлиево, Ателие „Приказен свят“ – гр. София, Ателие „Духовно огледало – пластика с царевична шума“ към Народно читалище „Любен Каравелов – 1897“ – с. Куртово Конаре (община Стамболийски).

Откриването на експозицията се състоя на 21 април 2021 г. в Общинския културен институт Дом на културата „Красно село“, гр. София, където до 9 май т.г. всеки може да се наслади на забележителната цветна хармония.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 16 от 26 април 2021 г.
СБУ продължава обученията на новоизбрания си актив от цялата страна

Синдикатът на българските учители, последователен в политиките си за непрекъснато надграждане на компетенциите на синдикалния си актив и поради засиления интерес от страна на новоизбраните председатели на синдикални организации от цялата страна, продължава обученията си с практическа насоченост.

В периода 20 – 22 април 2021 г., в онлайн формат се проведоха три обучителни семинара, в които се включиха близо 240 участници, в т.ч. и областни координатори на СБУ, председатели на общински координационни съвети на СБУ, новоизбрани председатели и секретари на синдикални организации.

Велина АНТОВА бр. 16 от 26 април 2021 г.
Винаги е време за родолюбие

С делата си Синдикатът на българските учители отдавна е доказал, че е надминал обичайните представи и очаквания за организация, която отстоява трудовите права и професионалните интереси на работещите в системата на предучилищното и училищното образование. Още със самото си създаване преди 31 години СБУ е поел сред многото си мисии и тази да бъде национален будител и да утвърждава българското самосъзнание. Непрестанно да мотивира и вдъхновява учителите и обществото ни да работят за изграждането на стабилна ценностна система у подрастващите, в която обичта към родината, познаването на славната ни история, почитта към подвига на националните ни герои, опазването на езика ни, традициите ни и националните ни постижения заемат достойно водещо място.

Именно на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева приляга най-много да бъде начело на Обществения съвет на Национален клуб (НК) „Родолюбие“. Основан през 1992 г. от видния български общественик Михаил Докторов, НК „Родолюбие“ всяка година отправя предизвикателство към ученици и учители да участват в благородна надпревара – конкурс, чиято ос¬новна цел е развитието и утвърждаването на интереса към българската история, бит, култура, материални и духовни ценности, към българската природа. Формирането на изследователски нагласи у подрастващите в тази насока. СБУ приема идеите на НК „Родолюбие“ като свое верую и още от първото издание на конкурса е сред организациите, които работят дейно и активно за неговото успешно реализиране. През годините СБУ популяризира конкурса, винаги участва със специален награден фонд, с експертиза при оценяването на разработките.

Велина АНТОВА бр. 16 от 26 април 2021 г.
Договореностите в новия Общински колективен трудов договор – Ямбол

- Павлина ПЕТРОВА, главен експерт-юрист в направление „Трудовоправна защита“ в Централата на СБУ бр. 16 от 26 април 2021 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ Обезщетения при прекратяване на трудовия договор поради смърт на работника или служителя

Павлина ПЕТРОВА, главен експерт-юрист в направление „Трудовоправна защита“ в Централата на СБУ бр. 16 от 26 април 2021 г.
В ПОМОЩ НА СИНДИКАЛИСТА

Важни публикации във вестник „Учителско дело“ от началото на 2021 г.

УД бр. 16 от 26 април 2021 г.
ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Нова лаборатория бе открита в ПГТО „Добри Желязков“,
гр. Сливен

На 15 април 2021 година в Професионална гимназия по текстил и облекло (ПГТО) „Добри Желязков“, гр. Сливен, официално бе открита новата физична лаборатория за изследване на текстилни материали. В събитието взеха участие заместник-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова, Маргарита Гатева – началник на отдел „Съдържание на професионалното образование“ в МОН, Милена Чолакова – началник на РУО – Сливен, Ива Тарагошева – старши експерт по професионално образование и обучение, и Боян Аксаков – началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в РУО – Сливен, и др.

Те бяха посрещнати от екипа на училището с директор инж. Даниела Караманова, добър социален партньор на Синдиката на българските учители. Всички педагогически специалисти и непедагогическият персонал в училището са членове на СБУ. Дългогодишен председател на СО на СБУ в гимназията е настоящият председател на ОбКС на СБУ – Сливен, и областен координатор на СБУ за област Сливен – Иван Господинов.

Иван ГОСПОДИНОВ, председател на ОбКС на СБУ – Сливен и областен координатор на СБУ за област Сливен бр. 16 от 26 април 2021 г.
Мост между традициите и иновациите изгражда СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Неделино

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Неделино, е единственото, на територията на община Неделино, което обучава ученици от 1. до 12. клас. В него успешно се съчетават преклонението към традициите и родния край и ясния поглед в бъдещето.

Образователната институция е най-голямата в района, а в нея учат над 300 деца и младежи. Те успешно и с огромно желание се включват както в учебните часове, така и в извънкласните занимания. Педагогическите специалисти се отличават със своята креативност, експертност и позитивизъм, а материално-техническата база се обогатява постоянно, за да среща актуалните потребности на образователно-възпитателния процес. Директорът на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Неделино – Любомир Димитров, успешно си сътрудничи със СБУ, а през 2014 г. е отличен и като „Най-добър социален партньор-директор“ на Синдиката.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 16 от 26 април 2021 г.
БЕЛОГРАДЧИШКИЯТ ЕПИСКОП ПОЛИКАРП:

Да се изпълним със светлината на Възкресението

В навечерието на Възкресение Христово разговаряме с Белоградчишкия епископ Поликарп - викарий на Софийския митрополит за духовния смисъл на Великден като празник на празниците, за църковната общност като извор на любовта, за единението, за необходимостта от вяра, за да вървим напред…

Интервю на Розина КРУМОВА бр. 16 от 26 април 2021 г.
200 години от рождението на Георги С. Раковски

Революцията и просветата –
кумирите в неспокойния дух на Раковски
Само времето и народната памет безпристрастно подреждат пантеона на безсмъртието и пестеливо въздават ония почести, които приближават героите до библейските. Има само два или три случая от последните две столетия многозаслужилите за България личности да останат в историята, титуловани като „патриарси“. Единият е „патриархът на българската литература“, другият – „патриархът на българската революция“. Ако Вазов обезсмъртява духа и стремежите на една велика епоха, то без Раковски тя нямаше да бъде същата.

Георги Стойков Раковски е не само родоначалник на революционната традиция и пръв стратег на българското националноосвободително движение. Той е изпреварил времето си ин¬те¬лек¬ту¬а¬лец и харизматичен водач, четнически иде¬о¬лог и пламенен по¬ли¬тик, родолюбив романтик и остър публицист, невероятен полиглот и задълбочен изследовател...

Екип на НМО бр. 15 от 19 април 2021 г.
Първият звънец огласи училището в село Биркова Дългоочакваното празнично събитие за откриване на новопостроената сграда на ОУ „Д-р Петър Берон“ в село Биркова, община Велинград, се състоя на 12 април 2021 г. Лично вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев присъстваха на събитието, в което училищният звънец ознаменува отварянето на училището, през чийто праг ще преминат над 100 ученици от 9 населени места. На тържеството в Биркова присъстваха и народният представител Димитър Гечев, кметът и зам.-кметът на община Велинград – д-р Костадин Коев и г-жа Светла Томова, кметове на кметства и общински съветници, председателят на ОбС – Велинград, Любомир Перчинков, началникът на РУО – Пазарджик, Валентина Кайтазова, директори на училища, учители, родители и жители на селото.

УД бр. 15 от 19 април 2021 г.
Множество придобивки
за синдикалните членове бяха договорени
в новия Общински Колективен трудов договор – Благоевград
На 30.03.2021 г. благодарение на доброто социално партниране в община Благоевград се сключи поредният колективен трудов договор. Общинският колективен трудов договор е подписан от кмета на община Благоевград – инж. Румен Томов, началника на РУО – Благоевград – Ивайло Златанов, председателя на ОбКС на СБУ – Благоевград – Бонка Ичкова, председателя на общинската структура на СРСНПБ – Антон Драгоев, и председателя на РСО към КТ „Подкрепа“ – Васил Мурджов.

С него Общинският координационен съвет на СБУ – Благоевград, успя да договори за синдикалните членове:

 по-големи размери на платения годишен отпуск (чл. 39, т. 1 - 3 ОбщКТД):

- основен платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 от КТ за непедагогическия персонал – 32 работни дни;

Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 15 от 19 април 2021 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
Право на отпуск поради временна неработоспособност
Работя като учител и в момента по лични причини ползвам неплатен отпуск по чл. 160 КТ. Искам да попитам в този случай ако съм болна имам ли право на отпуск поради временна неработоспособност?

Съгласно чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето.

Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 15 от 19 април 2021 г.
Ученик от ОУ „Кирил Христов“ – гр. Стара Загора, с първа награда от XXVIII Национален ученически конкурс на НК „Родолюбие" Първото място за реферат в XXVIII Национален ученически конкурс на Национален клуб „Родолюбие“ спечели Мартин Петров от VII б клас от ОУ „Кирил Христов“ – гр. Стара Загора. Негов консултант по изготвянето на реферата бе Марияна Тодорова, учител по история в същото училище. Добрата вест бе съобщена от директора на ОУ „Кирил Христов“ – гр. Стара Загора, Господин Балъкчиев, който специално поздрави седмокласника и преподавателката му за постигнатия успех. Мартин бе отличен в своята възрастова група за реферат на тема: „Участието на старозагорския делегат хаджи Господин Славов в църковно-народния събор през 1871 г.“

Екип на ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора бр. 15 от 19 април 2021 г.
Пъстра пролет в ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев

Дни наред учениците от 2. Основно училище „Гоце Делчев“ в гр. Гоце Делчев старателно са се подготвяли да посрещнат пролетта. И макар в планината зимата да не си отива лесно, те са решили да й помогнат да си тръгне, като, подкрепени от своите учители, с много труд, старание и желание са подготвили множество пъстри апликации и в очакване на прекрасния сезон са украсили фоайето на училището.

Всяка детска творба изразява копнежа по сезона, в който природата се събужда за нов живот, а също така и непреодолимото желание всички да са заедно, да общуват с близките си и да изпълняват любимите дейности сред природата. Претворени от хартия и изпълнени с въображението и сръчността на децата са прекрасни цветя, различни дървета, пъстри пеперуди, работливи пчели, планини и дори морета.

УД бр. 15 от 19 април 2021 г.
Създаването на модерно учебно пространство носи радост и надежда Важен акцент в съвременната образователна среда на СУ „Гео Милев“, гр. Варна, през 2020/2021 учебна година е изградената и обзаведена модерна „Интегрирана лаборатория за експериментална работа по химия и физика“ с научно оборудване за извършване на изследвания, в която учениците получават знания от опита. Лабораторията е изградена с финансиране от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ в размер на 51 194 лв. и съфинансиране от бюджета на СУ „Гео Милев“ в размер на 18 886 лв. Интегрираната лаборатория за експериментална работа по химия и физика с 24 работни места стимулира активното учене, подкрепя мотивацията на учениците в изучаването на природни науки; дава възможност за прилагане на изследователски подход при провеждане на експерименти; подпомага изграждането на практически умения за наблюдение и изследване на структури и процеси, за анализиране, обобщаване и решаване на проблеми.

Албена ПАВЛОВА, директор на СУ „Гео Милев“, гр. Варна бр. 15 от 19 април 2021 г.
Тържествено бе открит новия STEM център в
ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков
На 12 април 2021 г. официално бе открит STEM център в ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков – иновативно училище, в което традицията и дигиталните технологии се срещат. Тържествен водосвет с пожелание за здраве на всички ученици и преподаватели и успех на новия център, отслужи архиерейският наместник отец Михаил Колев. Сред гостите на събитието бяха кметът на община Самоков Владимир Георгиев, Росица Иванова – началник на РУО-София област, Ренета Борисова – председател на Обществения съвет, проф. д-р Кичева и гл. ас. Шехова – Югозападен университет „Неофит Рилски“, експерти от РУО – София област, Цветомир Николов – управител на фирма „Юнион Интерактив“, строителният екип от фирма „Ера Билд“, Росица Страхинова от образователния сайт „Уча се“, партньори на училището, директори на образователни институции от община Самоков, преподаватели и бивши възпитаници на училището. Екип на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков бр. 15 от 19 април 2021 г.
171. ОУ „Стоил Попов“ – гр. Нови Искър, има втора класна стая на открито 171. Основно училище „Стоил Попов“ – гр. Нови Искър, в район Нови Искър в Столична община е основано през далечната 1864 г., а през последните години броят на учениците му се увеличава непрекъснато. То е едно от най-старите училища в района и в него към момента се обучават 256 ученици. Същевременно с право може да бъде определено като една от най-напредничавите и иновативни образователни институции в региона, особено в ситуацията, породена от COVID-19. Десислава ВАСИЛЕВА бр. 15 от 19 април 2021 г.
Благодарим Ви от сърце! Празникът на най-хуманния човешки труд – 7 април е повод да засвидетелстваме нашето уважение и признателност за изключителната човещина и съпричастност към болките на всички нас. Още повече в днешната необичайна и тежка ситуация, заради пандемията от ковид-19 е необходимо да отворим сърцата си и зарадваме работещите на първа линия здравни работници, които се грижат за живота и здравето на стотици болни. За да благодарят на работещите медици, медицински сестри и персонал в столични болници се включиха и възпитаниците от 124. ДГ „Бърборино”, гр. София. И по-специално децата от ІІІ РПГ „КАЛИНКА” с хронично заболяване (диабет) и техните учители - старши учител Стефка Найденова и старши учител Мария Станчева.

Екип на 124. ДГ „Бърборино“, гр. София бр. 15 от 19 април 2021 г.
Видеомост свърза ученици и космонавти На 12 април 1961 г. се сбъдва най-фантастичната и смела мечта на човечеството – полет в космоса. Двадесет и седем годишният старши лейтенант Юрий Гагарин с космическия кораб „Восток-1“, изстрелян от космодрума Байконур в 9 часа и 7 минути московско време, обикаля Земята на височина 302 километра със скорост около 28 хиляди километра в час и каца в 10 часа и 55 минути близо до село Смеловка, Саратовска област. Първият космически полет на човека продължава 1 час и 48 минути, но поставя началото на нова ера в човешката цивилизация и превръща 12 април в една от най-великите дати в историята на човечеството, символизираща триумфа на човешкия ум и победата на човешкия дух. Светла СТРУМИНА бр. 15 от 19 април 2021 г.
В ДГ „Детски свят“, гр. Харманли, активно се работи по множество екопроекти От близо десетилетие в Детска градина „Детски свят“ усилено работим по различни проекти и национални програми и в сътрудничество с родителите, за да възпитаваме в децата още от ранната им възраст правилно, хармонично и устойчиво отношение към жизнената среда чрез създаването на подходящи навици.

От 2012 г. досега сме участвали с множество дейности по различни екопроекти – на Министерството на околната среда и водите, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), на Община Харманли.

Ваня ДИМИТРОВА, директор на ДГ „Детски свят“, гр. Харманли бр. 15 от 19 април 2021 г.
Педагогическата дейност – призвание,
извор на обществено признание
Отличителна характеристика на българския учител през вековете е отдаденост на духовното и нравствено извисяване на поколенията от различните възрасти (на мало и голямо), превръщането на народополезната му дейност в мисия, в призвание. Осъществяването й е пораждало уважение и признателност на обществото към учителя. Извор е на признание и днес. Сред съвременните учители, които следват пътя на предците, е и заслужилият учител от град Лом – Васил Божинов, който навърши деветдесет години. Без да изчерпвам богатството от негови добродетелни приноси за училището, за съгражданите си, а с това и за родината, ще посоча някои от тях, които потвърждават унаследяването на светлия пример. Проф. д.пс.н. Л. Ст. Георгиев, ръководител на секция „Педагогика и психология“ и почетен член на Съюза на учените в България бр. 15 от 19 април 2021 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ ЕКИПА НА СУ „Г. С. РАКОВСКИ“, ГР. КОТЕЛ:

Българският дух има силата да преодолее всяко предизвикателство
- Г-н Дондев, 2021 г. е годината, в която се отбелязва 200 години от рождението на големия български революционер Г. С. Раковски, идеолог и основоположник на модерната политическа мисъл и държавност у нас, и патрон на Вашето училище. С какви инициативи и дейности ще отбележите значимата годишнина?

- Нашето училище носи името на един от най-големите български революционери в националната ни история, първият, който дава началото на организираната революционна борба за освобождението на българския народ. Той, както го наричат всички историци, е патриархът на българската революция. Достойни негови последователи и ученици са: Левски, Ботев, Стамболов, Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Панайот Хитов и много други. Ето защо се радвам и се гордея, че тази година е обявена за Годината на Георги Раковски и в цялата страна се провеждат масови мероприятия, по повод 200-годишнината от рождението му.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 19 април 2021 г.
200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ

ГЕОРГИ САВОВ РАКОВСКИ:

Раковски създава българския трибагреник
Българинът винаги да е със съзнание за пълноценност, да е родолюбив и да отстоява своите интереси с високо вдигнато чело, е заветът на великия възрожденец Интервю на Светла Струмина бр. 14 от 12 април 2021 г.
IN MEMORIAM

На 12 април 2021 г. се навършват 40 дни от непрежалимата загуба на
Йорданка Томова
Дългогодишен експерт в Централата на Синдиката на българските учители, Йорданка Томова бе невероятен професионалист, достоен човек и скъп приятел за всички нас.

Ще я запомним с нейната скромност, всеотдайност, прецизност, компетентност и отговорност към работата й, с изключителната й човечност и готовността й винаги и на всеки да помогне. Ще я носим в сърцата си като човек с богата душевност, който милееше за българското образование, за българските учители и ученици.

Поклон пред светлата й памет!

От ръководството на Синдиката на българските учители и работещите в Централата на СБУ бр. 14 от 12 април 2021 г.
Министерският съвет отпусна още 34,5 млн. лв. за училища и детски градини

Приета бе Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г.
Приетите от МС актове кореспондират с политиките на СБУ за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата, устойчива подкрепа за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, при които е налице не­очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и полаганането на грижи за развитието на духовния, творческия и физическия потенциал на младежите в страната. УД бр. 14 от 12 април 2021 г.
Утвърдени са датите за провеждане на отложените пролетни състезания и ученически олимпиади Датите за провеждане на ученическите олимпиади и състезания, които през месец март и април бяха отложени поради въведените противоепидемични мерки в страната, вече са утвърдени от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

УД бр. 14 от 12 април 2021 г.
Заповед № СОА21-РД09-507/06.04.2021 г. относно конкурс за заемане на длъжността директор на общинска детска градина – 18 (осемнадесет работни места) към Дирекция ,,Образование“, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ при Столична община
- Йорданка ФАНДЪКОВА, кмет на Столична община бр. 14 от 12 април 2021 г.
ДЕЙВИД ЕДУАРДС, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ИНТЕРНАЦИОНАЛА НА ОБРАЗОВАНИЕТО:

Справедливост и лидерство по време на COVID-19
Едва сега, отбелязвайки годишнината от властването на COVID-19 на планетата, празнуваме безпрецедентните успехи на науката и започваме да разбираме нейните граници. Историята на пандемията ще се изучава през следващите десетилетия, но уроците, които ще се преподават, ще бъдат написани от нас през следващите месеци, оформени от основните изисквания за справедливост и лидерство.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 14 от 12 април 2021 г.
Световните лидери идентифицират проблемите на образованието, СБУ реализира изпреварващи политики

ЮНЕСКО проведе среща по повод проблемите на образованието и представи доклад
Синдикатът на българските учители следи отблизо световната ситуация в сферата на образованието и винаги е в крак с последните политики и акценти, а в много отношения дори изпреварва събитията, давайки най-точните и навременни решения на възникващите проблеми, особено що се отнася до екстрената ситуация, породена от COVID-19. Поредното доказателство, че СБУ, като най-авторитетната и най-голяма синдикална организация в България, винаги се е движил в правилната посока и предвижда далновидно бъдещето на образованието, бяха темите на проведената от ЮНЕСКО спешна онлайн среща на високо равнище, озаглавена „Една година в COVID: Приоритизиране на възстановяването на образованието за избягване на поколенческа катастрофа“, и изнесеният от организацията доклад „Нарушения на обучението, свързани с пандемията, и въздействия върху показателите за умения за учене: Фокус върху ранните класове“.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 14 от 12 април 2021 г.
STEM ЦЕНТРОВЕ

В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Смилян израстват креативни малки създатели
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Смилян, в община Смолян вече 102 години пази огъня на просвещението в едно от най-китните кътчета на Родопите, а от 3 февруари т.г. училището вече разполага със STEM център. Десислава ВАСИЛЕВА бр. 14 от 12 април 2021 г.
STEM ЦЕНТРОВЕ

СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен, следва технологичния подем на времето
За 50-те години от съществуването си Средно училище „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен, е извоювало своето достойно място в културния живот на Шумен и на страната. Последното безапелационно доказателство за успехите на училището и желанието за модернизация в СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен, е спечеленият през лятото на 2020 г. проект за изграждане на STEM център в училището.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 14 от 12 април 2021 г.
СУ „Иван Вазов“, гр. Поморие – част от национална инициатива за засаждане на нови дръвчета Средно училище „Иван Вазов“ – гр. Поморие, от години е посланик на екологични и зелени инициативи. През 2021 г. заедно със стотици училища и детски градини то се включи и в националната инициатива „Засаждаме бъдеще!“, която се осъществява от организацията „Гората.бг“ в партньорство с Министерството на земеделието, храните и горите на Република България и с неговите структури по места.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 14 от 12 април 2021 г.
Мечтатели с амбиции за утрешния ден подготвя ОУ „Ран Босилек“ – гр. Габрово За мнозина откритият космос е доста скучно и далечно място, за което рядко се сещат, но за други е тема на любопитство. Учениците от 4. клас на нашето „Патиланско училище“ – Основно училище „Ран Босилек“ – гр. Габрово, могат да ви разкажат невероятни факти за Слънчевата система, за които дори не подозирате. Те са мечтатели с амбиции за утрешния ден. Екип на ОУ „Ран Босилек“, гр. Габрово бр. 14 от 12 април 2021 г.
Деветият национален конкурс „Път към славата“ – 2021, който се проведе под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, събра участници от цялата страна „Път към славата“ се проведе под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, и с партньорството на Министерството на образованието и науката и финансовата подкрепа от Национален фонд „Култура“, с партньорството на Руския културно-информационен център (РКИЦ), Дома на културата „Средец“ – София, НМУ „Любомир Пипков“, Съюза на българските музикални и танцови дейци, Българската асоциация на вокалните педагози и продуценти и КНСБ. Участници от над 47 населени места в три последователни уикенда на месец март 2021 г. представиха своя талант в три зали в София. В конкурса традиционно и тази година взеха участие деца със специални потребности.

Eкип на Арт център „КЪРНОЛСКИ“, УД бр. 14 от 12 април 2021 г.
Ден на детската книга в НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен По повод 2 април – Международния ден на детската книга, четвъртокласници от НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен, отправиха към всички онлайн поздрав, който може да бъде видян в платформата YouTube.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 14 от 12 април 2021 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ ЕКИПА НА НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА (НГПИ) „СВЕТИ ЛУКА“ – ГР. СОФИЯ:

Изкуството не може да бъде поставено под карантина
Национална гимназия за приложни изкуства (НГПИ) „Свети Лука“ – гр. София, е гимназия с история, с утвърден авторитет сред художествените училища и национална културна институция. НГПИ „Свети Лука“, гр. София, е създадена като Занаятчийско училище през 1953 г., по-късно преобразувано в Техникум по художествени занаяти. През 1975 г. става Средно специално художествено училище за приложни изкуства, специализирано да подготвя кадри за средното образование от цялата страна, а през 2009 г. – Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“ – гр. София.

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 14 от 12 април 2021 г.
ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ, ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТА ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ (ИКИТ) КЪМ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ: За моя голяма радост има млади хора, които желаят да се занимават с космически изследвания

През 2021 г. Честваме 60 години от първия полет на човек вкосмоса и 40 години от извеждането в орбита на първия български спътник с 11 научни инструмента, разработени в Института

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 13 от 05.04.2021 г.
СТЕФКА НЕДЯЛКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ В 20. ОУ „ТОДОР МИНКОВ” С РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ФРЕНСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК, ГР. СОФИЯ: Ние сме силен и сплотен колектив

Благодаря на СБУ за голямата грижа към неговите членове

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 13 от 05.04.2021 г.
ГАЛИНА ТИМОВА, ДИРЕКТОР НА 20. ОУ „ТОДОР МИНКОВ” С РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ФРЕНСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК, ГР. СОФИЯ:
Информираност, комуникация, партньорство и взаимна подкрепа са ключови фактори за успеха на училищната общност

Постиженията на Синдиката на българските учители имат национално значение

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 13 от 05.04.2021 г.
ПРОФ. Д-Р ЯНКА ТОЦЕВА, ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ:
Проект „Подкрепа за успех“ е пример за успешна съвместна работа в името на една добра кауза
По данни на МОН във връзка с изпълнението на Дейност 7 „Дейности за работа с родители чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ в училища, включени в проекта, са назначени образователни медиатори и социални работници. С образователните медиатори, социалните работници и директорите на училища, включени в проекта, са проведени еднодневни семинари за формиране и надграждане на умения за работа с родителската общност. Формирани са 116 групи с включени 2639 обучаеми – директори, образователни медиатори и социални работници. Еднодневните семинари са проведени синхронно от разстояние в електронна среда в периода от 11 януари 2021 до 31 март 2021 г.

Семинарите са водени от 15 обучители след предварително проведен подбор. Сред обучителите е и проф. д-р Янка Тоцева от Европейския политехнически университет. Ето какво сподели тя в интервю за вестник „Учителско дело“:

Интервю на Велина АНТОВА бр. 13 от 05.04.2021 г.
Заключителен документ Участниците в Националната конференция „Междупоколенческата равнопоставеност в условията на COVID-19“, организирана от Комисията по равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева, проведена на 11.03.2021 г. в онлайн формат, след като се запознаха с изнесените доклади и след проведената дискусия по темата, в която оцениха ефективността на реализираните дейности в страната по отношение равнопоставеността на поколенията по време на COVID, приеха решение да се отправят препоръки към отговорните институции и всички заинтересовани страни. От участниците в конференцията бр. 13 от 05.04.2021 г.
Заявете нови мотивирани учители за своя колектив Всички директори в България вече могат да включат в екипите си мотивирани учители от НП „Мотивирани учители“

Започна подаването на заявки от училищата за назначаването на учители от Национална програма „Мотивирани учители“ на Министерството на образованието и науката. Програмата предлага на училищата в страната да привлекат мотивирани и подготвени специалисти от разнообразни професионални области със или без педагогическа квалификация. СБУ е партньор съвместно с Фондация „Заедно в час“ и отговаря за осъществяването на модул 1 и 3 от програмата, които включват обучението, подготовката и подкрепата на новите учители. С новите учители, които освен в НП „Мотивирани учители“ са участници и в програмата „Нов път в преподаването“ на „Заедно в час“, директорите могат да подсилят екипите си с взискателно избрани професионалисти, които са силно мотивирани да работят усилено с всяко дете.

Нели КОЛЕВА, директор „Стратегически партньорства“, Фондация „Заедно в час“ бр. 13 от 05.04.2021 г.
Важно да знаете На редовното си заседание на 31 март 2021 г. Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст. УД бр. 13 от 05.04.2021 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие : Павлина ПЕТРОВА, главен експерт-юрист в направление „Трудовоправна защита“ в Централата на СБУ бр. 13 от 05.04.2021 г.
Национална онлайн конференция на ВУЗФ и СБУ за повишаване на квалификацията на учителите Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Синдикатът на българските учители (СБУ) с подкрепата на Министерството на образованието и науката (МОН), проведоха Национална научно-приложна конференция на тема: „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи“. Събитието бе под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, и се проведе в онлайн платформата Google Meet на 25 март 2021 г., който в православния календар отбелязва празничния ден на Благовещение.

В националния форум, който бе открит от д.ик.н. Янка Такева и от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов, се включиха над 280 участници – експерти от МОН и СБУ, много учители и директори на училища от цялата страна и преподаватели във ВУЗФ, експерти и анализатори по въпросите на образованието от академичните и научните среди и бизнеса.

Десислава ВАСИЛЕВА и Велина АНТОВА бр. 13 от 05.05.2021 г.
Подробности за ползотворната среща на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, в столичното иновативно 20. ОУ „Тодор Минков“ - Светла СТРУМИНА бр. 12 от 29 март 2021 г.
Ретроспективно и с поглед към утрешния ден за инициативата на СБУ за извънкласните и извънучилищните дейности, като запазена духовна марка със силна енергия за бъдещето

- Велина АНТОВА бр. 12 от 29 март 2021 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
Работно място на учителите при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда
- Пламен ИВАНОВ, главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ бр. 12 от 29 март 2021 г.
Акценти от новия Общински КТД за системата на средното образование в община Варна -

Веселин РАШЕВ, председател на ОбКС на СБУ– Варна бр. 12 от 29 март 2021 г.
Множество придобивки за синдикалните членове в новия Общински колективен трудов договор – Русе -

Павлина ПЕТРОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 12 от 29 март 2021 г.
Одобрени са още шест национални програми за развитие на образованието за 2021 година Министерският съвет одобри още шест национални програми, които изпълняват основни приоритети за повишаване на качеството и достъпа до образование, за допълнителна личностна подкрепа за всяко дете и за развитие на образованието зад граница. Напомняме, че националните програми за развитие на образованието бяха въведени като политика по предложение на СБУ през 2004 г. и продължават своето действие вече 17 години, като МОН ежегодно разширява обхвата им.

УД бр. 12 от 29 март 2021 г.
МОН стартира два актуални проекта за подкрепа в условията на кризи Министерството на образованието и науката стартира два нови актуални проекта, свързани с новите условия в образователната система след ковид пандемията. Това са „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ и „Подкрепа за приобщаващо образование“, които се реализират по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Първият проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ цели да не се допусне прекъсването на образователния процес в условията на кризи, както и да се противодейства на риска от отпадане при обучение и от разстояние.Проектът е на стойност 109 562 541 лв., стартира на 12 февруари 2021 г. и е с продължителност три години. Ръководител на проекта е Владимир Станчев, директор на Дирекция „Управление и изпълнение на проекти“ в МОН.

Вторият проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ цели насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със СОП, с хронични заболявания, на деца и ученици в риск и деца и ученици с изявени дарби, чрез допълнителна подкрепа за успешна реализация и социализация. Отнася се за деца и ученици до основната степен на образование.

Проектът „Подкрепа за приобщаващо образование“ е на стойност 31 000 000 лв. и ще се реализира в тригодишен период. Ръководител на проекта е Грета Ганчева, директор на Дирекция „Приобщаващо образование“ към МОН.

Велина АНТОВА бр. 12 от 29 март 2021 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ ЕКИПА НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО (НУМСИ) „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“, ГР. БУРГАС - Златина Пантелеева, директор на Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас и Олга Дичева, председател на СО на СБУ в Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – гр. Бургас: Въпреки сложната ситуация ние успяхме да извлечем всички възможни позитиви от нея, като запазихме учебния ритъм и още повече стимулирахме интереса на нашите възпитаници

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 12 от 29 март 2021 г.
Тържествено разширено заседание на ИК на СБУ По повод отбелязването на тридесет и първата годишнина от учредяването на Синдиката на българските учители, 126-годишнината от началото на организираното учителско движение и 126-годишнината от началото на просветителския печат в България на 15 март 2021 г. се проведе тържествено разширено онлайн заседание на Изпълнителния комитет (ИК) на СБУ. В него взеха участие д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, Красимир Попов, зам.-председател на СБУ, членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, Диана Иванова, председател на ЦКРК, областните координатори на СБУ, експерти от Централата на СБУ и журналисти от в. „Учителско дело“.

В своето празнично слово д.ик.н. Янка Такева се обърна към участниците в заседанието с благодарност за положените усилия в името на българското учителство, социалната справедливост и проявените синдикално единство и солидарност през годините.

УД бр. 11 от 22 март 2021 г.
Национална конференция обсъди междупоколенческата равнопоставеност в условията на COVID-19 Първата в България национална конференция, която дискутира ключови аспекти на междупоколенческата равнопоставеност в условията на COVID-19, се състоя в онлайн формат на 11 март 2021 г. Тя бе инициирана и организирана от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, председател на Комисията по равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) и на Сдружение „Обществен женски парламент – 21. век“ (ОЖП) към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), и член на Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС) – III група. Във форума, организиран по повод отбелязването на Международния ден на жената – 8 март, който бе открит от д.ик.н. Янка Такева, се включиха над 60 участници.

Ивайла ВАСИЛЕВА и Светла СТРУМИНА бр. 11 от 22 март 2021 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
Обезщетение на основание чл. 222, ал. 3 от КТ
В момента работя като учител в общинско училище. Синдикален член съм. Предстои ми пенсиониране през месец септември 2021 г. Имам 39 г. стаж, от които 37 са учителски стаж, придобит в пет общински училища. От юни 2016 до юни 2018 г. не съм работила по лични причини. Моля да ми отговорите какъв е размерът на обезщетението при пенсиониране, как се изчислява и кога ще го получа?

Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в направление „Трудовоправна защита“ в Централата на СБУ бр. 11 от 22 март 2021 г.
ПРОФ. Д-Р ЖЕЛЯЗКА РАЙКОВА, ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“:
В условията на пандемията нараства значението на инструментариума за идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система
Проф. д-р Желязка Райкова е заместник-декан на Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и ръководител на катедра „Образователни технологии“.

Ръководител е на екипа от ПУ „Паисий Хилендарски“, осъществил обществена поръчка, свързана с изготвянето на инструментариума за ранно идетифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от индивидуална подкрепа по проект „Подкрепа за успех“ на МОН.

- Проф. Райкова, какво представлява инструментариумът за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от индивидуална подкрепа по проект „Подкрепа за успех“ на МОН и как беше подготвен?

- Заданието на обществената поръчка, която беше спечелена от екипа на Пловдивския университет, изискваше да се изработи инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа. Това е част от Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 11 от 22 март 2021 г.
Всичко българско и родно любя, тача и милея Всяко българско сърце трепва, когато скрижалите на историята оживяват и напомнят за жертвите, за величавите идеи на хора, пожертвали се за свободата. Тази свобода, която днес ни прави достойни, честни, осъзнати. Тази свобода, която всеки български учител носи в сърцето си и се стреми да постави основите на онова възпитание и поведение, което в бъдеще ще осигури възможност на всеки млад човек да има ясна гражданска позиция, чувство за национална гордост и принадлежност.

В стратегията на ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“, гр. София, е залегнала идеята за опознаване и спазване на българските традиции и обичаи, които дават усещане за принадлежност към семейство, бит, народ. В началото на месец март, в обстановка на епидемични ограничения, децата от нашата градина по своеобразен начин изразиха своята почит и признателност към героите от славното ни минало.

Емилия ЧОБАНОВА, главен учител в ДГ №8, гр. София бр. 11 от 22 март 2021 г.
За дигиталната реалност и младите хора в СУ „Гео Милев“ – гр. Варна Динамичното развитие на съвременния свят налага да се подобри качеството на компетентностите на учениците, да се подпомогне и ускори процесът на овладяване на знания и умения, които ще помогнат на младия човек да се ориентира по-лесно в заобикалящата го среда, да намери своето място и реализация.

Необходимостта от дигитализиране на учебния процес и повишаване на качеството и ефективността на образованието са залегнали в Националната стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката 2014 – 2020 г. и Националната стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020 г. на МОН.

Дора ВЛЪЧКОВА – координатор проекти, СУ „Гео Милев“, гр. Варна бр. 11 от 22 март 2021 г.
200. ОУ „Отец Паисий“ – с. Лозен – символ на безопасността и вярата в доброто 200. ОУ „Отец Паисий“ – с. Лозен (район Панчарево, Столична община), е символ на безопасността и изконната вяра в доброто – това става ясно от думите на директора Цветелина Генчева и учителите в училището. За почти година от началото на пандемията в училището няма нито един случай на разболял се от COVID-19 ученик, учител или служител от непедагогическия персонал, а всички противоепидемични мерки се спазват безупречно с изключителна стриктност – помещенията се проветряват и обработват чрез бактерицидни лампи, аератори и препарати за дезинфекция.

Директорът на училището благодари на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, за подкрепата за 200. ОУ „Отец Паисий“ – с. Лозен, и неговите инициативи и успешно проведената политика по време на пандемията. Тя изрази своята благодарност и към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за застъпничеството за малките училища.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 11 от 22 март 2021 г.
„Общувай с мен!“ – стая за усмивки и добро настроение Щастливи са учениците и учителите от ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград. На тяхно разположение в училище вече е новооткрита стая, наречена „Общувай с мен!“. В светлата и просторна стая учениците ще могат да слушат музика, да танцуват и пеят, да четат любими книги, да провеждат разговори с приятели, да споделят настроението си, да играят предпочитани игри, да прекарват времето си, така както сами пожелаят. Съществува възможност в помещението да се провеждат класови мероприятия, чествания на годишнини на велики личности, празници и други събития. „Общувай с мен!“ е част от инициативата „Бъди добър – подай ръка!“, която се провежда в училището съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Елена ДЕЧКОВА, ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград бр. 11 от 22 март 2021 г.
Живият контакт учител – ученик прави по-успешно и ефективно обучението в присъствена среда За трудностите и ползите при онлайн обучението попитахме учители от столичните 2. СУ „Академик Емилиян Станев“ и 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу“: Коя от двете форми – обучението от разстояние в електронна среда или присъственото обучение, смятате, че е по-успешна и по-ефективна, и защо? Кои според Вас са преимуществата и недостатъците на всяка от двете форми? Какви трудности срещате при дистанционното обучение, какви резултати показват учениците в различните етапи, какво е отношението им към присъственото и към дистанционното обучение? Какви са отзивите на родителите? Ето какво споделиха те:

Радослава Бочева, учител по география и икономика в 9., 10., 11. и 12. клас във 2. СУ: Аз бих определила като много по-ефективна присъствената форма на обучение независимо от възможностите, които ни предоставят технологиите и електронните ресурси.

Материала подготви Светла СТРУМИНА бр. 11 от 22 март 2021 г.
ГАЛИНА СТОЯНОВА, КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК:

За мен и моя екип образованието е постоянен приоритет
Нямаме закрити детски градини и училища в общината в последните години и започваме изграждането на новия корпус на ППМГ „Никола Обрешков“

- Г-жо Стоянова, Вие изпълнявате трети мандат като кмет на община Казанлък. Винаги сте определяли образованието като ключов приоритет на управление. Каква беше 2020 г. в тази посока и какви са новите моменти за 2021 г.?

- Така е, образованието е приоритет, който заявих още при встъпването си в първи мандат като кмет и с екипа ми продължаваме да работим в тази сфера като водеща. Безспорно 2020 г. за системата на образованието ще остане в историята като година, в която е настъпила една огромна промяна, на каквато не сме били свидетели. Обучението от разстояние в електронна среда е нещо напълно ново, с което трябваше всички да се справим, без да имаме никакво време да се подготвим. Ситуацията изискваше от нас бързо да се пригодим към новите условия.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 11 от 22 март 2021 г.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

31 ГОДИНИ СБУ, 126 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНО УЧИТЕЛСКО ДВИЖЕНИЕ, 126 ГОДИНИ ПРОСВЕТИТЕЛСКИ ПЕЧАТ В БЪЛГАРИЯ
С огромна гордост и удовлетворение от извървения изключително успешен съвместен синдикален път до днес бих искала да Ви поздравя по повод 31 години от учредяването на Синдиката на българските учители, 126 години от началото на организираното учителско движение и 126 години от началото на просветителския печат в България

През изминалата година, в която се изправихме пред глобалното предизвикателство C0VID-19 и неизвестността от хода на пандемията, Синдикатът на българските учители показа своята сила и стоицизъм и направи успешна и уверена крачка в четвъртото десетилетие от своето летоброене, доказвайки, че силата на сдружаването и борбата за ценностите са неподвластни на повратностите на времето.

В този знаков за българското учителско синдикално движение период, ние, като синдикални лидери и синдикалисти, но преди всичко като хора, закърмени с възрожденски идеали, се впуснахме в безпрецедентната битка за живота и здравето на децата, учениците, семействата и всички работещи в системата на предучилищното и училищното образование и продължаването на образователния процес в страната, като доказахме, че имаме опита и експертизата да се справяме с всякакви кризи.

Нека тези, които последват пътя ни, се гордеят с нас и славната ни история дотук, защото ние успешно защитаваме гласуваното доверие с воля и решителност, обединявайки непреходните традиции на българското образование и предизвикателствата на новото време.

На многая лета и нека Бог благослови пътя ни!

Честит празник!

д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на СБУ бр. 10 от 15 март 2021 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Допълнително трудово възнаграждение за професионално-квалификационна степен

Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 10 от 15 март 2021 г.
Важни решения на Министерския съвет

Над 8 млн. лева за възстановяване на транспортните разходи на учителите

С 8 036 091 лв. ще бъдат възстановени транспортните разходи на 16 780 педагогически специалисти от 2757 институции от 262 общини. МС отпусна и допълнителни 2 079 673 лв. по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини, ясли и училища на МОН. За новата учебна година правителството ще отпусне 35 600 000 лв., с които ще бъде осигурена еднократна помощ от 300 лв. за всички близо 118 500 ученици от 1. и 8. клас.

УД бр. 10 от 15 март 2021 г.
Подписан бе нов КТД в Община Хаджидимово

На 22 февруари 2021 г. в Община Хаджидимово бе подписан Колективен трудов договор на общинско ниво между председателя на Общинския координационен съвет на СБУ – д-р Калинка Гайтанинчева, кмета на община Хаджидимово – Людмил Терзиев, общинския председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България – Александър Белчев, и началника на Регионално управление на образованието – Благоевград – Ивайло Златанов.

Д-р Калинка ГАЙТАНИНЧЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Хаджидимово бр. 10 от 15 март 2021 г.
Община Варна с рекорден бюджет за образование В подкрепа на декларираните пред Синдиката на българските учители ангажименти за образователния сектор, Община Варна и тази година отделя най-много средства за образование. На 4 март 2021 г. на проведено онлайн заседание Общински съвет – Варна, прие бюджета на Община Варна за 2021 г. За първи път морската Община ще разполага с бюджет от над половин милиард лева, като финансовата рамка е в размер на 556,7 млн. лв., от които над 68 млн. лв. се осигуряват с европейско финансиране.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 10 от 15 март 2021 г.
Множество придобивки за синдикалните ни членове съгласно новия КТД в Община Велико Търново

На 04.03.2021 година беше подписан Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в Община Велико Търново. Общинският координационен съвет на Синдиката на българските учители (ОбКС) успя да запази всички договорени по-рано на общинско ниво по-благоприятни клаузи и да включи нови придобивки за своите синдикални членове.

Антоанета АНДРЕЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Велико Търново бр. 10 от 15 март 2021 г.
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM УЧИЛИЩНА СРЕДА“

В подкрепа на цялостна модерна визия на българските училища

Отразяващи приоритетите в политиките на Правителството на Република България в сектор „Образование“, националните програми за развитие на образованието продължават своето действие вече 17 години, като МОН ежегодно разширява обхвата им. По предложение и в резултат на дългогодишните усилия на Синдиката на българските учители, първите от тях бяха приети през 2004 г., през 2020 г. те вече са 21 на брой, а през настоящата 2021 г. са разработени проекти на още 6 програми, чиято реализация предстои да стартира.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 10 от 15 март 2021 г.
Национална конференция обсъди междупоколенческата равнопоставеност в условията на COVID-19

Първата в България национална конференция, която дискутира ключови аспекти на междупоколенческата равнопоставеност в условията на COVID-19, се състоя на 11 март 2021 г. в онлайн формат. Тя бе инициирана и организирана от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, председател на Комисията по равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), и член на Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС) III група.

Във форума, организиран по повод отбелязването на Международния ден на жената и открит от д.ик.н. Янка Такева, се включиха над 60 участници.

Ивайла ВАСИЛЕВА и Светла СТРУМИНА бр. 10 от 15 март 2021 г.
100 години са малко за добрите дела на учителя На 23.02.2021 г. Павлина Замбовска, учител с дългогодишен стаж в Техникума по икономика, сега На своя 100-годишен юбилей тя получи цветя, подаръци и поздравления от ОбКС на СБУ – Перник и Венета Миланова, член на ИК на СБУ, областен координатор на СБУ за област Перник и председател на ОбКС на СБУ – Перник, от Богдан Богданов, кмет на с. Рударци и от ПГИ – гр. Перник.

Маринела АСЕНОВА, Телевизия „Кракра“, гр. Перник бр. 10 от 15 март 2021 г.
Онлайн тържество в 174. ДГ „Фют“, гр. София

174. ДГ „Фют“ организира онлайн тържество, посветено на Трети март – деня, в който през 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор и който слага началото на летоброенето на свободна България.

Децата от четвърта група „Бърборино“ пожелаха да почетат празника със специална проява под наслов: „Земя, сътворена от минало, настояще и бъдеще“.

Ваня ПЛАТОНОВА, учител в 174. ДГ „Фют“, гр. София бр. 10 от 15 март 2021 г.
Денислав Иванов спечели наградата на СБУ в
„Път към славата“

Конкурсът се провежда под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители

През март 2021 г. под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се провежда IX Национален конкурс „Път към славата“, организиран от Арт център „Кърнолски“ със съдействието на СБУ, Министерството на образованието и науката, с подкрепата и съфинансирането на Национален фонд „Култура“, Съюза на българските музикални и танцови дейци, Регионален инспекторат по образованието – гр. София. Съорганизатори на конкурса са: Дом на културата „Средец“ и Руският културно-информационен център в столицата, където при изключително стриктно спазване на противоепидемичните мерки, на 6 и 7 март се проведоха церемониите по награждаването в първите конкурсни категории.

УД бр. 10 от 15 март 2021 г.

СПОДЕЛЕНО ОТ ЕКИПА НА 175. ДГ „СЛЪЧЕВИ ЛЪЧИ“, ГР. СОФИЯ

Предучилищното образование бележи възход в своето развитие и открива все по-нови хоризонти за учителите и децата

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 10 от 15 март 2021 г.
Време е да въведем пакет от мерки за възстановяване на образованието

Ключови политики на СБУ са сред императивите на ЮНЕСКО
В първите месеци на новата година светът няма ясни решения за кризата – пандемията се възражда, кампаниите за ваксинация все не са достатъчно напреднали и бъдещето е още по-несигурно – особено за 1,6 милиарда ученици в света и техните учители. Преди повече от шест месеца лично д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, предупреди за поколенческа катастрофа пред редица медии, а по-късно Антониу Гутериш, генерален секретар на Организацията на обединените нации (ООН), също говори за неизбежността на подобен развой.

Докато редица държави недоумяваха как ще излязат от кризата, Синдикатът на българските учители зададе ясна посока за справяне с най-наложителните проблеми, породени в образованието ни от COVID-19.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 10 от 15 март 2021 г.
Интернационалът на образованието с призив за равен достъп до ваксини срещу COVID-19 Интернационалът на образованието (ИО), чийто член е и Синдикатът на българските учители, призова правителствата да осигурят равен достъп до ваксини срещу COVID-19 и други медицински продукти, като се откажат от правата на интелектуална собственост.

Вече усещаме дългосрочното отрицателно въздействие на затварянето на училища върху децата и младежите, включително непропорционалното въздействие върху и без това групите ученици в неравностойно положение.

ИО и СБУ приветстват решението на все повече страни с достъп до ваксини да дават приоритет на учителите в националните планове за ваксинация. България бе сред първите държави, който посочиха като приоритетна група за ваксинация в националния си план педагогическите специалисти. Това бе и настояването на Синдиката на българските учители.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 10 от 15 март 2021 г.
ДОРИАНА БАСАМАКОВА, АДМИНИСТРАТИВЕН ДИРЕКТОР
НА „ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА“ (ТСА):

Посещението на детска градина увеличава с близо 35% шансовете за завършване на висше образование

Това показва първото изследване у нас за последните 9 години на тема: „Образование и реализация на ромската общност“

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 10 от 15 март 2021 г.
„Бяла лястовица“ за медици от децата в ДГ „Мирослава“ – гр. Пловдив Деца, родители и екипът на ДГ „Мирослава“ направиха уникален жест към медици от Пловдив, изпращайки на на тях и техните малки пациенти в отделението по детски болести и медицинска генетика в „УМБАЛ „Свети Георги” мартеници и „бяла лястовица“, символ на вярата в чудесата, изцелението на болните и светлото начало в живота.

Екип на ДГ „Мирослава“, гр. Пловдив бр. 10 от 15 март 2021 г.
Честит 8 март!

На 8 март – Международния ден на жената, честваме един от най-прекрасните и стойностни празници..

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА Председател на Синдиката на българските учители Председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към Конфедерацията на независимите синдикати в България бр. 9 от 8 март 2021 г.
Трети март – ден на възродената надежда за бъдещето

На 3 март с общонационално честване в цялата страна бе отбелязана 143-тата годишнина от Освобождението на България от османска власт.

УД бр. 9 от 8 март 2021 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ: Права на учител пенсионер Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 9 от 8 март 2021 г.
Сключи се нов Общински колективен трудов договор в Габрово

На 15 февруари 2021 г. се сключи Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование между община Габрово, представлявана от кмета – Таня Христова, председателя на ОбщКС на СБУ – Ренета Колева, председателя на общинската структура на СРСНПБ – Цветана Кюмюрджиева, председателя на общинската структура на СДСОРБ – Богдан Андреев, председателя на ОКС на НУС – Евгения Банчева, и председателя на РС на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ – Пенка Пенева.

Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 9 от 8 март 2021 г.
Множество придобивки за синдикалните членове се договориха
с новия Общински КТД – Стара Загора

На 22.02.2021 г. в резултат на доброто социално партниране с Община Стара Загора се сключи поредният колективен трудов договор. Общинският колективен трудов договор е подписан от кмета на Община Стара Загора – Живко Тодоров, председателя на ОбКС на СБУ – Ст. Загора – Иван Поров, председателя на общинската структура на СРСНПБ – Мариана Пенчева, председателя на СДСОРБ – Любка Иванова, председателя на ОбщКС на НУС – Пенка Трандева, и председателя на РСО към КТ „Подкрепа“ – Владимир Стойчев.

Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 9 от 8 март 2021 г.
Важно да знаете

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г.) и постигнатите индикатори, заложени в т. 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите, предоставям на Вашето внимание следната информация.

Наталия МИХАЛЕВСКА, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, МОН, ръководител на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ бр. 9 от 8 март 2021 г.
Високо признание от Синдиката на българските учители Георги Даскалов, старши учител по химия и физика в ПГ „Иван Хаджиенов“ – гр. Казанлък, e носител на приза „Учител на годината“ – 2020, в направление „Млади учители“ на XXIII национален конкурс „Учител на годината“ на СБУ.

От името на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, специални поздравления, грамота, статуетка „Икар“ и звънец поднесе на г-н Даскалов Мими Ранева, председател на ОбКС на СБУ – Казанлък.

Светла СТРУМИНА бр. 9 от 8 март 2021 г.
Първомартенски инициативи в столичното 33. ОУ „Санкт Петербург”

На 1 март 2021 г. по стар български обичай с хляб и сол ученици от 33. ОУ „Санкт Петербург” – гр. София, посрещнаха на тържеството по повод Деня на Баба Марта официалните гости Ваня Кастрева – началник на Регионално управление на образованието - София-град, Венцислав Стаматковски – началник на отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт” в Столична община – район Люлин и Мая Куцарова – бивш зам. директор на училището, а поздравителен адрес по повод пролетния празник и автентична мартеница изпрати д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 9 от 8 март 2021 г.
Съвместен благороден жест на столичните 144. СУ и 139. ОУ Мартеници и картини ще радват медици и пациенти в три болници

На 1 и 2 март 2021 г. Румяна Дончева, директор на 139. Иновативно ОУ „Захарий Круша“ – гр. София, Величка Николова, зам.-директор „Учебно-творческа дейност“ в 144. Иновативно СУ „Народни будители“ – гр. София, учители и ученици от двете училища посетиха Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ и Военно-медицинската академия. Те поднесоха картини, изготвени от възпитаниците на двете училища по време на дистанционно обучение, които да вдъхнат настроение и сили на медиците в болниците и кураж на пациентите, както и красиви мартеници за здраве и късмет.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 9 от 8 март 2021 г.
Столичното 2. СУ „Академик Емилиян Станев“ празнува На 26 февруари 2021 г. столичното 2. СУ „Академик Емилиян Станев“ чества 46 години от създаването си и 114 години от рождението на своя патрон – писателя Емилиян Станев. През годините името на училището винаги е било свързано с вплитане на иновация и традиция в едно. И тази година честванията по повод годишнината от основаването на училището и 114 години от рождението на бележития български писател продължиха цяла седмица.

Екип на 2. СУ „Академик Емилиян Станев“, гр. София бр. 9 от 8 март 2021 г.
За столичното 75. ОУ присъствената форма на обучение е по-ефективна

Иновативното 75. ОУ „Тодор Каблешков“ в район „Красна поляна“ е уникално за столицата училище. Разположено в сърцевината на „Факултета“ – квартал с компактно ромско население, 75. ОУ повече от седем десетилетия е просветният център за децата тук.

Светла СТРУМИНА бр. 9 от 8 март 2021 г.
Малки „лъвчета”, но големи родолюбци

На 19 февруари учениците от втори клас при VIII ОУ „Кракра Пернишки“ – град Перник, участваха във викторина под надслов „Горди потомци на Левски“.

Цветанка ЗАРКОВА бр. 9 от 8 март 2021 г.
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НСОРБ):

Образованието е най-добре осигурената финансово сфера на общинска дейност

Интервю на Светла Струмина бр. 9 от 8 март 2021 г.
ЗЛАТКО ЖИВКОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА:

Учителската професия е все по-привлекателна за младите, а напусналите системата се завръщат

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 9 от 8 март 2021 г.
Честит национален празник, колеги! На 3 март се прекланяме пред подвизите на героите, които с непреклонност, достойнство и саможертва извоюваха свободата на България. Тази дата винаги ни напомня, че българският народ притежава силен дух и вяра благодарение на които е устоявал на превратностите и изпитанията.

Наши, учителски, са днес мисията и призванието с отговорност, с професионализъм, самочувствие и вдъхновение да припомняме техните завети. Да пазим и предаваме ценностите, съхранили ни като народ. Да възпитаваме децата и учениците в родолюбие, в доброта, и в активно гражданство със здрави корени и устои, където и да отидат по света.

Колеги, бъдете здрави! Бъдете вдъхновени за родолюбиви дела и все така силни и устойчиви на предизвикателствата на времето.

Честит празник!

д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на СБУ бр. 8 от 1 март 2021 г.
МИХАИЛ КИРЯЗОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБКС НА СБУ – СИЛИСТРА, ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР, ЧЛЕН НА ЦКРК НА СБУ:
Увереният в своя професионализъм директор не се страхува от мандатност

Защо проучване сред структурите на СБУ в цялата страна, свързано с въвеждането на мандатност за директорите на образователните институции, разбуни духовете и директорите го превърнаха в драма из социалните мрежи и форумите. От името на всички областни координатори на СБУ обобщи за вестник „Учителско дело“ Михаил Кирязов, областен координатор на СБУ за област Силистра.

МИХАИЛ КИРЯЗОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБКС НА СБУ – СИЛИСТРА, ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР, ЧЛЕН НА ЦКРК НА СБУ бр. 8 от 1 март 2021 г.
ПРОФ. Д.Ю.Н. АТАНАС СЕМОВ, НОСИТЕЛ НА КАТЕДРА „ЖАН МОНЕ“ НА ЕС, СЪДИЯ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: Ценности и кашлица – имаш ли ги – не можеш да ги скриеш!

Съсипването на образованието ни превръща от нация в развъдник за гастарбайтери

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 8 от 1 март 2021 г.
Родолюбиво дело Къщата в с. Задунаевка в Украйна, в която е живял и работил

Христо Ботев, бе дарена на българската държава. МОН ще я превърне в образователен център за децата и учениците от българските неделни училища в Украйна

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев прие символично ключа от къщата в с. Задунаевка в Украйна, където е живял и работил Христо Ботев през 1866 и 1867 г. Предаде му го бившият генерален консул на България в Одеса Димитър Тучков, който купи и дари имота на българската държава. На срещата им в Министерството на образованието и науката министър Вълчев изрази огромната си благодарност за родолюбивото му дело.

УД бр. 8 от 1 март 2021 г.
Една нетрадиционна инициатива в памет на Васил Левски В отбелязването на годишнината от гибелта на Левски 11 училища от град Пловдив и ЦСОП – Пловдив, се включиха в обща инициатива, която допълни по вълнуващ начин училищните чествания.

Така на 18 февруари, точно в 12 часа, във всяка паралелка на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, ОУ „Райна Княгиня“, ОУ „Яне Сандански“, ОУ „Й. Йовков“, ОУ „Драган Манчов“, ОУ „Димитър Талев“, ОУ „Стоян Михайловски“, ОУ „Екзарх Антим I“, ОУ „Гео Милев“, СУ „П. Яворов“, ПГХТТ и ЦСОП – Пловдив, учениците едновременно рецитираха „Обесването на Васил Левски“ от Христо Ботев. Директорите и класните ръководители на пловдивските училища поеха инициативата с разбирането, че формирането на национална идентичност и чувство за гордост винаги е започвало от класната стая и затова именно там, в класните стаи, трябва да звучи Ботевото слово за Апостола.

д-р Ирена ДУШКОВА, директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив бр. 8 от 1 март 2021 г.
Ползите от прекия контакт на учителя с учениците в класната стая не могат да бъдат заменени в онлайн среда За трудностите по време на онлайн обучението и за ползите от присъственото споделят за вестник „Учителско дело“ директорът и част от педагогическия екип на ОУ „Захари Стоянов“, гр. Пловдив.

Материала подготви Велина АНТОВА бр. 8 от 1 март 2021 г.
ДИМИТЪР НИКОЛОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС:

Привличаме младите учители и инвестираме в подобряване на условията на обучение

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 8 от 1 март 2021 г.
ЖИВКО ТОДОРОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА:

Всички институции са обединени за развитие на образованието

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 8 от 1 март 2021 г.
ПРОФ. Д.Х.Н. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА „ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ“ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:

Ролята на учителите и преподавателите все повече се променя

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 7 от 22 февруари 2021 г.
Разширено заседание на Изпълнителния комитет на СБУ

На 11 февруари 2021 г. се проведе разширено онлайн заседание на Изпълнителния комитет (ИК) на СБУ. В работата му взеха участие: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ; Красимир Попов, зам.-председател на СБУ; членовете на Изпълнителния комитет на СБУ; Диана Иванова, председател на ЦКРК; областните координатори на СБУ; експерти от Централата на СБУ и журналисти от в. „Учителско дело“ – печатното издание на СБУ.

В хода на заседанието г-жа Такева направи анализ на дейността на Синдиката за изминалата тежка пандемична година и изтъкна неговите основни постижения в интерес на заетите в системата на предучилищното и училищното образование и качеството на образователната система. Дискутирани бяха актуални за синдикалните членове проблеми и бяха очертани основните приоритети в работата на Синдиката на българските учители за настоящата 2021 година.

УД бр. 7 от 22 февруари 2021 г.
Обучение на новоизбрани председатели на СБУ от София На 10 февруари 2021 г. се проведе онлайн обучение на новоизбрани председатели на синдикални организации от Столична община. В обучението се включиха над 60 новоизбрани – председатели и секретари на синдикални организации от София.

В обучението взеха участие: председателят на СБУ – д.ик.н. Янка Такева, Величка Микова, национален секретар на КНСБ в отдел „Правна защита на труда“, Павлина Петрова, гл. експерт-юрист в направление „Трудовоправна защита“, Иван Кънчев, гл. експерт „Професионално-творческо направление“, и Виолетка Петкова, гл. експерт „Организационно направление“, в Централата на СБУ.

Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 7 от 22 февруари 2021 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ При преместване в друга образователна институция учителите запазват правото да заемат длъжността „старши учител“

Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 7 от 22 февруари 2021 г.
Проведе се заседание на Комитета за равенство на Европейския синдикален комитет по образование На 16 и 17 февруари 2021 г. се проведе онлайн заседание на Постоянния комитет за равенство на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) на тема: „Образователните синдикати – за осигуряване на равенство и приобщаващо образование по време на извънредно положение“. Заседанието бе открито от Лари Фланеган – президент на ETUCE, председател на Шотландския образователен синдикат, Халдис Холст – заместник-генерален секретар на Интернационала на образованието, Сюзън Флокен – европейски директор на ETUCE.

Йордан КРАСЕВ, експерт в Централата на СБУ бр. 7 от 22 февруари 2021 г.
ПГМЕ – гр. Пирдоп, приключи проект „Образование 4.0“ На 15 февруари 2021 г. в столичния „Дом на науката и техниката“ Професионалната гимназия по механоелектротехника (ПГМЕ) – гр. Пирдоп, бе домакин на заключителната конференция по проект „Образование 4.0“, на която бяха представени резултатите от проекта и бе демонстрирана изготвената обучителна платформа.

ПГМЕ е координатор на проекта „Образование 4.0“, който е финансиран по Програма „Еразъм+“, договор 2018-1-BG01-KA202-048004, и е реализиран в партньорство с SMC ЕООД, Tehnička škola, Хърватия, Perfect Project, Полша и SMC Ltd., Словения. Проектът е в съответствие със стратегията за прилагане на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в образованието и модернизация на професионалното образование и обучение на страните – участнички в него.

Светла СТРУМИНА бр. 7 от 22 февруари 2021 г.
ГРЕТА ГАНЧЕВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“ В МОН, РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“:Проектът осигури възможност още 23 849 ученици от 85 училища да бъдат включени в допълнително обучение - Г-жо Ганчева, бихте ли представили накратко проекта „Подкрепа за успех“ и неговите цели?

- Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата му обща стойност е 127 759 359, 94 лв., а продължителността му е 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 7 от 22 февруари 2021 г.
А Н А Л И З
на нагласите за ваксиниране сред учителите в България
В периода 9 – 13 февруари 2021 г. Синдикатът на българските учители, съвместно със Сдружението на директорите в средното образование в Република България, проведе обширно изследване сред учителите за нагласите, информираността и очакванията за начините на ограничаване и преодоляване на COVID-19. В изследването се включиха 13 177 учители, които попълниха онлайн анкета със седем въпроса.

Анализа подготвиха Асен АЛЕКСАНДРОВ, председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България и екип на Синдиката на българските учители бр. 7 от 22 февруари 2021 г.
НАДЕЖДА МИНЧЕВА, ДИРЕКТОР НА ДГ „СВЕТУЛКА“, ГР. ШУМЕН:

Отново свързвам живота си със значението на името си
На 11 февруари 2021 г. се ваксинирах. Чувствам се длъжна да споделя веднага какви странични ефекти има върху мен след прилагане на първата доза от ваксината срещу COVID-19! Ваксината ми е Comirnaty - иРНК ваксина (нуклеозидно модифицирана) 0,3 ml, производство на BioNTech/Pfizer.

НАДЕЖДА МИНЧЕВА, ДИРЕКТОР НА ДГ „СВЕТУЛКА“, ГР. ШУМЕН бр. 7 от 22 февруари 2021 г.
Високо признание от СБУ за педагогическата общност у нас Област Благоевград, община Казанлък, област Стара Загора, община Левски, област Плевен

Въведената извънредна обстановка у нас поради пандемията от COVID-19 не позволи да се състои традиционно провежданата, тържествена церемония по награждаването на отличените в емблематичния Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“ – 2020, но не попречи на регионално ниво при спазване на всички противоепидемични мерки да бъдат връчени плакетите на призьорите от област Благоевград.

Импровизираната церемония бе организирана от Бонка Ичкова, областен координатор на СБУ за област Благоевград и председател на ОбКС на СБУ – Благоевград в Националната хуманитарна гимназия (НХГ) „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград и поради факта, че отличените учители са част от изключително амбициозния екип на гимназията.

Бонка ИЧКОВА, областен координатор на СБУ за област Благоевград и председател на ОбКС на СБУ – Благоевград, Светла СТРУМИНА, УД бр. 7 от 22 февруари 2021 г.
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

Ваксинирането е изключително важно за системата на образованието, то ще даде спокойствие за здравето на учителите, учениците и техните семейства и ще улесни образователния процес
- Благодаря на Синдиката на българските учители и лично на д.ик.н. Янка Такева за опита, професионализма и съвместната ни работа в подкрепа на столичното образование. Работата ни със СБУ винаги е изключително ползотворна. Преди дни заедно подписахме последния Анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование за Столична община. В него предвидихме и възможност учителите да имат свободен достъп до общинските музеи и галерии.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 6 от 15 февруари 2021 г.
ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ПРЕПОДАВАТЕЛ В КАТЕДРА „ПЕДАГОГИКА“ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“:

Българският учител винаги е бил пример за учене през целия живот, а стремежите му са в синхрон с динамичната образователна среда Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 6 от 15 февруари 2021 г.
Пореден голям успех на СБУ – утвърдени са новите изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ В брой 10 от 05.02.2021 г. на „Държавен вестник“ бе публикувано Постановление № 27 на Министерския съвет на Република България от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.

Приемането на този документ е нов, невероятен успех на Синдиката на българските учители. Взаимовръзката между средното и висшето образование и осигуряването на подготовка във ВУЗ на студентите от педагогическите специалности, адекватна на съвременните условия, е сред основните политики на Синдиката.

Повече от две години лично председателят на СБУ – д.ик.н. Янка Такева, отстоява пред Министерството на образованието и науката необходимостта от промени в Наредбата, гарантиращи по-добра подготовка по дисциплините с педагогическа и психологическа насоченост, повече практическа работа и включване на нови, отговарящи на съвременните условия учебни дисциплини.

УД бр. 6 от 15 февруари 2021 г.
Решения от заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование На 5 февруари 2021 г. се проведе онлайн заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование с участието на всички социални партньори и началници на регионални управления на образованието (РУО) на МОН в страната.

УД бр. 6 от 15 февруари 2021 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудов договор

Екип на Направление „Трудовоправна защита“ в Централата на СБУ бр. 6 от 15 февруари 2021 г.
Науката срещу митовете за ваксините На 5 февруари 2021 г. в специален видеоразговор в част от информационната рубрика „Разговори за науката“ Световната здравна организация (СЗО) се обърна към проф. д-р Катрин О’Брайън, MDCM, MPH, FRCPC, от катедрата по международно здраве и отдел по епидемиология в Училището за обществено здраве „Джон Хопкинс Блумбърг“ (JHSPH), САЩ, за да насочи вниманието към най-популярните митове относно ваксините и COVID-19, и да ги опровергае чрез науката.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 6 от 15 февруари 2021 г.
Министър Красимир Вълчев посети столичното 15. СУ „Адам Мицкевич” С красива питка и изпълнение на народни песни ученици и учители посрещнаха министъра на образованието и науката Красимир Вълчев в столичното 15. СУ „Адам Мицкевич” в район „Надежда”. Той, заедно с д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието (РУО) – София град и Виктория Раловска-Павлова, заместник-кмет на район „Надежда” на Столична община, с интерес разгледаха иновативното училище, което е една от бързо развиващите се и авторитетни институции в София. Водени от д-р Ваня Минева, директор на 15. СУ, те се запознаха с педагогическия колектив и имаха възможност да разгледат просторните, ергономични и с модерно технологично оборудване класни стаи и училищни кабинети, както и да се включат в учебните часове на учениците.

Светла СТРУМИНА бр. 6 от 15 февруари 2021 г.
ОУ „Ран Босилек“ – гр. Габрово, малък оазис в глобалния свят Мечтатели с амбиции за утрешния ден – това са учениците, директорът и учителите в патиланското училище на гр. Габрово. „Кацнало на хълма горе, в слънчевите висоти...“, училището е разтворило врати и приютява с любовта си към живота и света. Тук, в „Замъка на камъка“, се улавя усещането за простор, значимост, щастие, свобода, творчество и магия. Екип на ОУ „Ран Босилек“, гр. Габрово бр. 6 от 15 февруари 2021 г.
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА, ДИРЕКТОР НА 90. СУ „ГЕН. ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“, ГР. СОФИЯ:

Екипът ни използва всяка възможност в кризата, за да се усъвършенства непрекъснато

- Училището има тясно изградени партньорства с различни неправителствени организации и хора от бизнеса, които работят целогодишно и структурирано с определени групи ученици. Често родители участват като ролеви модели и биват въвлечени в училищния живот.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 6 от 15 февруари 2021 г.
ТАНЯ ИВАНОВА, ДИРЕКТОР НА 33. ОУ „САНКТ ПЕТЕРБУРГ“, РАЙОН ЛЮЛИН, ГР. СОФИЯ: СБУ е изключителна организация – символ на подкрепа, новаторство, оценка на труда на българския учител и вземане на справедливи, адекватни, навременни и иновативни решения

- Щастието се усмихва на подготвения ум, а аз смятам, че в нашето училище сме щастливи хора. Непрекъснатата квалификация на екипа на 33. ОУ е водещ приоритет.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 6 от 15 февруари 2021 г.
Задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца и активността на местната власт Като инициатор на въвеждането на задължително предучилищно образование (ЗПО) за децата на 4-годишна възраст, което се реализира успешно с приемането на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и обнародването му в „Държавен вестник“ (ДВ), брой 82 от 18.09.2020 г., Синдикатът на българските учителите продължава да следи инкорпорирането на важната образователна и интеграционна мярка в политиките на местната власт в страната, след като извървя дългия път по утвърждаването й. С подкрепата на СБУ, Министерството на образованието и науката и Националното сдружение на общините в Република България кметовете на общините, общинските съвети и експертите в сектор „Образование“ в общините провеждат необходимите проучвания сред нагласите на родителите, внасят необходимата яснота и увереност в успеха и неотложността на промяната.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 6 от 15 февруари 2021 г.
КЛАРА АРАБАДЖИЕВА, ДИРЕКТОР НА 19. СУ „ЕЛИН ПЕЛИН”, РАЙОН „КРАСНО СЕЛО”, ГР. СОФИЯ:

При онлайн обучението нараснаха потребностите на всички ученици от социализация и ние се стремим да ги насърчим и да им помогнем

- Три са основните минуси на онлайн обучението – проблем с дисциплината, технологични бариери и липса на контакт на живо. Домашната обстановка предполага по-лежерно поведение от страна на учениците, което води до тяхната занижена мотивация и ангажираност.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 6 от 15 февруари 2021 г.
Във 2. ОУ „Гоце Делчев“ – гр. Гоце Делчев, отбелязаха 149 години от рождението на своя патрон Щастливи, че са отново в клас и могат да общуват пълноценно, учениците във 2. ОУ „Гоце Делчев“ – гр. Гоце Делчев, вече месец се включват с ентусиазъм и креативност в множество проекти в своите часове.

УД бр. 6 от 15 февруари 2021 г.
СБУ проведе онлайн обучение по съставяне и приемане на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование за 2021 г.

На 29 януари 2021 г. Синдикатът на българските учители организира национално семинарно обучение, на което бяха разгледани отчетът и анализът на изпълнението на Бюджет 2020, разходването на делегираните дейности и планирането на средствата за 2021 г. в системата на предучилищното и училищното образование у нас.

В близо тридесетгодишна традиция на емблематичното събитие то за първи път бе проведено онлайн, в съответствие с ограниченията на извънредното положение, наложено от пандемията на COVID-19. В уеб форума се включиха близо 280 участници, които имаха възможността да видят презентации и да участват в дискусии за новите моменти във финансирането на образователната система и новите позитивни политики за нейното развитие, голяма част от които са инициирани от СБУ.

Десислава ВАСИЛЕВА и Светла СТРУМИНА бр. 5 от 8 февруари 2021 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ
Промените в Кодекса на труда

В „Държавен вестник“, бр. 107 от 18 декември 2020 г. се обнародва Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Най-важната промяна е изменението на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда. Съгласно промяната работодателят може да прекрати трудовия договор на работника или служителя „при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, освен в случаите на чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване“.

Павлина ПЕТРОВА и Роза КОСТОВА, гл. експерт-юристи в направление „Трудовоправна защита“ в Централата на СБУ бр. 5 от 8 февруари 2021 г.
Писмо на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Относно: Изплащане на допълнително трудово възнаграждение на педагогическите специалисти, провеждащи обучение от разстояние в електронна среда в условията на непреодолими събития

- бр. 5 от 8 февруари 2021 г.
Подписа се Анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование за Столична община На 28 януари 2021 г. г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, и д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, и останалите социални партньори подписаха Анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование за Столична община от 27.10.2020 г.

Същият e резултат на доброто социално партньорство на Синдиката на българските учители със Столична община. С цел подобряване на учебния процес, запознаване на децата и учениците от Софийските образователни институции с културните и историческите обекти и приобщаването им към културно-историческото наследство, страните се споразумяха директорите, учителите и другите педагогически специалисти, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, да посещават безплатно общинските културни институции – музеи, галерии и други културни и исторически обекти в удобно за тях време.

Направление „Трудовоправна защита“ в Централата на СБУ бр. 5 от 8 февруари 2021 г.
А Н Е К С
КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
ЗА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОТ 27.10.2020 г.

-

- бр. 5 от 8 февруари 2021 г.
Правителството отпусна 20 милиона лева за изграждане и оборудване на STEM центрове в училищата

На 3 февруари 2021 г. Правителството отпусна 20 милиона лева за националната програма, с която се изграждат и оборудват модерни центрове в училищата, които развиват иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математиката. „За втора поредна година предоставяме 20 милиона лева за националната програма. Средствата ще получат 113 държавни и общински училища“, заяви премиерът Бойко Борисов по време на правителственото заседание. За големите учебни заведения е предвидено максимално финансиране до 300 000 лева, а за по-малките – до 50 000 лева.

УД бр. 5 от 8 февруари 2021 г.
ПРОФ. Д.ИК.Н. СТОЯН ДЕНЧЕВ,
РЕКТОР (2002 – 2018) И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ (ОТ 2018 г.) НА УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (УниБИТ):

Новоприетите студенти имат необходимите знания, но им липсва опит за ефективна адаптация в социална среда

Интервю на Светла Струмина бр. 5 от 8 февруари 2021 г.
ПЛУМЕЛИНА МИЧЕВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

Възможностите по Споразумението ни със СБУ за ползване на преференции при лечение и рехабилитации в базите на дружеството ни се използват пълноценно

Интервю на Велина Антова бр. 5 от 8 февруари 2021 г.
Стартира нова актуална програма за подготовка на експерти по финансов мениджмънт на социалните и здравни системи

В пика на пандемията от COVID-19 Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), което винаги е създавало и предлагало най-актуалните, търсени и необходими на бизнеса специалности, и този път сложи началото на нова много навременна и нужна програма. През академичната 2020/2021 година ВУЗФ стартира магистърската програма „Финансов мениджмънт на социалните и здравни системи“.

УД бр. 5 от 8 февруари 2021 г.
ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
Позитивно образование и развитие на емоционална интелигентност в електронна среда
Промяната в училищната среда, в начина на преподаване, в методиката, във взаимоотношенията учител – ученик при обучение в електронна среда има десетки предимства в кризисната ситуация, в която се намираме, но същевременно крие и редица рискове.

Предизвикателствата са свързани, както с липсата на достатъчен опит и подготовка от страна на учителите, учениците и родителите за ефективно учене и придобиване на компетентности в електронна среда, така и с психологическите аспекти на процесите на педагогическо взаимодействие между учител – ученик.

Наталия МИХАЛЕВСКА, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, МОН бр. 5 от 8 февруари 2021 г.
АЛБЕНА МИХАЙЛОВА, ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Сред приоритетите за 2021 г. са запазване на съществуващите национални програми за развитие на образованието и надграждане с нови
Националната програма за профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти, разработена благодарение на дългогодишните усилия на Синдиката на българските учители и другите членове на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество е сред тях

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 04 от 01 февруари 2021г.
АСЕН АЛЕКСАНДРОВ, ДИРЕКТОР НА 51. СУ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“, ГР. СОФИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: Квалификацията на учителите трябва да протича непрекъснато, дори и в условията на дистанционно обучение

Със СБУ сме в градивни и конструктивни взаимоотношения

Надявам се колегите да преосмислят, че свободата да не се ваксинираш срещу COVID -19 може да отнеме свободата на някой твой колега да се чувства комфортно в училище или да попречи на свободата на учителския колектив да се върне към нормалния начин на присъствено обучение

Интервю на Велина АНТОВА бр. 04 от 01 февруари 2021г.
ИВО ДИМОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД:

Опазването на здравето на всички, свързани с образователния процес, е сред най-важните приоритети за Община Димитровград
Със СБУ поддържаме дългогодишно успешно партньорство и градивен социален диалог

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 04 от 01 февруари 2021г.
МАРИЯ МИНЧЕВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

Добрият ни конструктивен социален диалог със СБУ е ключов фактор за развитие на столичното образование
През 2021 година на територията на Столична община продължава строителството на още 14 сгради на детски градини, след завършването на които ще бъдат осигурени 1173 нови места.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 04 от 01 февруари 2021г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ Имат ли право директорите на образователните институции да членуват в синдикат?

Екип на направление „Трудовоправна защита“ в Централата на СБУ бр. 04 от 01 февруари 2021г.
Н. ПР. Д-Р ИНЖ. МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА, ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНА ГОРА:

Дуалната система на обучение е силен инструмент за борба с младежката безработица и перспектива за развитие на младите хора, у нас тя е национална кауза и успехът й се дължи на огромни усилия

България може да стане най-привлекателната дестинация за висше образование за черногорци и граждани на другите страни от Западните Балкани

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 03 от 25 януари 2021 г.
Актуални аспекти, свързани с епидемичната ситуация у нас бяха обсъдени на работна среща, инициирана от председателя на СБУ По инициатива на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и с нейно участие на 18 януари 2021 г. се проведе работна среща в Министерството на здравеопазването. В срещата участваха проф. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването, доц. д-р д.м. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, д-р Кремена Пармакова, главен експерт в Дирекция „Здравен контрол“ на МЗ, Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, главният секретар на МОН Албена Михайлова, Красимир Попов, зам.-председател на СБУ, представители на работодателски и синдикални организации.

На срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с тестването и ваксинирането на работещите в системата на предучилищното и училищното образование, логистиката и механизмите, по които ще бъдат извършени, кой ще извърши ваксинирането и каква е ролята на РЗИ, личните лекари и РУО на МОН за осъществяването на процеса.

УД бр. 03 от 25 януари 2021 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ Ползване на договорените с отрасловия КТД отпуски

Юридическо направление на СБУ бр. 03 от 25 януари 2021 г.
МОН утвърди нови учебни програми за V, VI и VII клас Целта на промените е учениците да придобият практически умения в областта на математиката и природните науки. Новите учебни програми са по география и икономика за пети и шести клас, математика за пети, шести и седми клас, както и по биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда за седми клас.

УД бр. 03 от 25 януари 2021 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ Министерският съвет признава Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище за срок 4 години.

Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 03 от 25 януари 2021 г.
Милена Желязкова, директор на 2.ОУ – гр. Стара Загора, бе отличена в XIV Национален конкурс на СБУ „Най-добър социален партньор -директор“ Наградата е признание за градивното социално партньорство и работата на Милена Желязкова за утвърждаване на Второ ОУ като водеща образователна институция в Област Стара Загора.

Яна КОЛАКСЪЗОВА, председател на СО на СБУ във 2. ОУ „Петко Р. Славейков“ - гр. Стара Загора бр. 03 от 25 януари 2021 г.
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР. СОФИЯ: Професионалното образование има чудесно бъдеще в България, повишен е интереса към STEM професиите Пълноценното партньорство на НТБГ и Синдиката на българските учители датира отдавна

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 03 от 25 януари 2021 г.
Стартира изграждането на STEM център в СУ „Димитър Благоев“ -
гр. Свищов
На 14 януари 2021 г. се проведе онлайн пресконференция във връзка с изпълнението на дейностите по Национална програма „Изграждане на училищна СТЕМ среда“ в СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов. Представители на партньорски организации, координаторите на проекта, медиите и обществеността, които се включиха в конференцията, имаха възможност да се запознаят с информация за напредъка в изпълнението на основните дейности, включени в проекта и постигнатите до момента резултати.

УД бр. 03 от 25 януари 2021 г.
Емоционални уроци по време на дистанционно обучение За обучението от разстояние в електронна среда споделя Камелия Георгиева, начален учител ЦОУД във Второ СУ „Никола Вапцаров“, град Монтана:

В ситуацията на пандемична обстановка ОРЕС (обучението от разстояние в електронна среда) неимоверно съпътстваше живота ни. Учителите впрегнахме сили и умения в тази насока. Наш дълг бе да поднесем уроците към учениците максимално ефективно и продуктивно, в синхрон с условията, които ни предоставят технологиите в днешния дигитален свят.

Камелия ГЕОРГИЕВА бр. 03 от 25 януари 2021 г.
Полезна книга за учители, възпитатели и юноши Добра традиция се е утвърдила – Фондация „Човещина“ да организира кръгли маси и конференции, на които да се поставят и обсъждат важни и актуални социално-педагогически, психологически и други проблеми във връзка с възпитанието и образованието на младото поколение. Творчески плод на пореден такъв форум е появилият се неотдавна сборник „Юношеството като преход между детството и зрелостта – предизвикателства и хуманистични перспективи“ (Съставители чл.-кор. проф. Любен Димитров и доц. д-р Владислав Господинов, София, Изд. „Авангард Прима“, 2020, 486 с.). В сборника са включени материали от конференция на едноименната тема и допълнително представени впоследствие статии на над 40 участници. Изданието е безвъзмездно финансирано от почетния председател на споменатата фондация проф. д.п.н. Л. Димитров.

проф. д-р Любен ДЕСЕВ бр. 03 от 25 януари 2021 г.
IX Национален конкурс
„Път към славата“ – 2021 г.

Конкурсът се провежда под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители

Реализира се със съдействието на: Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – гр. София, Дом на културата „Средец“ – гр. София. Конкурсът се организира от Арт Център „Кърнолски“. Директор на конкурса е Снежана Полихронова-Кърнолска. Благодарение на подкрепата от страна на Министерството на образованието и науката и Програма за закрила на деца с изявени дарби, тази година освен традиционните стипендии, които всяка година връчваме на солисти 4 група (3 – вокал, 3 – танц и 3 - инструментал), се преборихме за още 6 стипендии категория инструментал.

От организаторите бр. 03 от 25 януари 2021 г.
ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2021 г.,
на тема: „Развитие на техническото и природонаучно творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и интерес към иновации“
Синдикатът на българските учители, под патронажа на Министерството на образованието и науката, в партньорство с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и комплекс „Камчия“, за осми пореден път организира международен конкурс за учители, педагогически специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност (занимания по интереси) – с деца и ученици. В него могат да участват и научни работници, студенти, университетски преподаватели в педагогическите специалности на висшите училища, както и експерти по образованието.

В осмото издание на конкурса Синдикатът на българските учители акцентира на съчетаването на няколко актуални приоритетни политики, по които работи.

От организаторите бр. 03 от 25 януари 2021 г.
186 години от откриването на първото новобългарско училище в Габрово На 14 януари, преди 186 години, в Габрово е открито първото новобългарско училище. Събитието е много тържествено – започнало с молебствие, то събира чорбаджиите, първенците и много габровци.

Екип на НМО бр. 03 от 25 януари 2021 г.
ДОЦ. Д-Р Д.М. АНГЕЛ КУНЧЕВ, ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР: Намаляването на заболеваемостта ни дава основание да започнем да дискутираме демократизиране на рестриктивните мерки в сектор „Образование“ Предстои ваксинирането на желаещите учители и непедагогическия персонал от образователните институции у нас

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 03 от 25 януари 2021 г.
ДЕНИЦА САЧЕВА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: Огромна благодарност към българските учители, затова че продължават да обучават децата ни в тези сложни условия

Сътрудничеството ни със СБУ е един отличен пример за успех и ефективност

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 02 от 18 януари 2021 г.
Успешната социална политика на СБУ и измененията в Кодекса на труда 2020 година беше необичайна и трудна и постави на изпитание не само България, но и целия свят. Синдикатът на българските учители през тези тежки дни остана неотлъчно до своите членове и положи всички необходими усилия, за да реализира своите политики по защита на трудовите и социалните права на своите членове, работи в тясно сътрудничество както с Министерството на образованието и науката, така и с Министерството на труда и социалната политика.

Сред най-големите успехи на Синдиката на българските учители, резултат от тясното и ефективно взаимодействие с МТСП, е изменение на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда. Съгласно промяната работодателят може да прекрати трудовия договор на работника или служителя „при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, освен в случаите на чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване“. Промяната е в резултат на настояването на СБУ.

Павлина ПЕТРОВА,гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 02 от 18 януари 2021 г.
Министерството на здравеопазването посочи очакваните количества ваксини срещу COVID-19 Министерството на здравеопазването на Република България представи информация за очакваните количества ваксини BioNTech и Moderna до септември 2021 г. вкл. Педагогическите специалисти са предвидени за ваксинация във втората фаза на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, който бе разработен през декември 2020 г., а Синдикатът на българските учители категорично подкрепя ваксинационния процес в страната.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 02 от 18 януари 2021 г.
Основни положения на организацията на XXIV Национален конкурс „Учител на годината“ За двадесет и четвърти път Синдикатът на българските учители организира Национален конкурс „Учител на годината“

От организаторите бр. 02 от 18 януари 2021 г.
Двадесет и девети национален ученически конкурс
под наслов „175 години от откриването на първото класно училище в Копривщица от Найден Геров“
Националният клуб „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в. „Учителско дело“ и в. „Аз Буки“ обявява Двадесет и девети национален ученически конкурс под наслов „175 години от откриването на първото класно училище в Копривщица от Найден Геров“.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК „РОДОЛЮБИЕ“ бр. 02 от 18 януари 2021 г.
Конкурс за учители „Мисия учител” Националният клуб „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в. „Учителско дело“ и в. „Аз Буки“ обявява Конкурс за учители „Мисия учител” в рамките на Двадесет и деветия национален ученически конкурс под наслов „175 години от откриването на първото класно училище в Копривщица от Найден Геров“.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК „РОДОЛЮБИЕ“ бр. 02 от 18 януари 2021 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СБУ: Няма да позволим на COVID-19 да обърка живота

Екипът на 117. ДГ „Надежда“, гр. София доброволно, всеотдайно и хуманно се включи в благородната инициатива по предоставяне на социална услуга за деца на лекари и медицински специалисти, работещи на първа линия в столицата.

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 02 от 18 януари 2021 г.
Ученици от три училища повишиха успеха си с дигитално обучение и иновативни практики Общо 66 ученици от три български училища повишиха успеха си благодарение на иновативни педагогически практики и дигитално обучение. 18 ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Скравена – Софийска област, 18 ученици от Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Априлово и 30 от Професионалната гимназия в гр. Златица участваха в проекта „Възможности в пъзела от етнически нужди“ по програма „Еразъм+“.

Екип на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Скравена бр. 02 от 18 януари 2021 г.
В ПГО „Недка Иван Лазарова”, гр. Русе ще бъде открит иновативен STEM център за обучение на педагогически специалисти Училището пази 124–годишни традиции и е сред водещите в прилагането на дуалната система на обучение.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 02 от 18 януари 2021 г.
ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА, ПОДУПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (НОИ): Нараства броят на пенсионерите, които получават пожизнена добавка от Учителския пенсионен фонд към пенсията си

Синдикатът на българските учители винаги е бил както надежден партньор на НОИ, така и точен коректив. Затова в лично качество и от името на всички колеги от института изказвам благодарност на Синдиката на българските учители за активната и конструктивна позиция и отличното сътрудничество до момента.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 02 от 18 януари 2021 г.
173 г. от рождението на своя патрон отбелязаха ученици от НУ „Христо Ботев“, гр. Плевен На 6 януари 2021 г. в гр. Плевен бяха отбелязани 173 г. от рождението на националния герой и виден революционер Христо Ботев. Ученици от 4. клас от Начално училище „Христо Ботев“ – гр. Плевен, поднесоха цветя пред два паметника на поета революционер.

УД бр. 02 от 18 януари 2021 г.
В 174. ДГ „Фют“, гр. София, гори пламъкът на родолюбието Най-малката общност е семейството, където се поставят основите на моралните и нравствените ценности и добродетели у децата. Ние, учителите, продължаваме да ги надграждаме и да запалваме пламъка на българщината и родолюбието. Осъществяваме идеите си и ги превъплъщаваме в реалност благодарение и на родителите, които ни съдействат и участват активно в общия процес за развитието на младото поколение.

Автор: Ваня ПЛАТОНОВА, учител в 174. ДГ „Фют“, гр. София бр. 02 от 18 януари 2021 г.
Равносметката на СБУ за 2020 г. Изпратихме безпрецедентната за целия свят 2020 година. Тя изпита нашето здраве, дух и устойчивост като личности, като синдикалисти и граждани. Изпита и професионализма на учителите.

Въпреки огромните предизвикателства Синдикатът на българските учители запази водещата си роля във формирането на градивни политики за образованието и в новите условия на ковид пандемията. Можем да погледнем назад хронологично и да се гордеем с постигнатото.

Велина АНТОВА бр. 01 от 11 януари 2021 г.
ИНЖ. ТАНЯ МИХАЙЛОВА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:

Професионалните гимназии показаха, че имат заслужено високо място на което се получават не само знания и умения, но и се възпитават отговорни хора

В партньорство със СБУ намираме точните и балансирани решения на предизвикателствата в образованието

Интервю на Велина АНТОВА бр. 01 от 11 януари 2021 г.
Проведе се първото за 2021 г. онлайн заседание на ОСТС в областта на предучилищното и училищното образование На 7 януари се проведе първото за 2021 г. онлайн заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) в областта на предучилищното и училищното образование.

Светла СТРУМИНА бр. 01 от 11 януари 2021 г.
Заповед на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно увеличение на работните заплати на персонала в държавните и общинските институции от системата на предучилищното и училищното образование - - бр. 01 от 11 януари 2021 г.
Задължително предучилищно образование за 4-годишните деца вече стартира в редица общини

СБУ, като инициатор на мярката, отчита положителната активност на местната власт

През 2020 г. Синдикатът на българските учители реализира пореден изключителен успех с осъществяването на една от неговите най-настоятелни политики от 2012 г. насам, а именно регламентирането на задължително предучилищно образование за 4-годишните. Това се случи на 10.09.2020 г. с окончателното приемане на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и обнародването му в „Държавен вестник“ (ДВ), брой 82 от 18.09.2020 г.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 01 от 11 януари 2021 г.
Над 100 ръководители на образователни институции взеха участие в онлайн обучения на СБУ и НЦПКПС На 16 и 21 декември 2020 г. Синдикатът на българските учители съвместно с Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в гр. Банкя проведоха онлайн обучения на 105 новоназначени директори от цялата страна.

УД бр. 01 от 11 януари 2021 г.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Учителят е бил, е и ще бъде основният фактор за развитие на добро образование
В бюджет 2021, имаме безпрецедентен ръст на средствата за образование, достигащ 620 млн. лв., в това число и за висшето образование, като основната част от него отново е насочена към учителите. По този начин ще бъде изпълнен правителственият ангажимент за двойно увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти в периода от 2017 г. до 2021 г.

Отделно са предвидени средства за непедагогическия персонал, за строеж и дострояване на детски градини, за увеличение на средствата по национални програми, в това число и средствата за обезщетения при пенсиониране.

Ако трябва да говорим с числа: 360 млн. лв. са предвидени за увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти, 50 млн. лв. – за непедагогическия персонал, 70 млн. лв. – за строеж и дострояване на детски градини и училища. Предвидени са допълнителни средства за предучилищното образование в рамките на 80 млн. лв., в т.ч. за увеличение на единния разходен стандарт, за учебни помагала и за хранене на децата на 4-годишна възраст, за подкрепа на родители за намаляване на таксите за детска градина по бюджета на общините и др. Можем да кажем, че в бюджет 2021 има ясен акцент върху системата на предучилищното образование.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 40 от 21 декември 2020 г.
Петдесет и седем ръководители на образователни институции взеха участие в онлайн обучение на СБУ И НЦПКПС На 16 декември 2020 г. Синдикатът на българските учители съвместно с Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) в гр. Банкя реализираха съвместно онлайн обучение на 57 новоназначени директори от цялата страна по приоритетни актуални теми.

Димитър АСЕНОВ, директор на НЦПКПС бр. 40 от 21 декември 2020 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ ДИРЕКТОРИ НА ДГ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СО НА СБУ:
Наш дълг, чест и мисия е да подкрепяме не само децата в тяхното съзряване и самоосъзнаване, но и всички, които са в основата на физическото оцеляване на нацията
Представяме на читателите на в. „Учителско дело“ 124. ДГ „Бърборино“, гр. София, чийто екип доброволно, всеотдайно и хуманно се включи в благородната инициатива по предоставяне на социална услуга за деца на лекари и медицински специалисти, работещи на първа линия в столицата.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 40 от 21 декември 2020 г.
Приобщаващото образование в условия на обучение от разстояние в електронна среда - проф. д.п.н. Дора ЛЕВТЕРОВА-ГАДЖАЛОВА, проф. д-р Галин ЦОКОВ бр. 40 от 21 декември 2020 г.
Креативни, вдъхновяващи инициативи в БСУ „Д-р П. Берон“, гр. Прага

-

Екип на БСУ „Д-р П. Берон“, гр. Прага бр. 40 от 21 декември 2020 г.
СПОДЕЛЕНО ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ В ОНЛАЙН СРЕДА

Коледата възможна и по време на пандемия

Недялка ТОМААТАНАСОВА, старши учител начален етап в ОУ „Георги Караславов“, гр. Първомай бр. 40 от 21 декември 2020 г.
Поредно високо международно признание за д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бе преизбрана за представител на България в Европейския синдикален комитет по образованието (ETUCE). Това стана факт по време на отчетно-изборната конференция на Европейския комитет на образованието, провела се онлайн на 1 и 2 декември 2020 г., на която нейната кандидатура получи 1838 гласа. Преизбирането на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, в структурите, които представляват и обединяват 132 образователни синдиката от всички образователни нива в 52 държави и повече от 11 милиона работещи в сферата на образованието, които формират най-важните образователни и синдикални политики на европейско ниво, е поредното високо признание за ролята на СБУ не само като стожер на българското учителство, но и като обединител на останалите международни синдикати в образованието.

Материала подготви Велина АНТОВА бр. 39 от 14 декември 2020 г.
ДОЦ. Д-Р ГРИГОРИЙ ВАЗОВ – РЕКТОР НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ (ВУЗФ):
Българските университети имат възможност да привлекат младите хора с наистина качествено образование по най-високи европейски стандарти
Под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева

ВУЗФ ще проведе Национална конференция за повишаване на квалификацията на учителите

- Доц. Вазов, Вие сте ректор на едно от най-успешните висши учебни заведения с отлична международна репутация. Как ВУЗФ се справя с COVID-19 кризата и повишен ли е според Вас интересът към образованието на този етап?

- С гордост мога да заявя, че в настоящата криза, предизвикана от COVID-19, Висшето училище по застраховане и финанси всъщност отчита по-голям интерес от страна на кандидат-студентите, т.е. при нас в това отношение криза няма. Разбира се, за това има ясни причини. ВУЗФ е в челните места и в най-новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2020 г. в направление „Икономика“. Притежава британска акредитация от The British Accreditation Council. Университетът има уникален за България профил – бизнес ориентиран, създаващ съвместно с бизнеса уникални магистърски програми. Преподавателите ни са от практиката и заемат високи ръководни позиции, като успешно съчетават академична и бизнес кариера.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 39 от 14 декември 2020 г.
АНЕКС № Д 01 – 342 / 07. 12. 2020 г.КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Д01-197 ОТ 17.08.2020 г.

-

- бр. 39 от 14 декември 2020 г.
Над 2,5 млн. лв. са отпуснати за дейности по три национални програми за развитие на образованието Правителството на Република България отпусна допълнително 2 572 664 лева на общините за 2020 г. за осигуряване на част от дейностите по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ и „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“.

По информация на МОН бр. 39 от 14 декември 2020 г.
ДАЗД в подкрепа на родители на деца със затруднения в развитието По инициатива на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за първи път в България се въвежда общопризнатата програма на Световната здравна организация (СЗО) за обучение на родители на деца със затруднения в развитието. Пилотното тестване на програмата ще се реализира под ръководството на ДАЗД в партньорство с представителството на УНИЦЕФ за България, сдружение „Аутизъм днес“ и други заинтересовани професионални организации у нас. Синдикатът на българските учители е дългогодишен партньор на ДАЗД и също подкрепя програмата.

УД бр. 39 от 14 декември 2020 г.
За пътя на учителя Издадената през 2020 г. книга „Извървян път от Крибул до Страсбург. От всяко дете ще излезе нещо, нали?“ е вдъхновяваща среща с известния учител по философия и история Калоян Шишков от с. Крибул, община Сатовча, Благоевградско.

Писател и човек, който привлича и въодушевява със своя огнен заряд и желание да преоткрива себе си и света, с новата си книга той предлага незабравимо и вълнуващо изживяване за всеки, включително и за неизкушения от темите за образованието.

Ерудит, истински благородник от нашето съвремие и просто добър човек, Калоян Шишков увлича с живия си, емоционален стил читателя, като с покоряваща откровеност и завладяваща непосредственост го превръща в желан и любопитен спътник, с когото заедно споделят през пъстър калейдоскоп от житейски преживявания и поуки, професионални наблюдения и изводи, неизменно поднесени с реалистичен и жизнеутвърждаващ оптимизъм.

Светла СТРУМИНА бр. 39 от 14 декември 2020 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СО НА СБУ:

Наш дълг, чест и мисия е да подкрепяме не само децата в тяхното съзряване и самоосъзнаване, но и всички, които са в основата на физическото оцеляване на нацията
Пандемията от COVID -19 не спира да подлага на риск живота и здравето на милиарди хора по света. Втората й вълна с по-голяма сила „заля“ и нашата страна и изправи пред още по-големи предизвикателства отрасли, сектори, обществени и социални групи. Работещите на първа линия в борбата срещу пандемията – лекари, медицински сестри, фелдшери, санитари, персонал в здравните заведения и в социални услуги се оказаха най-уязвими и поради невъзможността да осигурят нормално и пълноценно ежедневие на децата си, обхванати в предучилищно образование у нас, и поради факта, че то към момента се реализира в електронна среда от разстояние. На помощ отново се притекоха образователните институции, в този случай от предучилищното образование – детските градини.

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 39 от 14 декември 2020 г.
Успешно реализиран проект в областта на приобщаващото образование В Централата на СБУ в София на 10 ноември 2020 година се проведе информационно събитие, което популяризира резултатите от реализирането на проект „Посланици на приобщаващото обучение“, 2018-1-BG01-KA201-047854, съфинансиран по програма „Еразъм+“ на ЕС, мярка Стратегически партньорства за разработване на иновации в училищното образование. Събитието премина при спазване на всички противоепидемични мерки и бе открито от д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ.

Проектът е разработен от екип на Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с координатор проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова. Той е реализиран в партньорство със СУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, Националната асоциация на работещите с хора с увреждания (НАРХУ) в България; Средно техническо училище „Сулуова Сехит Еркан Аяс Месели“, Турция; Компания „Феникс КМ“, Кортемарк, Белгия.

Проф. д.п.н. Дора ЛЕВТЕРОВА-ГАДЖАЛОВА, координатор на проект „Посланици на приобщаващото обучение“ бр. 39 от 14 декември 2020 г.
Предстоящи обучения на учители от българските неделни училища
зад граница
През настоящата 2020/2021 учебна година българските неделни училища в чужбина, както и училищата в България, имат нелеката задача да организират обучението в условията на извънредна епидемична обстановка.

Голяма част от неделните ни училища в чужбина имат опит при организиране на електронно (дистанционно) обучение. Още преди две години в ПМС № 90/ 2018 г. бяха регламентирани два вида електронно обучение – без присъствени часове и с частично присъствени часове. Училищата го въведоха, осигурявайки подходящи електронни учебни платформи, електронни ресурси, като по този начин увеличиха обхвата на учениците, най-вече с такива, които поради физическа отдалеченост не могат да посещават ежемесечно българско неделно училище в чужбина. Сега те прилагат този опит и провеждат обучение в електронна среда от разстояние.

Наталия МИХАЛЕВСКА, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, МОН бр. 39 от 14 декември 2020 г.
Бисерчета на доброто“ от децата на ДГ „Мирослава“, гр. Пловдив По традиция в навечерието на 6 декември по случай Никулден екипът на ДГ „Мирослава“ отбеляза празника „Бисерчета на доброто“. Обичайно децата споделят на този празник добрите си постъпки и оказаната подкрепа на нуждаещите се, за което получават „бисерчета на доброто“, а родителите инициират благотворителни кампании.

Тази година независимо от извънредните обстоятелства екипът предостави възможност на всяко дете да прояви креативност и да участва от разстояние, като изрази милосърдие, благодарност и подкрепа чрез своето творчество.

Надежда СТАМОВА, учител в ДГ „Мирослава“, гр. Пловдив бр. 39 от 14 декември 2020 г.
Учениците от СУ „Гео Милев“, гр. Варна – по-толерантни и
по-съпричастни в името на хуманността и бъдещето на света
Във време на пандемия, в което се намираме днес, моралните и нравствени ценности добиват още по-голяма сила и значимост за здравето, живота и добруването на обществото ни. Непрекъснато расте броят на образователните институции, които организират инициативи с фокус върху толерантността, съпричастността и добротворството. Сред тях е и СУ „Гео Милев“, гр. Варна, в което моралните и утвърждаващи личностни добродетели са заложени като принципи на обучение от ръководството и екипа на училището. Отбелязването на Международния ден на толерантността – 16 ноември, бе поредният повод учениците от I до XII клас да заявят своята позиция в името на хуманността и бъдещето на света.

Капка НИКОЛОВА, педагогически съветник в СУ „Гео Милев“, гр. Варна бр. 39 от 14 декември 2020 г.
Учителят на народа в спомените на съвременниците си

135 години от рождението на проф. д-р Асен Златаров
Всеки спомен за Асен Златаров и днес предизвиква чувство на преклонение и признателност за непреходното му дело, изпълнено с всеотдайност на науката, на професията, на народа. Името му е символ на най-силните човешки добродетели.

Асен Златаров е роден на 16 февруари 1885 г. в Хасково. Основно образование получава в родния си град, а гимназиално – в София. Записва се да следва химия в Софийския университет, а след първата година продължава в Женева – Швейцария. През 1907 г. полага бакалавърски изпит, а по-късно защитава докторска дисертация по химия и физика в Гренобъл – Франция. Две години е учител в Пловдивската мъжка гимназия, след което специализира химия на хранителните продукти в Мюнхен – Германия.

Доц. д-р Свобода БЕНЕВА бр. 39 от 14 декември 2020 г.
ТИНКА БАЛАБАНОВА, ДИРЕКТОР НА ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ – ГР. ПЛОВДИВ:

В този разнолик и труден свят училището и учителите са тези, които носят сигурност и хармония, топлина и любов
За мен няма по-голяма подкрепа за българския учител от СБУ – един от движещите фактори за новаторство, за ценене на нашия труд и търсене на справедливите решения в трудната ни професия

- Г-жо Балабанова, какво е усещането да бъдете директор на училище с над половинвековна история, оставило ярка следа не само в развитието на Пловдивската образователна система, но и в цялата страна? Бихте ли представили най-значимите постижения на ОУ „Стоян Михайловски“?

- Усещането да бъдеш директор на ОУ „Стоян Михайловски“ е чувство на отговорност и дълг, в същото време на гордост и удовлетворение от постигнатото. На 11 май 2020 г. училището чества своята 58-годишнина. Трудно е да се определи кое е най-значимото от толкова много свършени неща. Може би на първо място е психоклиматът в училището, прекрасният колектив от учители, ученици, родители, служители и съмишленици. Ние сме едно голямо семейство, в което има равнопоставеност, уважение, иновативност и креативност. Изпълняваме достойно девиза: „Заедно можем повече.“

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 39 от 14 декември 2020 г.
Европейският синдикален комитет по образование очерта в декларация инвестиционните приоритети за възстановяване и устойчивост на образованието В края на ноември 2020 г. Бюрото на Европейския синдикален комитет по образованието (ETUCE) прие декларация „Инвестиционни приоритети за възстановяване и устойчивост на образованието“, призовавайки правителствата да поемат пълна отговорност за бързо споразумение и влизане в сила на Пакета от мерки за възстановяване на Европейския съюз във връзка с COVID-19 - Next Generation EU и за бързо активиране на ресурси за възстановяване, устойчивост и справедлив преход в образователния сектор.

Източник: Европейски синдикален комитет по образованието (ETUCE) бр. 38 от 7 декември 2020 г.
Духовен заряд за добротворство

Състоя се специално предколедно виртуално издание на Международния детски хоров фестивал за православно църковно песнопение и духовни песни „Осанна във висините“
Ежегодно, от 2009 г., Фондация „Дарби“, заедно с църковното настоятелство на Катедрален храм „Св. Мчца Параскева“, гр. София, провежда Международен детски хоров фестивал за православно църковно песнопение и духовни песни „Осанна във висините!“. Още от самото си начало светлата инициатива има подкрепата на Синдиката на българските учители и лично на неговия председател д.ик.н. Янка Такева в обединяването на усилията за насочването на духовния поглед на децата към християнските ценности, към изконните традиции и култура, за духовното израстване на нашето общество и за по-благодатното и свято бъдеще на младите хора.

Велина АНТОВА бр. 38 от 7 декември 2020 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ - Област Пазарджик
Есенната работна среща на синдикалния актив на област Пазарджик се проведе на 22 октомври 2020 г. в гр. Пазарджик – х. „Хебър“. На нея присъстваха членове на Изпълнителния комитет (ИК) на Общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители във всички общини от област Пазарджик и председатели на синдикалните организации на СБУ в образователните институции на община Пазарджик.

Гина КРЪСТАНОВА, председател на ОбКС на СБУ – Пазарджик, и областен координатор на СБУ – Пазарджик бр. 38 от 7 декември 2020 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ – Област Смолян На 26.10.2020 година, съгласно утвърдения план-график на ИК на СБУ, се проведе традиционното есенното работно съвещание на синдикалния актив от област Смолян. Отчитайки ситуацията в страната и с грижа за здравето на всеки наш синдикален член, за първи път съвещанието се проведе онлайн. Така за пореден път учителите показаха добра компютърна грамотност, отговорност, диалогичност и, запознавайки се с политиките на СБУ, готовност за реализирането им на местно ниво.

Мария ЖАЙГАРОВА, председател на ОбКС на СБУ – Смолян, и областен координатор бр. 38 от 7 декември 2020 г.
Правителството прие списък с 957 средищни детски градини и училища Министерски съвет актуализира Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 г.

По информация на МОН бр. 38 от 7 декември 2020 г.
Важно да знаете В „Държавен вестник“, бр. 101 от 27 ноември 2020 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Наредбата влиза в сила от 27.11.2020 г.

Павлина ПЕТРОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 38 от 7 декември 2020 г.
Детските градини в условията
на извънредна епидемична обстановка
В Централата на Синдиката на българските учители постъпват много запитвания, свързани с преустановяване на посещенията в детските градини във връзка с предприетите от правителството мерки за ограничаване разпространението на коронавируса КОВИД-19.

Със Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 на министъра на здравеопазването са определени новите противоепидемични мерки.

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт „Професионално направление“ в Централата на СБУ бр. 38 от 7 декември 2020 г.
Успешно приключи обновяването на образователната инфраструктура на територията на Столична община От 17 до 25 ноември 2020 г. бяха проведени 24 официални церемонии по „Откриване на готови обекти“ на училища и детски градини, включени в проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

УД бр. 38 от 7 декември 2020 г.
Задължително предучилищно образование за 4-годишните в община Димитровград Задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини и в 3 училища на територията на община Димитровград ще бъде въведено от 1 януари 2021 г. Това реши Общинският съвет – Димитровград на своята редовна сесия, проведена на 26 ноември 2020 г.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 38 от 7 декември 2020 г.
Рисунки и шевици греят в ОУ „Васил Левски“ – гр. Правец Специална изложба от рисунки и български шевици от разноцветни пластмасови капачки вече краси класните стаи на Основно училище „Васил Левски“ – гр. Правец. Всички те са дело на учениците от II а клас и техните учители, като целят да насочат вниманието към съхраняването на семейството, българщината и околната среда.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 38 от 7 декември 2020 г.
Вълнуващи уроци и емоционална среща в ОУ „Петър Парчевич“, гр. Чипровци „В Основно училище „Петър Парчевич“ в гр. Чипровци всяка учебна седмица е празник, а уроците са винаги вълнуващи!“ – това сподели учителят в начален етап и председател на Общинския координационен съвет на СБУ – Чипровци, Ели Костадинова.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 38 от 7 декември 2020 г.
Да запазим живота на децата на пътя Все по-тревожна е информацията за пътнотранспортни произшествия в България. През есенно-зимния сезон е необходимо да се акцентира върху поведението на децата на пътя.

Изграждането на трайни навици и адекватност започва още в най-ранна детска възраст.

Динка ГЕНЧЕВА, главен учител в ДГ „Веселушко“ , гр. Поморие, трета група „Ариел“ бр. 38 от 7 декември 2020 г.
Национален конкурс за есе, посветен на 125-годишнината на организираното тракийско движение в България Съюзът на тракийските дружества в България, Синдикатът на българските учители и Тракийският научен институт обявяват Национален конкурс за есе, посветен на 125-годишнината на организираното тракийско движение в България Организатори бр. 38 от 7 декември 2020 г.
Български съвременни разкази за всички Казват, че няма лошо време за хубава книга, разказ или стих, а българските съвременни разкази са чудесен повод, за се срещнем с най-новото в литературата ни. Следвайки Националната седмица на четенето, споделяме възможността за безплатен достъп до частица от творчеството на най-популярните и успешни имена в последните години чрез електронно издание „Декамерон“ – 2020, което събира 30 разказа в 182 страници и може да бъде свалено от сайта https://decameron2020.eu/.

УД бр. 38 от 7 декември 2020 г.
Българският учител – Човекът с главна буква От прекрасното и невинно детство си спомням, че като минаваха покрай нас даскалът, кметът, докторът и поп Димитри, сваляхме шапка, защото те бяха стожерите на селото. А и в тази връзка дядо Йове казваше за учителя, че той е Човекът с главна буква, защото възпитаваше и създаваше утрешните млади родолюбци, готови да бранят всичко, що е мило и родно.

Презвитер д-р Веселин ЙОНОВ, теолог и краевед, гр. Летница бр. 38 от 7 декември 2020 г.
Ученици от НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен, проведоха първото си стажуване в Община Тетевен в дуална форма на обучение Вече две години Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване ,,Сава Младенов“ – гр. Тетевен, и Община Тетевен реализират градивно партньорство за провеждане на дуално обучение, а в три поредни години те осъществяват партньорство при провеждането на двуседмична производствената практика на ученици от 11. клас от специалности „Горско стопанство и дърводобив“ и „Горско и ловно стопанство“.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 38 от 7 декември 2020 г.
ИНЖ. РАДОСТИНА МЕКОВА, ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ГР. СОФИЯ: ПГТК е единствената в столицата, която предлага търсената специалност „Оптически комуникационни системи“, а наши възпитаници са програмисти дори в НАСА

Усилията на СБУ за стабилизиране на образователния сектор са похвални

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 38 от 7 декември 2020 г.
Един по-различен и мотивиращ учебен час На 20 ноември 2020 г. в Професионалната гимназия по механоелектротехника – гр. Пирдоп се състоя интересен практически урок, който бе своеобразно отбелязване на Световната седмица на предприемачеството 2020 (16-22 ноември).

Екип на Професионалната гимназия по механоелектротехника, гр. Пирдоп бр. 38 от 7 декември 2020 г.
РУСЕНСКИ МИТРОПОЛИТ НАУМ:
Най-важното е човек да бъде запомнен с добрите си дела, като се старае през своите земни дни да бъде благодетелен и благотворителен
Считам, че взаимните ни усилия и доброто ни сътрудничество със Синдиката на българските учители ще бъдат предпоставка за постигането на така желаното духовно и морално усъвършенстване на децата и младите хора

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 37 от 30 ноември 2020 г.
Класиране – заключителен етап на XXVIІІ Национален ученически конкурс, организиран от Националния клуб „Родолюбие“, под наслов: „Учредяване на Българската екзархия – 1870 година – венец на църковно-националните борби“ Скъпи ученици, участници в конкурса на НК „Родолюбие“, уважаеми колеги, консултанти на участниците и участващи в конкурса „Мисия учител“,

През месец октомври завърши класирането по заключителния етап на XXVIІІ Национален ученически конкурс, организиран от Националния клуб „Родолюбие“, под наслов: „Учредяване на Българската екзархия – 1870 година – венец на църковно-националните борби“.

За наше огромно съжаление и на участниците – ученици и учители, и на организаторите от Национален клуб „Родолюбие“ в настоящата година поради съществуващата извънредна епидемична обстановка церемония по връчване на наградите в присъствена форма няма да се състои.

Конкурсът приключи успешно въпреки необичайната обстановка. Отново над сто участници от десетки населени места представиха своите разработки в трите конкурсни направления и бяха оценени от научното жури.

Грамотите за участниците и консултантите и наградите за класираните на първите места ще бъдат изпратени до училищата по подходящ начин.

С удовлетворение отбелязваме, че всички участници демонстрираха добра подготовка в рамките на учебното съдържание и извън него, както и стремеж за изява на творческите си способности.

За поредна година активно участие в конкурса взеха и българските училища в чужбина – от Истанбул до Ванкувър, като най-масово отново бе участието на учениците от Украйна и Молдова.

Пожелаваме на всички ученици и учители нови, по-големи успехи и разчитаме следващата година да бъдем заедно на заключителната церемония!

д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на Обществен съвет на НК „Родолюбие“ бр. 37 от 30 ноември 2020 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ - Област Габрово На 16 октомври 2020 г. в гр. Габрово, според утвърдения план-график от Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители, се проведе регионалното обучение на синдикалния актив на СБУ за област Габрово. Синдикалното обучение бе организирано и ръководено от Ренета Колева, областен координатор на СБУ за област Габрово и председател на Общинския координационен съвет (ОбКС) на СБУ – Габрово. В него взеха участие: Диана Иванова, председател на Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК) на СБУ, Желю Иванов – главен експерт „Организационно направление“, Павлина Петрова – главен експерт-юрист в Централата на СБУ – София, председателите и секретарите на ОбКС на СБУ от общините в областта – Севлиево и Трявна, членове на СБУ, в т.ч. представители на Клуба на младия учител – Габрово. Ренета КОЛЕВА, областен координатор на СБУ за област Габрово и председател на ОбКС на СБУ – Габрово бр. 37 от 30 ноември 2020 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ - Област Ямбол На 4 октомври 2020 г. в конферентната зала на хотел „Диана палас“, гр. Ямбол, се проведе традиционното есенно обучение на актива на СБУ от област Ямбол. То бе ръководено от Добра Шопова, председател на ОбКС на СБУ – Ямбол, и областен координатор на СБУ за Ямболска област, а основен лектор бе Роза Костова, главен експерт-юрист в Централата на СБУ.

Добра Шопова, областен координатор на СБУ за област Ямбол и председател на ОбКС на СБУ – Ямбол бр. 37 от 30 ноември 2020 г.
20 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ЧЕСТВА ДГ „РАН БОСИЛЕК“, ГР. ГАБРОВО Вече две десетилетия ние учим децата си да пътуват към планетите на обичта, добротата и красотата

Годината, в която ДГ „Ран Босилек“, гр. Габрово, отваря врати за своите възпитаници, е 2000 г. От тогава досега тя се превръща в истинско детско царство – вълнуващ и привлекателен дом за стотици малчугани. На прага на своя двадесетгодишен юбилей тя функционира с четири целодневни групи, една група „детска ясла“ и се посещава от близо 140 деца.

По пътя на своето развитие ДГ „Ран Босилек“ преминава през различни етапи, но винаги работи в името на и за децата.

Снежана ВОЙЧЕВА, директор на ДГ „Ран Босилек“, гр. Габрово бр. 37 от 30 ноември 2020 г.
Ученици от 2. ОУ „Гоце Делчев“ – гр. Гоце Делчев, отпразнуваха Деня на християнската младеж и семейство На 21 ноември 2020 г., в Деня на християнската младеж и семейство (Въведение Богородично), ученици от 4. клас на 2. ОУ „Гоце Делчев“ – гр. Гоце Делчев, посетиха храма „Успение Богородично“ и се срещнаха с отец Ивайло. По случай празника той поднесе вдъхновяваща и интересна беседа за ролята на християнските ценности и семейството в обществото, като сподели за част от деянията на редица библейски герои и акцентира върху ролята на Божията майка Мария за развитието и разпространението на християнството.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 37 от 30 ноември 2020 г.
ИНЖ. ЗЛАТИНА КАТАЛИЕВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ (НПГГСД) „САВА МЛАДЕНОВ“, ГР. ТЕТЕВЕН: Изградили сме разпознаваем облик на предпочитано от ученици и родители училище, отговарящо на съвременните потребности на обществото

Постиженията на НПГГСД „Сава Младенов“ са плод на усилията на всеки от екипа ни и са в резултат на изключително социално партньорство

Интервю на Велина АНТОВА бр. 37 от 30 ноември 2020 г.
Тридесет години от учредяването на Синдиката на българските учители отбелязаха синдикалистите в СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Русе Настоящата 2020 година е знакова за летописа на българското синдикално движение. Това е годината, в която с гордост и удовлетворение отбелязваме три значими годишнини: 30 години от учредяването на Синдиката на българските учители, 125 години от началото на организираното учителско движение и 125 години от началото на просветителския печат в България. Алла ДИМИТРОВА, председател на СО към СБУ към КНСБ в СУЕЕ бр. 37 от 30 ноември 2020 г.
България се включи в Петото издание на Европейската седмица на професионалните умения Над 330 образователни институции, сред тях 255 професионални гимназии, 65 средни училища с професионални паралелки и 14 обединени училища и над 420 фирми и представители на местните власти от цялата страна, се включиха в Европейската седмица на професионалните умения, която се проведе от 9 до 13 ноември. Те участваха с разнообразни събития, основно в електронна среда в Петото издание на Седмицата, което се проведе под мотото „Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“ и бе организирано от Европейската комисия в сътрудничество с германското председателство на Съвета на Европейския съюз.

УД бр. 37 от 30 ноември 2020 г.
Община Варна получава 31,2 млн. лв. за реализация на проекти на нови сгради на училища и детски градини 31,2 млн. лв. са осигурени от правителството за изграждане на 12 нови сгради и пристройки на училища, детски градини и ясли в община Варна. Целят се осигуряване на съвременна образователна инфраструктура и поетапно осигуряване на възможности за едносменен режим на обучение на учениците. Това съобщи кметът на Община Варна и добър социален партньор на Синдиката на българските учители – Иван Портних.

Финансирането е по програма на Министерството на образованието и науката за изграждане, пристрояване, надстрояване, реконструкция на детски ясли, градини и училища в периода 2020 – 2022 година, а съфинансирането от Община Варна ще бъде в размер на 14,7 млн. лв.

УД бр. 37 от 30 ноември 2020 г.
Успехът в училище е важен, но по-съществено е ученикът да изгради позитивни нагласи на поведение, да развие своята емоционална интелигентност и да формира устойчива модели за социално взаимодействие и толерантност Ася Кулева преподава немски език в МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе, от години ръководи театралната студия „Магим“. През 2016 г. е удостоена с наградата на СБУ „Учител на годината“ в едноименния конкурс в направление „Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници“. Автор е на книгите „Градината на земните удоволствия“, „Марципаненият чехъл“, „По немирните стъпки на времето“.

В началото на 2020 г. излезе от печат нейната книга „Какво би станало, ако... Драма-педагогика и театрална педагогика“.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 37 от 30 ноември 2020 г.
ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛА ТАСЕВСКА, ПРЕПОДАВАТЕЛ ВЪВ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО: Едновременното изграждане на ефективно мислене, ефективно действие и ефективни взаимоотношения у учениците е гаранция за справяне с агресията и насилието

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 37 от 30 ноември 2020 г.
Работна среща в НЦПКС с новоназначените директори на образователни институции На 17 ноември 2020 г., в НЦПКС, гр. Банкя, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева се среща с новоназначените директори на образователни институции от област Бургас, Варна, Габрово, Ямбол и София-област.

УД бр. 37 от 30 ноември 2020 г.
25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените На 25 ноември всяка година отбелязваме Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените, обявен с Резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) от 17 декември 1999 г.

Синдикатът на българските учители, Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) и Общественият женски парламент – 21. век към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) активно и непрекъснато подкрепят членовете си, ангажираните институции и организации в превенцията и борбата с насилието и тормоза, основани на пола.

В условията на пандемията от COVID-19 нека бъдем особено активни в социалните мрежи и изразяваме мнението си, да популяризираме постиженията, да изискваме от институциите актуално и добросъвестно събиране на данни за насилие, основано на пола, което е от ключово значение за прилагането на успешни мерки за превенция и за осигуряване на подходяща подкрепа за пострадалите, за промяна в стереотипите и поведението.

Прекратяването на насилието над жени, насърчаването на нулева толерантност към него във всички сфери на обществото и навсякъде е работа на всеки един от нас!

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на Синдиката на българските учители, на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата, и на „Обществен женски парламент – 21. век“ бр. 36 от 23 ноември 2020 г.
STEM обучението е в основата на създаване на цялостната модерна визия на българските училища Подробно за инициираната от СБУ Националната кръгла маса на тема „Преподаване в STEM – ролята на учителите за формиране на млади таланти“

Ивайла ВАСИЛЕВА и Светла СТРУМИНА бр. 36 от 23 ноември 2020 г.
НИКОЛАЙ МИТКОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ: Стараем се да предоставяме още по-добри социални условия на работещите в системата на предучилищното и училищното образование от тези на национално ниво

Продължават усилията ни за непрекъснато обновяване и модернизиране на физическа среда за децата в детските градини и училищата в община Първомай

Интервю на Велина АНТОВА бр. 36 от 23 ноември 2020 г.
Студенти с отличен успех заместват отсъстващи учители в
СУ „Емилиян Станев“ във Велико Търново
Ковид кризата постави пред безпрецедентни и динамични изпитания системата на предучилищното и училищното образование. Сред тях е и заболяването или карантинирането на голям брой учители, на които се налага да отсъстват от работа. За ефективното решение на проблема разказва Кина Котларска, директор на СУ „Емилиян Станев“ в гр. Велико Търново.

„Нашето училище е базово за Великотърновския университет (ВТУ) още от създаването си и вече имаме над 30-годишна традиция в съвместната ни работа – казва г-жа Котларска. – Ежегодно между 20 и 25 от колегите са базови учители, които приемат студенти като стажанти и ги подготвят за педагози. През лятото на 2020 г. СУ „Емилиян Станев“ стана асоциирано училище към Великотърновския университет, с който ще разширяваме сътрудничеството си. През месец септември, когато започна учебната 2020/2021 г., трябваше да обсъдим и приемем мерки за евентуална организация на учебния процес в ситуация на пандемия. Ректорското ръководство инициира среща с всички директори на базови училища във Велико Търново, на която се договорихме за две важни неща: Първо, че ВТУ ще изготви списък със студенти от V курс, завършващи бакалавърската си степен, за които университетските преподавателите смятат, че биха могли да бъдат добри учители. И второ – ако се наложи да ползваме помощта им, ВТУ ще признае работата на студентите при нас за стажантска практика, разбира се, при необходимия брой изнесени часове.“

Светла СТРУМИНА бр. 36 от 23 ноември 2020 г.
1. ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд, празнува своя 165-годишен юбилей С юбилеен педагогически съвет 1. ОУ „Васил Левски“ – гр. Костинброд, отпразнува 165-годишнината от своето създаване. Събитието се състоя съвсем не случайно на 1 ноември – Деня на народните будители, а на него присъстваха бивши и настоящи учители.

Даниела БОРИСОВА, директор на 1. ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд бр. 36 от 23 ноември 2020 г.
МАЯ ЯКИМОВА, ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ФАНТАЗИЯ“, ГР. ВЕЛИНГРАД:

С неуморен труд и професионализъм създаваме устойчива мултикултурна детска и семейна общност

Интервю на Велина АНТОВА бр. 36 от 23 ноември 2020 г.
КРАСИМИР АВРАМОВ – ПЕВЕЦ, КОМПОЗИТОР И ПРОДУЦЕНТ:
В изпитанията по време на пандемията се научихме да ценим малките неща, изграждащи съществуването ни

На децата в училище е важно да вдъхнем увереността, че човек трябва да вярва силно в себе си и да работи упорито за онова, което иска да постигне

Интервю на Велина АНТОВА бр. 36 от 23 ноември 2020 г.
НП „Мотивирани учители“ – 2020 година За реализираните дейности

Автор: Полина ФЕТФОВА, началник на отдел „Квалификация и кариерно развитие“, Дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, МОН бр. 36 от 23 ноември 2020 г.
ВАЛЕНТИНА ДЕЙКОВА,
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛНИТЕ КООРДИНАТОРИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ“
И НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ:
Образователната ни система се нуждае от промяна, за да осигури онази добавена стойност, която се очаква от нея, за повишаване на конкурентоспособността на страната

СБУ е лидер по провеждането на ключови събития, свързани с приоритетните теми в образованието, и има огромен принос за формулирането на добри решения от долу нагоре

- Г-жо Дейкова, през последните години България е в „златната среда“ по образователна структура на населението сред страните, членки на ЕС. Глобалната пандемия от COVID-19 през 2020 г. промени ли тази тенденция и в каква посока?

- Дали пандемията е повлияла на образователната структура на населението ще научим през 2021 г. когато НСИ ще публикува данните за настоящата година. С оглед на динамиката през миналите години не очаквам коренна разлика. Относно образователната структура на населението в активна трудова възраст (25 – 64 г.) може да се отбележи, че в резултат на положителните изменения през последните години делът на лицата с висше и средно образование в България (взети заедно) – 82,5%, остава значително над средния за Европейския съюз (78,7%).

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 35 от 16 ноември 2020 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ!
Решения на заседание на ОСТС от 3 ноември 2020 г.
На 3 ноември 2020 г. се проведе онлайн заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Приемане на Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование.

2. Приемане на Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

3. Разни.

УД бр. 35 от 16 ноември 2020 г.
Синдикатът на българските учители реализира национален форум с фокус върху развитието на професионалното образование и обучение у нас „Професионалното образование – втори шанс за отпадналите и преждевременно напусналите образователната система“ бе темата на реализирания от Синдиката на българските учители в партньорство с Фондация „Конрад Аденауер“ национален форум.

Той се проведе на 4 ноември 2020 г. в столичния хотел Hyatt Regency Sofia и постави фокус върху актуалните аспекти и възможности, които предоставя професионалното образование и обучение (ПОО) за развитие и усъвършенстване на компенсаторните политики за интегриране на отпадналите от образователната система и на ученето на възрастни в контекста на динамиката на обществено-икономическите процеси у нас и в света и изискванията и потребностите на пазара на труда.

Материала подготвиха Ивайла ВАСИЛЕВА и Светла СТРУМИНА бр. 35 от 16 ноември 2020 г.
Идеи за проектно-базирано обучение в електронна среда Във връзка с все по-често прилаганото обучение в електронна среда в българските училища и предвид опита на иновативните училища при прилагането на проектно-базираното обучение в електронна среда от 1. до 12. клас по всички учебни предмети, предлагам на вниманието Ви идеи и насоки за проектно-базирано обучение, които могат да бъдат основа за подкрепа на учителите и директорите, които са изправени не само пред предизвикателството в кризисната ситуация за създаване на различна организация на работа, но и пред задачата да постигнат очакваните резултати в учебните програми, да прилагат нестандартни педагогически прийоми и методи и да мотивират учениците за ефективно участие в образователния процес и в електронна среда по-продължително време.

В кризисната ситуация, в която се намира обществото, е необходимо да се търсят и прилагат бързо нестандартни начини както за общуване в училищния живот, така и за обучение и оценяване.

Наталия МИХАЛЕВСКА, Директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, МОН бр. 35 от 16 ноември 2020 г.
Ученици от ПГМЕ, гр. Пирдоп подариха на медици над 130 сърца с послания

„Чудесата се случват всеки ден!“, „Дори и след най-тъмната нощ, изгрява слънцето!“, „Да имаш кураж означава да те е страх и въпреки това, да имаш волята да продължиш!“, „Намирай надежда и в най-мрачните дни!“, са част от сърцата-послания, които ученици от Професионалната гимназия по механоелектротехника в гр. Пирдоп подариха на МБАЛ „Уни Хоспитал“ – гр. Панагюрище. Младежите, изработили над 130 цветни сърца, са част от клуба за „Личностно развитие“ към училището и се гордеят с още много социални инициативи. Ръководителят им Снежана Найденова също отправи силно послание към работещите в медицинското заведение: „От мое име и от името на учениците в клуба Ви благодаря! Благодаря, че Ви има! Сега Вие сте нашите герои, нашият Дар от небето!“

Екип на ПГМЕ, гр. Пирдоп бр. 35 от 16 ноември 2020 г.
Сага за бележит учителски род

Само преди няколко седмици една от авторките на книгата – Румена Чемширова, навърши достолепна възраст – 90 години. Безкрайно отзивчив, ведър и положителен човек. Най-силните ѝ години от професионалния ѝ път са минали във вестник „Учителско дело“ – издание на Синдиката на българските учители. Отличен журналист, перфектен стилист и най-вече прекрасен човек. Не случайно дълги години води професионалната (синдикалната) организация във вестника заради дълбокото й чувство за справедливост, човечност, колегиалност. Ако я попитате каква е тайната на дълголетието, Румена Чемширова ще ви отговори: „Не правете зло, защото се връща. Правете добро. И то се връща, но два пъти в повече.“

Честит достолепен юбилей!

В известен смисъл книгата „Думи за нас“ на Румена и Росица Чемширови е уникална. Рядко явление е две сестри да пишат заедно. Двете създават единен труд. Заглавието не може да предаде в пълнота неговото съдържание. „Думите“ са не толкова за тях, а за рода и семейството им, за бащата и майката, за един дълъг професионален и творчески път през годините.

Пенчо ЧЕРНАЕВ бр. 35 от 16 ноември 2020 г.
Единственото спасение от инфекцията сега – лекарствена профилактика Българският кардиологичен институт включва 7 високотехнологични болници и 8 медицински центрове, покриващи 2/3 от територията на страната. Всички 1200 медицински специалисти, ежедневно са рисково експонирани на заразяване с вируса. От медиците, профилактирани през последните 5 месеца с българския MoriVid (хидроксихлорохин) – многократно изпитан и показал отлични резултати медикамент – нито един не е заразен. Работим постоянно в служба на пациентите. Цялата информация и научни резултати са приложени, включително изследването върху 200 лекари и техните семейства.

Препускащото повишаване на новозаразените в страната изправя всички съсловни организации пред трудната задача да опазят здравето и живота на своите членове, техните семейства и близки, да създадат условия за запазване на работния процес, особено през зимата в затворени помещения, да се съхранят ментално и преодолеят страха от COVID.

Проф. Dr.h.c. д-р Владимир ДАНОВ д.м. Изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт бр. 35 от 16 ноември 2020 г.
Д-Р ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НСОРБ):
Със СБУ имаме едно успешно и ползотворно сътрудничество, а председателят на СБУ д.и.н. Янка Такева е истински приятел и партньор на местната власт в страната и на Велико Търново
Общините участват активно в осигуряването на допълнителни средства за образование

- Д-р инж. Панов, кои са приоритетите за развитието на предучилищното и училищното образование на Община Велико Търново?

- Сред основните приоритети на Община Велико Търново, които са заложени в управленската програма до 2023 г., са образованието и създаването на все по-добри условия за качествено обучение и в предучилищно, и в училищно ниво. Този ключов приоритет се ползва с широка подкрепа от цялата общественост във Велико Търново.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 35 от 16 ноември 2020 г.
Високо отличие и признателност за председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева На светлия празник на 1 ноември 2020 г., в уникалния български Ден на народните будители, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе удостоена с Почетна грамота и Плакет „70 години УниБИТ“ за изключителни заслуги за развитието и утвърждаването на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Високото отличие й бе връчено от проф. дн Ирена Петева, ректор на УниБИТ. Светла СТРУМИНА бр. 34 от 9 ноември 2020 г.
СБУ инициира национален форум, с фокус върху развитието на професионалното образование и обучение у нас „Професионалното образование – втори шанс за отпадналите и преждевременно напусналите образователната система“ бе темата, на организирания от Синдиката на българските учители в партньорство с Фондация „Конрад Аденауер“ национален форум. Той се проведе на 4 ноември 2020 г. в София.

УД бр. 34 от 9 ноември 2020 г.
ВУЗФ проведе международна дискусия, посветена на предстоящата
пазарна реализация на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване
Втора международна конференция на тема: „PEPP – Регламент и технически стандарти за пазарна реализация“ се проведе на 29 и 30 октомври 2020 г. Тя бе организирана от Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab и се проведе изцяло онлайн.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 34 от 9 ноември 2020 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ

Област Пловдив
На 15 октомври 2020 г. в конферентната зала на хотел „Пълдин“ се проведе традиционното есенно съвещание на Синдиката на българските учители за Пловдивска област. Присъстваха всички общински председатели заедно с колеги от синдикалния им актив. От Централата на СБУ участва Виолетка Петкова, главен експерт „Организационно направление“ в Централата на СБУ и отговорник за Пловдивска област. Тя поздрави участниците от името на председателя на СБУ – д.ик.н. Янка Такева, и им благодари за синдикалната съпричастност и отговорност. Съвещанието бе ръководено от областния координатор на СБУ за област Пловдив Петранка Калоферова.

Петранка КАЛОФЕРОВА, председател на ОбКС на СБУ – Пловдив, и областен координатор на СБУ за област Пловдив бр. 34 от 9 ноември 2020 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ

Област Благоевград
На 16 и 17 октомври 2020 г. в град Елена се проведе ежегодното есенно обучение на синдикалния актив на СБУ от област Благоевград. В него взеха участие членове на ИК на Общинските координационни съвети на СБУ, председатели на СО на СБУ от образователните институции на област Благоевград, както и експерти от РС на КНСБ – Благоевград. Обучението бе ръководено от Иван Кънчев, главен експерт в „Професионално-творческо направление“, и Роза Костова, главен експерт-юрист в Централата на СБУ. Бонка ИЧКОВА, председател на ОбКС на СБУ – Благоевград, и областен координатор на СБУ за област Благоевград бр. 34 от 9 ноември 2020 г.
Поздравителни адреси до Синдиката на българските учители по повод 1 ноември – Деня на народните будители Поздравителни адреси до Синдиката на българските учители по повод 1 ноември – Деня на народните будители изпратиха: д-р инж. Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България; проф. д-р Галин Цоков, директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ръководител на катедра „Педагогика и управление на образованието“ и зам.-декан на Педагогически факултет на ПУ; проф. д.п.н. Дора Стоилова Левтерова, директор на Университетски център за кариерно развитие в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и преподавател в катедра „Педагогика и управление на образованието“ в ПУ; акад. Маргарита Каменова, главен секретар на Българската академия на науките и изкуствата„ д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието – София-град; д-р Таня Желязкова – Тея, председател на настоятелството на Фондация „Институт за информални иновации“; Снежина Мечева, говорител на Асоциация на българските училища в чужбина; инж. Теменужка Върбанова, дългогодишен директор на Дом на учителя „П. Р. Славейков“ – гр. Пловдив; Севдалина Зафирова, директор на 1. СУ „Свети седмочисленици“ – гр. Търговище; Даниела Борисова, директор на 1. ОУ „Васил Левски“ – гр. Костинброд; Цветелин Горанов, директор на НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен; Ренета Колева, областен координатор на СБУ за област Габрово и председател на ОбКС на СБУ – Габрово; Олга Галенова, дългогодишен председател на ОбКС на СБУ – Габрово; синдикалната организация към 129. ОУ „Антим I“ – гр. София, Емилия Атанасова, старши учител в ПГИМ „Йордан Захариев“ – гр. Кюстендил; Общински координационен съвет на СБУ в р-н „Оборище“, гр. София; Общински координационен съвет на СБУ в р-н „Слатина“, гр. София, екипът на фондация „Заедно в час“ и много други. - бр. 34 от 9 ноември 2020 г.
Състоя се Петата национална научнопрактическа конференция за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства От 28 до 30 октомври 2020 г., при стриктно спазване на мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, в гр. Велинград се проведе V Национална научнопрактическа конференция за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. По традиция Конференцията се организира от Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители и е завършващ етап на Национален конкурс за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, иницииран от СБУ и МОН. Велина АНТОВА бр. 34 от 9 ноември 2020 г.
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева участва в инициативата „Утринна приказка“ в ДГ„Фантазия“, гр. Велинград На 29 октомври 2020 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, заедно с доц. д-р. Емил Бузов, директор на Педагогически колеж в Плевен, структура на ВТУ „Св. св. „Кирил и Методий“, и Марияна Гигова, старши експерт по предучилищно възпитание в РУО – Пазарджик, посети ДГ „Фантазия“ в град Велинград с директор Мая Якимова. Д.ик.н Янка Такева разговаря с колектива на детското заведение, запозна се с обновената материалната база на градината и беше основен четец на приказка в трета предучилищна група по педагогическа практика „Утринна приказка“. Велина АНТОВА бр. 34 от 9 ноември 2020 г.
Празник на книгата в ДГ „Мирослава“, гр. Пловдив На 29.10.2020 г., в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, се проведе традиционният за Детска градина „Мирослава“ – гр. Пловдив, вълнуващ и любим „Празник на книгата“.

Надежда СТАМОВА, учител и председател на СО на СБУ в ДГ „Мирослава“, гр. Пловдив бр. 34 от 9 ноември 2020 г.
Денят на народните будители в НУ „Христо Ботев“, гр. Плевен На 29 октомври 2020 г. НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен, отпразнува Деня на народните будители с редица мероприятия. Най-интересната част от честванията бе съвместно тържество между училището и Детска градина „Кокиче“ – гр. Плевен.

Цветелин ГОРАНОВ, директор на НУ „Христо Ботев“, гр. Плевен бр. 34 от 9 ноември 2020 г.
Да дариш книга – проява на ПГМЕ, гр. Пирдоп, в подкрепа на библиотеката на читалище На 26 октомври 2020 г. ученици от клуб „Личностно развитие“ към Професионалната гимназия по механоелетротехника в гр. Пирдоп с ръководител Снежана Найденова и Димана Вълчева, учител по български език и литература, дариха книги на библиотеката на Народно читалище „Христо Ботев – 1925“ в с. Антон. Екип на Професионална гимназия по механоелетротехника, гр. Пирдоп бр. 34 от 9 ноември 2020 г.
Вам се пада честта да бъдете съвременни будители!

Тържество по случай 1 ноември – Деня на народните будители, в гр. Габрово
В края на месец октомври 2020 г., в навечерието на големия празник на просветителите 1 ноември, в Националния музей на образованието (НМО) в гр. Габрово се проведе заключителният етап от Петия регионален конкурс под наслов: „Учители – будители на бъдещето“, организиран от Общинския координационен съвет (ОбКС) на Синдиката на българските учители – Габрово, в партньорство с Регионално управление на образованието (РУО) – Габрово. Ренета КОЛЕВА, областен координатор на СБУ за област Габрово и председател на ОбКС на СБУ – Габрово бр. 34 от 9 ноември 2020 г.
ПРОФ. Д-Р ВЕЛИСЛАВА ЧАВДАРОВА, РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА „ПСИХОЛОГИЯ“ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“:
Налице е засилен интерес към продължаващото образование и квалификация от страна на учителите
- Кои са основните психологически предпоставки за ефективна адаптация на младите педагози в училищна среда и тяхната мотивация?

- Адаптацията е процес на активно приспособяване, което зависи едновременно и комплексно от 3 фактора – личностови, фактори на средата и обществени. В този смисъл първото условие за успешна адаптация е съответствието между личността на младия учител и дейността, която ще изпълнява.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 34 от 9 ноември 2020 г.
Национален форум „Социален диалог и колективно трудово договаряне в системата на предучилищното и училищното образование“ на СБУ и КНСБ се състоя във Велико Търново Национален форум на тема „Социален диалог и колективно трудово договаряне в системата на предучилищното и училищното образование“, организиран от Синдиката на българските учители и Конфедерацията на независимите синдикати в България, се проведе на 23 октомври 2020 г. в сградата на Община Велико Търново.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева и президентът на КНСБ д-р инж. Пламен Димитров откриха събитието, а приветствия към участниците отправиха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, д-р инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ), и Антоанета Андреева, председател на Общинския координационен съвет на СБУ – Велико Търново, и областен координатор на СБУ за област Велико Търново.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 33 от 2 ноември 2020 г.
Ползотворно сътрудничество за утвърждаване на добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства От 28 до 30 октомври 2020 г., при стриктно спазване на мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, в гр. Велинград, се проведе V Национална научнопрактическа конференция за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. По традиция Конференцията се организира от Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители и е завършващ етап на Национален конкурс за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, иницииран от МОН и СБУ. В тазгодишното петото издание на конкурса със свои разработки се включиха над 100 участници от цялата страна.

Велина АНТОВА бр. 33 от 2 ноември 2020 г.
Повишаване на компетентностите на синдикалния актив на СБУ Област Перник

На 7.10.2020 година в ОУ „Св. Иван Рилски“ – град Перник, се проведе есенното съвещание на синдикалния актив на СБУ от област Перник. В работата му взеха участие председателите на общинските координационни съвети от област Перник и на синдикални организации от областта. От Централата на СБУ участва г-жа Павлина Петрова – гл. експерт-юрист и отговорник за област Перник, и г-н Иван Кънчев – главен експерт.

Диана ГЬОРЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Трън бр. 33 от 2 ноември 2020 г.
Повишаване на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
Област Русе

На 13.10.2020 год. в аулата на Професионална гимназия по облекло в гр. Русе се проведе традиционното есенно съвещание на синдикалния актив от областта. В него взеха участие председателите на синдикални организации на СБУ в региона и общинските председатели на СБУ. Деловата работа се ръководи от Пламен Атанасов, член на ИК на СБУ, председател на ОбКС на СБУ – Русе, и областен координатор на СБУ за област Русе. Той направи анализ и отчет на дейността на синдикалната структура, открои постиженията, които определено са налице, но изтъкна и направленията, в които има още поле за развитие. Съвещанието, което имаше и обучителен характер, се водеше от Виолетка Петкова, главен експерт „Организационно направление“ и отговорник за област Русе, и Павлина Петрова, главен експерт-юрист „Трудовоправна защита“ в Централата на СБУ.

Пламен АТАНАСОВ, член на ИК на СБУ, председател на ОбКС на СБУ – Русе, и Областен координатор на СБУ за област Русе бр. 33 от 2 ноември 2020 г.
Правни основания за обработване на лични данни на деца в предучилищното и училищното образование От 25 май 2018 г. в Европейския съюз се прилага пряко Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Наред с общите правила, в Регламента се съдържат специални изисквания, насочени към правото на защита на личните данни на децата като субекти на данни. Д-р Невин ФЕТИ, председател на Обществения съвет към 18. СУ „Уилям Гладстон“, съавтор на книгата „Защита на личните данни“, автор на множество публикации в областта на защитата на личните данни бр. 33 от 2 ноември 2020 г.
Подписан бе нов Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в София На 27 октомври 2020 г. Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, и останалите социални партньори подписаха нов Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в София.

Договореностите в общинския КТД се отнасят само за работниците и служителите, членове на синдикалните организации и организациите на работодателите, страни по договора, в общинските училища, детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична община.

- бр. 33 от 2 ноември 2020 г.
ЛИЛИЯ ТОРНЬОВА, ДИРЕКТОР НА 2. СУ „АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”, ГР. СОФИЯ:
Светът без технологии е непознат за учениците, ние трябва да ги научим да ги използват разумно
Статутът ни на иновативно училище е изключително мотивиращ фактор за надграждане на професионалните знания и умения на колегите

Интервю на ДесиславаВАСИЛЕВА бр. 33 от 2 ноември 2020 г.
За бъдещето днес Проведе се кръгла маса за настоящето и бъдещето на детското и младежко техническо и научно творчество

Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе модератор на кръгла маса: „Техническото и научно творчество на децата и младежите – вчера, днес, утре“, която се проведе на 22 октомври 2020 г. в рамките на втория Международен фестивал за научно-техническо творчество на деца и младежи „От Винта!“ при домакинството на Руския културно-информационен център (РКИЦ) в София.

Материала подготви Светла СТРУМИНА бр. 33 от 2 ноември 2020 г.
СБУ в градивно партньорство за реализирането на проект
„Дай път на живота!“
На официална церемония наградиха победителите в Националния младежки конкурс за плакати на тема „Шофирай отговорно – дай път на живота“

На 23 октомври 2020 г. в двора на столичното 6. ОУ „Граф Игнатиев“, при спазване на всички мерки и във връзка с извънpeднaтa eпидeмичнa oбcтaнoвĸa, се състоя награждаването на победителите в Националния младежки конкурс за плакати на тема „Шофирай отговорно – дай път на живота“. Инициативата за конкурса, в който със свои творби участваха близо 100 студенти и ученици от цялата страна, е на Ротари клуб – София, подкрепен и от други Ротари клубове в София и страната. Конкурсът е част от стартиралия в образователната ни система през 2018 г. проект „Дай път на живота“, който цели намаляване на жертвите и ранените по пътищата у нас, реализиращ се от Ротари клуб – София, в партньорство със Синдиката на българските учители и Министерството на образованието.

Велина АНТОВА бр. 33 от 2 ноември 2020 г.
Ученици от ЦПЛР-ЦЛТРДБ, Благоевград участваха във II международен фестивал „От винта“ На 24 октомври 2020 г. ученици от школите по Техническо конструиране и моделиране към ЦПЛР-Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград взеха участие във II международен фестивал на детското и младежко научно-техническо творчество „От винта”, който се проведе в Руския културно-информационен център, гр. София. Нашите ученици имаха възможност да презентират различни технически модели, изработени с конструктори ЛЕГО и да покажат творческите си знания и умения, придобити и благодарение на своите ръководители в ЦЛТРДБ – Благоевград.

Андон МАВРОДИЕВ, главен учител в ЦЛТРДБ и председател на Националната секция за извънкласни и извънучилищни дейности на СБУ бр. 33 от 2 ноември 2020 г.
ИНТЕРВЮ С КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА: Българските учители заслужиха най-високото обществено отличие „Достойните българи“ със своята завидна реактивност, отговорност и професионализъм

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 32 от 26 октомври 2020 г.
За будителството днес – с респект и упование Денят на народните будители е сред уникалните български празници, каквито няма по света, посветен на неизмеримата духовност, която ни е давала сила и ни е съхранила като народ през вековете. Денят, в който отдаваме почит към всички ярки личности, белязали българската история, култура и образование, които са пренесли и запазили българския национален дух, водели са народа ни към просвета, знание, културно израстване и свобода.

1 ноември е най-важният трудов делник на българските учители за съзиданието на бъдещето на страната ни. Те са на пиедестала, когато в контекста на съвремието ни търсим ролята на днешните будители, които ни дават увереността в ценностите и устоите и съграждат бъдеще. „Буда“ означава „просветен“, „знаещ“, и в този смисъл „зрящ“, „буден“. Отговорността на всеки учител е лична, но тя е и национална, обща, реализирана чрез будителството на най-голямото и най-авторитетното професионално обединение в страната – Синдиката на българските учители.

Кратка ретроспекция на иницативите на СБУ, пред последната една година и емблематичните дела, с които будителството на СБУ оставя трайна диря във времето.

Велина АНТОВА бр. 32 от 26 октомври 2020 г.
Публикации в помощ на синдикалния актив от началото на календарната 2020 г. -

УД бр. 32 от 26 октомври 2020 г.
Сътрудничество за изграждане на правилната култура на ползване на дигитални устройства спрямо възрастта на децата и учениците Д. ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, взе участие в конференция на тема: „Влиянието на съвременните информационни технологии върху когнитивните способности и развитието на децата от 3 до 11 години“. Форумът бе организиран от Министерството на образованието и науката в партньорство с Института по невробиология към БАН и Социологическа агенция „Тренд“ и се проведе на 20 октомври 2020 г. в столицата.

Чрез представен по време на конференцията обзор от научни изследвания учени от БАН предупредиха, че в крехка възраст, ако не се намери правилният баланс, прекомерното използване на дигитални устройства може да нанесе големи поражения върху децата.

Д.ик.н. Янка Такева направи предложение, около което се обединиха всички участници във форума. Председателят на СБУ предложи към МОН да бъде изградена експертна група, която да разработи актуални квалификационни материали и насоки в помощ на учителя за изграждане на правилната култура на ползване на дигитални устройства спрямо възрастта на децата и учениците, както и политики за работа с родителите в тази насока.

Велина АНТОВА бр. 32 от 26 октомври 2020 г.
Кръгла маса на тема „Възстановителното правосъдие – алтернатива за превенция на агресията и насилието“ се състоя в гр. София Д. ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, участва в Кръгла маса на тема: „Възстановителното правосъдие – алтернатива за превенция на агресията и насилието“, която се проведе в Центъра за обучение на адвокати (ЦОА) „Кръстю Цончев“ на 15 октомври 2020 г.

Форумът бе организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, Съюза на юристите в България (СЮБ), Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет на Република България (МС) и Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Асоциация за защита на всички права“ и обедини усилията на неправителствения сектор и държавните институции в търсене на ефективен модел за противодействие на младежката престъпност, в частност – снижаване стойностите на агресията и насилието в училищна среда, като служи и за превенция.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 32 от 26 октомври 2020 г.
Иновациите в училище мотивират, вдъхновяват и променят Доказва го първото изследване на обмена по НП „Иновации в действие“, проведено от екип на ПУ „Паисий Хилендарски“

УД бр. 32 от 26 октомври 2020 г.
Национално съвещание на експертите в сферата на професионалното образование се състоя в гр. Русе

Д.ик.н. Янка Такева се включи във форума, посети Община Русе и участва в есенното обучение на СБУ в региона
На 12 и 13 октомври 2020 г. в гр. Русе се проведе Национално съвещание на експертите в сферата на професионалното образование, а специално участие в него взе д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.

Събитието бе официално открито от зам.-министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова и областният управител на Област Русе Галин Григоров, а специално приветствие към участниците и пожелания за успех отправи домакинът на форума д-р Росица Георгиева, началник на Регионалното управление на образованието (РУО) – Русе.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 31 от 19 октомври 2020 г.
Д.ик.н. Янка Такева тържествено откри в Националния музей на образованието изложба, посветена на 30-годишния юбилей на СБУ Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева на 8 октомври т.г. тържествено откри в Националния музей на образованието изложба, посветена на 30-годишнината от учредяването на най-голямата и авторитетна учителска организация в страната. Изложбата „30 години Синдикат на българските учители“ е съвместна инициатива на екипите на СБУ и Музея. В нея са включени значителен брой материали, притежание на Синдиката и оригинали от фонда на Националния музей на образованието. Тя показва дейността и безспорния принос на СБУ в защита на интересите на българските учители, в отстояването на техните права, в професионалното им израстване и квалификация, неговото значимо присъствие при обсъждане, изработване и провеждане на реформите в българското образование.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 31 от 19 октомври 2020 г.
Форум на тема:
„Фалшивите новини пречат на нашите права, сигурност и участие“ се проведе в Бургас
Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в провелата се от 11 до 13 октомври 2020 год. в хотел „Аква“ – Бургас, Национална среща „Фалшивите новини пречат на нашите права, сигурност и участие“. Срещата се организира по проект „Фактите, моля! Борба против фалшивите новини – национални и европейски политики, насочени към младежта!“, съфинансиран по програма „Еразъм +“, изпълняван от Фондация „Европартньори“, с научен ръководител проф. дпн Татяна Дронзина, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ – София, и РУО – Бургас.

Проектът засяга един важен, но нерешен въпрос – борбата с фалшивите новини. Проблемът се поставя за пръв път на общественото внимание и подобно явление е силна заплаха за демокрацията и правата на човека. То дезориентира гражданите, особено младите хора, които все още нямат ясно формирано критично мислене, в индивидуалния им граждански избор и пречи на гражданската им активност.

Екип на РУО- Бургас бр. 31 от 19 октомври 2020 г.
Подписан бе нов Общински колективен трудов договор в областта на социалните дейности и Анекс към КТД в сферата на образованието за община Варна На 1 октомври 2020 г. в Община Варна кметът Иван Портних, Веселин Рашев, председател на ОбКС на СБУ – Варна, и областен координатор на СБУ за област Варна, и Васил Василев, председател на КТ „Подкрепа“ – Варна, подписаха нов Общински колективен трудов договор в областта на социалните дейности за община Варна за периода 2020 – 2022 година. По време на церемонията г-н Портних заяви, че въпреки създалата се ситуация поради пандемията от COVID-19 Община Варна ще изпълни поетите обещания към социалните работници в черноморския град.

Веселин Рашев, председател на ОбКС на СБУ – Варна, и областен координатор на СБУ за област Варна бр. 31 от 19 октомври 2020 г.
Подписан е нов Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в Дряново На 5.10.2020 г. в Дряново беше сключен Общински колективен трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование между кмета на Община Дряново – г-н Трифон Панчев, Росица Марчева – председател на ОбКС – Дряново, на СБУ към КНСБ и Пенка Дървеникова – представител на СРСНПРБ. На подписването присъства също Николай Карагьозов, заместник-кмет на Общината. Присъства също и Цонка Христова – председател на СС на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ в СУ „Максим Райкович“ – Дряново, поради закриване на общинската структура на КТ „Подкрепа“ в общината.

Росица МАРЧЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Дряново, гр. Дряново бр. 31 от 19 октомври 2020 г.
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33
На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, заповед № СОА20-РД09-2594/09.10.2020 г. на кмета на Столична община и в съответствие с утвърдените Правила за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор на общинска детска градина на територията на Столична община
ОБЯВЯВА КОНКУРС
1. За длъжността Директор на общинска детска градина – 13 (тринадесет работни места) към Дирекция „Образование“, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, както следва:

1. ДГ № 8 „Д-р Елка Петрова“, район „Красно село“

2. ДГ № 106 „Княгиня Мария Луиза“, район „Сердика“

3. ДГ № 53 „Дядовата ръкавичка“, район „Сердика“

4. ДГ № 69 „Жар птица“, район „Подуяне“

5. ДГ № 103 „Патиланско царство“, район „Подуяне“

6. ДГ №62 „Зорница“, район „Слатина“

7. ДГ № 23 „Здраве“, район „Изгрев“

8. ДГ № 179 „Синчец“, район „Илинден“

9. ДГ № 17 „Мечо Пух“, район „Младост“

10. ДГ № 123 „Шарл Перо“, район „Младост“

11. ДГ № 46 „Жива вода“, район „Витоша“

12. ДГ № 198 „Косе Босе“, район „Връбница“

13. ДГ № 164 „Зорница“, район „Овча купел“

- бр. 31 от 19 октомври 2020 г.
ШЕСТО ИЗДАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ФОРУМ „НАЦИОНАЛНИ ДНИ ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ“ – 2020 – ГАБРОВО
Ученето през целия живот е сред най-значимите каузи в бързо променящия се свят на нови технологии, комуникации и свързаност

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева е първият носител на годишната награда „Златен ключ“ за цялостен принос в развитието на сектора за учене през целия живот
Известен като градът на знанието и просветата, в който българските благодетели Васил Априлов и Николай Палаузов създават през далечната 1835 г. първото новосветско училище, Габрово в продължение на 3 дни се превърна и в център за учене през целия живот, като домакин на шестото издание на провелия се годишен форум „Национални дни за учене на възрастни“ – 2020.

Стартирали в Бургас през 2015 година, 6 години по-късно реализирането на националните дни за учене през целия живот обединяват усилията и амбициите на много хора от различни сектори, чиято цел е да превърнат ученето на възрастни в една от най-отговорните и значими каузи на 21. век.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 31 от 19 октомври 2020 г.
ЛЮБКА ТИНЧЕВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО:

Със СБУ имаме обща мисия – да съхраняваме и развиваме добрите просветни традиции, да следваме високите изисквания за създаване на съвременна образователна среда
- Г-жо Тинчева, Вие сте директор на единствения на Балканите Национален музей на образованието. Бихте ли се представили за читателите на в. „Учителско дело“?

- Първо искам да благодаря за дългогодишното партньорство. „Учителско дело“ ни дава възможност да сме в една информационна среда заедно с педагогическата колегия в страната. Това има своето значение за успешното реализиране на съвременните образователни задачи на музея.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 31 от 19 октомври 2020 г.
АНИ АНДРЕЕВА, ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ“, ГР. СЕВЛИЕВО
Ако не гледаме всички в една посока, няма да има просперитет
- Г-жо Андреева, бихте ли представили Вашата гимназия и каква е целта на участието Ви в специализираното изложение в рамките на шестото издание на форума „Национални дни за учене на възрастни“?

- Нашата гимназия има 58-годишна история. В нея се обучават 410 ученици в четири специалности: промишлена електроника, електротехника и енергетика, машини и системи с ЦПУ и компютърна техника и технологии.

Изключително съм доволна, че напоследък сред нашите приоритети е популяризиране на дуалното обучение. В нашето училище вече имаме 5 дуални паралелки със 120 ученици и подкрепата на 4 стабилни фирми партньори.

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 31 от 19 октомври 2020 г.
Международен конкурс
за детска рисунка „Рицарят в мен“ за 2019/2020 година
Организиран от Ордена на рицарите Тамплиери на Йерусалим
Победителите във финален кръг на Международен конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ за 2020 година

Резултати

Победителите в Националния конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“ 2019/2020 г.

Резултати

От организаторите бр. 31 от 19 октомври 2020 г.
Препоръки на Националния център за безопасен интернет относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда Националният център за безопасен интернет подготви насоки за учители и родители относно използването на различни онлайн платформи, включително и социални мрежи. Те са изработени във връзка с провеждането през 2020 г. в рамките на цялата страна на дистанционно обучение, което се случи за първи път у нас. Тъй като дистанционното обучение, обучението от разстояние в електронна среда, е заложено в Закона за предучилищното и училищното образование и вече е неизменна част от образователно-възпитателния процес в българските детски градини и в училище, предоставени от Националния център за безопасен интернет (НЦБИ) препоръки могат да бъдат от полза в организирането на учебния процес.

Светла СТРУМИНА бр. 31 от 19 октомври 2020 г.
МОН ще финансира уроци в културни институции за 217 училища 217 проекта на училища са одобрени за работа по модул „Културните институции като образователна среда“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

С 463 055 лева ще се осигури възможност за провеждане на задължителни, избираеми и факултативни учебни часове и теми, свързани с изкуства в музеи и галерии. Максималната стойност за един училищен проект е 2500 лв. Модулът предвижда и посещения на театрални постановки, концерти, срещи с актьори и музиканти, провеждане на конкурс за най-добър урок в културна институция и създаване на Национален център „Музейно училище“ към Националния музей на образованието – Габрово (НМО).

По информация на МОН бр. 31 от 19 октомври 2020 г.
„Социален диалог и колективно трудово договаряне в системата на предучилищното и училищното образование“ на СБУ и КНСБ Националният форум „Социален диалог и колективно трудово договаряне в системата на предучилищното и училищното образование“, организиран от Синдиката на българските учители и Конфедерацията на независимите синдикати в България, се състоя на 2 октомври 2020 г. в сградата на КНСБ в гр. София.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева и президентът на КНСБ д-р инж. Пламен Димитров откриха събитието, а специално приветствие към участниците отправи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Велина АНТОВА и Десислава ВАСИЛЕВА бр. 30 от 12 октомври 2020 г.
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе отличена със „Златен ключ“ за цялостен принос в развитие на сектора за учене на възрастни у нас Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе удостоена с връчената за първи път голяма награда за цялостен принос „Златен ключ“ за развитие на сектора за учене на възрастни, в потвърждение на значимата и отговорна роля и подкрепата на Синдиката на българските учители като ефективен партньор за развитието на ученето през целия живот в нашатастрана.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 30 от 12 октомври 2020 г.
Световен ден на учителя – 2020 Световният ден на учителите бе ознаменуван и от провеждането на най-голямата онлайн среща на учителите по целия свят в историята, която продължи 24 часа с акцент върху водещата роля на учителите в кризата, ключовото значение на изграждането на ценностна система на идните поколения и регионални и глобални перспективи пред образованието, по идея на Интернационала на образованието (EI) и Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE). Към събитието, което достигна до всяка точка на света, чрез виртуална връзка се присъедини и лично с видеообръщение председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 30 от 12 октомври 2020 г.
Националното представителство на студентските съвети тържествено отбеляза своята 20-годишнина В международния ден на учителя – 5 октомври, бе отбелязана 20-ата годишнина от учредителното събрание на най-голямата студентска организация у нас – Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС).

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 30 от 12 октомври 2020 г.
КНСБ с дискусионен форум за дигиталната и зелена трансформация в България Конфедерацията на независимите синдикати в България дискусионен форум „Дигиталната и зелена трансформация в България“. На него бе обсъдена подготовката на страната ни за новия програмен период 2021 – 2027 г. с акцент върху Националния план за възстановяване и устойчивост и адаптивността на работната сила за зелена и дигитална трансформация у нас.

Светла СТРУМИНА бр. 30 от 12 октомври 2020 г.
Парламентарната комисия по образование и наука проведе работна среща
На 8 октомври 2020 г. в парламентарната зала „Изток“ се проведе първата работна среща на работната група, която започна обсъждането на условията и реда за предоставяне на средствата, регламентирани в чл. 283, ал. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Светла СТРУМИНА бр. 30 от 12 октомври 2020 г.
Градивно партньорство за развитие на позитивна училищна култура Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, участва в официалното откриване на втория от поредицата обучители семинари за училищни екипи, организиран от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в партньорство с Пловдивския

университет „Паисий Хилендарски“, РУО – София-град, под мотото „Заедно постигаме повече за децата“.

Велина АНТОВА бр. 30 от 12 октомври 2020 г.
ДИМИТЪР АСЕНОВ, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:

Всяка криза е и възможност, НЦПКПС не спира да крачи уверено напред към бъдещето

Обучения с лектори на СБУ стартират за новоназначените директори на училища
Провеждаме обучения на новоназначените директори от цялата страна. Присъствената форма ще започне от 14 октомври и ще бъде водена от лекторски състав на СБУ и МОН, който ще даде на директорите практическо и реално знание по въпросите на Колективното трудово договаряне, социалния диалог.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 30 от 12 октомври 2020 г.
ПЕТЯ КОЧКОВА, ДИРЕКТОР НА ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, ГР. БОТЕВГРАД:

Смятам за стратегически важно нашите ученици да израстват като хора, мотивирани да се развиват в условията на бързо променяща се среда
СБУ стимулира повишаването на качеството на учителския труд, активно и ефективно работи за осигуряването на финансова стабилност на предучилищното и училищното образование.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 30 от 12 октомври 2020 г.
Европейския ден на спорта в училище отбелязаха в ОУ „Васил Левски“ – гр. Костинброд Проведоха се спортни игри в начален и прогимназиален етап по предварително изготвена програма.

Екип на Първо ОУ „В. Левски“, гр. Костинброд бр. 30 от 12 октомври 2020 г.
5 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ
Учителите – решаващата сила на бъдещето
Всяка година на 5 октомври милиарди хора от различни възрасти, от всички страни и континенти честват Световния ден на учителя. С различни инициативи те подчертават важността на учителската професия и изразяват преклонението си към учителя, който с делата си бележи пътя на човешкия род и развитието на цивилизацията.

През 2020 г. мотото на Световния ден на учителя е: „Учителите: Лидерство по време на криза; ново изграждане на бъдещето“ („Teachers: Leading in crisis, reimagining the future“), и е в пряка връзка с пандемията от COVID-19, която породи непозната досега ситуация, засегна хората, обществата и държавите и постави пред нови предизвикателства и сериозни изпитания сферата на образованието.

По инициатива на Интернационала на образованието (EI) и на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) синдикалните организации в целия свят за 27-ми пореден път честват празника на учителя, който за първи път се отбелязва единствено с онлайн събития във виртуалното пространство. С разнообразни онлайн инициативи празнуват събитието и организациите на Синдиката на българските учители в образователните институции в цялата страна.

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА, Председател на Синдиката на българските учители бр. 29 от 05 октомври 2020 г.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КЪМ 44. НАРОДНО СЪБРАНИЕ:
Кризата с пандемията ни даде друга гледна точка за значението на образованието и ни накара да преосмислим живота си, ценностите и целите си
Ще продължавам да работя за връщане на достойнството и престижа на учителската професия. Защото един обществен договор никога не е нарушаван – този с Учителя.

СБУ разполага с ресурс от специалисти и практици, който е важен за законодателя при приемането на решения.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 29 от 05 октомври 2020 г.
Ускорено внедряване и увеличаване на иновации в родни училища Изминалата учебна 2019 – 2020 година се отличава с подем на иновации в родни училища. Те са в отговор на изисквания, възможности и възникнали проблеми в новия век. Системно са отразени в публикации на директори на училища във в. „Учителско дело“ (през 2019 г. – в броеве: 28, 30, 32, 35, а през 2020 г. – във 2, 3, 6, 8, 15, 16, 17, 18, 24).

Новата учебна година (2020 – 2021) започва при изменена обстановка в училищата, породена от необходимостта учениците да се предпазват от връхлетялата света коронавирусна пандемия. Освен присъствено обучение в клас, възможно е условия да налагат обучение чрез електронни източници на ученици, на паралелки, на училища и по-масово. Осигурява се организация в съответствие с целесъобразни здравословни изисквания.

Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ, член на ръководството и почетен член на Съюза на учените в България бр. 29 от 05 октомври 2020 г.
Европейски ден на езиците в НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен Европейският ден на езиците се отбелязва всяка година на 26 септември по инициатива на Европейската комисия и Съвета на Европа, а целта му е е да насърчи изучаването на чужди езици от всички европейски граждани. Хиляди училища във всички държави на Стария континент се включват в инициативата, като провеждат езикови уроци, игри, дискусии, конференции, радиопредавания, конкурси и др.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 29 от 05 октомври 2020 г.
МИГЛЕНА ФИЛЧЕВА, ДИРЕКТОР НА ДГ № 113 „ПРЕСПА“, ГР. СОФИЯ:
Издаваме книга с детски мъдрости
Нашият свят отеква през детските мисли и ако ние имаме очи и уши да ги видим и чуем, този свят би станал едно по-добро място за всички ни

Интервю на гл. ас. д-р Юлия ЙОРДАНОВА, преподавател по книгоиздаване в СУ „Св. Климент Охридски“ бр. 29 от 05 октомври 2020 г.
Шестнадесетата учителска спартакиада на СБУ доказа своята значимост, позитивизъм и устойчивост във времето Продължение от бр. 28

Материала подготвиха: Ивайла ВАСИЛЕВА, Светла СТРУМИНА, Велина АНТОВА бр. 29 от 05 октомври 2020 г.
Иван Поров на 60: Като синдикалист се боря за справедливост, за достойна оценка и място на учителската професия в обществото На 4 септември 2020 г. в дните на Шестнадесетата учителска спартакиада, организирана от Синдиката на българските учители в к.к. Албена, Иван Поров, старши учител по музика в ОУ „Кирил Христов“, заместник-председател на Националния стачен комитет на СБУ – Стара Загора, и дългогодишен областен координатор на Синдиката за областта, отбеляза своя 60-годишен юбилей. През половината от своя живот той е в редиците на Синдиката на българските учители, в който членува от създаването му.

УД бр. 29 от 05 октомври 2020 г.
ИРЕНА КОЦЕВА, ДИРЕКТОР НА ОУ „АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ“, ГР. САМОКОВ:
В училището ни традициите и дигиталните технологии се срещат в урок по родолюбие и креативност

Адмирации и респект към Синдиката на българските учители –
най-голямата и авторитетната учителска организация в България
- Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 29 от 05 октомври 2020 г.
С празнична феерия Националният дворец на децата откри новата учебна година В слънчевия за столицата ден на 27 септември 2020 г. Националният дворец на децата посрещна десетки свои възпитаници, родители и гости на тържественото откриване на учебната си 2020/2021 година и организирания Ден на отворени врати в НДД.

Светла СТРУМИНА бр. 29 от 05 октомври 2020 г.
Децата от столична детска градина на гости на пилот
по време на пандемия

Родителите: Вдъхновяващите инициативи на г-жа Дамяна Дамянова ни създадоха усещането за заедност в моментите на социална изолация
-

Светла СТРУМИНА бр. 29 от 05 октомври 2020 г.
Национален форум „Социален диалог и колективно трудово договаряне в системата на предучилищното и училищното образование“ на СБУ и КНСБ Организираният от Синдиката на българските учители и Конфедерацията на независимите синдикати в България Национален форум „Социален диалог и колективно трудово договаряне в системата на предучилищното и училищното образование“ се състоя на 2 октомври 2020 г. в сградата на КСНБ в гр. София.

Събитието бе открито от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и от президента на КНСБ д-р инж. Пламен Димитров, а специално приветствие към участниците отправи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

УД бр. 29 от 05 октомври 2020 г.
С надежда и упование в силата на знанието

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) тържествено откри новата академична 2020 – 2021 година
С тържествена церемония на 1 октомври 2020 г. пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ бе поставено началото на новата академична година за преподавателския екип и студентите на едно от най-престижните висши училища у нас, доказало със 70-годишната си история своя принос за развитие на съвременните комуникационни и информационни технологии у нас – Университета по библиотекознание и информационни технологии. За пореден път пространството пред най-големия духовен храм на страната ни, символизиращо почитта и уважението към паметта на българския народ, приемствеността между поколенията и вярата в ценностите на християнската мисия и делото на славянските апостоли, бе избрано да ознаменува първия учебен ден за всички, които учат, работят и си партнират с УниБИТ.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, заедно с представители на академичните среди у нас, държавни институции, културни и просветни обществени организации бяха сред специалните гости, събрали се да съпреживеят празничното начало на една изпълнена с надежда и упование в силата на знанието, спокойна и ползотворна учебна година.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 29 от 05 октомври 2020 г.
Приветствие на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит за началото на новата учебна година Възлюбени в Господа братя и сестри, скъпи ученици,

С архипастирска любов и всесърдечни благопожелания приветстваме всички вас – учители, ученици и служители в администрацията на българските училища, с началото на новата учебна година, като молитвено изпросваме от Всеподателя Бога тя да бъде здрава и успешна, мирна и благословена за вас и вашите семейства. Нека Всемилостивият Бог да благоволи над вас и над цялото ни общество в тези дни и месеци на кризи и изпитания да укрепва народа ни и особено децата и младежите, които са нашето бъдеще.

Да бъде благословено началото на новата учебна година!

По молитвите и небесното застъпничество на Пресвета Богородица и на всички, просияли в светостта Свои угодници, Бог да милва и спасява всички нас! На добър час!

† НЕОФИТ ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ бр. 28 от 28 септември 2020 г.
Националната научно-практическа конференция „Педагогическата комуникация: вербална и визуална“ изгражда мостове за успехи в образованието

Форумът е част от честванията, посветени на 30-годишния юбилей на СБУ
Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева даде официално начало на Националната научно-практическа конференция на тема „Педагогическата комуникация: вербална и визуална“ на 18 септември 2020 г. в присъствието на зам.-министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова, проф. дн Димитър Веселинов, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, и проф. Росица Пенкова, също от ДИУУ.

Националният форум се проведе на 18 и 19 септември 2020 г. в сградата на Конфедерацията на независимите синдикати в България, гр. София, а негови организатори бяха СБУ, Центърът за обучение и квалификация на педагогическите кадри (ЦОКПС), с ръководител проф. д-р Янка Тоцева и Институтът по реторика и комуникации (ИРК), с ръководител проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева. Конференцията бе третата по рода си.

Представени бяха най-новите модели на комуникация, свързани с предизвикателствата на времето, независимо от настъпилите ограничения за пряка комуникация, а участниците в него с нетърпение заявиха, че очакват неговото следващо издание през 2021 г.

Десислава ВАСИЛЕВА и Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 28 септември 2020 г.
Важно за знаете за Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование - Павлина ПЕТРОВА, главен експерт- юрист в Централата на СБУ бр. 28 от 28 септември 2020 г.
СБУ инициира промени в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ По искане на Синдиката на българските учители Министерството на образованието и науката разработи проект за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“. Предложените промени са в няколко направления и целят осъвременяване и създаване на по-добри условия за повишаване качеството на подготовка на бъдещите учители, което ще даде отражение и върху качеството на образователния процес в училищата, детските градини и центровете за подкрепа на личностното развитие.

По предложение на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ в МОН, вече започнаха поредица от срещи с представителите на висшите училища у нас, подготвящи студенти в педагогически специалности за обсъждане на наложителните промени.

Велина Антова бр. 28 от 28 септември 2020 г.
Множество положителни решения по предложение на СБУ бяха взети на работна среща в МОН На 23 септември 2020 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, присъства на работна среща между представители на Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) към Министерството на земеделието, храните и горите, Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ), Регионално управление на образованието – София, директори на дирекции от МОН и директори на училища в столицата и района й. Бяха обсъдени политиките за опазване на живота и здравето на децата, учениците и работещите в образователната система в условията на COVID-19, проверки на БАБХ и РЗИ за спазване на противоепидемичните мерки, реакцията на родители в публичното пространство, възможностите за оповестяване на заболелите, както и епидемиологичната обстановка в страната, изискванията към директорите на училищата и детските градини и взаимодействието на отговорните институции.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 28 от 28 септември 2020 г.
Отзиви от Шестнадесетата учителско спартакиада на СБУ - Материала подготвиха: Ивайла ВАСИЛЕВА, Светла СТРУМИНА, Велина АНТОВА бр. 28 от 28 септември 2020 г.
Училище, здравей! При изключителни мерки за сигурност на 15 септември стартира новата учебна 2020-2021 година в ОУ „Отец Паисий" гр. Разград.

Присъстващите на тържественото откриване спазиха изискването за необходимата дистанция.

Най-вълнуващ и най-запомнящ се този ден бе за първокласниците и техните родители. В класната стая децата се запознаха и с правилата, свързани с необходимостта от строга лична хигиена, дезинфекциране на ръцете, носенето на предпазни маски и спазването на дистанция.

Наред с музикалната програма, поздравление по случай откриването на новата учебна година произнесе директорът на училището Мирослав Минков.

Успешна, спорна и благодатна да е новата учебна година за всички ученици и учители!

Елена ДЕЧКОВА, ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград бр. 27 от 21 септември 2020 г.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Няма мярка, която да не предизвиква полемика, но мисля, че ние намерихме добра съвкупност от правила за справяне с пандемичната ситуация
- Г-н Вълчев, обезпечена ли е образователната система откъм необходимото информационно обслужване на старта на новата учебна година?

- Предучилищното и училищното образование са част от образователната система, която е относително най-подредената и стабилна система. Учителите и директорите са подготвили всички дейности по осъществяване на нормален образователно-възпитателен процес, политиките, които сме стартирали, продължават. Предстои промяна на Наредбите в системата на средното образование, свързани с измененията в ЗПУО в посока конкретизиране на приетите разпоредби, но като цяло няма неща, които да изненадат системата.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 21 септември 2020 г.
Емблематично вдъхновяващо събитие на СБУ за дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование

Тази година форумът бе на екологична тема и специално посветен на 30-годишния юбилей от учредяването на Синдиката
От 26 до 31 август 2020 г., при стриктно спазване на всички противоепидемични изисквания във връзка с разпространението на COVID-19, СБУ за седма поредна година проведе емблематичния си форум-семинар, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование. Събитието се състоя в комплекс „Камчия“, под патронажа и с личното участие на Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, с подкрепата на МОН, Фондация „Устойчиво развитие за България“ и СОК „Камчия“.

Тази година форумът бе специално посветен на 30-годишния юбилей от учредяването на СБУ. Семинарът е заключителна част от едноименния конкурс, организиран по идея на СБУ, който тази година бе на изключително актуалната тема: „Екологичното образование и възпитание в образователните институции за формиране на гражданска отговорност и социална ангажираност у децата и учениците“.

Велина АНТОВА бр. 27 от 21 септември 2020 г.
Облекчен работен режим за педагогически специалисти с професионални заболявания бе подкрепен на заседание на ОС На 16 септември 2020 г. в МОН се проведе първото за новата учебна 2020/2021 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Приоритети в предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 г.

2. Обсъждане на предложени от МОН наредби за изменение и допълнение на действащи наредби в системата на предучилищното и училищно образование.

3. Разни.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 21 септември 2020 г.
ОТЗВУК ОТ СЕДМИЯ ФОРУМ НА СБУ, ПОСВЕТЕН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

СБУ винаги съумява да ни обединява и зарежда с идеи
Благовеста Борчева, държавен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“, МОН: За поредна година присъствам на традиционния конкурс за учители по извънкласните и извънучилищните дейности, който тази година е на тема: „Екологичното образование и възпитание в образователните институции за формиране на гражданска отговорност и социална ангажираност у децата и учениците“. Този форум е място, на което учители от цяла България могат да обменят добрите практики помежду си и да се усъвършенстват.

Екологичното образование ще става все по-важно и необходимо за децата, които ще живеят в 21. век и във времена на климатични промени. В условията на пандемия предизвикателствата пред българското образование са още по-големи и трябва да се положат усилия за приобщаването и възпитанието на всяко дете и ученик. Акцентът следва да се постави върху възпитателната роля на училището за гарантирането на по-добро здраве и развитие на учениците.

Записа Велина АНТОВА бр. 27 от 21 септември 2020 г.
Зрителни нарушения при учениците и дистанционно обучение Скоростното навлизане на дигиталните и информационните технологии в ежедневието на обществото у нас и в световен мащаб превърна 21. век във век на виртуалността и глобализацията. Свидетели сме на прекомерна употреба на дигитални устройства, цифрови и електронни ресурси и системи от различни поколения, които влияят не само върху реализацията на човешкия потенциал, но и дават възможности за развитие на глобална информационна мрежа, която обособява постмодерен начин на живот, общуване, мислене и образование.

Появилата се през 2020 г. пандемия от COVID-19 бе повод световните образователните системи, включително и българската, да преминат към различни форми на обучение в електронна среда от разстояние, което доведе до увеличаване на онлайн комуникацията и засилване на потребността от електронна информация. Участниците в образователния процес – учители и ученици, за да запазят своето здраве и живот и този на близките си, застанаха пред електронните устройства и екраните и продължиха реализирането на учебно-възпитателния процес. Но въпреки отчетения успех на дистанционното обучение у нас и в света бяха констатирани и редица негативи от неговото реализиране – в т.ч. физически и психологически оплаквания и проблеми сред децата и учениците.

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 21 септември 2020 г.
АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ, ДИРЕКТОР НА 127. СУ„ИВАН Н. ДЕНКОГЛУ“,
ГР. СОФИЯ:
Нашето училище заслужава да се развива и да бъде пример за добри образователни практики както в страната, така и извън нея
- Г-н Лазаров, какво е усещането да бъдете директор на училище с над 180-годишна история?

- Моята мечта още от дете беше да работя като учител. Успях да я сбъдна! Аз съм човек, който обича да се развива, поради което и благодарение на постоянството ми, амбицията, която ме дърпа като притегателна сила, подготовката ми, на която отделих много време, успях да се развия и да заема поста „директор“. Когато кандидатствах за длъжността, не предполагах, че ще бъда избран, може би не вярвах достатъчно в себе си, но когато това стана, го приех като мисия, като цел в живота. Столичното 127. Средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“ е училище с традиции и история. Най-старото училище в София е ръководено от най-младия директор в страната. В годината, в която постъпих, се честваше 180-годишния юбилей и за мен беше огромна чест и отговорност да организирам концерта по повод този важен и значим празник за училищната общност. Работата за мен е мисия, а това училище заслужава да бъде развивано и да бъде пример за добри образователни практики както в страната, така и извън нея.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 21 септември 2020 г.
Заедно за успеха на българската образователна система

ДАЗД организира обучителен семинар за директори и експерти от образователни институции у нас
Д. ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в двудневния обучителен семинар за директори и експерти от образователни институции на тема: „Модели за обучение от разстояние в електронна среда в българската образователна система и организация на работата в образователната институция в условия на епидемиологична обстановка“, който бе организиран от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в партньорство с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, РУО – София-град, със Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружение на директорите в системата на образованието. Той се проведе в Интер Експо Център в гр. София на 10 и 11 септември 2020 г. Двудневното обучение имаше за цел да подпомогне в максимална степен ръководителите и експертите на образователни институции в страната, така че те да получат необходимата увереност при справяне с предизвикателствата на епидемиологичната обстановка у нас.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 27 от 21 септември 2020 г.
Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО:
Наш приоритет ще бъде осигуряването на безопасна и здравословна среда за децата и всички, ангажирани с грижа към тях
-Г-жо Лилова, каква беше целта на организирания от ДАЗД обучителен семинар за директори и експерти от образователните институции у нас, преди началото на новата учебна година?

- Основната цел да организираме този обучителен семинар, бе необходимостта преди началото на учебната година да подготвим ръководните кадри на училищата от цялата страна във връзка с необичайното стартиране на учебната 2020-2021 г., защото всички знаем, че колкото са по-подготвени ръководителите, толкова по-успешни решения ще вземат. Затова ние от ДАЗД подготвихме стъпки за действие на директорите в кризисни ситуации, надяваме се, разбира се да няма такива, но ние трябва да бъдем готови за всяка една ситуация. Както и стъпки за действие при подаването на сигнали и консултирането с институциите във връзка с различни казуси, възникнали през настоящата учебна година, и разбира се не на последно място да улесним подготовката на образователните институции по отношение на работата им и най-вече на документацията, свързани с условията на епидемиологична обстановка.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 21 септември 2020 г.
ВОДЕЩА ИНСТИТУЦИЯ НА СБУ
ПАНИО 2020 – успешната симбиоза между традиции и иновации в квалификацията на учителите
На 15 август 2020 г. председателят на Синдиката на българските у ч и т е л и д.ик.н. Янка Такева и министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев официално закриха Деветото и зд а н и е н а изключително успешната пред годините Постоянна академия на науки, иновации и образование (ПАНИО) на СБУ в присъствието на началници на РУО на МОН и експерти от МОН в гр. Хисаря.

Академията събра в 10 групи повече от 350 учители, директори на образователни институции от цялата страна, вкл. и началниците на регионалните управления на образованието към Министерството на образованието.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 26 от 14 септември 2020 г.
Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Коментар Д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на СБУ бр. 26 от 14 септември 2020 г.
СБУ проведе емблематичното си, вдъхновяващо събитие, посветено на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование

Тази година форумът бе на екологична тема и специално посветен на 30-годишния юбилей от учредяването на Синдиката
Д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, Красимир Вълчев – министър на образо¬ванието и науката, инж. Пламен Димитров – президент на КНСБ, връчиха на тържествена церемония наградите на отли¬чените в Седмия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците“, организиран от Синдиката на българските учители под патронажа на Ми¬нистерството на образованието и науката.

От 26 до 31 август 2020 г., при стриктно спазване на всички наложени от Министерство на здравеопазването противоепидемични изисквания във връзка с разпространението на COVID-19, в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ СБУ за седма поредна година проведе емблематичния си форум-семинар, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование.

Велина АНТОВА бр. 26 от 14 септември 2020 г.
Поздравителни адреси по повод седмото издание на международния конкурс за учители „извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2020“ от Мария ГАБРИЕЛ, комисар в Европейската комисия с ресор „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“ и Проф. дн Димитър ВЕСЕЛИНОВ, директор на ДИУУ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

- - бр. 26 от 14 септември 2020 г.
Шестнадесетата учителска спартакиада на СБУ доказа своята значимост, позитивизъм и устойчивост във времето Шестнадесетата учителска спартакиада на Синди¬ката на българските учители се проведе от 1 до 6 септември 2020 г. в к.к. Албена в годината, в която се отбеляз¬ва 30-годишният юбилей от учредяването на СБУ.

Тя премина под патро¬нажа на Бойко Борисов – министър-председател на Република България, д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на български¬те учители, инж. Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), и Сюзан Флокен – европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 14 септември 2020 г.
Поздравителни адреси по повод шестнадесетата спартакиада на учителите и служителите в системата на средното образование от Йорданка ФАНДЪКОВА, кмет на Столична община и Йордан ЙОРДАНОВ, кмет на Община град Добрич. -

- бр. 26 от 14 септември 2020 г.
Националният музей на образованието пази документално богатство за прародителите на британски кралски съветник с български корени
Джон Бризби посети Габрово и получи отличията в някогашното Габровско училище
На 27 август 2020 г. г-н Бризби беше гост на музея и изненада специалистите с изключителните си познания за про¬светната и образователна история на България, за личностите, които носят про¬мяната и придават европейски измерения на интелектуалния ни елит.

НМО бр. 26 от 14 септември 2020 г.
Българското училище в Монреал си партнира с НУ „Христо Ботев“ –гр. Плевен На 26 август 2020 година в НУ „Христо Ботев“, гр. Пле¬вен, гостуваха представители от Български културен център „Зорница“ – Монреал, Канада, заедно с директора на Българско училище „Св. св. Кирил и Мето¬дий“ – гр. Монреал (Канада) – Ива Беличка, която е и водеща на българското предаване „Зор- ница“ по канадската телевизия – Яна Беличка. Цветелин ГОРАНОВ, директор на НУ „Христо Ботев“, гр. Плевен бр. 26 от 14 септември 2020 г.
V Национален конкурс за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства -

УД бр. 26 от 14 септември 2020 г.
200 световни лидери, сред които и президентите Стоянов и Плевнелиев, алармират за нова криза – „Ковид поколение“ 200 световни лидери – по¬литици, икономисти, общест¬веници, изпратиха писмо до страните от Г-20, Международ¬ния валутен фонд, Световната банка, регионалните банки за развитие и националните правителства с настояването да вземат незабавни мерки, за да се предотврати една нова световна криза – създаването на „Ковид поколение“.

Източник: www.faktor.bg

- бр. 26 от 14 септември 2020 г.
Генералният секретар на ООН предупреждава за образователна катастрофа Антонио Гутериш – генера¬лен секретар на ООН, предста¬ви кратък анализ „Образова¬нието по времето на COVID-19 и след него“, предупреждавай¬ки, че пандемията е създала най-сериозния срив в обра¬зователните системи по света в историята и заплашва със загуба на образование, която може да се разпростира отвъд едно поколение от учащи се. Документът се основава на данни на Организацията на обе¬динените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и 15 партниращи организации, съгласно които е направено обосновано заключение, че затварянето на училищата може да премахне десетилетия на¬предък и съдържа препоръки за начините за предотвратяване на настъпващата образователна катастрофа.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 26 от 14 септември 2020 г.
КОНСТАНТИН ЯНКОВ – ЧЛЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА СБУ И ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР НА СБУ ЗА ОБЛАСТ БУРГАС: Всички в образователната система почувстваха силата, авторитета и експертността на Синдиката на българските учители, особено с решенията, които се взеха на национално ниво

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 26 от 14 септември 2020 г.
Приложение:


Колективен трудов договор за систе¬мата на предучилищното и училищното образование, подписан

на 17.08.2020 г.

- бр. 26 от 14 септември 2020 г.
За градивния ход на СБУ в условията на кризата с COVID-19 С професионализъм, с въображение и с неизчерпаема енергия само за едно денонощие и българските учители проектираха и съградиха ново виртуално училище, все така сплотяващо, носещо знания, ценности, упование и устои. Синдикатът на българските учители винаги е вярвал в тези възможности на българските учители, защото от години е отстоявал непрекъснатата квалификация за работа с електронни платформи и усъвършенстване на дигиталните умения, защото добре познава креативността и иновативността на всички свои членове.

Материала подготви Велина АНТОВА бр. 25 от 29 юни 2020 г.
ДОЦ. Д-Р ЕЛИСАВЕТА ГУРОВА, АДМИНИСТРАТИВЕН ДИРЕКТОР НА ПРОЕКТ УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В Е-ОБЩЕСТВОТО (УНИТе): Учителите имат решаваща роля за формиране на нова научна и иновационна култура у младите хора

СБУ е асоцииран партньор в Европейска нощ на учените 2020

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 25 от 29 юни 2020 г.
Наградените участници в
Седмия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2020“
на тема:
„Екологичното образование и възпитание в образователните институции за формиране на гражданска отговорност и социална ангажираност у децата и учениците“
За седма поредна година Синдикатът на българските учители, под патронажа на Министерство на образованието и науката, съвместно със Санаторно-оздравителния комплекс (СОК) „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“, организира международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2020“. Тази година Синдикатът на българските учители с ясното съзнание и отговорност за пореден път се обърна с лице към един от най-важните световни проблеми на нашето време – промените в климата и устойчивото развитие, както и възпитанието на младото поколение в ценностите на екологичната отговорност и социална ангажираност.

УД бр. 25 от 29 юни 2020 г.
Синдикатът на българските учители
Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ ЕАД
Фондация „Устойчиво развитие за България“
под патронажа на
Министерството на образованието и науката
организират СЕМИНАР на тема:
„Екологичното образование и възпитание в образователните институции за формиране на гражданска отговорност и социална ангажираност у децата и учениците”
(26–31 август 2020 г. – СОК „Камчия“) - Програма и Заявка за участие
- бр. 25 от 29 юни 2020 г. бр. 25 от 29 юни 2020 г.
ЙОРДАН ЦОКАНОВ, ДИРЕКТОР НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. БЯЛА СЛАТИНА:
Предлагаме иновативно обучение в актуални специалности
СБУ е иконата на българското образование
- Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 25 от 29 юни 2020 г.
ИНЖ. ИВАН ГОСПОДИНОВ, ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР НА СБУ ЗА ОБЛАСТ СЛИВЕН И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБКС НА СБУ – СЛИВЕН:
Дистанционното обучение в област Сливен премина успешно, а членската маса на СБУ постоянно расте
СБУ има огромен принос за справянето с кризисната ситуация в системата на образованието.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 25 от 29 юни 2020 г.
30 години Синдикат на българските учители – Габрово
Тържество на творческите постижения, респект към традицията
и дързък полет на мечтите
Учители, ученици, директори, представители на образователни и културни институции от цялата област Габрово тържествено отбелязаха 30 годишния юбилей на Синдиката на българските учители – КНСБ, 125 години просветно дело и педагогически печат в България и 160-та годишнина от обявяването на Габрово за град. Срещата се състоя в Актовата зала на НАГ – Габрово и бе посветена и на високо професионалните умения на учителите и творческите постижения на техните ученици от областта.

Ренета Колева РАДИЧКОВА, областен координатор на СБУ за област Габрово бр. 25 от 29 юни 2020 г.
РОСИНА СТАНИСЛАВОВА, КМЕТ НА РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА:Решаваме приоритетно и в диалог проблемите на образователните институции - Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 25 от 29 юни 2020 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ На 25 юни 2020 г. по искане на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, МОН инициира онлайн среща с началниците на Регионални управления на образованието по повод на неработещите детски градини от областите: Силистра, Велико Търново, Плевен, Пазарджик, Ловеч, Шумен. Благоевград и др., на която бяха взети две решения.

УД бр. 25 от 29 юни 2020 г.
КАРИНА АНГЕЛИЕВА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:В училище трябва да провокираме любопитство към света и да изграждаме млади хора с афинитет към познанието и науките Със СБУ винаги сме имали добър градивен диалог. Предстои ни подготовката за новия програмен период до края на 2020 г. и вярвам, че отново ще вземем заедно най-разумните решения къде да фокусираме вниманието си и да инвестираме европейските средства в сферата на образованието и науката, така че да получим най-добра добавена стойност.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 24 от 22 юни 2020 г.
ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ДИМОВ“, ГР. ЛОВЕЧ: Надграждайки добрите традиции на професионалното образование, днес ние продължаваме да се развиваме в условията на модерния свят и неговите предизвикателства

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 22 юни 2020 г.
НУ „Христо Ботев“, гр. Плевен, осъществи партньорски отношения с Българското училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Монреал, Канада

-

Автор Цветелин ГОРАНОВ, директор на НУ „Христо Ботев“, гр. Плевен бр. 24 от 22 юни 2020 г.
НЕВИН ФЕТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 18. СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН“ – ГР. СОФИЯ: Социализацията на децата е важна и трябва да намерим начин да бъде реализирана без риск за здравето

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 24 от 22 юни 2020 г.
Подписан бе нов Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Националният Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование бе подписан на 8 юни т.г. от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители към КНСБ, и останалите социални партньори. Той ще бъде със срок на действие до края на месец ноември т.г., когато се предвижда подписването на нов КТД за следващите 2 календарни години.

С пълния текст на новия КТД за системата на предучилищното и училищното образование можете да се запознаете в Приложението на настоящия брой № 23 на в. „Учителско дело“, както и на сайта на СБУ.

УД бр. 23 от 15 юни 2020 г.
ПРОФ. ДФН ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ, ДИРЕКТОР НА ДЕПАРТАМЕНТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ (ДИУУ)
ПРИ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:

За нас е много ценно партньорството със СБУ
Благодарение на силната структура на Синдиката в цялата страна, ДИУУ вече има мрежа от партньорски организации, които се грижат за квалификацията на педагогическите специалисти у нас

Проф. дфн Димитър Веселинов е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 1992 г. Завършил е френска филология и българска филология в същия университет. Научен секретар на Специализирания научен съвет по педагогика към Висшата атестационна комисия (ВАК) на Министерския съвет на Република България (2007–2011), ръководител на Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет (2011 – 2019), заместник-декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет (2011 – 2015), генерален секретар и заместник-председател на „Асоциацията на преподавателите по френски език в България“ (1992 – 1998), член на Управителното бюро на Международното дружество за изследване на историята на обучението по френски език (1993 – 2015), председател на Управителния съвет на Франкофонския регионален център за Централна и източна Европа (2011 – 2014). От началото на 2020 г. е директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ).

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 15 юни 2020 г.
Рамка за безопасно отваряне на училищата Организация на обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО, Детски фонд на ООН – УНИЦЕФ,Световна банка, Световна продоволствена програма

Продължение от бр. 22 бр. 23 от 15 юни 2020 г.
Преди да отворите отново училищата Подгответе се с критични политики, процедури и планове за финансиране, необходими за подобряване на училищното обучение, с акцент върху операциите по безопасността, включително укрепване на практиките за дистанционно обучение.

Oперации по безопасността [Вижте Ръководство за IASC* за превенция и контрол на COVID-19 в училищата за подробни съвети.]

Дайте ясни национални насоки относно параметрите за вземане на решения за отварянето на училищата. Може те да бъдат прогресивни, като се започне от райони с най-ниски нива на предаване и с най-нисък локализиран риск.

Отварянето на училищата също може да бъде организирано – например първоначално то би могло да бъде ограничено до няколко дни от седмицата или да се прилага само за определени степени или нива. Националните политики следва да предоставят ясни насоки за оценка на поднационално ниво и вземане на решения.

Превод: Десислава ВАСИЛЕВА бр. 23 от 15 юни 2020 г.
Д.И. ВЕНЦЕСЛАВА ГЕНОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА:
Празник и празничност – виртуални майски празници в образователната система на област Варна
Сред най-значимите социални ценности, обединяващи обществото, са празникът и празнуването. Празничното мислене, празничното поведение, празничното чувстване, празничното самочувствие са рамка, в която учениковата личност може да изгражда и съгражда светоглед. Празникът дава възможност да се развие отношение и към външния, и към вътрешния свят с духовните и физически параметри. В това пространство се проявяват различни корелации на взаимоотношения (ученик – учител – родител – електронно устройство – информационно пространство), при което се избягва опасността от пряк дидактизъм, а се улеснява и обогатява общуването.

- бр. 23 от 15 юни 2020 г.
МИЛЕНА ЧОЛАКОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН:

Традициите на майските тържества бяха продължени и обогатени с помощта на технологиите и на креативността на учители и ученици
Извънредното положение, в което функционира образователната ни система, носи своите предизвикателства пред педагозите, учениците и родителите, но им дава и възможност ежедневно да показват способности и силен дух. Във връзка със задълженията на РУО – Сливен, на училищата, които осъществяват държавен прием, и на училищата, в които се обучават ученици в VІІ клас, да провеждат целенасочена информационна кампания за възможностите за избор на профили и специалности от професии, насочена към учениците и към техните родители, всяка година през месец май или месец юни в град Сливен се провежда Панорама на образованието.

- бр. 23 от 15 юни 2020 г.
Радостта от детството Очакванията на децата за празнична обстановка на техния любим празник – 1 юни, тази година не се оправдаха. Но в условията на извънредна епидемична ситуация се родиха нови идеи и детските очи отново заблестяха.

Пристъпвайки в двора, възпитаниците на столичната ДГ №8 „Проф. д-р Е. Петрова“ бяха посрещнати с изненада: красива украса от балони на фона на весели детски песни. За празничното настроение на децата тази година се бяха погрижили учителите от всяка група, залагайки на своя творческия поглед и умения.

Всички деца по своеобразен начин отпразнуваха празника. Информационни табла представиха прекрасните детски мечти, претворени в рисунки и апликации. На двора, спазвайки мерките за безопасност, децата се забавляваха като победители в състезателни игри. Пукаха балони със затворени очи, преодоляваха препятствия, прескачаха и хвърляха топки.

Емилия ЧОБАНОВА, главен учител в ДГ№8 „Проф. д-р Е. Петрова“, гр. София бр. 23 от 15 юни 2020 г.
ГРОЗДАН КОЛЕВ, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – КЪРДЖАЛИ:
Обединихме се в стремеж за знание, наука и култура
Отмина най-празничният месец – месец май. Месецът на българското образование!
Във връзка с майските празници, училищата на територията на област Кърджали бяха планирали редица инициативи за отбелязване на празничните дни. Идеите и инициативите на учителите и учениците бяха подкрепени от родителите, което още веднъж доказва, че когато сме заедно и сме обединени от една цел – доброто на децата и тяхното бъдеще, успяваме!

В условията на дистанционно обучение празниците през месец май бяха отбелязани в социалните мрежи чрез презентации, беседи с учениците и рецитиране на стихове.

- бр. 23 от 15 юни 2020 г.
Празнични инициативи със синдикален дух в ДГ № 30 „Синчец“ – гр. Варна Ние, синдикалната организация на СБУ към ДГ № 30 „Синчец“ – гр. Варна, организирахме две мероприятия по време на пандемия, в периода на човешка изолация и дистанция, с които повдигнахме вярата и духа на синдикалистите и показахме, че можем да бъдем колектив, независимо от ограниченията.

На светлия празник на 24 май – Деня на културата, на писмеността, на знанието и учението, на всички българи, ние, колективът на ДГ „Синчец“ – гр. Варна, отново бяхме на манифестация „Заедно, ръка за ръка“.

В това ново време на предизвикателства и човешка дистанция показахме, че да си учител – това е отговорност, професионализъм и висок дух! Най-прекрасните празници са тези, които се случват вътре в нас, независимо от ограниченията на „днешния ден“!... „Върви, народе възродени, към светли бъднини върви!“

Мариела ПОПОВА, председател на СО на СБУ в ДГ № 30 „Синчец“, гр. Варна бр. 23 от 15 юни 2020 г.
ПМГ „Проф. Ем. Иванов“, гр. Кюстендил, с онлайн изложба на компютърни рисунки Дистанционното обучение позволи както на учителите, така и на учениците да разкрият неподозираните възможности на електронното пространство и да ги развият до впечатляващи измерения.

Талантливите възпитаници на Природо-математическата гимназия „Професор Емануил Иванов“ в гр. Кюстендил сътвориха през учебната 2019/2020 г. множество изящни картини, които вече шестват из интернет пространството под формата на онлайн изложба. В нея са включени над 100 акрилни, маслени и акварелни картини, рисунки с молив и темпера и компютърни рисунки, резултат от дистанционното обучение на младежите от училището, които са част от клуб „Рисуване“ с ръководител Детелина Тихолова, учител по изобразително изкуство. В произведенията на учениците присъстват теми като „Космос“, „Пейзаж“, „Натюрморт“, „Портрет“, „Утопия“ и др.

УД бр. 23 от 15 юни 2020 г.
Национална програма „Мотивирани учители“ – МОДУЛ 2 Осигуряването на равен достъп до образование чрез осигуряване на квалифицирани учители по всички учебни предмети и повишаване качеството на образованието са в основата на целите на Национална програма „Мотивирани учители“. Модул 2 на Националната програма за 2020 година е изцяло насочен към обучения на действащи учители, които работят в училища в малки населени места, преподаващи повече от един учебен предмет.

Малкият брой ученици в училища, които са ситуирани в региони с малко жители, водят до малък брой паралелки, което от своя страна се отразява във формирането на годишните нормативи по учебните предмети, които са основание за назначаването на учител.

- бр. 23 от 15 юни 2020 г.
ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово, спечели награда „Златна ябълка“ 2020 за принос към живота на децата на България Национална мрежа за децата организира за десета поредна година награди „Златна ябълка“. Отличията се присъждат на личности, организации и институции, които със своите усилия работят за подобряването на живота и благосъстоянието на децата на България.

Наградите бяха връчени на 1 юни на специална церемония, която се проведе онлайн. Водещи на събитието бяха Мария Силвестър и Георги Керемидарски от младежка мрежа „Мегафон“.

„Златна ябълка“ е символ на това, което ежедневно правим за добруването на българските деца, а те в този момент се нуждаят от подкрепа и защита повече от всякога“, коментира Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

Инж. Марияна ВЕЛИКОВА, директор на ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово бр. 23 от 15 юни 2020 г.
Живият университет – живото общуване На 22 май 2020 г. се проведе дистанционно кулминационното Пленарно заседание на XVІ Студентска научна виртуална конференция и изложба на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) с международно участие „Информация – информационна среда – идея“ – „Information – information environment – idea“, което е записано за вечни времена на видео, разпространено в интернет .

Ежегодният научен форум на Студентското научно общество (СНО) при УниБИТ е с периодично издание с редовен информационен интервал „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” (2008- ) и е по постоянен Ректорски проект на университета, а през настоящата година се провежда и по научноизследователски проект ППНП-2020-01/04.03.2020 „Структуриране на информационни ресурси на Студентското научно общество при УниБИТ 2005-2020 г. (Библиометрични и хуманитарни измерения)” с Договор НИП-2020-01 от 13.04.2020 г. по НАРЕДБАТА на Министерството на образованието и науката (Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Любов ЙОВИНСКА – ІІІ курс;Ангел Георгиев – ІІІ курс; Илиян БАРЗЕВ – ІV курс; Андреа ПАНДУЛИС – докторант бр. 23 от 15 юни 2020 г.
Живият университет – живото общуване На 22 май 2020 г. се проведе дистанционно кулминационното Пленарно заседание на XVІ Студентска научна виртуална конференция и изложба на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) с международно участие „Информация – информационна среда – идея“ – „Information – information environment – idea“, което е записано за вечни времена на видео, разпространено в интернет .

Ежегодният научен форум на Студентското научно общество (СНО) при УниБИТ е с периодично издание с редовен информационен интервал „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” (2008- ) и е по постоянен Ректорски проект на университета, а през настоящата година се провежда и по научноизследователски проект ППНП-2020-01/04.03.2020 „Структуриране на информационни ресурси на Студентското научно общество при УниБИТ 2005-2020 г. (Библиометрични и хуманитарни измерения)” с Договор НИП-2020-01 от 13.04.2020 г. по НАРЕДБАТА на Министерството на образованието и науката (Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Любов ЙОВИНСКА – ІІІ курс;Ангел Георгиев – ІІІ курс; Илиян БАРЗЕВ – ІV курс; Андреа ПАНДУЛИС – докторант бр. 23 от 15 юни 2020 г.
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ:
Стремим се общинската образователна система да бъде иновативна, модерна и гъвкава
Със Синдиката на българските учители винаги сме били добри партньори и всяка наша обща инициатива е успешна

– Г-н Димитров, Вие сте за първи мандат кмет на Община Пловдив, след богат управленски опит – били сте кмет на район „Западен“ в Пловдив и два пъти областен управител на област Пловдив. Помага ли Ви този опит?

– Работя за града си почти две десетилетия и съм натрупал сериозен опит като районен кмет, защото винаги съм бил близо до хората, техните проблеми ме вълнуват и съм винаги готов да откликна и да помогна за решаването им.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 23 от 15 юни 2020 г.
БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

Честит празник на всички деца! Положихме безпрецедентни усилия да върнем десетки хиляди ученици в образователната система

Благодаря на българските учители
Честит празник на всички деца! Бъдете безгрижни, любознателни и усмихнати!

Учете, защото образованието е сила и свобода. Затова и образованието винаги е било наш приоритет. През последните години инвестирахме огромни средства в сектора.

Положихме и безпрецедентни усилия да върнем десетки хиляди деца в образователната система. Продължаваме да работим и днес. Ето защо по предложение на социалния министър Деница Сачева разпоредих парламентарната група на ГЕРБ да внесе предложение в НС за отпускане на еднократна помощ от 250 лв. на нуждаещи се семейства, чиито деца са записани в осми клас. Това е моментът, в който голям брой деца напускат образователната система, и сме убедени, че и с тази мярка ще ги задържим. Помощта ще е обвързана с посещенията в училище.

Използвам възможността отново да благодаря на българските учители! Вие показахте новаторство и отдаденост по време на онлайн обучението.

За всички е важно учителите да бъдат мотивирани, докато вършат работата си. Затова продължаваме да увеличаваме и възнагражденията им.

Пожелавам на децата здраве и щастливи дни, а на зрелостниците – успех на матурата!

- бр. 22 от 8 юни 2020 г.
ТАНЯ МИХАЙЛОВА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Новият колективен трудов договор е със срок до края на ноември, а средствата за учителите ще бъдат осигурени

Никога не съм се съмнявала в успеха на учителите ни и
в образователната ни система
Нищо не може да замени обучението в училище. Водещата роля винаги ще има учителят, и най-ефективно е педагогическото взаимодействие ученик – учител.

Учителят не просто предава знания, той е този, който възпитава, създава отношение към света и променя съдби за добро.

Благодаря на учителите още веднъж за неуморния труд и това, което направиха през тази година.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 22 от 8 юни 2020 г.
СБУ сключи споразумение с грижа за своите членове СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 05 – 12/02.06.2020 г. между „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД и Синдикат на българските учители, основен член на КНСБ.

УД бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Рамка за безопасно отваряне на училищата Тази рамка служи за информиране на процеса на вземане на решения за това кога да се отворят отново училищата, за подпомагане на националните подготовки и за ръководство на процеса на внедряване като част от цялостните процеси на планиране на общественото здравеопазване и образование.

Организация на обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО, Детски фонд на ООН – УНИЦЕФ, Световна банка, Световна продоволствена програма, Април 2020 г. бр. 22 от 8 юни 2020 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ Съгласно чл. 139, ал. 1 от Кодекса на труда разпределението на работното време се установява в Правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.

В чл. 40 от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (ДО1-100/11.06.18 г.) изрично са разписани дейностите, които се включват в работното време на педагогическите специалисти в периода на учебното време, а именно: изпълнението на възложената преподавателска норма, участието в педагогически съвети, в работата на методически обединения, консултациите на ученици и родители, родителските срещи и изпълнението на други задължения по длъжностна характеристика, както и самоподготовката, която се осъществява в предпочитана от учителя среда.

Законът задължава работодателят да издаде Правилник за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в училището (чл. 181, ал. 2 от КТ). Разпоредбата на чл. 37 от Кодекса на труда определя, че при подготовката на вътрешни актове в училище работодателят задължително поканва синдикалните организации в училището. При изготвянето и приемането на Правилника за вътрешния трудов ред трябва да бъдат съблюдавани разпоредбите на чл. 37 и 181 на Кодекса на труда.

С подписания Анекс (Д01-112/11.05.2020 г.) към КТД се предвижда, че след приключване на учебното време в училищата през учебната 2019/2020 г. работният ден на педагогическите специалисти ще се отчита, като в рамките на работното време те ще осъществят поне два астрономически часа работа, свързана с обща подкрепа по чл. 178, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование. (§ 3 от Преходните и заключителни разпоредби ).

Останалата част от работното време се разпределя съгласно разписаното в Правилника за вътрешния трудов ред на образователната институция, като във връзка с осъществяването на работа, свързана с обща подкрепа по чл. 178, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 от ЗПУО, работодателят следва да осигури на педагогическите специалисти време за самоподготовката и индивидуална методическа работа извън училище.

„Юридическо направление“ в Централата на СБУ бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Съпокровителите на Европа Кирил и Методий – в шест уникални пощенски марки Националният музей на образованието (НМО) съхранява уникални ценности, свързани с делото на светите братя в Европа – шест пощенски марки, емисия на Ватикана.

Екип на НМО, гр. Габрово бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Щастлив, вдъхновяващ празник в столичната ДГ №175 „Слънчеви лъчи“ С множество забавни и познавателни инициативи честваха 1 юни – Деня на детето, екипът и възпитаниците на столичната ДГ №175 „Слънчеви лъчи“ с директор Виолета Гълъбова.

Велина АНТОВА бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Българските училища в чужбина – разпространители на най-доброто от културното ни наследство По случай 24 май – Деня на и българската просвета култура и на славянската писменост, и патронния празник на БУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Атина, училищнтият екип създаде сборник с преводи на българска поезия на 18 автори.

Мими НИЧЕВА, училищен ръководител на БУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Атина бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Ученици от 38. ОУ – гр. София, с вълшебни приказки за буквите
В началото на месец май 38. ОУ „Васил Априлов“ – гр. София, стартира конкурс за третокласници.

Мариета ДИМИТРОВА, директор на 38. ОУ „Васил Априлов“, гр. София бр. 22 от 8 юни 2020 г.
РОСИЦА ИВАНОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-РЕГИОН:

Месецът на българското образование в Софийска област
Предизвикателство бе и да опазим силата на духа и националните традиции и чрез виртуалната среда, в която се обучаваме, да създадем празнична атмосфера и да посрещнем подобаващо и с гордост най-светлия празник за българското образование – 24 май – Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура, както и редицата бележити дати и събития, изпълнили празничния календар на България.

УД бр. 22 от 8 юни 2020 г.
С благодарност към Учителя С ентусиазъм, усмивки и признателност младежите от Детски танцов състав „Разложенче“ – гр. Разлог, ръкопляскаха около сътворената от тях книга пред Народно читалище „15 септември 1903

– 1909 г.“ – гр. Разлог. Заедно с тях ръкопляскаха и възпитаници на СУ „Братя Каназиреви“ – гр. Разлог, и техни преподаватели.

Росица ТУМБЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Разлог бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Вътрешноинституционалната квалификационна дейност на педагогическите специалисти и по време на пандемия Вътрешноинституционалната квалификационна дейност в 18. СУ „Уилям Гладстон“ (18. СУ) е организирана и се провежда в изпълнение на следните цели: Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите; Усъвършенстване на професионалните умения и промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности; Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици. Величка СТОЙЧЕВА, директор на 18. СУ „Уилям Гладстон“, гр. София бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Правила за оценяване на проектни предложения по Дейност I и Дейност II от Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ -

От организаторите бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Успехът на българския спорт днес принадлежи на учителите Историята помни пристигането в България на първите учители по физическо възпитание и спорт, денят е 17 май, годината – 1894. На този 17 май – Деня на българския спорт, не чакахме учителите с опит от чужбина. Напротив, бяхме готови да споделим нашия с целия свят, защото успехът на българските учители е безспорен и светът вече го знае.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 22 от 8 юни 2020 г.
Две азбуки – едно послание В рамките на майските празници и по повод 24 май – Деня на славянската писменост и култура, учениците от СУ „Козма Тричков“ във Враца в часовете за занимания по интереси „Силата на словото“ взеха участие със свои дейности в условията на дистанционно обучение.

Нели БОРЧЕВА, директор на СУ „Козма Тричков“, гр. Враца бр. 22 от 8 юни 2020 г.
ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД:
С дистанционното обучение категорично положихме основите на една нова дигитална култура у учителите и учениците

За всички майски празници отправихме предизвикателство към духовните стожери на нацията – учителите, с което те се справиха блестящо
Всичко това, което ни се случва, определено ни прави по-силни, по-задружни, по-истински и по човечни. А децата ни, повярвайте, виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство. Всеки ден те научават един от най-важните уроци в живота – как хората, обединени, преодоляват страха и постигат „каузи“. Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 22 от 8 юни 2020 г.
На 24 май българският народ засвидетелства преклонението си пред духовността, словото и просветителската роля на учителите и училището В Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, тържествено поднесе красив венец от името на СБУ на паметника на св. св. Кирил и Методий пред Националната библиотека, чийто патрон са светите братя. Г-жа Такева изрази почитта на съвременните просветители към българските първоучители, „дали на вси славяни книги да четат“. Тя получи десетки поздравления от учители, представители на академичните среди, на неправителствени организации, от граждани, дошли да се поклонят пред величието на св. св. Кирил и Методий и на българската азбука, да изразят преклонение към празника на словото, на българската просвета и култура.

Светла СТРУМИНА бр. 21 от 1 юни 2020 г.
Национална програма „Мотивирани учители“, 2020 година
Необходимост, цели, структура и очаквани резултати от програмата
Национална програма „Мотивирани учители“ обхваща дейности, ориентирани към училища с недостиг на педагогически специалисти и такива, предполагащи работа с уязвими общности. Насочена е и към учители и специалисти с висше образование със или без придобита професионална квалификация „учител“, притежаващи знания, умения и нагласи, които ги правят подходящи за преподаване в нуждаещите се училища.

МОН бр. 21 от 1 юни 2020 г.
Националната благотворителна кампания „Не си сам“ - КНСБ, подпомага заболели членове на Конфедерацията Националната благотворителна кампания „Не си сам“ мобилизира до момента ресурс, който се насочва за подкрепа на заразени с COVID-19 членове на КНСБ.

УД бр. 21 от 1 юни 2020 г.
882 учители и директори взеха участие в специализираните уебинари на НЦПКПС Считано от 25.03.2020 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, разполага с функционираща платформа за уеб конференции и онлайн обучения – BigBlueButton. Същата е интегрирана на собствен сървър на Центъра и предоставя възможността за осъществяване на квалификационните курсове изцяло във виртуална среда.

Димитър Асенов, директор на Национален Център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти,, Министерство на образованието и науката бр. 21 от 1 юни 2020 г.
Дайте на един учител компютър… и ученици - и пак ще завладее света Така де, кой реши, че един учител може да завладее света на детето само ако е лице в лице с него?! Някой анонимен познавач на учителската професия?

И какво, ако един учител попадне в извънредно положение? Може би мислите, че той няма да се справи и упорито да сърфира с уверено вдигната глава към следващото препятствие, което ще преодолее с болка, но и с най-самодоволната усмивка? Защото той ще направи тъкмо това.

Милена АЛЕКСИЕВА, старши учител по БЕЛ, XVI ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Перник бр. 21 от 1 юни 2020 г.
ГАЛИНА ЕВДЕНОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВРАЦА:
Пъстър букет от празнични майски събития
подготвиха образователните институции от област Враца
Месец май винаги е бил много важен месец за образователната система, наситен с много задачи, но и с много празнични дни – Ден на труда, Ден на храбростта, Ден на Европа и най-вълнуващият за всички работещи в образователната сфера Ден на славянската писменост и култура. Извънредната ситуация промени напълно обичайния ход и вид на дейностите, което предполага и промяна в начина на празнуване. Регионалното управление на образованието – Враца, изпрати писмо до всички образователни институции в областта, с което призова екипите да обсъдят и предложат идеи за провеждането на онлайн събития, свързани с тези празници, така че учениците и учителите да усещат, че ежедневието им не е само уроци и задачи, а че има място и за творческа изява, макар и в условия на изолация.

УД бр. 21 от 1 юни 2020 г.
АЛБЕНА ТОТЕВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛЕВЕН:
Съпреживяваме заедно любовта, уважението, признателността на децата и родителите в рамките на областната инициатива „За Учителя с любов“
Всяка година през месец май българското образование празнува. Празничните дни съпътстваха забързаното и необикновено ежедневие на нашите училища. Прекрасният месец май, с пъстър цвят и дъх на пролет, бе изпълнен с толкова много празници, традиции и обичаи, чрез които в едно се преплитат националните ни и европейски образователни, културно-исторически и общочовешки ценности и постижения.

УД бр. 21 от 1 юни 2020 г.
24 май в Априлци По случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и славянската писменост, кметът на община Априлци Тихомир Кукенски се срещна с педагозите в гр. Априлци, работещи в СУ „Васил Левски“ и ДГ „Априлче“. Слово за празника поднесоха и г-н Дончо Пачников – директор на Средното училище в града, както и г-жа Стойна Иванова – директор на детската градина.

Пенка КАЛАЙДЖИЕВА, председател на ОБКС на СБУ – Априлци бр. 21 от 1 юни 2020 г.
2 ЮНИ - ДЕН НА ХРИСТО БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ Цанко Минков-Комитата

В ранно пролетно утро на робската 1975 година, щом се сипнала зората, българското село Турия, скътано в пазвите на Сърнена гора, било обхванато от особено оживление. Млади и стари с радост и болка изпращали гурбетчии за Румъния.

Христо ПОРОВ бр. 21 от 1 юни 2020 г.
Виртуална изложба във СУ „Васил Кънчов“ – гр. Враца С поредица от изяви ученици и учители от Средно училище „Васил Кънчов“ – град Враца, отбелязаха 24 май – Деня на славянската писменост и култура. В час на класа класните ръководители и ученици представиха видеофилми и презентации, свързани с празника. Четвъртокласниците с класен ръководител г-жа Калина Каменова създадоха красиви творби. Те приеха предизвикателството на своя учител „Да покажем какво означава за нас българската писменост и култура“ и изработиха постери с образите на светите братя Кирил и Методий, изписаха глаголицата и кирилицата в памет на делото им.

Екип на СУ „Васил Кънчов“, гр. Враца бр. 21 от 1 юни 2020 г.
НЕГ „Гьоте“ – гр. Бургас, изпрати випуск 2020 чрез YouTube Технологиите и социалната дистанция промениха образованието завинаги, а тазгодишните абитуриенти са тези, които със сигурност няма да забравят този исторически момент.

Следвайки традицията си осмокласниците да изпратят тържествено завършващите училището, Немска езикова гимназия „Гьоте“ – гр. Бургас, не изневери на себе си, а пренесе събитието на своя канал във видео платформата YouTube, като това позволи на ученици, учители, родители, бивши възпитаници на гимназията и всички, пожелали да споделят емоциите с абитуриентите, да станат част от едно от важните събития в живота на училището.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 21 от 1 юни 2020 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ РОДИТЕЛИТЕ:
Благодарим ви, учители!
Във връзка с провеждането на дистанционно обучение в страната, СБУ представя мнението на родители на ученици

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 21 от 1 юни 2020 г.
И днес, в светлината на традицията, празникът отправя поглед към миналото, за да озари бъдещето Тази година Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ чества 140 години от откриването й в град Солун (1880 г.) и 100 години от установяването й в Благоевград (1920 г.). Двете достолепни годишнини задължават и обединяват учители и ученици да отбележат по един неповторим начин богатата история на своето училище в деня на св. св. Кирил и Методий – 24 май.

Петя МИХАЙЛОВА, учител по БЕЛ в НХГ „Св. св. Кирил и Методий‘, гр. Благоевград, и номиниран участник в заключителния етап на конкурса на СБУ „Учител на годината“ – 2020, в категория „Млад учител“ бр. 21 от 1 юни 2020 г.
1 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО
Радостта – най-добрият учител
Поздравления за сценаристите на днешния ден – децата. Всички ние, и като родители, даваме зелена светлина на детските идеи и предложения за сценарии на днешния празник.

Камелия ГЕОРГИЕВА, начален учител във Второ СУ „Никола Вапцаров“, гр. Монтана бр. 21 от 1 юни 2020 г.
НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен, чества своя патронен празник и 88 години от създаването си На 17 май 2020 г. НУ „Христо Ботев“ – Плевен отбеляза своя патронен празник и празнува 88 години от създаването си. По този повод и предвид създалата се обстановка, тази година честванията преминаха по различен и нестандартен начин.

Цветелин ГОРАНОВ – директор на НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен бр. 21 от 1 юни 2020 г.
Общините създават необходимата организация за възстановяването на работата на детските градини и ясли На 19 май 2020 г. в Министерския съвет се проведе съвместен брифинг на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, на който бе представена актуална информация, свързана с възстановяване на дейността на детските градини и детските ясли. Пояснено бе, че това ще стане поетапно, в срок от 22 май до 1 юни 2020 г., при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, противоепидемиологичните мерки и осигуряване на безопасна и здравословна среда за децата, учителите и помощния персонал.

Възлага на кметовете на общини да създадат организацията по отваряне на детските градини и възстановяването на работата им в зависимост от спецификата на всяка община.

Голяма част от мерките за безопасност, които следва да бъдат прилагани при отварянето на детските градини, са съгласувани със Синдиката на българските учители. Декларацията, чрез която родителите потвърждават информираност и споделена отговорност в ситуацията на извънредна епидемична обстановка, се въвежда по предложение на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 20 от 25 май 2020 г.
ДЕНИЦА САЧЕВА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА:

Предприетите мерки от страна на правителството са в интерес на цялото общество
- Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 20 от 25 май 2020 г.
МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ ОБСЪДИ ТЕМАТА:

Училището днес. Какво ще бъде то след пандемията?
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в Международната видеоконференция „Училището днес. Какво ще бъде то след пандемията?“. Организирана на 15 май 2020 г. от Московската градска организация (МГО) на Профсъюза на работниците в общественото образование и науката на Руската федерация, тя разгледа актуални въпроси за бъдещето на предучилищното и училищното образование и някои нови аспекти в развитието на учителската професия.

В онлайн форума се включиха ръководителите на синдикатите в образованието и председатели на териториални синдикални организации в образователни институции в Москва, Минск, Нур-Султан, Луганск и Донецк. Те дискутираха важни проблеми на образователната система и работата на учителите по време на пандемията COVID-19, споделиха опит за ролята на учителските синдикати в тази ситуация и как се е променила тяхната дейност.

Светла Струмина бр. 20 от 25 май 2020 г.
Представяне на Национална програма „Изграждане на STEM училищна среда“ - УД бр. 20 от 25 май 2020 г.
Майски дни на просвещението, духовността и културата в областите Велико Търново, Монтана и Стара Загора, организирани от РУО на МОН - УД бр. 20 от 25 май 2020 г.
Майски дни на просвещението, духовността и културата във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, гр. София, БСУ „Д-р Петър Берон“ , гр. Прага и СУ „Петко Рачов Славейков“ – град Кърджали - УД бр. 20 от 25 май 2020 г.
ГЕОРГИ МАРАДЖИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ:
Докато съм кмет, образованието винаги ще е приоритет, а отношението към учителите – винаги специално
Щастлив съм от успешното партньорство със СБУ, комуникираме постоянно в името на успеха

Честванията за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост възродихме след прекъсване от 20 г. и тази година ще празнуваме, дори да е онлайн

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 20 от 25 май 2020 г.
24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
И ето отново е 24 май – най-българският ден и най-светлият празник на българската просвета и култура, на величието на българския дух, на силата на славянската писменост и българското слово, превели ни през вековете като нация!

Нека днес си честитим с гордост празника на буквите и се преклоним пред святото и велико дело – сътворението на славянската азбука и паметта на славянските първоучители – светите равноапостоли Кирил и Методий. Те, покровителите на Европа, оставиха своя отпечатък върху развитието на цялата европейска цивилизация, така че България достойно да заслужи признателността и уважението на света.

Нека отдадем почит на всички просветители, които съграждаха България, с вяра в доброто и светлото утре, с перо и пламък, които ще пребъдат!

Днес, повече от всякога, 24 май е ден на неуморния български учител, символ на велико търпение, старание и отговорност, носител на безгранична обич, хуманизъм и милосърдие.

Дълбоко убедена съм, че този светъл ден, освен своята празничност, ни носи и благославията на Бога, на светите братя Кирил и Методий и на всички небесни покровители. Те виждат нашата отдаденост, решителност, непримиримост и смелост в името на образованието и винаги ще ни дават сили и закрила!

Честит празник!

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ на СБУ бр. 19 от 18 май 2020 г.
АНЕКС №Д01-112/ 11.05.2020 г.
КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Д01-100 ОТ 11.06.2018 г.
- - бр. 19 от 18 май 2020 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ Уважаеми колеги,

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и свързаните с нея рискове за здравето и живота на децата, учениците и заетите в системата на предучилищното и училищното образование у нас министърът на образованието и науката Красимир Вълчев разпореди за квесторите и учителите-консултанти на Националното външно оценяване в края на VII клас, на Държавните зрелостни изпити и на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, членовете на Комисиите за провеждане на ДЗИ, включително и на непедагогическия персонал, както и на директорите на училищата, в които се провеждат изпитите да бъдат осигурени предпазни средства – шлемове, маски, ръкавици, дезинфектанти и др., както и необходимото количество резерви от тях.

УД бр. 19 от 18 май 2020 г.
АНЕКС № СОА20-ДГ56-348/ 08. 05. 2020 г.
КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
- - бр. 19 от 18 май 2020 г.
Дистанционно обучение – начален етап в столичното 18. СУ „Уилям Гладстон“ Дистанционното обучение е съвременна образователна технология, при която учебният процес преминава гъвкаво. То дава уникалната възможност за придобиване на висококачествено образование, без посещаване на учебното заведение. Основните му предимства са възможността да се учи от всяка точка на света в удобно за всички време, в комфорта и уюта на собствения си дом.

Ето един учебен ден... учебният ден на учениците от начален етап на 18. СУ.

Величка СТОЙЧЕВА, директор на 18. СУ „Уилям Гладстон“, гр. София бр. 19 от 18 май 2020 г.
Успешно онлайн обучение в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград След обявяване на извънредното положение и прогнозите, че пандемията ще продължи по-дълго време, Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград взе решение учителите да продължат обучението на учениците дистанционно. За да мотивират децата/учениците, ръководителите на школите непрекъснато отправят интересни предизвикателства.

Андон МАВРОДИЕВ, главен учител в ЦЛТРДБ и председател на Национална секция по извънкласни и извънучилищни дейности на СБУ бр. 19 от 18 май 2020 г.
Онлайн маратон на четенето в ОУ „Ран Босилек“, гр. Габрово
- УД бр. 19 от 18 май 2020 г.
МОН отличи петима директори на български училища с наградата „Св. Иван Рилски“ В деня, в който Българската православна църква почита паметта и делата на светите равноапостоли Методий и Кирил – 11 май, МОН отличи петима директори на български училища с наградата „Св. Иван Рилски“.

УД бр. 19 от 18 май 2020 г.
РУО – Перник, отбеляза 9 май с електронен сборник „Европейски ценности“ Денят на Европа се чества на 9 май всяка година. Той е посветен на мира и единството в Европа. Да бъдем свободни е най-прекрасното нещо. Свободата всъщност е онова наше достояние, благодарение на което приписваме авторството на своите постъпки и носим както отговорността, така и заслугата за тях. Екип на РУО – Перник бр. 19 от 18 май 2020 г.
Започва кандидатстването по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ Министерството на образованието и науката започва да приема проекти по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Тя е част от общо 21 национални програми за развитие на образованието, които ще се изпълняват през 2020 г. Целта ѝ е да повиши интереса и мотивацията на учениците в областта на природните науки, технологиите, инженерните науки и математиката, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM.

С 20 000 000 лева ще се финансира изграждането на до 150 училищни STEM центрове. Могат да кандидатстват всички държавни и общински училища в страната.

Ще се финансират проекти в две категории: голяма и малка. В голямата категория ще бъдат отпускани до 300 000 лв. За нея могат да кандидатстват училища с повече от 300 ученици, които не разполагат с вече изграден училищен STEM център.

В малката категория ще се финансират проекти на стойност до 50 000 лв. Тя е за училища с по-малко от 300 ученици, както и към училища с повече от 300 ученици, в които вече функционира изграден STEM център.

Училищата ще могат да създават различни видове STEM центрове: за млади изследователи, за технологии в креативните индустрии, за изследователски лаборатории, класна стая за креативни дигитални създатели и други.

По програмата се кандидатства през специално разработена платформа – https://stem.mon.bg На нея се намират и всички необходими документи, материали и ресурси с информация за условията за кандидатстване и насоките за планиране и реализиране на проектите. Актуална информация за изпълнението на програмата ще бъде публикувана на уебсайта и на страницата на програмата във Фейсбук – Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

По информация на МОН бр. 19 от 18 май 2020 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ Празничният концерт, посветен на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, който подготвиха и реализираха училищата от Секция на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика, може да се види на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=AE7_pi_fqkc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR290I511x5K6PjT0ASSgDgGp96VVg2EnVxnpraMu8aQrX3B6koLYMlr-5I

УД бр. 19 от 18 май 2020 г.
Научихме за Вас Държавният институт за руски език „А. С. Пушкин“, гр. Москва, стартира през май безплатни дистанционни обучителни програми, предназначени за учители по руски език, директори на образователни институции, университетски преподаватели, за мениджъри и специалисти. Програмите са съобразени с принципите на ученето през целия живот.

УД бр. 19 от 18 май 2020 г.
МАЙСКИ ДНИ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО, ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД:
Чрез образованието светът се променя и става по-добър
-

Материала подготви Светла СТРУМИНА бр. 19 от 18 май 2020 г.
МАЙСКИ ДНИ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО, ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА

ИНЖ. ВИОЛЕТА ИЛИЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – БУРГАС:
На учителя с любов и благодарност!
- УД бр. 19 от 18 май 2020 г.
В столичното 61. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ отбелязаха 11 май Щастливи сме, че и тази година, макар и виртуално, отпразнувахме 127 години от създаването на нашето училище. Елизабета КОЛЕВА, директор на 61. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. София бр. 19 от 18 май 2020 г.
СУ„Бачо Киро“ – гр. Павликени, чества своята достолепна годишнина Средно училище „Бачо Киро“ в град Павликени чества в необичайна обстановка своя патронен празник и 99 години от създаването си.

УД бр. 19 от 18 май 2020 г.
МАЙСКИ ДНИ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО, ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА

Д-Р РОСИЦА ГЕОРГИЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – РУСЕ:
През месец май стартирахме инициативата „За словото с любов“
СБУ е незаменим партньор в постигането на целите и политиките за устойчиво развитие на предучилищното и училищното образование

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 19 от 18 май 2020 г.
Почит към светите братя Кирил и Методий -

Елена ИВАНОВА, ОУ „Гео Милев“, гр. Пловдив бр. 19 от 18 май 2020 г.
НАПОМНЯМЕ Участвайте в VІІ международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2020 г.“

Подробности ще намерите в бр. 2/2020 г., стр. 6 на вестник „Учителско дело“ и на сайта на СБУ: www.sbubg.info, раздел Събития/Конкурси.

УД бр. 19 от 18 май 2020 г.
Камбаните на милосърдието
(очерк за училището и неговите дарители)
Да дариш, да помогнеш безкористно на другия, който е в нужда и страда, е присъщо само на човека.

Стела ТУНЧЕВА-МАНДЕВА, старши учител по БЕЛ в СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени бр. 19 от 18 май 2020 г.
Да си спомним за Мария Владимирова На 31 май тази година Мария Владимирова-Галишка щеше да има юбилей. Щяхме да отбележим нейните достойни 80 години. Но Съдбата реши друго!

Петра ТАШЕВА бр. 19 от 18 май 2020 г.
КАЛИН КАМЕНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА: Най-важната ни и най-дългосрочната цел е Община Враца да осигурява условия на младите хора да учат, работят, създават семейства и живеят тук, в родния си град

Със СБУ имаме една и съща цел – просперитета на българското образование. Работим в тясно партньорство за повишаване на квалификацията и издигане на авторитета на българския учител

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 19 от 18 май 2020 г.
СИНДИКАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ –
ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В ЗАЩИТА НА АВТОРИТЕТА И ТРУДА НА УЧИТЕЛЯ
На 21 юли ще се навършат 125 години от основаването на учителското синдикално движение у нас, а на 14 март се навършиха 30 години от учредяването на Синдиката на българските учители към КНСБ.

Навечерието на международния празник на труда и международната социална солидарност – Първи май, е повод да припомним, че учителското съсловие първо в България се организира, за да защити достойнството и престижа на своя труд.

Учителската гилдия, ръководена и методически организирана от Синдиката на българските учители, е мощна обществено значима сила, която се ползва със заслужен респект сред управляващите, родителската общност и учениците и която безрезервно внася своята дан за духовното и просветното развитие на българското обществото от края на ХХ и първата четвърт на ХХI век.

Национален музей на образованието бр. 18 от 11 май 2020 г.
МОН подкрепи предложения на СБУ в интерес на заетите в системата на предучилищното и училищното образование На 5 май т.г. в Министерски съвет се проведе брифинг с участието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и екипа на МОН, на който бе представена актуална информация, свързана с приключването на учебната година и организацията на провеждане на НВО и ДЗИ за учениците в българските образователни институции съобразно епидемиологичната обстановка в страната и свързаните с нея рискове за здравето и живота на децата, учениците и заетите в системата на предучилищното и училищното образование у нас.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 18 от 11 май 2020 г.
Честит Първи май! Скъпи братя и сестри синдикалисти!

Днес отбелязваме Деня на труда и международната работническа солидарност. Първи май е израз на почит и уважение към трудещите се от цял свят. Към онези, които ежедневно създават блага и правят живота ни по-добър, по-лесен и по-спокоен. Онези, без които човешката цивилизация е немислима и невъзможна.

Тази година, за съжаление, празникът е под знака на глобалната пандемия с COVID-19 и негативното отражение върху всички сфери на социално-икономическия живот.

Наред с всички трудности днес, в реални и създаващи много тревоги условия, можем да оценим какво стои зад израза герои на труда. Енергията, себеотдаването и смелостта на хиляди, които са на своя пост, независимо от всички рискове – медицински работници, полицаи, пожарникари, заети в транспорта, държавната и общинската администрация и др. Лицата на всички тях са лицата на достойния труд! Всички те са надеждата, вплетена в Първи май – за солидарност, сила и нестихваща борба.

От години на този ден милиони работници се изправят като един, за да отправят силното си послание – животът на трудещите се трябва да бъде по-справедлив и по-достоен.

Днес, повече от всякога, вярваме в това!

За КНСБ и 300 000 синдикални членове 1 май е празник, изпълнен с гордост, удовлетворение и вяра. Гордост от достойния ни труд, удовлетворение от постигнатите успехи и вяра, че ще преодолеем днешните тежки времена с много мъжество и професионализъм. Работейки отговорно и съвестно, заедно ще изградим по-добро бъдеще за нас и нашите деца.

Честит празник!

Бъдете здрави!

Пламен Димитров, Президент на КНСБ бр. 18 от 11 май 2020 г.
КНСБ стартира благотворителна кампания „Не си сам“ В Деня на труда и работническата солидарност КНСБ, нейните основни членове и „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.“ стартират национална благотворителна кампания „Не си сам“ в подкрепа на работещите синдикални членове, засегнати от разпространението на COVID-19.

СБУ преведе на кампанията „Не си сам” 3000 лв.

Кампанията ще се стреми да подкрепи максимално повече заразени синдикални членове и да генерира ресурс от 100 хил. лв., който да достигне до тях. За целта благотворителна кампания „Не си сам“ обявява следната банкова сметка за набиране на средства на Сдружение с нестопанска цел „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов“:

IBAN: BG34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF; УниКредит Булбанк

Средствата ще бъдат разходвани при пълна прозрачност, ще бъдат публикувани детайлни отчети за постъпилите средства и направените дарения.

КНСБ апелира за солидарност и призовава всички свои членове и структури да се включат в благотворителната инициатива.

КНСБ бр. 18 от 11 май 2020 г.
Одобрени са 136 млн. лева за 21 национални програми за развитието на образованието за 2020 година След заседанието на Министерския съвет на Република България от 29.04.2020 г. министър-председателят Бойко Борисов сподели: „Образованието, грижата за децата и за учителите са основни приоритети на нашето правителство. Въпреки ситуацията, в която светът се намира, ние продължаваме целево да финансираме този толкова ключов за нас сектор. На днешното заседание на МС отпуснахме 136 млн. лева за 21 национални програми за развитие на образованието през тази година.

УД бр. 18 от 11 май 2020 г.
МАЙСКИ ДНИ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО, ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА

Празнични инициативи в СУ „Козма Тричков“ – гр. Враца
Поредица инициативи и събития в различен дигитален формат изпълват календара през месец май за възпитаниците на врачанското училище „Козма Тричков“ и техните учители. Дните на изолация не са пречка за достойното отбелязване на Деня на Европа, 11 май – празникът на светите братя Кирил и Методий и 24 май – празникът на българската просвета и култура и на славянската писменост. Нели БОРЧЕВА, директор на СУ „Козма Тричков“ , гр. Враца бр. 18 от 11 май 2020 г.
Патронен празник на 51. СУ „Елисавета Багряна“ – гр. София
„Как ще спреш ти мене –
волната, скитницата непокорната,…
за която е примамица непостижимото,
просторното…
мене как ще спреш!“
Тези думи на Елисавета Багряна най-точно определят духа и облика на 51. СУ, чийто патрон е поетесата. Можеш ли да спреш порива на тези, които, понесени от вихъра на дръзновението, са решени да реализират мечтите си. Както пее в своята авторска песен директорът на училището, Асен Александров – „тук учим, творим, мечтаем, летим“, „пъстрата дъга ще хванем със ръка“,защото „Багряна значи/ дързост, свобода“, а „петдесет и първо е мечта“. И никой и нищо не може да промени това, дори извънредното положение, карантината заради вируса, които наложиха значителни ограничения и промени в организацията и структурата на учебната дейност. И това е така, защото според г-н Александров „Едно училище не са сградата, класните стаи, кабинетите, коридорите, празният училищен двор. Едно училище – това са неговите учители, ученици с техните мечти, стремежи, с тяхната воля, с тяхната любознателност, а това е тяхната сила“. Доказателство за това е отбелязването на патронния празник на училището на 29.04.2020 г. при новите обстоятелства!

Росица ДАКОВА, председател на СО на СБУ в 51. СУ „Елисавета Багряна“, гр. София бр. 18 от 11 май 2020 г.
ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – гр. Правец, подкрепи кампания на Европейския парламент Стотици оригами жерави ще красят обществени места

По покана на Бюрото на Европейския парламент в България ПГПЧЕ „Алеко Константинов – гр. Правец, се включи в кампанията #ЕвропаСрещуCOVID19. Единствената езикова гимназия в София – област, е и училище посланик на Европейския парламент. От началото на пандемията учениците и учителите водят активна информационна кампания за COVID-19 в социалните мрежи и на сайта на училището, а от края на април 2020 г. техните усилия станаха част от европейската информационна инициатива.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 18 от 11 май 2020 г.
Ден на Земята в ДГ „Мирослава“ – гр. Пловдив Педагогическият екип на ДГ „Мирослава“, независимо от извънредното положение продължава ежедневно да общува с деца и родители във Фейсбук и Вайбър групите и чрез въведената облачна платформа.

За първи път екипът проведе он-лайн изложби предвид създадените обстоятелства не само за Първа пролет и Великден, но и за Деня на Земята – 22.04.2020 г. Проектът „Земята – нашият общ дом“ е планиран във връзка с космическото възпитание на децата, важен акцент в Монтесори педагогиката.

Надежда СТАМОВА, председател на СО на СБУ в ДГ „Мирослава“ – гр. Пловдив бр. 18 от 11 май 2020 г.
МАЙСКИ ДНИ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО, ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА

МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СМОЛЯН:
В навечерието на празника на просветата област Смолян ще бъде озарена от светлина
Партньорството със СБУ е изключително важно за запазването на образованието като приоритет в областта Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 18 от 11 май 2020 г.
МАЙСКИ ДНИ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО, ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА

Храбростта на българския войник в дневника на
подофицер Алекси Стойков, учител по математика
В училищните истории винаги присъства – понякога лаконично, по-често с имена – едно изречение: „Назначените учители заминали на фронта...“ Национален музей на образованието бр. 18 от 11 май 2020 г.
Дистанционно обучение на първокласниците в 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София Ръководството и екипът от учители стартира със съзнанието, че за успеха на всяко начинание от съществено значение е да има ясна цел, планиране и организация.

Лилия БОРИСОВА и Ирена НАЛБАНТОВА, старши учители в 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София бр. 18 от 11 май 2020 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ РОДИТЕЛИТЕ

Благодарим ви, учители!
Във връзка с провеждането на дистанционно обучение в страната, СБУ представя мнението на родители на ученици от предучилищен до 8. Клас

Материала подготви Десислава ВАСИЛЕВА бр. 18 от 11 май 2020 г.
ЦВЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА, ДИРЕКТОР НА 200. ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – С. ЛОЗЕН:
Извънредното положение ни даде повече взаимно доверие и по-голяма сплотеност на училищната общност
Винаги сме поддържали отлично партньорство със СБУ Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 18 от 11 май 2020 г.
Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО (ДАЗД): Днес повече от всякога трябва да градим у децата вярата, че могат да се справят, както и да подкрепяме учителите, които са най-важният им водач в познанията на света - Материала подготви Светла СТРУМИНА бр. 17 от 4 май 2020 г.
МАЙСКИ ДНИ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО, ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА
20 училища от цялата страна се обединяват за специален празничен концерт, посветен на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
Българските образователни институции и по време на пандемията остават верни на достойното си призвание да възпитават в ценности и родолюбие поколенията на България. А българските учители продължават да бъдат всеотдайни в мисията си за духовно извисяване, за запазване на традициите и за развитие на талантите на възпитаниците си. Доказват го с многобройни онлайн инициативи, посветени на майските дни на просвещението, духовността и културата.

Материала подготви Велина АНТОВА бр. 17 от 4 май 2020 г.
Дава се възможност доставките по училищните схеми да се извършат еднократно
-

По информация на Пресцентъра на ДФ „Земеделие“ – РА бр. 17 от 4 май 2020 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ
Заявяване за издаване на ПИК от НАП е възможно по имейл или с обаждане

-

УД бр. 17 от 4 май 2020 г.
ДЕЙВИД ЕДУАРДС, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ИНТЕРНАЦИОНАЛА НА ОБРАЗОВАНИЕТО:
На 16 май ще отбележим Световния ден на непедагогическия персонал
На 16 май 2020 г. ще отбележим за трети път Световния ден на непедагогическия персонал (ESP- помощен персонал в образованието). Темата на тази година: ЗАЩИТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НАВСЯКЪДЕ. През юли миналата година Световният конгрес на Интернационала на образованието (ИО) единодушно прие нова резолюция относно помощния персонал в образованието, като потвърди, че непедагогическият персонал (ESP) е ключов приоритет за Интернационала на образованието (ИО).

Преслава ГЕОРГИЕВА бр. 17 от 4 май 2020 г.
ВАНЯ КОКОНОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (РУО) – ПЕРНИК: В област Перник дистанционното обучение се осъществява успешно - Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 17 от 4 май 2020 г.
СУ „Сава Доброплодни“ финализира участието си в проект по програма „Еразъм+“, КД1 Средно училище „Сава Доброплодни“ – град Шумен, финализира двугодишното си участие в проект: „Ролята на ефективното преподаване“ по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 (КД1), направление „Образователна мобилност“.

Пламена МАРКОВА, координатор по „Еразъм+“, КД 1 при СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен бр. 17 от 4 май 2020 г.
МАЙСКИ ДНИ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО, ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА
„Майски фестивал на изкуствата“ организира столичното
18. СУ „Уилям Гладстон“
Величка Стойчева, директор на 18. СУ „Уилям Гладстон“, гр. София: През месеците април и май в училище организираме инициатива, свързана с дистанционното обучение на децата в сферата на изкуствата. Нарекли сме го „Майски фестивал на изкуствата“ – обхваща създаденото от нашите ученици по време на цялата учебна 2019/2020 година и в частност – на периода, в който дневната им форма на обучение е заменена с дистанционна такава.

Материала подготви Светла СТРУМИНА бр. 17 от 4 май 2020 г.
Патриотични инициативи в НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен В училището ни е традиция да се представят български народни празници и обичаи, да се честват важни дати и събития от българската история. Ние си поставяме ясни цели не само в обучението на нашите ученици, но и при тяхното възпитание. За целта имаме изготвена Програма за патриотично възпитание, която включва чествания и отбелязване на важни исторически и културни събития, както и Програма за насърчаване на четенето, за чието реализиране са създадени кътове за четене, библиотека „Книжици за прочит“, провеждат се различни инициативи – състезания, викторини, драматизации и др. В двете програми са заложени разнообразни дейности от различен характер.

Цветелин ГОРАНОВ, директор на НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен бр. 17 от 4 май 2020 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ РОДИТЕЛИТЕ
Благодарим ви, учители!
Във връзка с провеждането на дистанционно обучение в страната, СБУ представя мнението на родители на ученици от предучилищен до 7. клас

Материала подготви Десислава ВАСИЛЕВА бр. 17 от 4 май 2020 г.
Националният музей на образованието – Габрово, чества майските празници Национален музей на образованието (НМО) – Габрово, подкрепя инициативата на Министерството на образованието и науката и социалните партньори по повод честванията на дните на българската просвета и култура – „Майски дни на просвещението, духовността и културата“.

В ежегодния за НМО „Месец на словото и знанието“ съвместно с Регионално управление на образованието – Габрово, ще популяризираме материали, свързани със значими дати и събития; с личности, допринесли за развитие на образованието и духовното израстване на нацията.

НМО бр. 17 от 4 май 2020 г.
Учебната година приключва дистанционно Учебната година да приключи дистанционно, а учениците да бъдат в училищата за провеждане на изпитите, решиха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование и представители на родителски организации. Датите за изпитите ще бъдат конкретизирани, като се взимат предвид развитието на епидемиологичната обстановка в страната и постъпващите в МОН становища.

УД бр. 17 от 4 май 2020 г.
Децата от вокална група „Ботевци пеят“ радват всички със своя талант Част от учениците, под ръководството на г-жа Валентина Николова – ръководител на вокалната група, изпяха и записаха вкъщи любими песни. С песента „Нашата планета Земя“ казват, че спасението на света е в нашите ръце. Така те показаха пред всички, че в условията на извънредно положение, спазвайки определените мерки за сигурност, не само продължават да пеят, но и отново могат да бъдат заедно, да учат и да се забавляват.

Цветелин ГОРАНОВ, директор на НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен бр. 17 от 4 май 2020 г.
28 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН В ПАМЕТ НА РАБОТНИЦИТЕ, ЗАГИНАЛИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ
Фаталните трудови злополуки у нас са два пъти повече от средните за Европа
На 28 април е Международният ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки работници. Денят се отбелязва и като Световен ден за безопасност и здраве при работа. През 2020 г. синдикатите в целия свят отдават почит на работниците, които загубиха живота си поради COVID-19. Международната организация на труда (МОТ) посочи в свои проучвания, че десетки хиляди работници са загубили живота си, а милиони други – своята работа. В тези тежки за целия свят времена с особена сила звучи синдикалното верую за солидарност.

Информация от Пресцентъра на КНСБ бр. 17 от 4 май 2020 г.
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ: За един кмет е изключително важно да се вслушва в гласа на хората, защото така най-адекватно ще реагира на нуждите им -

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 17 от 4 май 2020 г.
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
Само с общи усилия, с отговорност и дисциплина можем да се справим
Съвместната ни работа със Синдиката на българските учители винаги е изключително полезна, основаваща се на градивен диалог

-

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 16 от 27 април 2020 г.
ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА, ДИРЕКТОР НА ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“, ГР. СОФИЯ, СЪВЕТНИК НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Съвременният директор е двигател за създаване на нова училищна култура
Той трябва да е иновативен, креативен, да работи в екип, да се самообразова непрекъснато и да има лична ангажираност в дейностите

Интервю на Велина АНТОВА бр. 16 от 27 април 2020 г.
Указания
ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ,
ЗАМ.-КМЕТОВЕ И ЕКСПЕРТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНИТЕ
Относно: Организация на дейностите в детските градини и в центровете за подкрепа за личностно развитие в периода на извънредно положение

МОН и НСОРБ бр. 16 от 27 април 2020 г.
Европа работи по стратегии за рестарт на образователната система Фондация „Световен образователен форум България“ е част от професионалната общност на ESHA. Изключително полезно е да работим заедно с представителите на другите Европейски страни и да се учим едни от други. Това се случва в реален и динамично променящ се диалог, а сега и в момент, когато посрещаме предизвикателствата от COVID-19 едновременно. Споделяме общи проблеми и възможни решения, придобита опитност, пътя, който всеки е изминал. Естествено е да си зададем въпросите каква е ситуацията в момента, как се справят в различните европейски държави с дистанционното обучение и къде сме ние.

Осъзнато ще започна от това, което се случва в България. Категорична съм, че трябва да отдадем дължимото уважение към всички учители и директори в България, които направиха възможно дистанционното обучение да се случи само за седмица в почти всяка точка на страната. Изключителен труд, професионализъм и проявена отговорност.

В материала е споделен ценен опит и от други страни по света.

Мария Гайдарова, учредител на Фондация „Световен образователен форум България“ и директор на ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив бр. 16 от 27 април 2020 г.
КНСБ предлага 4 групи допълнителни мерки, сред тях е целеви отпуск за гледане на дете до 14 г. Допълнителни мерки за подкрепа на безработни, самоосигуряващи се, родители и хора без доходи предлага КНСБ на правителството. Обсъждането им предстои в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Експертите на конфедерацията са готови с разчети и детайли как мерките могат да се реализират за най-засегнатите от настоящата трудна ситуация заради пандемията с COVID-19.

КНСБ бр. 16 от 27 април 2020 г.
СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ, КМЕТ НА ГР. ХАСКОВО:
Учителите показаха как трябва да се работи във време на криза - с мисъл за утре
-

Интервю на Десислава Василева бр. 16 от 27 април 2020 г.
ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

Необичайна е атмосферата, в която по Божие допущение през настоящата година посрещаме Възкресението на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Изпитание е за всички нас да ликуваме с дивната вест за Възкресението и за победата над смъртта в дни, когато около нас има толкова много преждевременно погубен живот. Жертви, дадени в неравна битка с разпространила се из целия свят гибелна пандемия, която не подминава и нас. И макар страната ни да преживява всичко случващо се по-леко и по-безболезнено в сравнение с други близки и далечни за нас страни, повсеместното страдание и мъката на толкова много хора не могат да не се отразят на чувствителността ни и да не поставят пред всекиго от нас множество нелеки за осмисляне и разрешаване въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД† НЕОФИТ ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ ИМИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ бр. 15 от 20 април 2020 г.
МАРИЯ ГАБРИЕЛ, КОМИСАР В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ С РЕСОР „ИНОВАЦИИ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖ“
Изкуственият интелект нито може, нито трябва да замести учителя
Тази технология може единствено да бъде в помощ на образователния и административен процес, както и да предостави възможности за по-персонализирано обучение
- Г-жо Габриел, какви са основните предизвикателства пред образованието в страните членки на ЕС в контекста на създалата се извънредна ситуация, свързана с разпространението на COVID-19?

- Бързото разпространение на вируса COVID-19 в цяла Европа оказа значително влияние върху училищното и висшето образование. Кризата ни принуди да преминем много бързо към онлайн обучение и показа жизнената важност на дигиталните умения. Видяхме, че основните цифрови умения са ни необходими не само, за да сме подготвени за кризи, като настоящата, но и за да отговорим на изискванията на пазара на труда и да се ориентираме адекватно в ежедневието на едно все по-дигитално общество. Кризата показа, че основните трудности и бариери пред дигиталното образование навсякъде в Европа имат сходен характер.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 20 април 2020 г.
Българският учител – стожер на познанието, вярата и хуманизма Човешката история е изпъстрена с хиляди повратни моменти. И днес, докато всички християни смирено посрещат най-светлия празник – Великден, ознаменуващ спасението на душите ни чрез саможертвата на Божия син Иисус Христос, светът гледа тревожно към бъдещето, но все пак с вяра и надежда. Нашите предци са имали нелеката задача да преминат през времена на глад, нищета, болести, опустошения и войни. Сега всички ние, независимо каква вяра изповядваме, къде сме по света и как възприемаме заобикалящото ни, сме изправени пред поредното изпитание – застрашени от невидимата заплаха за живота ни, да докажем, че още пазим вярата си в доброто, в ближния и в човешкото, че духът ни е несломим пред лицето на страха, че способността ни да си помагаме един на друг никога няма да закърнее, че няма непреодолими кризи и че хуманизмът е неизличим от човешката природа.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 15 от 20 април 2020 г.
С Т А Н О В И Щ Е
НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
относно:
приложението на чл. 120в и чл. 267а от КТ
Обявеното извънредно положение в страната с цел ограничаване на разпространението на COVID-19 постави на изпитание и системата на предучилищното и училищното образование. В спешен порядък се взе решение обучението и подкрепата на личностното развитие да става от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Това решение беше облечено в законова форма с приетия на 23.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, в сила от 13.03.2020 г.

Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 15 от 20 април 2020 г.
ДИЯН СТАМАТОВ, ДИРЕКТОР НА 119. СУ „АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ“, ГР. СОФИЯ, И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА В БЪЛГАРИЯ (СРСНПБ):
В периоди на кризи добротворството излиза на преден план и проличава
характерът на всеки от нас
- Г-н Стаматов, намираме се в ситуация на глобална пандемия, която мобилизира личности и общности, в която всеки от нас търси най-адекватните и правилни решения за справяне с нея. Инициират се доброволни и благотворителни инициативи и кампании, утвърждават се партньорства. Столичното 119. Средно училище е не само сред първите училища, които успешно преминаха към дистанционна форма на обучение, но и организатор на социална инициатива, която намира все по-широк отзвук. Разкажете ни повече за нея...

- Още в първия ден, когато бе обявен от МОН стартът на он-лайн обучението у нас, без никакви колебания ние поехме в посока на неговото реализиране, като веднага приложихме синхронната форма на дистанционното обучение и към момента отчитаме много добри резултати. Може да се каже, че сме в неговата втора фаза, защото сме усвоили работата с Google classroom платформатa, и за да провокираме интереса на колегите и учениците и внесем известно разнообразие, предложихме и работа с втора образователна платформа – Майкрософт, която ще даде и много повече възможности.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 20 април 2020 г.
НИНА ЧАНЕВА, ДИРЕКТОР НА 23.ОУ „ФРЕДЕРИК ЖЮЛИО-КЮРИ“, ГР.СОФИЯ:
Училището е мястото, където от първия ден покълват семената на доброто
- Г-жо Чанева, извънредната ситуация, в която се намираме заради разпространението на COVID-19, промени ли българина и в каква посока? Стана ли той по-съпричастен и по-милосърден? Как реагира образователната ни система?

- Аз ще започна първо с това, че никой не беше подготвен за извънредното положение, в което се намираме, и ще се възползвам от възможността да изразя своята благодарност към колегите, които със своите идеи и отдаденост направиха така, че положението да бъде по-леко за учениците и техните родители.

А относно промените, които настъпиха... да, те са на всяко ниво... Но аз бих искала да споделя за социалния отзвук на кризата в нашето училище. Една от инициативите, които стартирахме още с началото на дистанционното обучение, бе подпомагане на социално слаби семейства.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 20 април 2020 г.
Добрият ученик не се ражда, той се учи! „В началото бе Словото… Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети…“

(Евангелие от Йоан 1:1, 3-5)

Учим и искаме от учениците си, а пропускаме да запалим светлината в душите им, за да се определят като човеци, можещи да обичат, да се защитават, да са уникални, да бъдат себе си, да грешат, да прощават, да бъдат приятели, да бъдат светлина в мрака.

В ОУ „Христо Никифоров“ – гр. Ловеч, преподавам от 16 г. религия-православие, СИП и ФУЧ. След завършване на учебната година организирам летен лагер в Етрополския манастир за децата, изучаващи религия. Групите включват деца от I, II, III и IV клас.

Поляна Петрова, учител в ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч бр. 15 от 20 април 2020 г.
Как да избягаме от скуката и да направим дните си по-интересни? Голямо предизвикателство е да ръководиш вокална група, в която пеят над 70 деца на възраст от 3 до 14 години. Представете си как може да се случи това чрез дистанционно обучение. Първата среща в Zoom потвърди опасенията, че не можем да постигнем едновременно звучене и да работим както в репетиционната зала. Последваха опити в скайп, вайбър, месинджър, за да продължим в Zoom с групово-индивидуална работа. Вече месец (от 13 март) работим така. Децата с нетърпение очакват репетициите, родителите връщат видеа със записаните песни за проверка. Заедно, разпределени в пет подгрупи, пеем, празнуваме, гледаме филми, слушаме музика, рисуваме, учим теория на музиката и солфеж. Груповите онлайн репетиции правим основно в почивните дни, за да не натоварваме и без това претоварените деца и родители в тази обстановка.

Светлана СТРУНДЖЕВА – художествен ръководител на ДВГ „Сладки пуканки“ бр. 15 от 20 април 2020 г.
Седмица на глобалното действие за образование 2020 Предстои Седмицата на глобалното действие за образование 2020. Тя ще се състои в дните от 26 април до 2 май т.г., а темата й ще бъде „Остават 10 години за действие до 2030: Решения, препоръки и планове за действие на гражданското общество за постигане на Целите на устойчиво развитие 4 (SDG4)“.

За първи път Седмицата е организирана през 2001 г. и e част от Глобалната кампания за образование (GCE) – широкомащабна 20-годишна коалиция, обединяваща синдикатите и организациите на гражданското общество, занимаващи се с образованието. Тя има за цел да окаже натиск върху държавната власт да обезпечи универсалното право на безплатно качествено обществено образование. Синдикатът на българските учители, като член на Интернационала на образованието – най-голямата и мощна международна организация, обединяващата профсъюзите и професионалните организации в световен мащаб и член основател на ГКО, се включва в инициативата за поредна година.

УД бр. 15 от 20 април 2020 г.
Как COVID-19 засяга училищата в Европа в момента

„Бъдещето зависи от това, което правиш днес“ – Махатма Ганди
От няколко седмици глобалните новини са наситени от една история, една обща човешка реалност. Всички и всичко са засегнати от пандемията COVID-19 и всички трябваше да се приспособим към внезапна промяна в начина ни на живот. Това, разбира се, включва начина, по който образоваме децата си.

Повечето европейски държави са затворили своите училища, като част от мерките са за ограничаване на контакта между хората и забавяне на разпространението на вируса. В Италия, европейската страна, която бе ударена първа от пандемията, училищата бяха затворени на 5 март 2020 г. Това решение скоро беше последвано от Албания, Гърция, Чехия и Румъния. Повечето европейски образователни системи затвориха своите училища до 16 март 2020 г. Последната страна, която обяви подобни мерки, беше Обединеното кралство, където всички училища затвориха врати до 20 – 23 март.

Източник: Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) на Европейската комисия, 2 април 2020 г.

Автори: Akvilė MOTIEJUNAITE-SCHULMEISTER, David Crosier CROSIER

Превод: Десислава ВАСИЛЕВА бр. 15 от 20 април 2020 г.
ПРОФ. Д.Ф.Н. ПЛАМЕН МАКАРИЕВ:
СБУ има основен принос в повишаването на престижа и заплащането на учителската професия
През последните години наблюдавам повишаване на самочувствието и мотивацията на учителите
- Проф. Макариев, бяхте член на Консултативния съвет по образованието на децата и учениците от етническите малцинства при МОН. Кое се промени в образователната система за това време, като заговорим за малцинствата и тяхното успешно включване в образователния процес?

- За съжаление, този Консултативен съвет не функционира, или, по-точно, не съществува вече от доста години. И все пак, нещо определено положително в последно време в образователната ни система беше разработването и приемането от МОН на Стратегия за образователната интеграция 2015 – 2020 г. Тя се реализира през тези години, макар и не в пълна степен, но по мое мнение полезни резултати бяха постигнати. За съжаление, понастоящем няма индикации, че ще се разработва нейно продължение за времето, след като изтече валидността й в края на 2020 г.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 15 от 20 април 2020 г.
В бр. 14 от 13 април 2020 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете:
Важни решения на първото дистанционно заседание на Отрасловия съвет

На 3 април 2020 г. се проведе първото дистанционно заседание в онлайн среда на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В заседанието в условията на извънредно положение взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят на синдиката Красимир Попов, представители на национално представените синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН.

Автор: УД

Какво трябва да знаете във връзка с изменението на Кодекса на труда

(ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г.)

В бр. 28 на Държавен вестник е обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Законът влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на изрично посочените разпоредби (чл. 5, § 3, § 12, § 25 – 31, § 41, § 49 и § 51), които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“, и се прилага до отмяна на извънредното положение.

Автор: Павлина ПЕТРОВА,

главен експерт-юрист в Централата на СБУ

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ

На 6 април 2020 г. се състоя онлайн среща между екипа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и Националното сдружение на общините в Република България, зам.-кметовете на Община Стара Загора и Община Пловдив, директорите на образованието от Велико Търново и Варна. В срещата участва и председателят на СБУ – д.ик.н. Янка Такева.

Автор: УД

Уведомително писмо на Министерство на образованието и науката, чрез Началниците на РУО, до Директорите на училищата

във връзка с изпратените указания за дните от 13 до 16 април за учениците от 1-11 клас, 16 април за учениците от 12 клас и издадена заповед № РД09-746/08.04.2020 на Министъра на образованието и науката

Автор: Таня Михайлова, Заместник-министър на образованието и науката

Споделено за обучителния процес в on-line среда

Във връзка с извънредните мерски в страната по повод засиленото разпространение на COVID-19, СБУ продължава представянето на добри практики за провеждането на дистанционни форми на обучение в системата на предучилищното и училищното образование.

Автори: Десислава ВАСИЛЕВА и Светла СТРУМИНА

ВАЖНО

Въпросът с допълните социални плащания е решен!

ОУ „Отец Паисий“ – гр. Разград, отбеляза своя 125 годишен юбилей

И днес, в условията на форсмажорни обстоятелства, училището си остава същия този храм на знанието, но вече в нова среда – необятното интернет пространство. В него ученици и учители понасят с лекота товара на училищните радости и грижи, превръщайки ги в незабравими мигове.

Автор: Елена ДЕЧКОВА, учител в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Разград

Свободата в ученическото творчество

показа изложба в Националния музей на образованието

Рисунки и постери на ученици от цялата страна, в които бе пресъздадена идеята за Свободата, бяха показани в Националния музей на образованието.

Автор: НМО

Състезание по предприемачество в ПГМЕ - гр. Пирдоп

В Професионална гимназия по механоелектротехника (ПГМЕ) в град Пирдоп се проведе училищно състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“, организирано от инж. Румяна Сиракова - преподавател по икономически дисциплини.

Автор: ПГМЕ – гр. Пирдоп

Програма на културни събития в България, които се излъчват онлайн

Министерството на труда и социалната политика публикува актуализирана програма с предстоящите театрални, оперни, оперетни и балетни спектакли, симфонични концерти, мюзикъли, изложби, виртуални музейни експозиции и други културни събития, които могат да се гледат онлайн в периода на извънредното положение.

Автор: УД

МАРИЯ ГАЙДАРОВА, ДИРЕКТОР НА ОУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ –

ГР. ПЛОВДИВ:

Предстои промяна, която ще се изразява в многообразие на виртуалните възможности за обучение и децентрализирана в по-голяма степен образователна система

Аплодисменти за професионализма и отдадеността на всички български учители и директори, които в тези екстремни условия създадоха бърза алтернатива на класната стая в училище и дистанционно обучават ежедневно учениците си!

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

Съобщение

Удължен е крайният срок за изпращане на конкурсните творби в Националния конкурс „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“ – 2020 – до 22.04.2020 г. (сряда) и важи датата на пощенското клеймо.

Подробна информация за Статута на Националния конкурс „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“ – 2020 е публикувана в брой 6/17.02.2020 г. на вестник „Учителско дело“ и на сайта на Синдиката на българските учители: http://www.sbubg.info/

Добродетели и ценности – да се научим на добро

Добродетелите – това са малки части от цялостния пъзел, чрез който ще образоваме сърцата на децата. Представянето на общочовешките добродетели по разбираем и практичен начин допринася за развитието на хармонични и цялостни личности. С разговорите за ценното в живота се вдъхва доверие към собствените възможности на учениците, овладяват емоциите, учат се на търпение, постигат успехи.

Автор: Атанаска Хр. ХРИСТОВА, учител в СУ „Васил Левски“ – гр.Троян

Експертите на КНСБ започват консултации по трудови, осигурителни, синдикални и други въпроси, възникнали в кризата

Консултациите са предназначени за синдикални членове, но отговорите на поставените казуси ще бъдат достъпни за всички потребители на сайта на конфедерацията.

Автор: КНСБ

В ПОМОЩ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КНСБ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Как да се възползваме от възможностите на ПМС 55 от 30 март 2020 г./ДВ 31 от 1.04.2020 г. (за изплащане на компенсации за работни заплати в периода на извънредното положение).

Автор: КНСБ

НАТАЛИЯ МИХАЛЕВСКА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА И УЧИЛИЩНА МРЕЖА“, МОН:

Националната електронна библиотека на учителите e съкровищница на учителския труд и в бъдеще ще служи за развитието на педагогическата наука и квалификация на учителите

Със СБУ сме единодушни, че българският учител трябва ежедневно да получава признание за труда си.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

УД бр. 14 от 13 април 2020 г.
В бр. 13 от 6 април 2020 г. на в. „Учителско дело“
можете да прочетете:
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:

Апелираме към учителите да споделят ресурси в Националната електронна библиотека

Интервю на Светла СТРУМИНА

бр. 13 от 06.04.2020 г.

TALIS – 2018 показва, че 92% от учителите в България са доволни от работата си

Близо 92% от учителите в България са доволни от работата си, показват данните от Международното изследване на преподаването и ученето TALIS– 2018. В края на 2017 г. и началото на 2018 г. Teaching And Learning International Survey (TALIS) изследва над 240 000 учители и 13 000 директори в близо 50 страни и икономики. Изследването периодично се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) заедно с Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието (IEA) и Центъра по статистика – Канада (Statistics Canada).

Светла СТРУМИНА

бр. 13 от 06.04.2020 г.

Решения за дистанционно обучение по препоръка на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО)

В подкрепа на учителите в глобален мащаб, предвид създалата се ситуация, Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) публикува на страницата си обширен списък с образователни приложения, платформи и ресурси, с които има за цел да помогне на родителите, учителите, училищата и училищните администратори да улеснят образователния процес и да осигурят социални грижи и взаимодействие по време на периодите, в които училището е затворено. Част от посочените в списъка приложения и техните възможности споделяме с вас.

Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 13 от 06.04.2020 г.

СПОДЕЛЕНО

За обучителния процес в on-line среда

Във връзка с извънредните мерки в страната по повод засиленото разпространение на COVID-19, СБУ продължава представянето на добри практики за провеждането на дистанционни форми на обучение в системата на предучилищното и училищното образование. Обобщена информация и своя опит за справяне със ситуацията споделят за вестник „Учителско дело“ и областни координатори на СБУ, зам.-кметове и директори на дирекции в областни градове.

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА и Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 13 от 06.04.2020 г.

Послания на:

Дейвид Едуардс, генерален секретар на Интернационала на образованието: Оставаме обединени

Сюзън Флокен, Европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование: Синдикатите в образованието в Европа се справят отлично, въпреки кризата

Десислава ВАСИЛЕВА

бр. 13 от 06.04.2020 г.

Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ –

гр. Дряново, е в челната тройка на България в международното състезание „Социални иновации“

Във време на извънредна обстановка и дистанционно електронно обучение ученици от Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново, успяха да завоюват третото място в международното онлайн състезание „Социални иновации“. На глобално ниво то се реализира съвместно с JA Worldwide и NN Group. На национално ниво у нас инициативата e подкрепена от NN България като главен партньор и съорганизатор на Джуниър Ачийвмънт България. Състезанието насърчава участниците да измислят решение на социален проблем, като разработят своя идея за социален иновативен бизнес.

МАРИЯ СЪБЕВА, директор на ПГИ „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново

бр. 13 от 06.04.2020 г.

Ученикът Христо от Перник към учителите: Скрихте ни шапките!

Мнение на ученик от пернишко училище за това какви са впечатленията му от онлайн обучението обиколи интернет. Христо Костадинов е избран за омбудсман на VІ СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Перник.

Информация от сайта: zapernik.com

бр. 13 от 06.04.2020 г.

Виртуална обиколка из най-големите музеи по време на карантина

Съвременните технологии ни дават шанс и по време на карантинни условия да продължаваме да обогатяваме знанията си за изкуството, историята и науката. Възползвайте се максимално от това и си организирайте една виртуална и напълно безопасна обиколка на музеи и галерии. Времето винаги е подходящо за духовна храна. Ето и някои от най-известните музеи, които може да обиколите виртуално.

Материала подготви Велина АНТОВА

бр. 13 от 06.04.2020 г.

ПЕТКО ГОРАНОВ, КМЕТ НА РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА: Сред основните ни приоритети е построяването на нови детски градини и училища в района

Интервю на Светла СТРУМИНА

бр. 13 от 06.04.2020 г.

ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА, ДИРЕКТОР НА 18. СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН“, ГР. СОФИЯ: Осигуряването на квалификация и на професионално израстване на учителите сега, в условията на дигитално обучение, дават своя реален ефект

Интервю на Светла СТРУМИНА

бр. 13 от 06.04.2020 г.

УД бр. 13 от 06 април 2020 г.
В бр. 12 от 30 март 2020 г. на в. „Учителско дело“ можете да прочетете: Похвално слово за учителя

Негова е отново мисията да оцелеем духовно в тези смутни нови времена

Днес, във времето на сполетялата ни пандемия, казаното от публициста Стефан Продев „Шапки долу! За българския учител. За носителя и пазителя на духа. Шапки долу!

За будителя без икона. За този скромен, но голям човек, без който сме немислими“, е по-актуално от всякога.

Животът ни даде урок. Докато светът наоколо притихваше в сериозно изпитание, българските учители взеха с отличен най-важния си изпит. С професионализъм, с въображение и с неизчерпаема енергия за едно денонощие проектираха и съградиха ново училище – виртуално, все така силно, сплотяващо, носещо знания, ценности, упование и устои.

Българският учител прегърна в сърцето идеята и в тази ситуация да направи всичко възможно да достигне до всеки свой ученик, дори ако той няма достъп до дигитално устройство. В учителската общност навсякъде в големите и малките градове, в селата не спират да се обменят идеи, решения опит. Сега учителите със сигурност работят много повече часове, отколкото в реалните класни стаи. С още повече търпение, старание и отговорност. И го правят съвсем мотивирано и съзнателно, защото тяхна е отново мисията да оцелеем духовно в тези смутни нови времена. Те са тези, които мобилизират отново добротата и любовта в душите ни.

Автор: Велина АНТОВА

***

МИЛЕНА ДАМЯНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КЪМ 44. НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

Българските учители извършиха истинска революция

Училището не само се справи и се справя, а показа, че е лидер

Интервю на Велина Антова

***

Споделено за обучителния процес в on-line среда

Във връзка с извънредните мерки в страната по повод засиленото разпространение на COVID-19, СБУ продължава представянето на добри практики за провеждането на дистанционни форми на обучение в системата на предучилищното и училищното образование.

Материала подготвиха Велина Антова и Светла Струмина

Извънкласна дейност – религия-православие

(споделен добър педагогически опит)

Автор: Десислава КРЪСТЕВА, старши учител в

СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Пловдив

***

ИЗСЛЕДВАНЕ

Как българите приемат извънредното положение

Много високи нива на одобрение получава съсловието на учителите

МИЛОСЪРДИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Професионални гимназии в цялата страна шият и предоставят безвъзмездно предпазни маски

В условията на създалата се епидемиологична обстановка в световен мащаб, екипът на Професионална гимназия по облекло ,,Недка Иван Лазарова“ – Русе, с директор Диана Иванова, първа прояви съпричастност, милосърдие и отговорност и се ангажира да шие предпазни маски за многократна употреба чрез изваряване и гладене. Защитните маски се предоставят безвъзмездно по предварителна заявка. Маски, ушити в Професионална гимназия по облекло ,,Недка Иван Лазарова“ – Русе, бяха предоставени и на екипа на Централата на СБУ.

„Нека в този период на предизвикателство и изпитание се обединим около идеята да бъдем милосърдни и обществено отговорни! Вярваме, че човечността, вярата в доброто, смиреността и надеждата са ценности, които трябва да отстояваме и предаваме нататък!“ – бе призивът на екипа на Професионалната гимназия.

Заразителният му добър пример веднага беше последван от още много професионални гимназии с подобни възможности из цялата страна – в Сливен, София, Хасково, Пловдив, Шумен, Враца, Видин, Асеновград, Кюстендил и др.

Автор: УД

***

МИЛКО МЛАДЕНОВ, КМЕТ НА СТОЛИЧНИЯ РАЙОН „ЛЮЛИН“:

Бъдещето за мен е в прилагането на мерки за енергийна ефективност и в това децата и учениците да учат по иновативни модели

В СБУ са едни от най-добрите професионалисти и както ние разчитаме на тяхната подкрепа, така и те могат да разчитат на нашата

Интервю на Велина Антова

УД 12
В брой 11 на в. Учителско дело, четете: Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ:

Българският учител винаги е спасявал образователната система и отново го доказва

- Всяка криза крие нови възможности. Заради разпространението на коронавируса у нас и дългата извънредна ваканция проблемът как децата да се обучават дистанционно придоби спешни измерения. Г-жо Такева, благодаря Ви, че сте наш гост, макар и онлайн заради извънредните мерки в нашата страна. В добро здраве ли сте Вие и българските учители? - Аз и всички колеги спазваме всички необходими мерки, за да се опазим от заразата. Засега нямаме работещи в системата на образованието, които да се оплакват, че не са в добро здраве, защото всеки ден поддържам връзки с Изпълнителния комитет, областните координатори и председателите на общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители в цялата страна. Дай Боже, да бъде така.

Интервю на Николай КУЗМАНОВ, Образователно токшоу „Фокус“: „Образование“, 17.03.2020 г., Телевизия Bulgaria on Air

***

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:

Впечатлен съм от ентусиазма и денонощната отдаденост на българските учители и директори, които, обединени, работят в интерес на учениците

- Г-н Вълчев, бихте ли представили каква е реалната ситуация към момента от въвеждането на дистанционна форма на обучение в българските училища?

- Към момента, в първия ден от преминаването към дистанционна форма на обучение, над 90% от българските училища са стартирали своето обучение. Те разполагат с необходимия набор от форми и ресурси, педагогическите им екип са подготвени, защото работят или са работили с електронни платформи и имат необходимите знания и дигитални умения. Безспорно има и такива училища, при които поради липса на свързаност с необходимите образователни ресурси изпитват известно затруднение. Но благодарение на добрата организация между ръководството на МОН, Регионалните управления на образованието в цялата страна и директорите на съответните училища поетапно този проблем ще бъде разрешен. Работим в движение и решаваме всяка нововъзникнала трудност.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

***

Няма друга система у нас освен образователната, която за един ден успя да се организира и да се пристъпи към on-line обучение в цялата страна

Във връзка с извънредните мерки в страната по повод засиленото разпространение на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19, СБУ инициира проучване относно възможността и готовността на българските училища за въвеждане на дистанционни форми на обучение. Резултатите показват, че над 85% от тях имат потенциал и ресурс за преминаване към on-line обучение.

Продължаваме да представяме на Вашето внимание още споделени мнения от анкетното проучване на СБУ.

Материала подготвиха Ивайла ВАСИЛЕВА и Светла Струмина

Насоки на МОН за ефективно осигуряване и осъществяване на дистанционната форма на обучение в българските училища

***

Първият иновативен образователен форум на тема: „Атестиране на педагогическите специалисти“ се проведе в Габрово

Настоящата 2020 година е значима и паметна за Синдиката на българските учители, защото с гордост и удовлетворение тържествено се отбелязва 30-та година от неговото учредяване и от убедителното доказване на реализираните прогресивни и демократични политики на СБУ за утвърждаване на авторитета, човешките права и професионалните интереси на педагогическата гилдия у нас. В навечерието на своето три десетилетие Синдикатът на българските учители - Габрово доказа отново своята креативност и навременна грижа за утвърждаване на професионалния авторитет и просперитета на своите членове.

В периода 6 – 8 март 2020 година по инициатива на СБУ - Габрово в лицето на неговия областен координатор - Ренета Радичкова, в партньорство с Регионално управление на образованието – Габрово се организира и проведе специализирано теоретико-практическо обучение на педагогическите специалисти от област Габрово за изпреварваща подготовка на учителите и директорите по темата: „Атестиране на педагогическите специалисти - инструменти и подходи“.

Ренета РАДИЧКОВА, областен координатор на СБУ - Габрово

***

Приложните изкуства развиват сръчността, мотивацията и функционалната грамотност на учениците

За мен керамиката е едно вълшебство, несравнимо усещане за разбиране и преданост. Да излъжеш парчето глина е невъзможно, то приема всеки един жест, всеки допир и го запазва в дълбините на своите черти.

Живеем в свят, в който езика на изкуството е широко спектърен и богат на високо технологични способи. Нашите мисли могат да бъдат проектирани в различни материали и чрез разнообразни технологии, но всеки има своето вътрешно усещане за израз и общуване. Моите търсения намират своя лик в парчето глина, тъй като то импонира на моята същност, на моето усещане за естественост и топлина, разбиране и спокойствие.

Рени КОВАЧЕВА, учител ГЦДОУД – прогимназиален етап в ОУ „Стефан Пешев“ – гр. Севлиево

***

СУ „ГЕО МИЛЕВ“, ГР. ВАРНА

Възпитанието в християнски ценности – фактор за формиране на правилен мироглед и устойчива ценностна система на младите хора

Духовната криза на нравствените ценности и на обществения морал, в която се намира съвременното българско общество, поставя много сериозни етични въпроси и педагогически предизвикателства, от които един от най-важните е свързан с религиозно-нравственото възпитание на подрастващите и духовното им формиране като съзнателни и отговорни личности. Религията и религиозно-нравствените ценности на християнството се основават на вярата в Бога и произтичат от съкровената връзка на човека с Бога. Едно подходящо религиозно образование или духовно възпитание в общочовешките християнски ценности, свързани с националната духовна култура, е изключително важно и необходимо в процеса на духовното формиране и училищното образование на подрастващите деца и младежи.

Богопознанието и възпитанието по пътя на благочестието създават навици и стремежи към добродетели, които са истинско богатство, мъдрост и украшение на душата. Изучаването на Свещеното писание, на Закон Божий, е вечната основа на религиозно-нравственото възпитание, единствена основа за истинска мъдрост, знание, добродетел, истинската духовна храна, защита от грехове.

Татяна Краева и Дияна Янчева, СУ „Гео Милев“, гр. Варна

***

Уроци на сърцето

Децата от ДГ №124 „Бърборино“, община „Красно село“ в София, се срещнаха с Чук и Пук и разбраха какви неприятности могат да им причинят, ако не си мият зъбките редовно. Така започна „урокът по чистота“, в който с много артистичност и умения учителите привлякоха вниманието на малчуганите към важната за всеки човек тема. Активността на децата беше впечатляваща! Интересът на децата бе задържан с интересни въпроси, игри, занимания, музика, танци, театър… Накрая по безспорен начин стана ясно за всички колко е важно да се грижим за хигиената на тялото си и пространството около нас. Усмивките на децата и възпитателите създадоха настроение, в което всяко поднесено знание попива с лекота и удоволствие.

Екип на Фондация „Благотворител“

***

COVID-19: Европейската комисия представя европейски координирани мерки за противодействие на икономическите последици от коронавируса

Брюксел, 13 март 2020 г.

COVID-19 е тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве, за нашите граждани, общества и икономики, като инфекции има във всички държави членки. Тя представлява също огромно икономическо сътресение за ЕС. Поради това днес Комисията представя незабавни мерки за смекчаване на социално-икономическите последици от заразата с COVID-19, основаващи се на координирани мерки на европейско равнище.

***

ДИМИТЪР АСЕНОВ, ДИРЕКТОР НА НЦПКПС:

СБУ винаги е бил и ще остане основният генератор на най-правилните публични образователни политики

През настоящата година НЦПКПС залага общо 27 тематични направления за квалификация на учителите

Г-н Асенов, какви са основните приоритети на дейността на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към Министерството на образованието?

Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) е специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование за реализиране на дейности, свързани с повишаване и поддържане на квалификацията на педагогическите специалисти. В тази си функция Центърът е разработил цялостна система за въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти, насочена към покриване на вече установените дефицити на училищно, регионално и национално ниво.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА

***

НЕВЕН БОЯНОВ,СЪЗДАТЕЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПЛАТФОРМА „ТИНУЗАВЪР“:

Българският учител заема своето място в Европа и света като инициатор и създател на иновативни образователни модели

- Г-н Боянов, инициатор сте на уникален образователен проект „Тинузавър“. Бихте ли го представили на читателите на в. „Учителско дело“.

- „Тинузавър“ е образователна платформа, която комбинира програмиране, математика и физика с въведение в роботиката, в една забавна и практически ориентирана учебна дисциплина. Наш фокус са всички, които имат интерес към технологиите и науката, особено в по-малките населени места, където иновациите в образованието навлизат по-трудно. Всяко обучение започва със сглобяването, буквално с поялник в ръка, на миниатюрен компютър, който всяко дете получава и който си остава за него. След това започваме да учим програмиране и математика с елементи от физиката, като използваме този компютър. Работим по практически ориентирани проекти, работим в екип, а най-накрая представяме всичко научено пред останалите.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА

УД 11
30 ГОДИНИ СБУ, 125 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНО УЧИТЕЛСКО ДВИЖЕНИЕ, 125 ГОДИНИ ПРОСВЕТИТЕЛСКИ ПЕЧАТ В БЪЛГАРИЯ Знакова за летописа на българското синдикално движение, 2020 г. е годината, в която с гордост и удовлетворение отбелязваме три значими годишнини: 30 години от учредяването на Синдиката на българските учители, 125 години от началото на организираното учителско движение и 125 години от началото на просветителския печат в България. Годишнини, олицетворяващи моралната сила и мъдростта на българското учителство, неговата решителност, непримиримост и отдаденост – доказателство за безграничните възможности на синдикалните принципи и влияние за демократичното съзряване на нашето общество.

Трите десетилетия от съществуването на СБУ са години, в които той се съгради, укрепна и превърна в най-голямата и авторитетна синдикална организация в страната, правоприемник на всички прогресивни организации на учителите у нас с надвековни традиции, имащи волята и смелостта да се сдружават и да служат на работещите в системата на просветата.

Честит празник!

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ на СБУ бр. 10 от 16 март 2020 г.
Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ на СБУ :

Изпуснатият учебен материал няма как да бъде преструктуриран, а 85% от училищата имат възможност за въвеждане на дистанционни форми на обучение

Предлагаме учителите да се водят на работа, учениците да се водят на училище, но това ще се прави от домовете и на учителя, и на ученика
- Като превантивна мярка срещу разпространението на коронавируса, както и редовните грипни епидемии, правителството реши да обяви грипната ваканция на учениците до сряда. На някои места в страната ваканцията вече е удължена до 13 март, за другаде все още не е ясно. Как ще се отрази на учебния процес – питаме председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева. – Да започнем с това, че в тази ваканция учениците няма да стоят вкъщи, а ще се забавляват, като едни от местата за техните срещи са моловете. И какво се получава – училището е опасно за зараза от коронавирус, а моловете – не. Как оценявате този педагогически парадокс?

- Смятам, че той е и смешно, и тъжно, защото тук трябва повече контрол от страна на родителите. Но смятам, че точно тази ваканция накара Министерството на образованието и всички специалисти, които работим в сферата на образованието, да си зададем един много важен въпрос – защо след толкова години записани форми на обучение в нашия закон, а именно – дистанционните форми на обучение, те не се въвеждат. Искам да ви кажа, че днес имаме една много важна среща в 11.00 часа, където ще се обсъдят формите за дистанционно обучение в такива, екстремни за страната случаи. Аз смятам, че българското училище има възможност да въведе част от тези дистанционни форми.

Биляна БОЗИНАРЕВА, Сутрешен блок „Добро утро, България“, Информационна агенция „Фокус" бр. 10 от 16 март 2020 г.
Социалното партньорство и колективното трудово договаряне са ключови политики на СБУ

Успехът в диалога с местната власт е налице, все повече общини разписват колективни трудови договори
Вече 30 години СБУ полага усилия, за да подобри взаимодействието между местната власт и образователните институции, така че педагогическите специалисти и работещите в системата на образованието да се чувстват защитени, а техните права да бъдат осигурени. Успехът е налице и Синдикатът на българските учители е неговият безспорен двигател – все повече общини разписват колективни трудови договори и тази положителна тенденция ще продължи, защото българските учители заслужават да бъдат достойно оценени в работата си, а социалният диалог е единственият възможен път.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 10 от 16 март 2020 г.
Комисията по образованието и науката към Четиридесет и четвъртото Народно събрание обявява Второ издание на Наградата „Училището в музея, музеят в училището“ Правилата за номиниране и награждаване на културни институции могат да бъдат намерени на:

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2586/news/ID/797

От организаторите бр. 10 от 16 март 2020 г.
90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“- гр. София, и Посолството на Република Аржентина в България празнуваха заедно

Отбелязани бяха 242 години от рождението на великия пълководец ген. Хосе де Сан Мартин и 203 години от прехода на Андите
На 26.02.2020 г. 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ – гр. София, отпразнува своя патронен празник заедно с Посолството на Република Аржентина в България. Поводът – 242-годишнина от рождението на ген. Хосе де Сан Мартин и 203-годишнина от прехода на Андите. Официални гости на събитието бяха посланикът на Република Аржентина – Н. Пр. Алберто Труеба и съпругата му Карина Томасини, Мариела Дамони – културен аташе на Посолството на Република Аржентина в България, Венцислав Стаматковски – началник на отдел „Образование“ в Столична община – район „Люлин“, Екатерина Йорданова – председател на Постоянна комисия „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество“ към Столичен общински съвет и Михаела Иванова. Сред гостите бяха още Гергана Ефремова – мениджър „Институционални партньорства“ във Фондация „Заедно в час“, Мариян Ранков – старши специалист „Въвеждащо обучение“ във Фондация „Заедно в час“, Ася Станчева – програмен директор „Кариерни работилници“ във Фондация „Стъпка за България“, Петър Кънчев – експерт към Националния център за безопасен интернет, и Елеонора Стоилкова – директор на 31. ДГ „Люлин“. Поздравителни адреси бяха получени от д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, Милко Младенов – кмет на СО – район „Люлин“, и от ръководството на 103. ОУ „Васил Левски“.

Борислава ТОДОРОВА, зам.-директор на 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София бр. 10 от 16 март 2020 г.
СУ„Козма Тричков“ отбеляза своя празник с концерт

Преди 153 г. патронът на училището завещава значителни средства за образователното дело във Враца
Училище „Козма Тричков“ в гр. Враца отбеляза патронния си празник с празничен концерт в Градската концертна зала. Гости бяха Петя Долапчиева – заместник-кмет, която поднесе поздрав от името на кмета на Община Враца – Калин Каменов, експерти от РУО – Враца, родители и приятели на образователната институция. Като един от наследниците на първото светско училище в града от 1822 г., СУ „Козма Тричков“ има почти двувековна история, която са написали хилядите ученици и стотиците учители, преминали през него.

Нели Борчева, директор на СУ „Козма Тричков“, гр. Враца бр. 10 от 16 март 2020 г.
Ден на отворените врати – празник на познанието На 28 февруари 2020 г. в 142. ОУ „Веселин Ханчев“ – гр. София, се състоя ден на отворените врати. От името на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, на д-р Нели Недялкова – директор на 142. ОУ „Веселин Ханчев“, и Рената Петкова – председател на СО на СБУ в училището, бяха поднесени сърдечни благопожелания и поздравителен адрес по повод успешното социално партньорство с ръководството на училището и чудесната инициатива.

В програмата на деня бяха включени 7 модула, а пред присъстващите гости и родители на бъдещи и настоящи ученици бяха демонстрирани отличните резултати, знания и умения, постигнати от деца от I до VII клас.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 10 от 16 март 2020 г.
Със Синдиката на българските учители работим отлично Д-р Нели Недялкова, директор на 142. ОУ „Веселин Ханчев“, гр. София и Рената Петкова, председател на СО на СБУ в 142. ОУ „Веселин Ханчев“, гр. София

Материала подготви Десислава ВАСИЛЕВА бр. 10 от 16 март 2020 г.
Традиция, изкуство и иновации в СУ „Любен Каравелов“ – Пловдив

Училището вече се помещава в обновена сграда, разполагаща с нови технологии
За 85 години от създаването си Средно училище „Любен Каравелов“ – Пловдив, е натрупало богата история и е създало добри традиции. Съвременният му облик се определя от профила „Изкуства – музика“ с разширено изучаване на музика – народно пеене, народни и класически инструменти, поп и джаз пеене. Училищният ансамбъл „Тракийска младост“ има редица успешни участия в конкурси и фестивали, в радио- и телевизионни предавания, реализира турнета в чужбина.

Цветанка ГЕОРГИЕВА – председател на СО на СБУ в СУ „Л. Каравелов“ – Пловдив бр. 10 от 16 март 2020 г.
Наградиха лауреатите в Националния конкурс „Зелената планета 2019“ В края на месец февруари на тържествена церемония в столицата бяха наградени лауреатите в Националния конкурс „Зелената планета 2019“. Ученици от различни региони на страната се събраха в Руския културно-информационен център, за да получат грамотите си за отличие в авторитетния конкурс, който част от Международния детски екологичен форум „Зелената планета 2019“, провеждащ се по инициатива на Общоруското обществено детско екологично движение „Зелена планета“ в рамките на международната му програма „Диалог на културите: от запознанството към уважението“. Организатори на национално ниво са Фондация „Устойчиво развитие за България“, Представителството на Россътрудничество в България и Националният дворец на децата със съдействието на Министерството на образованието и науката. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН.

Светла СТРУМИНА бр. 10 от 16 март 2020 г.
Отборът на Eco Art shopping спечели голямата награда от 5000 лв. в конкурса „Млад иноватор“ Журито от първия национален конкурс „Млад иноватор“ отличи като победител отбора на учениците от ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас. Идеята „Shopping energy“ на екипа от град Бургас се пребори на финала с идеите на още шест отбора и грабна голямата награда – реализация на проекта в размер на 5000 лв., както и лична стипендия от 500 лв. за всеки от участниците.

Младите иноватори презентираха и защитиха своето проектно предложение и финансов план за реализацията на алтернативен и достъпен начин за производство на „чиста“ енергия чрез конструиране на пазарска количка, която генерира електричен ток при механичното си движение.

Рени ПОПОВА, НК „Млад иноватор“ бр. 10 от 16 март 2020 г.
За подобряване на качеството на образованието и грижата в ранната детска възраст Препоръки за подобряване на качеството на образованието и грижата в ранната детска възраст обсъдиха експерти по време на семинар, организиран от Фондация „За Нашите Деца“ и Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“. Над 30 представители на държавни институции и на академичната общност, на неправителствени и на международни организации, на Министерството на образованието и науката, Националния център по обществено здраве, ОМЕП – България, УНИЦЕФ, директори и учители от детски градини, родители и др., дискутираха актуални проблеми, свързани с образователните аспекти на грижата в ранна детска възраст.

Светла СТРУМИНА бр. 10 от 16 март 2020 г.
Консултация: Грип и отпуск -

Иван КЪНЧЕВ, гл. експерт „Професионално-творческо направление“ в Централата на СБУ бр. 10 от 16 март 2020 г.
МОН инициира среща в търсене на решения за въвеждане на дистанционни форми на обучение в българските училища за справяне със създалата се ситуация у нас Във връзка с извънредните мерки в страната по повод засиленото разпространение на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19 и обявената грипна ваканция за учениците от 1. до 12. клас, МОН инициира среща в търсене на решения за въвеждане на дистанционни форми на обучение в българските училища за справяне със създалата се ситуация у нас.

Тя се проведе на 10 март т.г. с участието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова, председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, главния експерт в Централата на СБУ Пламен Иванов, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в МОН.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 10 от 16 март 2020 г.
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА ПРОФ. Д.ПС.Н. ЛЮБОМИР СТ. ГЕОРГИЕВ

Неувяхващият пример на учения
Наближава пролетта. А с нея предстои един чудесен рожден ден. Секция „Педагогика и психология“ към Съюза на учените в България ще отбележи 90-годишнината от рождението на проф. д-р на психологическите науки Любомир Ст. Георгиев. Каква преклонна възраст! А той е все така бодър, свеж, работоспособен. Педагози и психолози се отнасят с уважение и признателност към дългогодишния учен. За пети път той е избран за председател на секцията. Васил БОЖИНОВ бр. 10 от 16 март 2020 г.
30 ГОДИНИ СБУ
Обединени от вярата и надеждата, единни и солидарни ще продължаваме с устрем напред
На прага сме на 30-годишния юбилей на Синдиката на българските учители. Отново ще съпреживеем деня, събрал в себе си вълнението, гордостта и устрема на празник, утвърждаващ един исторически и обществен феномен, появил се, за да отговори на въжделенията на работещите в системата на просветата за единство, равенство, справедливост и солидарност.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 9 от 9 март 2020 г.
С отговорност към миналото и бъдещето На 2 март 2020 г., д.ик.н. Янка Такева – председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД), на Сдружение „Обществен женски парламент – 21. век“ (ОЖП), и на Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), проведе тържествена конференция с членовете на КРСЖД и ОЖП, посветена на две бележити дати: 3 март – национален празник на Република България, и на 8 март – Международен ден на жената. Форумът, който се състоя в тържествената зала на Централата на КНСБ, бе фокусиран върху изключително важните теми за мира, равнопоставеността между мъжете и жените, приобщаването на жените във всички сфери на обществения, политическия и социално-икономическия живот.

Светла СТРУМИНА, Десислава ВАСИЛЕВА бр. 9 от 9 март 2020 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ: Пенсиониране по Учителския пенсионен фонд - Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 9 от 9 март 2020 г.
Срок за подаване на документи до 25.03.2020 г.
гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 33
На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, заповед № СОА20-РД09-1370/21.02.2020 г. на кмета на Столична община и в съответствие с утвърдените Правила за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор на общинска детска градина на територията на Столична община.

СО бр. 9 от 9 март 2020 г.
За Националните програми за развитие на образованието – 2020 година Министерството на образованието и науката разработи и представи публично проектите на 21 Национални програми за развитие на образованието – 2020 година, свързани с промяна в методите на обучение и образователната среда, подкрепа на иновациите и взаимодействие с родителите.

УД бр. 9 от 9 март 2020 г.
37 висши училища ще приемат студенти с резултати от държавните зрелостни изпити през 2020 година Оценките от матурите по български език и литература, по математика, по история и цивилизации, по география и икономика, по биология и здравно образование, по химия и опазване на околната среда, по чужд език и по някои от останалите матуритетни предмети ще могат да се използват за вход в 37 висши училища за учебната 2020/2021 година.

УД бр. 9 от 9 март 2020 г.
С признателност и почит В столичната ДГ №200 „Цветен рай“ с директор Детелина Йорданова тържествено бе чествано безсмъртното дело на националния герой Васил Левски. Децата от всички групи, подготвени от своите учители, представиха трогателна музикално-литературна композиция, чрез която изразиха своята признателност и почит.

УД бр. 9 от 9 март 2020 г.
Сирни заговезни в РКИЦ – София На 1 март 2019 г. Руският културно-информационен център в София организира тържествено отбелязване на традиционния руски празник Масленица.

Светла СТРУМИНА бр. 9 от 9 март 2020 г.
8 МАРТ – МЕЖДУНАРОДНЕН ДЕН НА ЖЕНАТА

Равното участие на жените във всички сфери на живота е от съществено значение за благоденствието на обществото
Днес Синдикатите имат централна роля в ускоряването на икономическото овластяване на жените по света, както неотдавна още веднъж подчерта Шарън Бъроу, генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC). У нас Сдружение „Обществен женски парламент – 21 век“ и Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) към КНСБ, чиито председател е д.ик.н. Янка Такева, са с утвърден авторитет и значим принос за развитието и ефективното реализиране на политиката за постигане на равнопоставеност за всички в България. Под ръководството на д.ик.н. Янка Такева Сдружение „Обществен женски парламент – 21 век“ и КРСЖД са двигател за развитието и усъвършенстването на политиката по равнопоставеността в нейния най-широк спектър у нас. Постиженията на д.ик.н. Янка Такева, като активен лидер в сферата на равнопоставеността, са високо ценени и са получили признание не само у нас, но и на международно ниво. Със своя авторитет и дейност тя допринася за подобряването на ефективността на политиката по равнопоставеността в страната и за популяризирането на принципите и добрите й практики.

Напомняме, че на 23 април 2019 г. министърът на труда и социалната политика доц. Бисер Петков връчи на д.ик.н. Янка Такева най-високия държавен приз за значими постижения в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.

8 март – Международният ден на жената, ни напомня, че жените и момичетата с техните таланти, способности и умения, играят важна роля в развитието и тяхното участие трябва да се разширява, задача, която е в дневния ред на дейността на Синдикатите. Това е ден, който ежегодно напомня на обществата, че равнопоставеността на жените и мъжете е задължително условие за устойчивото развитие на съвременния свят.

Честит празник!

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 8 от 2 март 2020 г.
Свещенодействие в името на християнската вяра и ценности
Областна конференция в Габрово на тема „Хуманизъм и вяра“
На 12 февруари 2020 г. в Габрово се проведе областна конференция на тема: „Хуманизъм и вяра“, чиято научно-практическа задача бе свързана с идеята за съхраняване на християнските ценности и надграждане на моралните устои на децата, учениците и младите хора на България, както и с преодоляване на погрешната им ценностна ориентация и завръщането им в лоното на човеколюбието, почтеността, верността към българските национални добродетели.

Гости на конференцията бяха: Невена Петкова – областен управител на област Габрово, Георги Маринов – началник на РУО – Габрово, Павлина Макашелова – главен експерт в Община Габрово, Ренета Колева – областен координатор на Синдиката на българските учители – Габрово, отец Руслан Личев – архийерейски наместник – Габрово, свещеници от Габрово, представители на кметските управи от гр. Севлиево, директори и учители от детските и учебните звена в област Габрово.

Според регламента на форума „Хуманизъм и вяра“ участниците представиха своите практики в зависимост от съответната си образователна степен. След презентирането г-жа Ренета Колева и г-н Георги Маринов наградиха участниците с грамоти и книги. За участие в регионалния кръг на конференцията „Хуманизъм и вяра“ бяха класирани: Цанка Ненчева, директор на ДГ „Радост“ – Севлиево, Детелина Генчева Христова – учител в ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Габрово, Анатолий Христов Антов – главен учител в ОУ „Неофит Рилски“, Мария Андонова Попова – учител в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – гр. Габрово.

Автор Ренета КОЛЕВА, областен координатор на СБУ за област Габрово бр. 8 от 2 март 2020 г.
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ, КМЕТ НА СТОЛИЧНИЯ РАЙОН „ВРЪБНИЦА“:
Успяхме да модернизираме учебната среда на почти всички училища и детски градини в нашия район
Ценя изключително много партньорството ни със СБУ и винаги съм разчитал на него в годините

Интервю на Велина Антова бр. 8 от 2 март 2020 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
Допълнително трудово възнаграждение
за професионално-квалификационна степен
- Павлина ПЕТРОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 8 от 2 март 2020 г.
Кръгла маса „Дела трябват, а не думи“ за (не)традиционното училище в Костинброд
На 19 февруари 2020 г. в НЧ „Иван Вазов – 1947“, гр. Костинброд, се проведе кръгла маса за споделяне на добри практики на тема „Дела трябват, а не думи“ за (не)традиционното училище, организирана от 2. ОУ „Васил Левски“ – гр. Костинброд. Събитието бе част от отбелязването на 147 години от гибелта на най-светлата личност в българската история – великия революционер Васил Левски, и патронния празник на училището – 19 февруари.

Специални гости на кръглата маса бяха Виолетка Петкова – главен експерт в Централата на Синдиката на българските учители, Росица Иванова – началник на Регионално управление по образование – София-регион към Министерството на образованието, Александър Ненов – заместник-кмет на Община Костинброд с ресор „Образование, култура, социални и хуманитарни дейности“, Светослава Иванова – директор на Център за работа с деца на улицата – гр. Костинброд, Анастасия Попова – директор на Център за обществена подкрепа „Промяна“ – гр. Костинброд, Анна Ананиева – директор на Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Костинброд, представители на училища от региона и др.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 8 от 2 март 2020 г.
В ХХI традиционен панаир на НТБГ се включиха 58 учебни фирми На 21 февруари 2020 г. в Интер Експо Център в столицата се състоя ХХI традиционен панаир по проекта „Интегративно практическо обучение“ на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ). В него участваха 58 учебни фирми на НТБГ – банки, застрахователни компании и фирми.

От името на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бяха поднесени поздравителен адрес и специален плакет – Почетен знак на СБУ, които Желю Иванов, главен експерт в Централата на СБУ, връчи на Емилия Иванова, директор на НТБГ. „Приемете моите най-сърдечни поздравления и благопожелания по случай 107-та годишнина на гимназията и забележителната Ви инициатива за традиционното провеждане на панаира. Впечатляваща е идеята Ви да обвържете постиженията си в интегративното практическо обучение с годишнината, да демонстрирате възможностите на гимназията за подготовката на съвременни кадри на търговско-банковото дело, да утвърждавате заслуженото ѝ място сред най-добрите професионални училища в България и в чужбина. …Чествайки по този начин годишнината на гимназията, Вие обогатявате историята й с иновативни, съдържателни, знакови и запомнящи се инициативи. Поздравявам Ви! – това е пътят за издигане авторитета на българския учител и българското образование“ – бе написала

Светла СТРУМИНА бр. 8 от 2 март 2020 г.
30 ГОДИНИ КНСБ
КНСБ влиза в новото десетилетие от своето развитие по-силна и единна за просперитета на България
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе отличена със Златния почетен юбилеен знак „30 години КНСБ“ на тържественото честване на Конфедерацията на независимите синдикати в България, което се състоя на 17 февруари т.г. в Националния дворец на културата в София.

На празничната церемония, която премина под наслов: „Гласът на работеща България“ и събра над 1000 гости, почетни юбилейни отличия получиха официалните гости и председателите на съюзи, синдикати и федерации в структурата на КНСБ.

Знаково и емблематично, изключително тържественото събитие отбеляза триумфалният 30-годишен път на КНСБ, посветен на борбата за достоен и справедлив живот за работниците и служителите в България.

Светла СТРУМИНА бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
С почит и признание към ветерани на синдикалното движение На 17 февруари 2020 г. Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, съвместно с председатели на синдикати, съюзи и федерации – основни членове на КНСБ, изразиха почит и отличиха заслужили ветерани синдикалисти, посветили десетилетия на борбата за справедлив и достоен живот.

Вълнуващата и паметна церемония се състоя в уникалния за страната ни Музей на историята на синдикалното движение, създаден от КНСБ, и постави началото на тържественото честването на тридесетгодишния юбилей на Конфедерацията. Изречените думи на благодарност и споделените мисли доказаха, че няма бивши синдикалисти, а синдикалната кауза изпълва цял човешки живот, че признателността е основата на приемствеността между поколенията и свързващата нишка на солидарността и единството по пътя към успеха.

Светла СТРУМИНА бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
Изграждане на екологична култура при децата от училищна възраст – целенасочен и системен процес, интересен за тях Камелия Георгиева, млад учител начален етап – целодневна организация на обучението (ЦДО) във Второ СУ ,,Никола Вапцаров“ – град Монтана, споделя своя опит как изграждането на екологична култура при децата от училищна възраст е част от цялостната образователно-възпитателна работа.

Нашето училище се намира в непосредствена близост до борова горичка. Разполага с голяма дворна база, която предполага създаването на устойчиви модели за общуване на децата с природата. Ранната детска възраст е периодът на формиране на основите на бъдещата личност. Екологичното възпитание е продължителен процес, който е пряко свързан с развитието на съвременен тип мислене и поведение, съответстващ на измененията в климатичните условия.

Камелия ГЕОРГИЕВА, учител във Второ СУ ,,Никола Вапцаров“, град Монтана бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
Успех за СБУ в община Благоевград На 13 февруари 2020 г. в Община Благоевград бяха подписани Вътрешните правила за работните заплати (ВПРЗ) в ДГ на територията на община Благоевград. По предложение на СБУ заплатите на помощник възпитателите и непедагогически персонал са с 5% по-високи от определените в КТД на национално ниво. Бяха разписани и гарантирани всички социални плащания. Благодарение на добрия социален диалог с общинска администрация Благоевград в лицето на нейния кмет инж. Румен Томов и заместник- кмета по образование и хуманитарни дейности инж. д-р Василиса Павлова, Общината гарантира, че при наличие на средства може да се обмисли последващо увеличение през бюджетната година на заплатите на педагогическите специалисти.

Предстои подписване на нов ОКТД през есента на 2020 година.

Бонка ИЧКОВА, председател на ОбКС на СБУ - Благоевград бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
Проведе се заседание на Отрасловия съвет На 20 февруари т.г. в МОН се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят на Синдиката Красимир Попов, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Проект на Национални програми за 2020 г.

2. Обсъждане и определяне на работна група за разработване на проект на Колективен договор за системата на предучилищното и училищно образование. на бюджетната политика за 2020 г.

3. Разни.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
СЕДМА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ОБЩИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕ
Ефективно партньорство за провеждане на интегрирана политика за образование и личностно и професионално развитие на младите хора
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в седмата национална среща на общинските експерти по образование, организирана от НСОРБ от 12 до 14 февруари т.г. в град Пловдив. Дискусионното събитие, преминало с участието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, събра над 150 експерти, председатели и членове на комисиите по образование в общинските администрации, представители на второстепенните разпоредители с общинския бюджет в образованието, заместник-кметове с ресор „Образование“ и др.

УД бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
Квалификация на директори в НЦПКПС На 14 февруари 2020 г. д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, посети Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към Министерството на образованието в гр. Банкя, където заедно със зам.-министъра на образованието и науката – Таня Михайлова, и директора на НЦПКПС – Димитър Асенов, връчиха удостоверенията на първата група директори на училища от страната, които са преминали обучение на тема „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип“ с лектори проф. д.п.н. Дора Лефтерова, проф. Пламен Макариев и доц. д-р Антоний Гълъбов.

Десислава ВАСИЛЕВА бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА НА МОН, СБУ И БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНСТВО
Представяне на добри практики в работата на групите по православно християнство
Област Ловеч
На 13 февруари 2020 г. в Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Ловеч, се проведе областното представяне на добрите практики в дейността на групите по православно християнство, работещи на територията на областта през учебната 2019/2020 г. Това е етап от подготовката за провеждане на Национална конференция „Хуманизъм и вяра“, която е резултат от съвместната дейност на МОН, СБУ и Българската православна църква за обучение на деца и ученици в извънкласни дейности по православно християнство.

Областната конференция започна с водосвет, отслужен от Негово Високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил. Представянето на добрите практики откри Еленко Начев – началник на РУО-Ловеч. В словото си той подчерта, че в групите по православно християнство децата се възпитават да правят добро, да се учат на човечност и отговорност към другите, да зачитат човешкото достойнство и свобода, и посочи, че съвместната дейност между училището и християнската църква е основа за създаване на стойностни нравствено богати личности.

Румяна ГОЛЕМАНСКА, председател на ОбКС на СБУ – Ловеч бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА НА МОН, СБУ И БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНСТВО
Представяне на добри практики в работата на групите по православно християнство
Област Сливен
Началникът на Регионалното управление на образованието в Сливен г-жа Милена Чолакова бе домакин на областно представяне на добрите практики в работата на групите по православно християнство, работещи на територията на област Сливен през учебната 2019/2020 година.

Срещата се оказа изключително успешна и ползотворна и предизвика много положителни емоции. В нея се включиха ръководителите на всички групи по православно християнство в област Сливен, а специални гости бяха Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий и инж. Иван Господинов – председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители – Сливен.

Кристиана СТАНКОВА, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО – Сливен бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА СБУ „ОБРАЗОВАНИЕ В ДОБРОТА“

Стремежът към доброто никога не спира
Ежедневно расте броят на съмишлениците и последователите на инициираната пред три години от СБУ национална кампания „Образование в доброта“. Сред тях е и екипът на 73. ДГ „Маргарита“ – гр. София.

„Когато живеем във време, в което традиционните добродетели са дефицит и това е констатация в световен мащаб, то ние, учителите, сме длъжни усърдно да работим върху възпитаването сред децата на ценности като справедливост, честност, търпимост, опрощение, скромност, благоразумие, човеколюбие, любов и толерантност, подкрепа за нуждаещите се. Ние сме тези, които поставяме основите на нравствеността, усъвършенстваме децата духовно и формираме у тях ясни възгледи за отношението на човека към труда, богатството, бедността, милосърдието, семейството. Засеем ли още в детската градина първите семенца на тези добродетели, те ще бъдат постоянни спътници в живота на нашите деца“, – споделя директорът на образователната институция Людмила Савова.

Людмила САВОВА, директор на 73. ДГ „Маргарита“ – гр. София бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“- регламент
- От организаторите бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА, КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН:

Броят на младите учители в сферата на предучилищното и училищното образование в община Тетевен постоянно се увеличава
Общината е първата в страната, осъществила партньорство за дуално обучение съвместно с професионално училище.

- Г-жо Бояджиева, Вие вече стартирахте своя втори мандат като кмет на Община Тетевен. Какви са приоритетите във Вашата политика за развитие на образованието в следващите 4 години?

- Убедена съм, че днес повече от всякога бъдещето на страната, на обществото ни, зависи от образованието. Приветствам сегашната правителствена политика, която поставя акцент върху образованието. Инвестирането в младите хора, в техните умения, в тяхното кариерно развитие е един от водещите приоритети и на Община Тетевен. Както в предишния ми мандат, така и в този, образованието е една от най-важните общински дейности.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
Над 1800 деца и ученици участваха в националния конкурс „Път към славата“

Под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ
От 14 до 23 февруари 2020 г. се състоя заключителният етап на престижния национален конкурс „Път към славата“. От създаването си уникалната надпревара се провежда под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, която по традиция удостоява с награди изявени участници.

„Щастлива съм за осма поредна година да бъда патрон на престижния и високопрофесионален конкурс за откриване на таланти – каза в своето приветствено слово д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. – „Път към славата“ събира изключително изявени участници. Прекрасно е, че родителите са амбициозни и загрижени за развитието на децата си, но реализацията на детската дарба е възможна благодарение на всеотдайния труд на хора като г-жа Снежана Полихронова-Кърнолска – директор на Конкурса и г-н Димитър Кърнолски – председател на Арт център „Кърнолски“, на българските учители и художествени ръководители.

Светла СТРУМИНА бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
147 години безсмъртие Деветнадесети февруари е значима дата за нас, българите! Дата, пропита със саможертвата на Васил Левски, великия революционер, стратег и организатор на българското националноосвободително движение през 60-те и 70-те години на ХІХ век, посветил своето съществуване, живот и смърт на идеала за свободна и велика България.

С възпоменателни събития в цялата страна тази година бе отбелязан денят, в който се навършват 147 години от гибелта на Васил Левски. Политици, общественици, творци и граждани отдадоха своята почит към загиналия за свободата и независимостта на страната ни - единствен, недостижим неин син – Апостола.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева също взе участие в организираните от Столична община, Софийска света митрополия и Общобългарски комитет „Васил Левски“ – архиерейска панихида в храм „Света София“ и церемония – поклонение пред паметника на Васил Левски в столицата.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
ЯВОР КИРЯКОВ, СЪЗДАТЕЛ НА „УНИВЕРСИТЕТ ЗА ДЕЦА“:
Ролята на умелия учител се слива с тази на опитен водач, който открива пътеводна нишка към закърнялото любопитство на ученика
- Г-н Киряков, бихте ли представили дейността на „Университет за деца“ и какъв е мотивът Ви за неговото създаване?

- „Университет за деца“ е инициатива, чрез която учители, учени и предприемачи насърчават ученици от всички възрасти да открият и развият талантите си в различни области на науката и изкуството. Прилагаме ефикасни методи на обучение, като умело оценяваме комуникацията с младите и готовността им за работа с най-новите технологии и стимулираме тяхното смело впускане в изследователска дейност. Желанието ни е да окрилим възможно най-много млади авантюристи безстрашно „да пътешестват из необятните простори на знанието и мечтите“!

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 7 от 24 февруари 2020 г.
30 ГОДИНИ ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) КНСБ доказа своята сила и отговорност в защита на правата и интересите на членовете си в национален и международен аспект

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ на СБУ бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
ИСТОРИЯТА РАЗКАЗВА…
Шест десетилетия отдаден на каузата „синдикализъм“
Илия Куков е един от доайените на Синдиката на българските учители, с близо 60-годишен опит в областта на профсъюзното и синдикално дело у нас.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
Активна институционална и обществена подкрепа за въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за четиригодишните деца у нас „Възможности и предизвикателства при въвеждане на задължително предучилищно образование за четиригодишните деца“ бе темата на провелата се на 6 февруари т.г. дискусия, организирана от омбудсмана на Република България

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ Права на учител пенсионер, работещ по трудов договор

Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
Името на Левски – символ на отговорност, саможертва, любов! Паметник в центъра на София! Тук винаги има цветя! Това е спомен за един велик човек, благодарност от настоящето, надежда за бъдещето. Стар и млад с трепет произнасят името на Левски, отдал живота си в името на свободата. Жертвал себе си заради любовта си към Отечество и Народ!

Аурета ВАСИЛЕВА бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
С две юбилейни изложби НМО отбелязва 185 години от създаването на Габровското училище По повод 185 години от създаването на първото новобългарско взаимно училище Националният музей на образованието представя изложбата „Учебниците на Габровското училище – основа за новобългарското образование“.

Екип на НМО бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
Знания за миналото и умения за бъдещето Сега промените, които се случват за период от 10 години, са съизмерими с промени, които преди са се случвали за многократно по-дълго време. Днес знаем със сигурност, че знанието, което даваме на учениците си, ще бъде важно, но няма да бъде достатъчно.

Емилия АТАНАСОВА, ПГИМ „Йордан ЗАХАРИЕВ“, гр. Кюстендил бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
ЛИЛИЯ ТОРНЬОВА, ДИРЕКТОР НА ИНОВАТИВНО 2. СУ „ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, ГР. СОФИЯ:
Стремим се да затвърждаваме училището като иновативно, различно, модерно и привлекателно.

За нас сътрудничеството със СБУ е изключително ползотворно

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
Статут на Националния ученически конкурс Куба далечна и близка - 2020 г. -

От организаторите бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
О Б Я В А
за Национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2020
- От организаторите бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
Паметна вечер отбеляза стогодишния юбилей на Леда Милева На 5 февруари 2019 г. се навършиха 100 години от рождението на Леда Милева, голямата българска детска писателка, общественичка, виден деец на културата и приятел на Синдиката на българските учители, която ни напусна през февруари 2013 г. По този повод издателство „Захарий Стоянов“, Столична библиотека, Държавна агенция „Архиви“, Българският П.Е.Н. център, Съюзът на българските писатели и Международната фондация „Гео Милев“ организираха паметна вечер.

Светла СТРУМИНА бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА – ПОДУПРАВИТЕЛ НА НОИ:
Финансовото състояние на Учителския пенсионен фонд е стабилно
Нашият стремеж е Националният осигурителен институт да бъде иновативна институция, която се ползва с високо обществено доверие и която прилага принципите на открито управление

Синдикатът на българските учители е надежден партньор, на който НОИ винаги е разчитал за конструктивни идеи и предложения при администрирането на социалноосигурителните фондове

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
ТОВА ВИ ИНТЕРЕСУВА За достъпа до електронните услуги на Националния осигурителен институт и ефективно ползване на осигурителни права

УД бр. 6 от 17 февруари 2020 г.
Градивно партньорство за устойчиво развитие на предучилищното и училищното образование – бюджет 2020 Подробна информация за хода на 30-то национално семинарно обучение по съставянето и приемането на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование у нас, организирано от Синдиката на българските учители.

Светла СТРУМИНА бр. 5 от 10 февруари от 2020 г.
Подписан бе нов КТД за отрасъл „Средно образование“ в община Радомир На 21.01.2020 г. в гр. Радомир за пореден път бе подписан Колективен трудов договор за отрасъл „Средно образование“, между Община Радомир, представляван от г-н Пламен Алексиев, кмет на Община Радомир, Съюза на работодателите в системата на народната просвета за Община Радомир, представляван от г-жа Велиана Искренова, и Общински координационен съвет на СБУ с председател г-жа Райка Първанова.

На подписването присъстваха г-жа Венета Миланова – член на ИК на СБУ и областен координатор на СБУ за област Перник, г-н Бойко Свиленов – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета за област Перник, г-жа Елисавета Кирилова – началник отдел „Образование“ – община Радомир.

В подписания Колективен трудов договор са договорени повече средства за ПКС, представително и работно облекло. Допълнително възнаграждение за извънреден труд по време на официални празници за работещите в детските градини.

Райка ПЪРВАНОВА, председател на ОбКС на СБУ – Радомир бр. 5 от 10 февруари от 2020 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ В ИНИЦИИРАНОТО ОТ СБУ ОБУЧЕНИЕ ПО СЪСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2020 Г: Постигнатото в сектора е изключително завоевание, затова сме отговорни да удовлетворим очакванията на обществото за качествено и модерно образование

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 5 от 10 февруари от 2020 г.
Ретроспективно и актуално за образованието в България С приемането на Търновската конституция през 1879 г. в Княжество България се установяват шест министерства. Едно от тези първи министерства е Министерството на народното просвещение (МНП) – създадено с Указ № 1 от 5 юли 1879 г. на княз Александър I Батенберг. Княз Батенберг назначава за пръв министър-председател на страната Тодор Бурмов, като едновременно с това министър-председателят е и министър на вътрешните работи и управляващ Министерството на народното просвещение.

Министерството на народното просвещение е създадено да управлява и упражнява надзора върху учебно-възпитателните, културните и просветните инстанции в страната. В началото се състои от два отдела: за първоначалните училища и за средните учебни заведения. Дейността си упражнява чрез преки органи – главни инспектори, директори, окръжни и околийски училищни инспектори, и непреки органи – училищни съвети и училищни настоятелства. От тогава до сега за 141 години през 96 правителства у нас са преминали 88 министри на образованието.

Как са се променяли приоритетите и законите, четете в бр. 5 на стр. 6-7

Материала подготви Велина АНТОВА бр. 5 от 10 февруари от 2020 г.
МАРГАРИТА АНАНИЕВА, ДИРЕКТОР НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. РАДОМИР:

В училище се стремим да намерим баланса между традицията и модерността

Организацията на СБУ е ефективен партньор в изпълнението на училищните политики за добро образование и бъдеще на децата на България

- Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 5 от 10 февруари от 2020 г.
СБУ инициира обучение по съставяне и приемане на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование за 2020 г. По традиция в началото на всяка календарна година Синдикатът на българските учители организира национално семинарно обучение за съставянето и приемането на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование у нас. Утвърдило се във времето като изключително ползотворно за членовете на СБУ и неговите социални партньори, то се проведе на 31 януари 2020 г. в град Банкя и постави фокус върху основни параметри при формирането на бюджета, работните заплати и въпроси, свързани с планирането, разпределението, и отчитането на средствата във функция „Образование“ от първостепенни, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование.

УД бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
Един прекрасен ден за училището ни – работен, но и празничен Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Българското училище „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон, Великобритания

Всяка среща, особено ако я чувстваме като събитие, си има предистория и това е от значение.

Нашето Българско училище към Посолството на България в Лондон е с богата история. Нашите контакти с Министерството на образованието са исторически. Нашият професионален контакт с министър Красимир Вълчев също е история… С различие – красиво различие.

Снежина МЕЧЕВА, директор на БУ „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон и говорител на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА СБУ „ОБРАЗОВАНИЕ В ДОБРОТА“
Доброто ражда добро
Инициирана от СБУ, вече трета година у нас се провежда националната кампания „Образование в доброта“, която цели да призове и привлече все повече образователни институции и членове на СБУ да се включат чрез проекти, инициативи и успешни модели, обединяващи желанието и амбициите на българските учители да образоват и възпитават своите възпитаници в нравствени, морални и човешки ценности и добродетели.

В подкрепа на тази кампания откровено и далновидно звучат и думите, изречени от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева по време на провелия се на 13 декември 2019 г. XXXIX Синдикален съвет на СБУ: „Навсякъде по света образователната система е призвана да бъде основната институция, която да формира ценностната система и да помага светът да стане по-добър“.

Емилия ЧОБАНОВА, главен учител в ДГ №8 „Проф. д-р Елка Петрова“, гр. София бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
Нов колективен трудов договор за системата на образованието
бе подписан в Община Берковица
На среща, проведена на 22.01.2020 г. в Общинска администрация – Берковица, Димитранка Каменова – кмет на Община Берковица, Таня Йонова – представител на Съюза на работодателите в системата на образованието в Република България, ОбКС на СБУ към Конфедерацията на независимите синдикати в България, в лицето на председателя Алеко Куньов и Татяна Алексиева – председател на Регионален синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, подписаха нов колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование

Венета АСЕНОВА, главен експерт „Образование“ – Община Берковица бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
Подписан бе нов КТД за Община Земен На 21.01.2020 г. в град Земен бе подписан нов Колективен трудов договор за отрасъл „Образование“ между Община Земен, представлявана от г-н Димитър Сотиров, кмет на град Земен, Съюза на работодателите в системата на народната просвета за област Перник, представляван от г-н Бойко Свиленов, и Общинския координационен съвет на СБУ – Земен, с председател г-жа Таня Рангелова.

Таня РАНГЕЛОВА, председател на ОбКС на СБУ – Земен бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ „Център за обучение и квалификация на

педагогически специалисти“ ООД

Синдикат на българските учители

Институт по реторика и комуникации

Ви канят на Национална научнопрактическа конференция на тема:

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: ВЕРБАЛНА И ВИЗУАЛНА

5 – 6 юни 2020 г., гр. София, пл. „Македония“ № 1, конферентен център „Глобус“ в сградата на КНСБ

От организаторите бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
СЛАВКА КОСТОВА, ДИРЕКТОР НА ДГ 188 „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“, ГР. СОФИЯ:

Педагогическото майсторство и енергията в реална форма са фактор за успех
- Г-жо Костова, моля представете накратко детската градина, чийто директор сте. С какво тя е различна и уникална? С кои постижения се гордеете най-много?

- Ще започна представянето с думи от нашия химн:

„В нашата детска градина

всеки ден празник е нов.

Нейното слънчево име

е „Вяра, Надежда, Любов“.

Автор дарител Михаил Шопов – композитор

Интервю на Велина АНТОВА бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
Урок по родолюбие Второкласниците от СУ „Васил Левски“ – град Априлци, заедно със своите учители – г-жа Калайджиева и г-жа Цанкова, преподадоха по „необикновен начин“ урок по родолюбие. Техни ученици бяха деца от подготвителните групи от ДГ „Априлче“.

На урока присъстваха директорът на СУ „Васил Левски“ – господин Пачников, директорката на ДГ „Априлче“ – госпожа Стойна Иванова, учителите в групите – г-жа Малчевска и г-жа Цанкова.

Откритият урок бе проведен във връзка с повишаване на грамотността, под наслов „Всичко българско и родно любя, тача и милея.“

Пепа КАЛАЙДЖИЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Априлци, и старши начален учител в СУ „Васил Левски“, гр. Априлци бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
ВЕЛИН АНДОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБ „МЛАД УЧИТЕЛ“ – СТАРА ЗАГОРА:
Добрият учител трябва да притежава знания, идеализъм, себеотрицание, но и силен характер, за да не се обезличи
- Г-н Андонов, бихте ли се представили?

- На 34 г. съм, от град Стара Загора. Завършил съм специалност „Приложна математика“ във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2011 г. съм магистър по „Приложна математика“, а от 2015 г. – доктор по „Приложна математика“. Членувам в СБУ от 2015 г. Автор съм на над 40 научни публикации в специализирани научни списания. Изнесъл съм над 30 доклада на международни конференции у нас и в чужбина. Участвал съм в множество научни проекти, сред които заслужава да се отбележат съвместни проекти с Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна – Русия; с Университета на Кейптаун – ЮАР.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
Успешен модел на взаимодействие между екипа на детската градина и семейството Усилията на екипа на детската градина в с. Български извор са насочени към осигуряване право на достъп до качествено образование на всички деца без разлика на раса, пол, религия, етнически произход, заболяване, затруднения в обучението. В процеса на приобщаващото образование участват всички – учители, родители, деца. Уважаваме способностите и личността на детето, премахваме бариерите, които възпрепятстват ученето, стимулираме участието на всяко дете в процесите на развиване на емоционални компетентности и социални умения; възпитаваме децата в толерантност, добротворство, взаимопомощ, солидарност, равенство.

Даниела ЛАЛЕВА и Нели ИВАНОВА, ДГ „Здравец“ - с. Галата, изнесени групи в с. Български извор бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
Традиции и иновации в столичното 108. СУ „ Никола Беловеждов“ В края на 2019 г. се проведе Световната седмица по предприемачество. В нашето 108. СУ „Никола Беловеждов“ се реализираха различни инициативи – изложба, посветена на историята на парите, кулинарно състезание, иновативен урок по физика за влиянието на електрическия ток върху човешкото тяло, представен от ученици, конкурс за есе на тема „Ражда ли се, или се изгражда предприемач?“. Отбори показаха иновационни дейности – умни контейнери за събиране на отпадъци, социални услуги за хора в неравностойно положение. Традиция и новаторство се сливаха, за да развият знанията, уменията и творчеството у децата. Учениците показаха как могат да приложат наученото на практика при нови условия. Усъвършенстваха различни умения – презентации на продукти, защита на иновации пред публика в конкурентна среда, работа в екип, изслушване на контрааргументи и провокативни въпроси.

Аурета Василева – ст. учител по БЕЛ в 108. СУ „Никола Беловеждов“, гр. София бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
Учебни занятия ще се провеждат и в библиотеките Освен в музеите и художествените галерии учебни занятия ще могат да се провеждат и в библиотеките. Това предвижда третото споразумение за сътрудничество между Министерството на образованието и науката и Министерството на културата, което подписаха министрите Красимир Вълчев и Боил Банов в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ днес. Синдикатът на българските учители дългосрочно и целенасочено работи в подкрепа и реализиране на сътрудничеството между библиотеките в образователните институции и библиотеките към Министерството на културата.

УД бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
Иван Вазов – пример за учителя по душевни познания
(по случай 170 г. от раждането му)
Богатото творчество на Иван Вазов не е загубило и до днес своята вълнуваща сила, защото отразява дълбоко и вярно болките, въжделенията, усилията и борбите на българския народ за свобода и човешки правдини. Тази негова способност е определила по достойнство той да бъде назоваван патриарх на българската литература.

Как Иван Вазов успява с такава вещина и пълнота да опознава и изразява душевността?

Проф. д.пс.н. Л. Ст. Георгиев, член на ръководството на Съюза на учените в България бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
ЕЛКА СТАНЧЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – ТЪРГОВИЩЕ:

Активно ще подкрепяме училищните ръководства в ефективното им взаимодействие със семействата за по-успешна възпитателна дейност
- Г-жо Станчева, какво е за Вас наградата, връчена от СБУ, в категория „Най-добър социален партньор – началник на РУО на МОН“, по време на тържествената церемония на 13 декември 2019 г., инициирана от Синдиката на българските учители ?

- Всяка получена награда за мен е чест и признание, а когато тя е връчена от голяма и авторитетна учителска организация, каквато е Синдикатът на българските учители, няма как да не се чувствам удовлетворена от отличието. Същевременно едно такова признание изисква да се продължи работата към затвърждаване на партньорското сътрудничество. Убедена съм, че ефективният социален диалог е гарант за развитието на качествено и модерно образование, за повишаването на престижа на българския учител и за положителна промяна в обществените нагласи към българското училище.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
200. ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ В С. ЛОЗЕН, РАЙОН ПАНЧАРЕВО, ГР. СОФИЯ
Вдъхновяващият пример на „малкото“ училище
Създаването на възможности за изява на всеки ученик и окуражаване на неговите успехи и таланти, както и превръщането на училището в привлекателно място за учене и за развиване на способностите на всеки, са сред главните задачи днес на системата на предучилищно и училищно образование, по които Синдикатът на българските учители активно работи и организира различни форуми. Задачи, които се реализират многостранно и по многообразни пътища в различните образователни институции със собствена специфика и особености, а познаването на добри практики винаги подпомагат осъществяването им.

УД бр. 4 от 3 февруари 2020 г.
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА СБУ
ПО ПОВОД ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА ОТ ЧЕТИРИГОДИШНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

- ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ бр. 3 от 27 януари 2020 г.
Синдикатът на българските учители отново успя Уважаеми колеги, в продължение на повече от десет години ние, Синдикатът на българските учители и Националното сдружение на общините в Република България, системно, последователно и целенасочено работихме за целевото финансово подпомагане от републиканския бюджет на местните дейности по издръжката на детските градини.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на СБУ: Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА бр. 3 от 27 януари 2020 г.
Европейската комисия фокусира вниманието върху изграждането на силна социална Европа за справедливи промени В средата на месец януари 2020 г. Европейската комисия (ЕК) фокусира вниманието върху първите елементи на размисъл за изграждането на силна социална Европа за справедливи промени. Заговори за начина, по който социалната политика ще спомогне за посрещането на днешните предизвикателства и използването на актуалните възможности, като се предлагат действия на равнище ЕС за идните месеци и се търси мнението на заинтересованите страни на всички равнища относно по-нататъшните действия в областта на заетостта и социалните права.

УД бр. 3 от 27 януари 2020 г.
„Ролята на ефективното преподаване“ – проект на СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен, по програма „Еразъм+“, КД 1 Според ръководството по програма „Еразъм+“: „необходимо е на организациите и специалистите, работещи с младежи, да се предоставят възможности за обучение и сътрудничество с цел повишаване на професионалния им капацитет и засилване на европейското измерение в работата с младежи.“ Водени от това и от мотивацията за осъществяване на качествен образователен процес, съдействащ за ефективна социална интеграция на младите хора в Европа, инициирахме създаването на проект: „Ролята на ефективното преподаване“, по Програма Еразъм+, ключова дейност едно – Образователна мобилност.

Пламена МАРКОВА, координатор по „Еразъм+“, КД 1, при СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен бр. 3 от 27 януари 2020 г.
Националният клуб „Родолюбие“ със съдействието на Синдиката на българските учители, Министерството на образованието и науката, Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в. „Учителско дело“ и в. „Аз Буки“ обявява
ДВАДЕСЕТ И ОСМИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ПОД НАСЛОВ:
„Учредяване на Българската екзархия – 1870 година – венец на църковно-националните борби“

- ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК „РОДОЛЮБИЕ“ бр. 3 от 27 януари 2020 г.
Регламент на конкурса за учители „МИСИЯ УЧИТЕЛ“, който се провежда в рамките на Националния ученически конкурс на НК „Родолюбие“: „Учредяване на Българската екзархия – 1870 година – венец на църковно-националните борби“


- ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК „РОДОЛЮБИЕ“ бр. 3 от 27 януари 2020 г.
МИГЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА, ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“, ГРАД ПАВЛИКЕНИ: И ученици и родители осъзнаха, че днес освен знания са необходими и умения за справяне с предизвикателствата на съвремието -

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 3 от 27 януари 2020 г.
ОБМЕН НА УСПЕШНИ ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
Интерактивен бинарен урок в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали
В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали, се реализира мобилност за обмен на успешни иновативни практики по Национална програма „Иновации в действие“. Целите на програмата са свързани с подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.

Нури ХАБИЛОВА бр. 3 от 27 януари 2020 г.
Регламент на Международения конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“

Организатор на конкурса: Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим - Велик Приорат България, Национален дворец на децата

Включен под № 77 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г.

От организаторите бр. 3 от 27 януари 2020 г.
Национален конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“
Включен под № 78 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г.
Организатор на конкурса – Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България

От организаторите бр. 3 от 27 януари 2020 г.
СНЕЖАНА ТОДОРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ: От всички нас, като хора, граждани и общество, зависи учителят да бъде уважаван, тачен и обичан


- Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 3 от 27 януари 2020 г.
Писмо на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката за увеличение на работните заплати на персонала в държавните и общинските институции от системата на предучилищното и училищното образование -

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката бр. 2 от 20 януари 2020 г.
Основни положения на организацията на XXIII Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“ . - СБУ бр. 2 от 20 януари 2020 г.
VII международен конкурс на СБУ - Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2020 г., на тема: „Екологичното образование и възпитание в образователните институции за формиране на гражданска отговорност и социална ангажираност у децата и учениците“. - СБУ бр. 2 от 20 януари 2020 г.
„Поетичният празник“ – иновация в преподаването на български език и литература в група за допълнително обучение Иновациите в образованието не се ограничават единствено с приобщаване на дигиталните технологии. В обучението по български език и литература голяма стойност имат и подходите, които развиват реторичните умения на учениците, защото учейки се да се изразяват спокойно и красиво, дават възможност на мисловната си емоционалност, същевременно стават по-уверени в съответната училищна и по-нататък житейска общност.

В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Радомир се състоя музикално-поетичен открит урок на групата по български език и литература за Допълнително обучение към проекта на МОН „Подкрепа за успех“ – на учениците от Х клас с ръководител г-жа Доротея Андонова-Костадинова, главен учител по български език и литература, под наслов: Поетичен празник. Любовната лирика на П. К. Яворов.

Учениците се изявиха с емоционални художествени прочити на стиховете на поета, съпроводени с обясненията на г-жа Костадинова, която представи пред аудиторията ценни непознати факти около фигурата на Яворовата любима – Мина Тодорова, и запозна присъстващите с фигурата на баронеса Елена Равол, която дълги години поддържа гроба на младата жена, отишла си преждевременно от света. Прозвучаха избрани откъси от писмата на двамата влюбени. Емоцията на поетичния празник бе завишена и от два музикални поздрава, избрани от учениците: „Две хубави очи“ по стихове на П. К. Яворов и „Обич“ по стихове на Дора Габе.

Атанаска МЕТОДИЕВА, учител по БЕЛ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Радомир бр. 2 от 20 януари 2020 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ ОТЛИЧЕНИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ НА СБУ И ЖУРНАЛИСТИ, ОТРАЗЯВАЛИ ДЕЙНОСТТА МУ ЗА 2019 Г.: СБУ отново доказа, че ефективният социален диалог има ключова роля за успеха на българското образование и високия обществен авторитет на българския учител

Ивайла Василева бр. 2 от 20 януари 2020 г.
125 години история на предучилищното образование в Габрово По инициатива на Общинския КС на Синдиката на българките учители – Габрово, в Национален музей на образованието – Габрово, се състоя откриването на изложба с архивни и настоящи снимки и фактически материали под наслов: „125 години предучилищто образование в Габрово“. На събитието се събраха представители на образователни, синдикални и културни институции от Габровска област: инж. Нела Рачевиц – зам.-кмет на Община Габрово, Павлина Макашелова – гл. експерт в Дирекция „Образование и социални дейности“ – Община Габрово, Рена Илиева – ст.експерт в РУО – Габрово, Савина Цонева – директор на РБ „Априлов-Палаузов“ – Габрово, Цветомира Койчева – директор на Държавен архив – Габрово, Цанка Ненчева – председател на Сдружението на директорите в средното образование на Р България – Община Севлиево, и директор на ДГ „Радост“ – Севлиево, Ангел Шерилов – председател на СО на СБУ в НМО – Габрово, представители на „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово, бивши директори на дирекции и експерти от община Габрово, както и настоящи директори и учители от детските градини в града. Поздравителен адрес към участниците в събитието, изпратен от д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители.

Ренета Колева, председател на ОбКС на СБУ – Габрово бр. 2 от 20 януари 2020 г.
Представителна изява „Креативни решения и идеи“
в ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово
В ПГСС „Св. Георги Победоносец“ гр. Суворово, се проведе представителна изява „Креативни решения и идеи“. Сред официалните гости на инициативата бяха Илиян Карагьозов – заместник-областен управител на област Варна, Петко Камбуров – началник на сектор „Пътна полиция“, гр. Варна, Деян Колев – изпълнителен директор, и Теодора Крумова – програмен директор на ЦМД „Амалипе“, кметове, партньори, приятели, колеги. По време на представянето присъстващите се запознаха с връзката на използваните технологии в училището и учебния процес, с иновации, пряко свързани с изучаваните специалности, и идеи за решаване на социални проблеми от тяхната гражданска позиция.

Учителите използват внедрените в училището технологии като средство за подпомагане и усвояване на учебното съдържание. Възползвайки се от всичко технологично, те мотивират учениците да станат активна страна в учебния процес, да станат изследователи.

В училището е внедрена Метеорологична станция, оборудвана със сензор за измерване на скоростта на вятъра, UV и светлинен сензор, термометър, овлажнител, барометър, дъждовен колектор и солар, даващи общ преглед на всички подходящи измервания и прогнози.

инж. Марияна ВЕЛИКОВА, директор на ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово бр. 2 от 20 януари 2020 г.
СЪСТОЯ СЕ XXXIX СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

СБУ с отговорна позиция за гражданското образование – фактор за изграждане на морални ценности и граждански добродетели
„Гражданското образование – фактор за изграждане на морални ценности и граждански добродетели“ бе темата на XXXIX Синдикален съвет на Синдиката на българските учители, който се състоя на 13 декември 2019 г. в София.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, откри най-значимия годишен форум на Синдиката. В експозето си тя изтъкна, че СБУ от години работи задълбочено и устойчиво по темата за гражданското образование. „Защото гражданското образование стои в основата и фундамента на изграждане на трайно стабилно общество, общество с ценностна система, която да подпомага преодоляването на всички негативи – каза при откриването на форума д.ик.н. Янка Такева. – Навсякъде по света образователната система е призвана да бъде основната институция, която да формира ценностите у младите хора. Всички ние имаме за цел да изграждаме граждани, хора с нова ценностна система, която помага светът да стане по-добър – да има мир, толерантност, съпричастност, разбирателство, взаимопомощ, единение между хората. Чрез образованието на децата можем да направим и родителите по-съпричастни към проблемите, свързани с преодоляването на негативните явления и процеси в съвременното общество.“

Велина АНТОВА бр. 1 от 13 януари 2020 г.
Наредба за провеждане на Шестнадесетата спартакиада на учителите с международно участие 7 - 12 юли 2020 г., к.к. Албена -

д.ик.н. Янка ТАКЕВА, Председател на СБУ; Десислава Ягодин, Председател на БРФ СЗ бр. 1 от 13 януари 2020 г.
Подписан бе КТД за Община Трън На 17.12.2019 г. в град Трън за втори път бе подписан Колективен трудов договор за отрасъл „Средно образование“ между Община Трън, представлявана от г-жа Цветислава Цветкова, кмет на град Трън, Съюза на работодателите в системата на народната просвета за област Перник, представляван от г-н Бойко Свиленов, и Общинския координационен съвет на СБУ – гр. Трън, с председател г-жа Диана Гьорева.

На подписването присъстваха: г-жа Венета Миланова – член на ИК и областен координатор на СБУ за област Перник, г-жа Костадинка Крумова – директор на СУ „Гео Милев“, гр. Трън, г-жа Розалина Гаврилова, директор на ДГ „Ален мак“, гр. Трън, и г-жа Бойка Накова, председател на синдикалната организация на СБУ в ДГ „Ален мак“.

Диана ГЬОРЕВА, председател на Общинския координационен съвет на СБУ – гр. Трън бр. 1 от 13 януари 2020 г.
СИНДИКАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ОТЛИЧИ НАЙ-ДОБРИТЕ СИ СИНДИКАЛИСТИ И СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ЗА 2019 Г.
С благодарност и признание
В навечерието на най-светлите рождественски и новогодишни празници Синдикатът на българските учители отличи най-добрите си синдикалисти, социални партньори за 2019 г., и журналисти, отразявали дейността на СБУ. Превърнала се в стойностна традиция, тържествената церемония по награждаването се проведе на 13 декември 2019 г. в София и бе открита от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Сред официалните гости на празничната вечер – символ на заслужена благодарност, признателност и уважение към всички, чиито усилия и активна дейност на национално, регионално ниво и на ниво образователна институция, водят до повишаване на просперитета и авторитета на българското учителство, бяха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова, вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков, зам.-председателят на СБУ Красимир Попов, партньори, съмишленици и приятели на СБУ. Участие в церемонията по връчване на почетните отличия на СБУ взе и делегацията на Синдиката на работещите в образованието и науката в Република Казахстан (KTUESW), водена от неговия президент Айгул Мукашева.

Преслава ГЕОРГИЕВА бр. 1 от 13 януари 2020 г.
Председателят на СБУ инициира среща с автори и авторски колективи на учебни програми и учебници в начален етап На 20 декември 2019 г. по инициатива и с участието на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева в МОН се проведе среща със съставителите на буквара за първи клас. В срещата взеха участие зам.-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова, директорът на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН Евгения Костадинова, университетските преподаватели: проф. д-р Румяна Танкова от ПУ „Паисий Хилендарски“, проф. д-р Татяна Ангелова, проф. д-р Нели Иванова и проф. д-р Владимир Жобов от СУ „Св. св. Климент Охридски“, както и доц. Станка Вълкова, експерт по методика на обучението по български език и литература в началните класове. Присъстваха още Димитрия Кръшкова, начален учител в СУ „Цар Симеон Велики“ и Ваня Иванова, начален учител в СУ „Пейо Яворов“, град Пловдив, както и Нели Рангелова, координатор на работната група за изработване на новата методология на букварите.

Продиктувана от ниските образователни резултати в определени райони на страната с деца и ученици билингви, липсата на мотивация за учене и отпадане на ученици от образователната ни система, целта на срещата бе да се дискутират възможностите за усъвършенстване на методологията и методите на учебните планове и програми и учебното съдържание на учебници и учебни помагала в начален етап на образование.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 13 януари 2020 г.
Интерактивното обучение – възможност за социално общуване и творческо взаимодействие при усвояване на знания и развитие на умения Стимулирането на творческото мислене на учениците в началното училище е комплексен процес, който изисква използването на определени педагогически подходи за провокиране на креативността. При децата процесът на творческия акт е наситен с много ярки и силни емоции, което спомага за развитието на тяхната интелигентност и самочувствие. Въображението дава криле на детската фантазия, вдъхновява и мобилизира за осъществяване на идеите. Не случайно Алберт Айнщайн смята „въображението за по-важно от знанието“.

Отключването на творческите способности в ранната ученическа възраст става най-лесно в процеса на игра. Непринуденото детско любопитство, наблюдателността и поривът за раждане на идеи са спонтанни креативни прояви, характерни за децата от началния курс.

Силвия ШОПОВА, класен ръководител на III б клас, 38. ОУ „Васил Априлов“ – гр. София

Силвия ШОПОВА, класен ръководител на III б клас, 38. ОУ „Васил Априлов“ – гр. София бр. 1 от 13 януари 2020 г.
СИНДИКАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ОТЛИЧИ НАЙ-ДОБРИТЕ СИ СИНДИКАЛИСТИ И СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ЗА 2019 Г.
Почетни отличия за изявени активисти на Синдиката на българските учители
Заключителната част на XXXIX Синдикален съвет на Синдиката на българските учители се превърна в празнично събитие – тържество на осъзнатия и действен синдикализъм, на признание към необятния дългогодишен труд на синдикалния актив на СБУ. По време на вълнуваща церемония бяха отличени победителите в XІV национален конкурс на СБУ „Синдикалист на годината“.

„Толкова много години да посвети на Синдиката – това може да направи само един достоен, добър човек, който е отдал себе си за образованието и за синдикализма, на доброто бъдеще на децата и младите хора, на България – каза д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. – Дай Бог да работим още повече и да даваме пример на младите поколения.“

Д.ик.н. Янка Такева и Красимир Попов, заместник-председател на СБУ, връчиха най-голямата почетна синдикална награда „Златна значка“ на СБУ, грамота и предметни подаръци на 29 членове и активисти на Синдиката, номинирани от синдикалните структури в различни региони на страната. Г-жа Такева се обърна към всеки от тях с персонално послание и изказа топли и сърдечни думи на благодарност и признание за дългогодишния труд и приноса му към развитието на дейността и повишаване престижа на Синдиката.

Светла СТРУМИНА

Светла СТРУМИНА бр. 1 от 13 януари 2020 г.
100-годишнина от рождението на проф.д.п.н. Жечо Атанасов На 22 декември 2019 година се навършват сто години от рождението на един от най-ярките и заслужили признание през двадесети век български учени и дейци в областта на педагогиката и образованието, за когото с достойнство и уважение се говореше и пишеше още приживе – видния учен педагог с международна известност, теоретик и историк на възпитанието и образованието, професор, доктор на педагогическите науки – Жечо Господинов Атанасов. Макар че си отиде от този свят около двадесет години преди столетието от рождението си, той остави богато и оригинално научно-творческо дело, включващо над 600 научни и научнопопулярни публикации, от които около 40 самостоятелни книги, монографии, учебници и студии и над 10 книги и учебници в съавторство.

Чл.-кор. проф. Любен ДИМИТРОВ бр. 1 от 13 януари 2020 г.
Дискусия за необходимата промяна при подготовката на бъдещите учители във висшите училища Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, участва в национална конференция „Перспективи и предизвикателства пред педагогическото образование през XXI век“, организирана от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет. Събитието се проведе на 10 декември 2019 г. В него участваха още: министърът на образованието Красимир Вълчев, председателят на парламентарната комисия по образование и наука към 44. НС Милена Дамянова, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. д-р Петя Кабакчиева, преподаватели във висши училища от цялата страна, експерти от МОН, началници на РУО, директори на училища и учители.

Форумът имаше за цел да дискутира необходимата промяна при подготовката на бъдещите учители във висшите училища и възможностите за въвеждане на относителна регулация на обучението по педагогически специалности.

Велина АНТОВА бр. 40 от 16 декември 2019 г.
20 ГОДИНИ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Градивно партньорство за реализирането на най-успешната образователна програма „Еразъм+“
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе сред официалните гости на юбилейната конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) по случай 20 години от създаването му. На 6 декември 2019 г. ЦРЧР, в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, организира конференция на тема „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“ – „Changing lives, Opening minds“. На официалния форум, който бе открит от Мария Габриел, еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, бе направен обзор на осъществените през годината дейности и на успехите, постигнати в България с подкрепата на европейските програми за образование и обучение, и бе обсъдено бъдещето на най-голямата европрограма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“.

Светла СТРУМИНА бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от област Кюстендил На 14 ноември 2019 г. залата в сградата на Синдиката на българските учители в Кюстендил се оказа тясна да побере повече от 80 синдикалисти на СБУ от общините в Кюстендилска област. Традиционното есенно съвещание бе открито от Наташа Павлова, председател на ОбКС на СБУ – Кюстендил, и областен координатор на СБУ за област Кюстендил, която приветства присъстващите и направи кратък анализ на изминалата синдикална година.

Наташа ПАВЛОВА, председател на ОбКС на СБУ – Кюстендил, и областен координатор на СБУ за област Кюстендил бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от област Сливен На 16 и 17 ноември 2019 г., съгласно утвърдения график на ИК на СБУ, в конферентната зала на спа-хотел ,,Армира“ в Старозагорски минерални бани се проведе традиционното есенно работно съвещание на синдикалния актив от област Сливен. За неуспелите да се включат на тази дата на 20 ноември 2019 г. в залата на КНСБ в гр. Нова Загора се проведе второ заседание. В двете заседания се включиха над 80 председатели на СО на СБУ от общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. Есенните съвещания бяха водени от Роза Костова – главен експерт-юрист в Централата на СБУ.

Иван ГОСПОДИНОВ, председател на ОбКС на СБУ – Сливен, и областен координатор на СБУ за Сливенска област бр. 40 от 16 декември 2019 г.
В името на децата На 6 декември 2019 г. в столицата се проведе дискусионен форум на тема: „Основни принципи във финансирането на квалифицирана работна сила в областта на ранното детско развитие“. Събитието бе организирано от фондация „За нашите деца“ и събра представители от Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, експерти от Централата на Синдиката на българските учители, както и представители на местни власти и организации. Те обсъдиха резултати от представеното на форума изследване, което е част от инициативата „България расте с децата си“, чиято цел е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.

Преслава ГЕОРГИЕВА бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Споделеността – краткият път към по-успешно бъдеще Ръководството и учителите от Иновативно средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград, искрено вярваме, че когато човек има какво да покаже и на какво да научи, трябва да споделя своя опит особено когато тази споделеност е в името на учениците. Това е една от причините да вземем участие в още една национална програма, повишаваща мотивацията и интереса на младото поколение към ученето, но и разширяваща светогледа на учителите. Национална програма „Иновации в действие“ ни предизвика да споделим своите добри практики и иновативни подходи както пред училища, които вече са част от новаторите в образованието, така и пред онези, на които им предстои да открият благотворния ефект на нестандартното преподаване и учене. Надежда ДЕЯНОВА, учител по БЕЛ, GOOGLE учител бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Представено беше национално педагогическо изследване на тема: „Продължаващата квалификация на учителите и качеството на преподаването – перспективата на учениците“ Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в конференция за представяне на резултати от проведено национално педагогическо изследване на тема: „Продължаващата квалификация на учителите и качеството на преподаването – перспективата на учениците“. Събитието се проведе на 4 декември 2019 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“, организирано от Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ към МОН и Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“.

Велина АНТОВА бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Солидарност и сътрудничество На 5 декември 2019 г. Министерството на външните работи на Република България, Организацията на Обединените нации и Посолството на Държавата Палестина у нас тържествено отбелязаха 29 ноември – Международния ден за солидарност с палестинския народ. По повод на празничното честване д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати специален поздрав и подарък до Н. Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух, посланик на Палестина у нас. В своето експозе при откриването на събитието той говори за актуални проблеми на палестинския народ и неговата държава, и изрази дълбока благодарност към Република България за оказаната подкрепа.

Светла СТРУМИНА бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Награди за добри дела На 8 декември 2019 г. Висшият мюсюлмански съвет на Мюсюлманското изповедание в Република България връчи годишните награди „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди“. Сред официалните гости на тържествената церемония, състояла се в Централния военен клуб в София, бяха д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, проф. д.ик.н. Стоян Денчев, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (2010–2018) и настоящ председател на Общото събрание на УниБИТ, който е директор на Института по информация и сигурност и почетен председател на Съюза на народните читалища, представители на Светия Синод на Българската православна църква, дипломати, политици, общественици, представители на организации от неправителствения сектор, и др. Светла СТРУМИНА бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Сътрудничеството между Обществения съвет към столичното
18. СУ с образователната институция – установени полезни и добри практики
През есента на 2019 г. (01.12.2019 г.) изтече мандатът на първия избран Обществен съвет в 18. Средно училище „Уилям Гладстон“ (18. СУ), в изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Първият Обществен съвет към 18. СУ бе избран на 30.11.2016 г. на Учредително събрание с участието на родители от училищната общност и въз основа на писмени уведомления от финансиращия орган. Величка СТОЙЧЕВА, директор на 18. СУ „Уилям Гладстон“, гр. София бр. 40 от 16 декември 2019 г.
„Коледна приказка“ във врачанско училище Вълнуващ коледен подарък поднесоха музикантите от Симфониета – Враца под ръководството на диригента Христо Павлов на учениците от училище „Козма Тричков“ във Враца.

Звездите на Музикалния театър сопраното Валентина Корчакова, тенорът Марио Николов и младите Анна-Мария Крайчева, Мария Божилова и Виктор Кръстанов заедно с очарователната актриса Деляна Хаджиянкова разказаха музикални приказки – коледни песни. Проявата е част от дейностите по НП на МОН, модул „Културните институции като образователна среда“, която училището изпълнява през настоящата учебна година.

Нели БОРЧЕВА, директор на СУ „Козма Тричков“ – Враца бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Бисерчета на доброто за Никулден в ДГ „Мирослава“ По традиция през декември 2019 г., по случай Никулден, в плувния басейн на ДГ „Мирослава“, гр. Пловдив, се проведе празникът „Бисерчета на доброто“. И тази година русалката Ариел не пропусна да посети възпитаниците на детската градина. Тя не можеше да говори, тъй като гласът й бе омагьосан. Малчуганите от подготвителните групи развалиха магията, отговаряйки безпогрешно на загадки, с отговорите на които накрая изписаха думата „ДОБРИНА“! Участие във водния празник взеха родители, облечени в артистични костюми, както и представители на Училищното настоятелство.

Надежда СТАМОВА, председател на СО на СБУ в ДГ „Мирослава“, гр. Пловдив бр. 40 от 16 декември 2019 г.
МАЙСТОРСКИ КЛАС ВЪВ 2. АЕГ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“, ГР. СОФИЯ Компетентностният подход в образователния процес - интердисциплинарност, екипност и интерактивност в обучението

Представяне на интерактивна среда за обучение чрез интегриране на технологиите с учебното съдържание по природни науки и математика, основаващо се на принципите на съвместно преподаване, дигиталност и интегралност бе целта на провелия се на 3 декември т.г. майсторски клас на тема: „Компетентностният подход в образователния процес - интердисциплинарност, екипност и интерактивност в обучението“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 40 от 16 декември 2019 г.
Заедност за духовния ни хляб Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, участва в духовното тържество, посветено на представянето на уникалната всеславянска поетична антология „Хлеб наш насущний“, в която са включени стихове на 175 съвременни водещи славянски поети от 25 държави. Творбите са посветени на словото, Бога и нравствеността.

Събитието, организирано от Славянска литературна и артистична академия с председател Елка Няголова, се състоя на 4 декември 2019 г. в Българския културен институт в София.

Специален гост на тържеството беше Негово Светейшество Българският патриарх Неофит. На събитието присъстваха още посланици и представители на дипломатически служби у нас, писатели, поети, преводачи, интелектуалци и общественици.

Велина АНТОВА бр. 39 от 9 декември 2019 г.
Развитие на международното сътрудничество в областта на образованието Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в работно посещение на българска делегация, водена от зам.-министъра на образованието и науката Деница Сачева в Истанбул. В състава на делегацията бе и директорът на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ Наталия Михалевска, главният секретар на МОН Албена Михайлова, представители на социалните партньори, образователни институции от страната и съботно-неделните училища от балканските страни, медии и др.

Целта на визитата, която се проведе от 28 до 30 ноември т.г., бе свързана с разкриването на специалност „Български език и литература“ в Катедрата по славянски филологии, Факултет „Хуманитарни науки“ на Истанбулския университет. Обучението по български език като втори чужд език ще стартира от есента на 2020 г.

УД бр. 39 от 9 декември 2019 г.
Юбилей – съчетал приемствеността между поколенията, традициите и надеждите за бъдещето На 21 ноември 2019 г. учениците и учителите от Професионална гимназия по транспорт, гр. София, организираха неповторим празничен концерт по повод 70-годишния юбилей от създаването й. Празник, който съчетава приемствеността между поколенията, традициите и надеждите за бъдещето. През годините гимназията се превърна в училище с модерна техническа база без аналог в столицата, стремящо се да подготви учениците като добри специалисти, продължаващи реализацията си не само у нас, но и в чужбина. Доказателство за това са многото награди и отличия, завоюваните призови места в различни конкурси и състезания. Гимназията е носител на орден „Кирил и Методий“ – втора степен, и почетния знак на град София.

Тържеството, посветено на значимата годишнина, се проведе в ОКИ – Дом на културата „Искър“, а специални гости на събитието бяха: зам.-министърът на образованието инж. Таня Михайлова, кметът на район „Искър“ Ивайло Цеков, зам.-кметът на район „Искър“ д-р инж. Петър Моллов, Мариана Минкова – член на изпълнителния комитет на СБУ и председател на Общинския координационен съвет – район „Искър“, Катя Никова – държавен експерт в МОН, инж. Златка Иванова – старши експерт „Професионално образование и обучение“ в РУО – София–град. Присъстваха бивши директори, учители, служители и възпитаници на гимназията, както и директори на столични училища и професионални гимназии.

Мария СТОЯНОВА, Северина ГАНЧЕВА, Юлиан ТОДОРОВ, ПГТ – гр. София бр. 39 от 9 декември 2019 г.
ВИОЛЕТА ДОБРЕВА, ДИРЕКТОР НА ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД“, КЪМ МТСП:
Ще развиваме партньорството си със СБУ и ще провеждаме национални конференции и обучения по въпроси, свързани със здравословни и безопасни условия на работа в образователна среда

- Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 39 от 9 декември 2019 г.
Писмо от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев до работещите в системата на предучилищното и училищното образование Като държава и общество сме изправени пред редица предизвикателства. За справянето с най-значимите от тях разчитаме на системата на образованието, на всеки един от Вас.

Въпреки множеството полемики и теми, които ни разделят, това, което ни обединява, е вярата ни, че чрез по-добро образование ще живеем в по-хармонично и проспериращо общество. Обединява ни и желанието чрез образование да дадем на децата си повече възможности за пълноценен и смислен живот. В подкрепа на това е фактът, че днес образователната система е относително най-здравата и устойчива и ние като общество можем да заложим на нея.

Постигането на тези цели предполага системата да положи повече усилия за повишаване на интереса за учене, за подобряване на базовата и на функционалната грамотност, за намаляване на броя на учениците със слаби резултати, за преодоляване на преждевременното отпадане, за приобщаване и за ефективна интеграция на децата от уязвимите групи, за придобиване на уменията, необходими за успешна житейска и трудова реализация.

Решението за увеличаване на възнагражденията на преподавателите е в резултат на убеждението ни, че мотивираните и добри учители са най-важният фактор за подобряване на резултатите и за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени като система.

Красимир ВЪЛЧЕВ, министър на образованието и науката бр. 38 от 02.12.2019 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от област Враца На 15 ноември 2019 г. в Аулата на СУ „Христо Ботев“, град Враца, се проведе традиционното есенно работно съвещание на синдикалния актив на СБУ в областта. Съвещанието бе открито от Емилия Бонева, член на ИК на СБУ, председател на ОбКС на СБУ – Враца, и областен координатор на СБУ, което премина с участието на Пламен Иванов, главен експерт в Централата на СБУ и отговорник за област Враца. Присъстваха 80 активисти на Синдиката от областта.

УД бр. 38 от 2 декември 2019 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от област Смолян На 12 ноември 2019 година в град Смолян, съгласно утвърдения план-график на ИК на СБУ, се проведе традиционното есенно работно съвещание на синдикалния актив от областта. На съвещанието присъстваха общинските председатели и членове на ръководствата от общините Девин, Чепеларе, Доспат, Мадан, Златоград и Рудозем, а от община Смолян – председателите на всички синдикалните организации. Съвещанието се ръководи от Виолетка Петкова – главен експерт „Организационно направление“ в Централата на СБУ. То бе открито от Мария Жайгарова, председател на ОбКС на СБУ – Смолян и областен координатор на СБУ за Смолянска област.

Инж. Мария ЖАЙГАРОВА, председател на ОбКС на СБУ – Смолян и областен координатор на СБУ за Смолянска област бр. 38 от 2 декември 2019 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от област Шумен На 14 ноември 2019 г. в Актовата зала на Профилирана езикова гимназия „Н. Й. Вапцаров“, гр. Шумен, се проведе традиционното есенно обучение на членовете на Синдиката на българските учители от област Шумен. Преди началото му директорът на ПЕГ „Н. Вапцаров“ – Димо Георгиев, доскорошен член на СБУ, приветства присъстващите, като подчерта ролята на Синдиката за развитието на образованието в страната.

Обучението бе проведено от Иван Кънчев, експерт в Централата на Синдиката на българските учители. Г-жа Татяна Иванова, председател на ОбКС на СБУ – гр. Шумен, откри събитието и даде думата на г-н Кънчев.

Татяна ИВАНОВА, председател на ОбКС на СБУ – гр. Шумен, и областен координатор на СБУ за Шуменска област бр. 38 от 2 декември 2019 г.
Конвенцията за правата на детето на 30: Честване на напредъка, изправяне пред предизвикателства През ноември 1989 г. светът се промени. С разрушаването на Берлинската стена и настъпването на нова епоха, държавите намериха общ език в защитата на правата на детето. „Човечеството е задължено на всички и на всеки един от вас – каза генералният секретар на Организацията на обединените нации Хавиер Перес де Куеляр (на този пост от 1 януари 1982 г. до 31 декември 1991 г. – бел. ред.) пред детска аудитория, след като Конвенцията за правата на детето бе приета на 20 ноември 1989 г. – Това ще стане един от най-ратифицираните договори за правата на човека в историята.“

Дейвид Едуардс, генерален секретар на Интернационала на образованието бр. 38 от 2 декември 2019 г.
25 НОЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИТЕ КНСБ предлага България да ратифицира Конвенция 190 за премахване на насилието и тормоза на работното място

Кодексът на труда не съдържа определения за „тормоз“ и „насилие“ на работното място, включително и на база пол, както и мерки, насочени към предотвратяването им. Това може да се промени, ако България ратифицира Конвенция 190 на Международната организация на труда за премахване на насилието и тормоза в областта на труда. Тя бе приета през тази година, в която се отбелязват 100 г. от учредяването на организацията.

УД бр. 38 от 2 декември 2019 г.
Едно и също ли е приобщаване и образователна интеграция?
Доц. д-р Йосиф Я. Нунев,ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически колеж – Плевен
Повод за написване на този материал е засилващото ми се безпокойство, породено от постепенното неглижиране на интеркултурния аспект в българското образование, обединен с общото понятие „образователна интеграция“, за сметка на процесите, обединени със събирателното понятие „приобщаване“.

Доц. д-р Йосиф Я. Нунев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически колеж – Плевен бр. 38 от 2 декември 2019 г.
АНГЕЛ ГУШЕВ, ДИРЕКТОР НА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО: Винаги разчитам на диалога и социалното партньорство

- Интервю на Велина АНТОВА бр. 38 от 2 декември 2019 г.
ВИОЛЕТА КОНСТАНТИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СО НА СБУ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:
Когато работим заедно, в една посока, се случват добрите промени в образователната ни система

Интервю на Велина АНТОВА бр. 38 от 2 декември 2019 г.
МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ
Как да бъдем иновативни в училище
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в Международна конференция на тема „Как да бъдем иновативни в училище?“. Петата годишна инициатива на Фондация „Световен образователен форум България“ с председател Мария Гайдарова събра на 26 ноември т.г. в Пловдив десетки лидери в образованието, представители на МОН, РУО и общините, академичните среди и висшите училища, образователни институции, социални партньори и международни експерти.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 38 от 2 декември 2019 г.
Записванията за осмото издание на Национален конкурс „Път към славата“ 2020 вече започнаха За осма поредна година конкурсът, организиран от АРТ Център „Кърнолски“ под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, и с партньорството на Министерството на образованието и науката ще събере талантливи деца и младежи от цялата страна. На седмото издание на „Път към славата“, провело се на 8, 9 и 10 февруари 2019 година, конкурсът събра над 1500 вокалисти, танцьори, инструменталисти и фолклористи от над 42 населени места в България.

От организаторите бр. 38 от 2 декември 2019 г.
Компетентностно базирания подход – фактор за успеха на образователната система „Компетентностно базирано образование и педагогиката на 21 век“, бе темата на провелия се на 18 ноември т.г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ национален форум. Във форума, посветен на 35-годишнината на Катедра „Педагогика и управление на образованието“ към Педагогическия факултет на висшето училище, взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, Наталия Михалевска, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН, д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град, Мария Семерджиева, началник на РУО – Смолян, представители на РУО – Пловдив, университетски преподаватели, представители на академичните и научните среди, директори и учители от образователни институции в страната, НПО, докторанти, студенти и др.

УД бр. 37 от 25 ноември 2019 г.
ДАЗД валидира първата по рода си тематична марка по повод 30 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето По идея на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), с председател д-р Елеонора Лилова, тридесетгодишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето от ООН бе отбелязана у нас с валидиране на пощенско-филателно издание.

Печатът за пускане в употреба на юбилейна пощенска марка бе поставен на тържествено събитие, което се състоя на 18 ноември 2019 г., от председателят на Държавната агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова, заместник-министърът на труда и социалната политика – Зорница Русинова, заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Андреана Атанасова, представителя на УНИЦЕФ в България д-р Джейн Муита, изпълнителния директор на "Български пощи" Деян Дънешки и художничката Дея Вълчева, по чиято идея е реализирана марката.

Велина АНТОВА бр. 37 от 25 ноември 2019 г.
Учениците от НФСГ в София оценяват най-високо свободното движение на хора, стоки и капитали в ЕС Икономическият и социален съвет отново се срещна с ученици, за да чуе техният глас за бъдещето на България и ЕС. Този път дискусията с младите хора от Националната финансова стопанска гимназия в София бе на тема „Младите хора за Европа“ и се проведе на 12 ноември т.г. Целта на събитието бе да се обсъдят ползите и предизвикателствата от членството на България в Европейския съюз, както и да се разширят познанията на учениците в областта на гражданското образование.

В дискусията, преминала с участието на председателя на ИСС проф д-р Лалко Дулевски и председателят на СБУ, и член на ИСС д.ик.н. Янка Такева, взеха участие повече от 40 ученици, които са включени в „Програмата за училища-посланици на Европейския парламент“.

Мая ГЕШЕВА, директор на НФСГ бр. 37 от 25 ноември 2019 г.
Образност и словесност в образованието Информационните технологии заемат все по-широко място в живота на обществото. Естествено, те ще допринесат за промени и в системата на образованието. Призвани са, както подчерта министърът на образованието Красимир Вълчев, да осигурят „възможност да подобрим методите на обучение“ (в. „Учителско дело“, бр. 27, 16. 9. 12019 г.).

На 15 октомври т.г. в столицата се проведен национален форум за „Дигиталната трансформация на образованието – педагогически и социалнопсихологически аспекти“, организиран от Българската академия на науките (БАН), Дигитална национална коалиция (ДНК), Академична общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ), Национален център за дистанционно обучение (НЦДО) и Национално представителство на студентските съвети в България (НПСС).

Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ, член на ръководството на Съюза на учените бр. 37 от 25 ноември 2019 г.
СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС, И ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ОБЛАСТ БУРГАС:

Процесът на учене е динамичен и отдавна е напуснал класната стая, а целта е придобиване на квалификация и по-добра алтернатива за развитие
- Проф. Турманова, преди броени седмици гр. Велико Търново бе домакин на петите поред Национални дни за учене през целия живот. Вие получихте своето високо отличие за активната Ви дейност като областен координатор за учене през целия живот за област Бургас. Като се обърнете назад, каква е Вашата равносметка за изминалите 5 години, в които у нас се реализира проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“?

- Да учим през целия живот е истинско предизвикателство в бързо променящия се свят на нови технологии, комуникации и нова свързаност. Като областен координатор на програмата за учене през целия живот се гордея, че област Бургас беше една от първите, която създаде областна координационна група и в която този процес стана част от живота на участниците. Това ги вдъхнови за нови инициативи и даде хоризонт за друга професионална реализация и друга по-добра алтернатива за обучаемите възрастни. Процесът на учене е динамичен и отдавна е напуснал класната стая.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 37 от 25 ноември 2019 г.
ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ
- - бр. 37 от 25 ноември 2019 г.
Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100 от 11.06.2018 г. - - бр. 36 от 18 ноември 2019 г.
Пазители на националното самосъзнание и непреходния български дух На 8 ноември 2019 г се състоя празничната церемония по награждаването на отличените в 27-ото издание на конкурса на Национален клуб „Родолюбие“. Събитието се проведе при изключителна тържественост в музей „Възраждане и Учредително събрание“, гр. Велико Търново, мястото на което преди 140 години е приета Търновската конституция и са положени основите на изграждането на държавността на съвременната българска държава.

Светлия празник на националното самосъзнание и непреходния български дух откри д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и председател на Обществения съвет на НК „Родолюбие“.

Гости на празничната церемония по награждаването на отличените в ХХVІІ издание на конкурса на Национален клуб „Родолюбие“, бяха: инж. Даниел Панов, кмет на Велико Търново, инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, Пенка Игнатова, директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ към Община Велико Търново, инж. Розалия Личева, началник на Регионално управление на образованието – Велико Търново, директори на училища от Велико Търново.

Поздравителен адрес до организаторите и участниците в конкурса изпрати Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Конкурсът премина под наслов „140 години Търновска Конституция“, над 1200 ученици от страната и българските училища зад граница писаха с вдъхновение и с любов за миналото и настоящето, за мечтите за бъдещето, преоткривайки историята на род и отечество, за да знаят и помнят и онези след тях. Общият брой на разработките, изпратени за националния кръг на конкурса, е 180. До оценяване бяха допуснати 53 есета, 44 реферата (изследователски проекти), 71 презентации и 12 учителски разработки.

Велина АНТОВА бр. 36 от 18 ноември 2019 г.
Градивно партньорство за устойчиво развитие на образованието в община Велико Търново На 7 ноември 2019 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, посети Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, гр. Велико Търново. На срещата в гимназията присъстваха още: Наталия Михалевска, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН, инж. Розалия Личева, началник на Регионално управление на образованието – Велико Търново, Пенка Игнатова, директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ към Община Велико Търново, Антоанета Андреева, председател на ОбКС на СБУ – Велико Търново и Мария Георгиева, дългогодишен бивш председател на ОбКС на СБУ – Велико Търново, и бивш преподавател в училището.

Целта на посещението беше среща с екипа на училището и да се видят новите интерактивни зали в гимназията, реализирани по проект „Изграждане на интерактивен дигитален център с фокус върху обучението по природни науки и математика“, които създават съвременна образователна среда, отговаряща на нуждите и очакванията на ученици и преподаватели.

Гостите бяха посрещнати от Ангел Гушев, директор на ПМГ, „Васил Друмев“ и председател на областната структура на област Велико Търново на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Николай Цонев, помощник-директор по учебната част, Деян Друмев – преподавател по информатика в ПМГ и зам.-председател на ОбКС на СБУ – Велико Търново, и Виолета Константинова, преподавател по химия и председател на СО на СБУ в ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново.

Наблюдававани бяха уроци с новите интегративни дъски – по физика с преподавател Борислав Марковски, по английски език с преподавател Светлана Попова и по информатика на паралелките по професия „приложен програмист“ с преподавател Чавдар Марчев.

Велина АНТОВА бр. 36 от 18 ноември 2019 г.
ИНЖ. ВИОЛЕТА ИЛИЕВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС:

Образованието е най-важната инвестиция за нашия град

Разчитам на всички председатели на синдикалните организации на СБУ в училищата и детските градини за насочване на енергията ни към успешни училищни политики Интервю на Велина АНТОВА бр. 36 от 18 ноември 2019 г.
Безопасната и здравословна образователна среда – фактор за развитие на качествено образованиеНа 13 ноември т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе заключителният семинар на тема: „Безопасна работна среда в българските училища за безопасно поведение в извънучилищна среда и обществото“. Организиран от СБУ и МОН, в изпълнение на проект, реализиран съвместно с МТСП, той постави на фокус създаването на безопасните и здравословни условия на труд като фактор за осигуряване на привлекателна образователна среда и опазване живота и здравето на работещите в образователните институции. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 36 от 18 ноември 2019 г.
Празник на българската духовност и националната идентичност В навечерието на Първи ноември, денят в който отдаваме заслужена почит и признание на духовните пазители на нацията ни, на книжовниците и просветителите, които са изградили и съхранили нравствените и моралните ценности на нашия народ, на борците за национално самосъзнание – вдъхновителите на вяра и сили на народа ни в трудните мигове, пред които пътят на историята неведнъж ни е изправял, в столицата бе почетено тяхното достойно дело с празник на духовното възвисяване и националното ни самочувствие. Превърнал се в традиция, отбелязването на Деня на народните будители, организиран от Синдиката на българските учители, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Столична община и с подкрепата на Сдружението за учителска взаимопомощ – София, се проведе на 31 октомври т.г. в духовния храм на столичния кв. „Надежда“ – Общински културен институт – „Надежда“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
МОН връчи наградите „Константин Величков“ за принос в системата на българското образование
Учредена през 2005 г., наградата „Константин Величков“ традиционно се връчва по повод Първи ноември – Деня на народните будители, като израз на уважението, признателността и благодарността към приноса на съвременните будители, чиято мисия е да съхранява и предава делото и възрожденския дух на предшествениците да запазят вечния стремеж на българина към знание и да възпитат знаещи и можещи млади хора. УД бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СМОЛЯН:
Смолянска област се утвърди като регион с устойчив успех в образованието и това се дължи на нашите учители
- Г-жо Семерджиева, кои са постиженията и добрите практики на образователната система в област Смолян?

- През изминалите 10 години образованието в област Смолян е определено като приоритет номер едно за развитието на региона. За предоставяне на равен достъп до образование и запазване на високите резултати се прилагат цялостни и системни политики, обезпечени с необходимите човешки, финансови и материални ресурси. Заложили сме на развитието на системата на база на работещи училищни политики, повече иновации и креативност. Безспорен е фактът, че образователната система на регион Смолян се ползва с широко обществено доверие и подкрепа, както от страна на институциите, така и от страна на родителите.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от област Стара Загора Традиционното есенно работно обучение на синдикалния актив на СБУ от област Стара Загора се проведе на 23 октомври т.г. в хотел „Мериан Палас“ в Стара Загора с участието на Иванка Сотирова – зам.-кмет ,,Хуманитарни дейности“ в община Стара Загора, и Татяна Димитрова – началник РУО – Стара Загора. Форумът, уважен от Любка Иванова, председател на СДСОРБ – Стара Загора, областния координатор Галина Кирчева и експерти от КНСБ премина и с участието на Роза Костова, главен експерт-юрист в Централата на СБУ.

Иван ПОРОВ, председател на ОбКС на СБУ – Стара Загора, областен координатор на СБУ за област Стара Загора бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от област Ямбол На 29 октомври т. г. в Конферентната зала на хотел „Диана палас“, гр. Ямбол, се проведе традиционното есенно съвещание със синдикалния актив от областта. Присъстваха над 70 председатели и секретари на организациите на СБУ в образователните институции от Ямболска област.

Добра ШОПОВА, председател на ОбКС на СБУ – Ямбол, и областен координатор за Ямболска област бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ “СПОРТ И ЗДРАВЕ”
Наредба

За провеждане на шестнадесетата спартакиада на учителите с международно участие 07 - 12 юли 2020 г., СОК „Камчия”

д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на СБУ; Десислава ЯГОДИН, председател на БРФ СЗ бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна, отпразнува 95-та годишнина от създаването си На 31 октомври 2019 г. СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна, отпразнува 95-та годишнина от създаването си, както и патронния си празник. С тържествен водосвет отец Георги Танчев откри обновената библиотека на училището. Директорът на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна, Борис Иванов приветства гостите – учители, дали своя принос в живота на училището през годините, официални гости от Община Кресна, бизнесмени и представители на Обществения съвет.

Георги ПЕКТОВ, старши учител по музика в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна, председател на ОбКС на СБУ – Кресна бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
В Стара Загора бе учреден клуб „Млад учител“ към СБУ По покана от Иван Поров, председател на ОбКС на СБУ и областен координатор на СБУ за Старозагорска област, 20 млади учители от Стара Загора се отзоваха и учредиха клуб „Млад учител“ към СБУ. Събитието се състоя на 30 октомври т.г. в навечерието на Празника на народните будители в Синдикален дом - Стара Загора.

В изказването си пред младите учители Иван Поров очерта някои основни политики на СБУ свързани с повишаването на работните заплати на учителите и това, че Синдиката е загрижен процентно най-голямото увеличение да бъде за младите учители с цел привличането им в професията.

Иван ПОРОВ, председател на ОбКС на СБУ – Стара Загора, областен координатор на СБУ за област Стара Загора бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
Съвременните габровски учители – будители на бъдещето На 28 октомври 2019г. в навечерието на големия празник Деня на народните будители – 1-ви ноември, в Националния музей на образованието – Габрово, се проведе заключителният етап на Четвъртия регионален конкурс „Учители-будители на бъдещето“, иницииран от Синдиката на българските учители – Габрово, и реализиран с помощта на РУО – Габрово, Община Габрово, РБ „Априлов-Палаузов“ – Габрово, РИМ – Габрово, ИМКА – Габрово.

Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Габрово, и областен координатор на СБУ за Габровска област бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
ФАНИ ВАСИЛЕВА, ДИРЕКТОР НА ОУ „ГЕО МИЛЕВ“, С. ГРОХОТНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН:
Българският учител е един от най-добрите професионалисти сред учителите в Европа
-

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 35 от 11 ноември 2019 г.
СБУ настоява за разработване и приемане на единни изисквания при подготовка на бъдещите учители
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, участва в национална кръгла маса по проблемите на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти. Събитието, част от изпълнението на Национална програма „Квалификация“ 2019 г., се проведе на 24 и 25 октомври 2019 г. в град Панагюрище с участието на Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, инж. Таня Михайлова – зам.-министър на образованието и науката, Радостина Новакова – директор на Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в Министерството на образованието и науката, и експерти от дирекцията, Галина Матанова – зам.-кмет на община Панагюрище, представители на МОН, ММС, МК, преподаватели от факултетите по педагогика във висши училища, социални партньори, експерти от регионални управления на образованието и директори на училища и детски градини.

Целта на кръглата маса бе да фокусира вниманието на заинтересованите страни към аспекти от квалификацията на педагогическите специалисти спрямо базовата подготовка, продължаващата квалификация и кариерното развитие.

В изказването си на форума д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, акцентира на предизвикателствата, пред които е изправена днес образователната ни система при подготовката на бъдещите учители. В тази връзка тя направи и конкретни предложения, сред които:

- Разработване и приемане на единни изисквания при подготовка на бъдещите учители и съответно уеднаквяване на учебните програми на всички факултети, подготвящи бъдещите учители;

- Сериозна подготовка на бъдещите учители, за приобщаващо образование, включително за работа с деца мигранти и работа в мултикултурна среда, за преподаване на гражданско образование и за мотивация да продължат да се реализират в учителската професия;

- Изучаване на повече възрастова психология;

- Увеличаване на план-приема във факултетите, подготвящи ресурсни учители и др.

Велина АНТОВА бр. 34 от 4 ноември 2019 г.
Учител стана първият носител на Националната награда за принос в образованието и науката на името на акад. Благовест Сендов


На 1 ноември 2019 г., в Деня на народните будители, на тържествена церемония в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – град София, в рамките на XVII научна конференция „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“, организирана от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за първи път бе връчена Награда за принос в образованието и науката на името на големия български учен, политик и общественик акад. Благовест Сендов.

Наградата е учредена по инициатива на УниБИТ, в лицето на проф. д.ик.н. Стоян Денчев – председател на Общото събрание, с активното съдействие на Синдиката на българските учители и Министерството на образованието. Номинациите за това престижно отличие са направени от специални селекционни комисии с национално представителство, включващи изтъкнати университетски преподаватели, учени, синдикални дейци, експерти в сферата на образованието и науката, и видни общественици.

Първият носител на Наградата за принос в образованието и науката на името на акад. Благовест Сендов в категория „учител“ стана д-р Ангел Ангелов – учител по информационни технологии в СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен.

Отличието му беше връчено от проф. д-р Ирена Петева, ректор на УниБИТ, и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 34 от 4 ноември 2019 г.
Д.И. ВЕНЦЕСЛАВА ГЕНОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВАРНА:

Дейността ни е насочена към насърчаване и утвърждаване на култура на творчество и иновации в образователните институции Интервю на Велина АНТОВА бр. 34 от 4 ноември 2019 г.
Нов слънчев и вълшебен дом ще посреща децата на столичния район „Витоша“ Тържественото откриването на новия корпус на ДГ № 37 „Вълшебство“ в столичния район „Витоша“ бе поводът, който събра партньори и съмишленици, които допринесоха новоткритата слънчева и модерна сграда да се превърне в дом за още 75 малчугани от района. С благодарност към всички, чиито усилия направиха възможно завършването на новата придобивка, и специално към Столична община и нейния кмет Йорданка Фандъкова се обърна директорът на образователната институция Гергана Петрова.

Цветя за директора Гергана Петрова и председателя на СО на СБУ Снежина Илиева, и подарък за екипа на детската градина бяха поднесени от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева по повод празничното събитие.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 34 от 4 ноември 2019 г.
1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаеми колеги,

Уважаеми работещи в системата на средното образование,

Уважаеми социални партньори на СБУ,

От името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители и лично от мое име Ви поздравявам по повод 1 ноември – Деня на народните будители.

Денят, в който отдаваме заслужена почит и признание на духовните пазители на нацията ни, на книжовниците и просветителите, които са изградили и съхранили нравствените и морални ценности на нашия народ, на борците за национално самосъзнание – вдъхновителите на вяра и сили на народа ни в трудните мигове, пред които пътят на историята неведнъж ни е изправял.

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на СБУ бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
Как да участваме в първия национален конкурс за учители
„Иноватори в образованието“?
Конкурсът за учители, които вдъхновяват и мотивират учениците си да постигат по-добри резултати, организира за първи път Министерството на образованието и науката.

Кой може да участва?

В него може да участват отделни учители, директори или цели екипи. Ще се оценява положителният опит от новаторските практики, чрез които уроците стават по-интересни, както и дали учителите успяват да стимулират учениците да бъдат творци и да мислят критично.

МОН бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
НАСТОЯЩИТЕ СТУДЕНТИ - ВЕРОЯТНИТЕ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ

Мисията на учителската професия днес
е да вдъхновява младите хора
През 2019 г. Синдикатът на българските учители за първи път отличи студенти в престижния конкурс „Студент на годината“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. На 29 май 2019 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, която бе член на журито на Конкурса, връчи наградите в категорията „Педагогически науки“. „Убедена съм, че няма по-хубава професия от учителската – каза д.ик.н. Янка Такева в приветствието си към номинираните. – Учителството е професията, която създава всички други професии. Да си учител означава да бъдеш най-голямото приемно семейство на децата, учениците, младите хора. Учителят не само трябва да ги поведе към знанието, вярата и грамотността, но и да им помогне да намерят своето място и реализацията си в живота. Затова съм щастлива, че днес мога да отлича изключително успешни млади хора, посветили се на учителската професия.“

Светла СТРУМИНА бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
Надграждане на компетентностите на синдикалния актив на СБУ от областите Добрич, Силистра, Благоевград и Варна - Областни координатори на СБУ бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПЛАКАТИ
„ДАЙ ПЪТ НА ЖИВОТА!“
Регламент От организаторите бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
КНСБ проведе информационна кампания „Сивото убива“ в София
На 17 октомври 2019 г. в гр. София се проведе информационната кампания на КНСБ под мотото „Сивото убива!“, която има за цел да повиши обществената осведоменост и да насърчи гражданското участие в процесите и политиките за ограничаване и превенция на недекларираната заетост в България. Кампанията беше подкрепена и лично от г-жа Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика, която посети мобилния информационен център на КНСБ, разположен на пл. „Света Неделя“ в столицата. Пресцентър на КНСБ бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
Безопасната и здравословна образователна среда – фактор за развитие на качествено образование На 17 октомври т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучителен семинар на тема: „Безопасна работна среда в българските училища за безопасно поведение в извънучилищна среда и обществото“. Организиран от СБУ и МОН, в изпълнение на проект, реализиран съвместно с МТСП, той е първият от поредицата обучения за тази година, който поставя на фокус създаването на безопасни и здравословни условия на труд като фактор за осигуряване на привлекателна образователна среда и привличане на педагогическите специалисти в образователните институции у нас.

На семинара, проведен с участието на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-министъра на образованието и науката Деница Сачева и Емилия Тошева, експерт в Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на МОН и координатор по провеждането на обучителните семинари, присъстваха директори, зам.-директори и учители от цялата страна.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
Дискусия за равното участие на жените във всички сфери на живота – принос за цялото общество На 22 октомври 2019 г., по инициатива на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева и на Съюза на транспортните синдикати в България с председател Екатерина Йорданова, в Централата на КНСБ се проведе дискусия на тема „Равното участие на жените във всички сфери на живота – принос за цялото общество“.

На събитието присъстваха вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, зам.-кметът на София Дончо Барбалов, представители на синдикати и федерации в структурата на КНСБ, директори на образователни институции и учители от столицата, представители на неправителствени организации, работещи в сферата на подобряването на политиките по равнопоставеността и др.

УД бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
Да запазим пламъка на великия творец и родолюбец Николай Хайтов Емблематична за почитателите на Николай Хайтов – творец, претворил съдбата на България и оставил ярка следа в литературната й съкровищница, е 2019 година, в която с поредица от тържества и културни прояви бе отбелязана 100-годишнината от неговото рождение. В памет на бележития писател бе и проведената на 16 октомври т.г. национална научна конференция „Николай Хайтов и България“, която събра изтъкнати университетски преподаватели и представители на научния елит у нас, за да споделят значимостта на великия творец за развитие на българското слово, българската кинематография и възпитанието в родолюбие и патриотизъм на младите хора у нас. Организирана от НЧ „Николай Хайтов – 1936“, чийто дългогодишен председател бе писателят, с подкрепата на Синдиката на българските учители, конференцията даде възможност на аудиторията да си припомни най-ценните уроци на Николай Хайтов, да се докосне до неговите послания в душите и сърцата на поколенията, да съпреживеят неговата неукротимост и последователност за опазване чистотата на българския език и съхраняване величието на българската духовност.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
Да претвориш себе си чрез изкуство Презентиране на открита педагогическа практика по изобразително изкуство събра в столичното 143. ОУ. „Георги Бенковски“ учители по рисуване и музика от училищата в град София. Поредната иновация бе представена артистично и креативно от учителя по изобразително изкуство Виолин Неделчев и неговите възпитаници от 6. клас. Чрез нея той отново показа, че е учител от ново поколение, разчупва утвърдените стереотипи и по модерен и занимателен начин дава възможност на своите възпитаници да претворяват своите знания, умения и философия в изображения и символи, които носят посланията на младите хора.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
Реализира се проект „Заедно срещу насилието“ Откриваща конференция по проект „Заедно срещу насилието“ се състоя на 18 октомври 2019 г. в София. Тя се провежда броени дни преди началото на месец ноември, през който всяка година държавите в ЕС и в света отчитат резултатите от реализираните дейности, свързани с премахване на насилието над жени и момичета и определят политиките за следващата година. През ноември по традиция авторитетни организации у нас, сред които „Обществен женски парламент – 21. век“ и Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ, чиито председател д.ик.н. Янка Такева организира редица инициативи и събития, които повишават обществената информираност по проблема и чертаят актуални насоки за неговото преодоляване.

Светла СТРУМИНА бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
Националния музей на образованието с уникална изложба на карти по история и география
Новата изложба на Националния музей на образованието ,,Пътешествие към знанието“ показва уникални карти по история и география, „водили“ поколения ученици от Онгъла на Аспарух до някогашните испански владения в Средиземно море; от границите на Самуил до първите български села в Бесарабия; от най-дълбокото езеро на Балканите до най-големия басейн в Световния океан...

Богатата експозиция включва нагледни училищни пособия, учебници и тетрадки, които разкриват не само задачата на българското образование в различните исторически периоди, но носят и отпечатък от развитието на различни области в науката. Повечето карти, атласи, глобуси, уреди и апарати, учебници и тетрадки са дело на известни учени, историци, физици, картографи, издатели и художници.

Екип на НМО бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
ПОЛИНА ФЕТФОВА, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ“ В МОН:

Надяваме се програмата да разчупи стереотипа „емоционална привързаност и принадлежност към училищната общност“ , за да може добрите практики да се мултиплицират
-Г-жо Фетфова, преди броени месеци стартира новата национална програма „Мотивирани учители“, с която МОН си постави за цел да осигури квалифицирани и мотивирани педагогически специалисти за училища с проблемни области, както и да привлече в образователната система специалисти, които имат желание да придобият педагогическа и професионална квалификация като учители. Какъв е анализът по изпълнение на програмата към момента?

- Национална програма „Мотивирани учители“ е нова за МОН и тази година е нейното пилотно приложение. Тя стартира през месец май 2019 г. с подаване на заявления, последвано от процедура за подбор, която включва анкетиране и събеседване с всеки от кандидатите, проведени от комисия, съставена от експерти в МОН, университетски преподаватели и представители на социалните партньори – синдикални и работодателски организации, а също и организации с опит в подготовката и мотивация на специалисти, на които им предстои да станат учители…

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 33 от 28 октомври 2019 г.
150 години от създаването на БАН Българската академия на науките (БАН) чества 150 години от създаването си. Най-старата и най-голяма научна институция у нас започва като Българско книжовно дружество в Браила още преди създаването на Третата българска държава.

Българската академия на науките чества юбилея през месец октомври 2019 година с многобройни стойностни инициативи и изяви. Кулминацията на тържествата бе състоялият се на 12 октомври 2019 г. концерт-спектакъл в зала 1 на НДК.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати специален поздравителен адрес с благопожелания и кошница с цветя до акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, до ръководството и членовете на БАН по повод забележителната 150-годишнина на Българската академия на науките.

УД бр. 32 от 21 октомври 2019 г.
Гост на броя: ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА, ДИРЕКТОР НА II АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“, ГР. СОФИЯ: Креативността, технологизирането и добрите ни практики и партньорствата ни правят училище на бъдещето

Вътрешноинституционалната квалификация е най-полезна за пряката работа на учителя

Интервю на Велина АНТОВА бр. 32 от 21 октомври 2019 г.
Нов КТД в Национален музей на образованието – Габрово, в навечерието на Световния ден на учителя

На 4 октомври 2019 година в Национален музей на образованието – Габрово, се сключи нов колективен договор за всички служители и работници, членове на СО на Синдиката на българските учители, както и за Работодателя в лицето на г-жа Любка Тинчева – директор на институцията. Синдикалната организация на СБУ към КНСБ в Национален музей на образованието – Габрово, е представлявана от председателя Ангел Шерилов, който заедно с г-жа Ренета Колева, председател на Общинския Координационен съвет на Синдиката на българските учители – Габрово, допринесоха за адекватното консенсусно реализиране на новото колективно споразумение. Ренета Колева РАДИЧКОВА, председател на Общински КС на СБУ – Габрово бр. 32 от 21 октомври 2019 г.
ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, ГР. ВЕЛИНГРАД
Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
От 9 до 10 октомври 2019 г. в гр. Велинград се проведе Национална научно-практическа конференция за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. По традиция за четвърта поредна година тя се организира от Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители организират и е завършващият етап на IV Национален конкурс за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, проведен от МОН и СБУ, в който се включиха със своите разработки над 150 участници от цялата страна. УД бр. 31 от 14.10.2019 г.
Конкурентоспособност 2030: Ключови компетентности за успех България провежда осезателни промени в образователната система, каза Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, който взе участие в кръгла маса на тема „Конкурентоспособност 2030: Ключови компетентности за успех“, организирана от Сдружение „Образование България 2030“. Светла СТРУМИНА бр. 31 от 14.10.2019 г.
Учителят – ключов фактор за образованието, сочи докладът на Европейската комисия за тази година Учителите са в центъра на Обзора на образованието и обучението за 2019 г., който бе представен от комисар Тибор Наврачич на втората европейска среща на върха по въпросите на образованието, провела се на 26 септември 2019 г. В него се подчертава, че именно учителите са факторът в училищната среда, който оказва най-силно въздействие върху обучението на учениците. Това е и ключовият акцент в политиките на Синдиката на българските учители, който СБУ в продължение на три десетилетия неотклонно отстоява в своята активна и многоспектърна дейност в името на по-високото качество на образование за всяко дете. УД бр. 31 от 14.10.2019 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
Провеждане на ученическите пътувания
Условията и редът за извършване на детски и ученически туристически пътувания в страната и в чужбина, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, се уреждат с Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование (в сила от 27.12.2016 г., приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г., обн. ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г.). Павлина ПЕТРОВА, гл. експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 31 от 14.10.2019 г.
Честваха Световния ден на учителя в с. Абланица На 4 октомври 2019 година, в навечерието на международния ден на учителя 5 октомври в комплекс „Ханчето“ , с. Абланица, се събраха всички работещи в сферата на образованието от осемте образователни институции в община Хаджидимово. Калинка ГАЙТАНИНЧЕВА, председател на Общинския координационен съвет на СБУ – Абланица бр. 31 от 14.10.2019 г.
Емоционалната интелигентност в училище Нашият ум е раздвоен – едната му част мисли, а другата чувства. Тези два метода на познанието се преплитат за да изградят духовния ни живот. Акад. проф. Асен БОГДАНОВ – доктор по философия и икономика бр. 31 от 14.10.2019 г.
Продължава благотворителната синодална кампания
„Деца рисуват за деца“
Негово Светейшество българския патриарх Неофит със специално приветствие за новата учебна 2019–2020 година
На 9 октомври 2019 г., в сградата на Народното събрание, с благословението на Негово Светейшество българския патриарх Неофит бе открита благотворителна изложба, организирана от Културно-просветния отдел при Светия Синод на Българската православна църква, част от кампанията „Деца рисуват за деца“. Велина АНТОВА бр. 31 от 14.10.2019 г.
БОЙКА ХАРАЛАМПИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛСКА ВЗАИМОПОМОЩ (СУВ) – СОФИЯ: Разработваме социална програма, с която да допринесем за привличането и мотивирането на млади учители и за всички в образователната система - Интервю на Велина АНТОВА бр. 31 от 14.10.2019 г.
Среща на поколенията в Световния ден на музиката Суинг, рокендрол, валс, хоро, песните на Луис Армстронг, „Queen“, АББА, АС/DC, Графа, Орлин Павлов, Фамилия „Тоника“, Deep Purple и много други звучаха и създаваха настроение във врачанското училище „Козма Тричков“ на 1 октомври. Нели БОРЧЕВА, директор на СУ „Козма Тричков“, гр. Враца бр. 31 от 14.10.2019 г.
Европейски ден на спорта в ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков
За пета поредна година ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков, отбеляза Европейския ден на спорта, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците. Екип на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков бр. 31 от 14.10.2019 г.
Училища и детски градини във Варна посрещнаха учебната година с модернизирана база Девет общински училища и три детски градини посрещнаха 15 септември 2019 година с реконструирана, модернизирана и обновена материална база. Елена КЕНАРОВА – началник на отдел „Образование и младежки дейности“, Община Варна бр. 31 от 14.10.2019 г.
Вицепрезидентът на ВУЗФ: Университетът на бъдещето създава условия за иновации Детелина Смилкова беше един от лекторите на престижна конференция от поредицата TEDx

Вицепрезидентът на Висшето училище по застраховане и финанси беше един от вдъхновяващите лектори, които се включиха в престижно събитие, част от световноизвестната поредица конференции TEDx - TEDxSerdikaSalon:Education.

УД бр. 31 от 14.10.2019 г.
В София се проведе първата у нас Седмица на православната култура София да стане столица на православната култура си пожелаха участниците в откриването на Седмицата на православната култура, която се провежда за първи път у нас с благословията на Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Неофит. Събитието се осъществява с подкрепата на Министерството на културата и съдействието на издателство „Омофор“ и сайта pravoslavie.bg. Светла СТРУМИНА бр. 31 от 14.10.2019 г.
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (РУО) – СОФИЯ-ГРАД: Партньорството е ключът към успеха - Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 31 от 14.10.2019 г.
Успешна изява на ДВГ „Медени звънчета“ На 28 септември в храм „Свети Никола“ се проведе първото издание на Фестивал за църковни песнопения - Самоков 2019. През тази година се навършват 160 години от изгонването на на гръцкия митрополит от Самоков и започването на отслужването на черковните литургии на български език. УД бр. 31 от 14.10.2019 г.
С достойно честване УниБИТ откри учебната година
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бе официален гост на забележителната тържествена церемония, с която Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) откри на 1 октомври 2019 г. новата академична учебна 2019/2020 година. Грандиозен и изпълнен със стойностни послания към първокурсниците на университета и обществото, празникът фокусира духовна мъдрост и научен просперитет, представяйки постиженията на уникалното за страната ни висше училище, което подготвя висококвалифицирани специалисти в актуалните сфери на информатиката и компютърните науки, библиотекознанието и библиографията, обществените комуникации и информационните науки, националната сигурност и културно-историческото наследство, историята и археологията. Светла СТРУМИНА бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА, ДИРЕКТОР НА ИНОВАТИВНО 18. СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН“С ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗТОЧНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ, ГР. СОФИЯ:

Успешното училище осигурява напредъка на всяко дете и се определя от подбора и квалификацията на учителите в съчетание с модерна образователна среда

Ние сме знаков пример за успешно и градивно сътрудничество със СБУ
- Госпожо Стойчева, какво ново предстои през учебната 2019/2020 година в 18. СУ „Уилям Гладстон“ – най-голямото в страната ни училище?

- Новата учебна година в 18. СУ по традиция започна тържествено. Тя беше открита с участието на много официални гости, сред които президентът на Република България г-н Румен Радев, който поздрави учителите, родителите, учениците, посланиците на Япония, Южна Корея, Китай, дипломати, представители на организации, фондации, д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град, Савина Савова, кмет на столичния район „Възраждане“, и др. За първи път по време на церемонията на поставена за целта видеостена представихме портфолио на дейностите и активностите на училището през изминалата учебна година, включихме и летните занимания на децата. Това е част от годишното инспектиране на училището и с колегите възнамеряваме да постъпваме така в началото на всяка учебна година.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
ТАТЯНА ДОСЕВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА:

Благодарение на успешните политики на МОН и СБУ бе постигната необходимата прозрачност и позитивизъм в българската образователна система
- Г-жо Досева, стартира новата учебна 2019/2020 година, а НДД отваря за 69-ти път врати, за да посрещне своите възпитаници. Готови ли сте за старта?

- Учебната година на Националния дворец на децата (НДД) стартира на 1 октомври и продължава 12 месеца, през които учебно-възпитателната дейност в нашата институция не престава нито за миг, защото освен дейностите с участниците в постоянните групи на организационните педагогически форми, които се развиват по определени програми за обучение през учебната година, ние инициираме и провеждаме и много други инициативи за свободното време на децата и учениците за насърчаване развитието на техните умения, дарби и талант през ваканциите, през лятото и др.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
За възпитание в активна гражданска позиция и общи ценности на ЕС В светлината на Парижката декларация за Насърчаване на гражданството и общите ценности на свободата, толерантността и недискриминацията чрез образование в рамките на четвъртата задача от Целите на ООН за устойчиво развитие за осигуряване на приобщаващо и качествено образование за всички, а също и за насърчаване на ученето през целия живот, както и за реализирането на неотдавнашната декларация за Европейския стълб на социалните права, насърчаването на общи фундаментални ценности в рамките на и чрез образованието, непременно трябва да включва възпитаването в демократично гражданско чувство.

УД бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
7 ОКТОМВРИ
Отбелязваме Световния ден за достоен труд
На 7 октомври в повече от 130 държави в целия свят се отбелязва Световният ден за достоен труд. Денят се чества от 2008 г. по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите с подкрепата на синдикатите от цял свят, които отстояват позицията, че осигуряването на достойни условия на труд е най-добрият начин за борба с бедността в световен мащаб.

През 1999 г. Международната организация на труда определя достойния труд като право на всеки човек на плодотворна работа в условията на свобода, справедливост, сигурност и човешко достойнство. Достойните условия на труд според Европейската конфедерация на профсъюзите включват няколко основни принципа:...

УД бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ
„ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“
За учителите, които вдъхновяват
Конкурс за учители, които вдъхновяват и мотивират учениците си да постигат по-добри резултати, организира за първи път Министерството на образованието и науката. Той е продължение на политиката за създаване на култура на иновации в училищата и предоставяне на повече свобода на педагозите да прилагат нови методи на преподаване. В него може да участват отделни учители, директори или цели екипи. Ще се оценява положителният опит от новаторските практики, чрез които уроците стават по-интересни, както и дали учителите успяват да стимулират учениците да бъдат творци и да мислят критично. Във фокуса на конкурса ще бъдат още целодневната организация на учебния ден, извънучебното време и работата с родителите.

МОН бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
Първата SPIRIT COOL библиотека отвори врати
в 90. СУ „Ген. Хосе де Сaн Мартин“
Да четеш не е COOL и кой изобщо ходи в библиотека, когато всичките са OLD School…

Звучи тъжно и на всички ни се иска децата ни да преОТКРИЯТ книгите за една по-щастлива среща! Затова обърнахме нещата:

КОГАТО БИБЛИОТЕКАТА НЕ Е OLD SCHOOL, ЧЕТЕНЕТО СТАВА COOL.

Само за няколко месеца с екип от интериорни „машини“, артисти, колористи, мебелисти, литри боя, екип с душа, точна ръка, мотивация и инспирация библиотеката в СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ се трансформира от прашно и мрачно OLD School място в ярко и функционално COOL книжно пространство.

Борислава ТОДОРОВА, зам.-директор АСД, 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
За принос в популяризиране на каузата за безопасно движение в столицата Идеи, събития и кампании, които работят за детската безопасност на пътя, получиха признание и почетни призове в Столична община на 20 септември 2019 година. Това стана при закриването на Научно-практическата конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението“, организирана от Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ при СО с директор Ирена Димитрова и член на Съвета по безопасност на движението на децата в София

Бяха връчени 55 отличия, а сред отличените бяха активни образователни институции, районни кметове, държавни и неправителствени институции и организации, асоциирани и корпоративни партньори, както и приятели, които имат принос за популяризиране на каузата за безопасно движение по улиците на столицата.

УД бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
НА ДОБЪР ЧАС
Дворец любим на детските мечти
По традиция през последната неделя на месец септември Националният дворец на децата (НДД) отваря врати за децата на столицата за официалното откриване на поредната учебна година. С детски празник на 29 септември 2019 г. Дворецът стартира учебната 2019/2020 година. Вече 69 години той е любимо място и „втори дом“ за хиляди момчета и момичета. НДД е най-голямата институция в България за допълнително образование и възпитание, за пълноценно ангажиране на свободното време на децата и младежите и превантивна работа с подрастващите. Той е единствената и уникална по рода си институция към Министерството на образованието и науката с национално значение, което предлага целогодишно разнообразни и атрактивни дейности във всички културно-образователни области, осигурявайки подходящи условия за овладяването на необходимите умения и компетенции за успешната реализация на младите хора и усвояването на европейските стандарти на образование, работа и живот.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
Тържествено бе открита новата учебна година в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград


На 1 октомври 2019 г. с празник за децата на областния град Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград (ЦЛТРДБ) откри новата учебна 2019/2020 г. По нетрадиционен начин малчуганите се включиха в организираната програма. Началото бе поставено в 17 часа на площад „Македония“, където присъстващите танцьори от фолклорните състави на Центъра, под звуците на българска народна музика, заедно с гражданите извиха най-дългото хоро. Детско-юношеският духов оркестър поведе шествието към площада между Дома на младостта и Регионалния исторически музей, където продължиха изненадите. Всички деца си припомниха за изминалите летни дни с много песни, танци и музикални изпълнения. Андон МАВРОДИЕВ, главен учител в ЦЛТРДБ и председател на Национална секция по извънкласни и извънучилищни дейности на СБУ бр. 30 от 7 октомври 2019 г.
5 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ

СБУ говори за учителската професия като за професия на бъдещето
В навечерието сме на 5 октомври – Световния ден на учителя. Вече 25 години професионалният празник се отбелязва тържествено в над 170 страни от света, изпълнен с инициативи с важни послания за значимата роля на учителите в обществото. През 2019 г. мотото на Световния ден на учителя е „Младите учители, бъдещето на професията“.

Синдикатът на българските учители с инициирането и осъществяването на актуални политики, непрестанно говори за учителската професия като за професия на бъдещето, която никога и от нищо не може да бъде заменена и изместена като значимост, колкото и бурно да е развитието на технологиите и изкуствения интелект.

За приоиритетното място на младите учители в политиките на СБУ четете в броя.

УД бр. 29 от 30 септември 2019 г.
ДЕНИЦА САЧЕВА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Важно е да стимулираме учителите да бъдат все по-креативни и иновативни
И за в бъдеще се надяваме на добрите идеи и предложения, идващи от страна на СБУ за всички предизвикателства, по които предстои да работим заедно
- Интервю на Велина АНТОВА бр. 29 от 30 септември 2019 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ
Основно и допълнителни трудови възнаграждения при намалена норма преподавателска работа
- Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ, Иван КЪНЧЕВ, главен експерт „Професионално направление“ в Централата на СБУ бр. 29 от 30 септември 2019 г.
Вълнуващо събитие, посветено на 100 години от рождението на Николай Хайтов Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе специален гост във форум, посветен на 100-годишнината от рождението на големия българин и родолюбец Николай Хайтов – писател, академик и изследовател, съвременен народен будител, ярък и необорим бранител на българския език и природа, на българското народно изкуство.

Преклонението към личността и делото на народния писател събра на 25 септември 2019 г. в Големия салон на Българската академия на науките негови почитатели, изявени учени, общественици и писатели на паметна вечер, организирана от БАН и ИК „Захарий Стоянов“.

Светла СТРУМИНА бр. 29 от 30 септември 2019 г.
Ново училище в гр. Бяла, област Русе, отвори врати през учебната 2019–2020 г. На 13 септември 2019 г. министър-председателят Бойко Борисов и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев тържествено откриха изцяло обновената сграда на Средно училище „Панайот Волов“ в гр. Бяла, област Русе. УД бр. 28 от 23.09.2019 г.
Училищният звънец на столичното 18. СУ „Уилям Гладстон“ звънна за ново, очаквано и вдъхновяващо начало С националния химн и посрещане на училищното знаме по отколешна традиция бе открита новата 2019–2020 г. в столичното 18. СУ „Уилям Гладстон“ с изучаване на източни и европейски езици. Уникално и емблематично за столицата и за страната 18. СУ е образователна институция, с която Синдикатът на българските учители има дългогодишно градивно социално партньорство. Светла СТРУМИНА бр. 28 от 23.09.2019 г.
Европейски конкурс за млади учен От 13 до 18 септември 2019 г. в Интер Експо Център в гр. София се проведе Тридесет и първото издание на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS). Общо 155 ученици от 40 държави от целия свят взеха участие в най-мащабния и престижен конкурс за млади учени под егидата на Европейския съюз. Димитър АСЕНОВ, директор на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти бр. 28 от 23.09.2019 г.
21 септември – Световен ден на мира Всяка година на 21 септември международната общност отбелязва Световния ден на мира, обявен с Резолюция 36/67 от 1981 г. от Общото събрание на Организацията на обединените нации за ден, посветен на укрепването на идеалите за мир между всички държави и народи както в национален, така и в международен план. УД бр. 28 от 23.09.2019 г.
Акценти в политиките МОН през учебната 2019–2020 г. В навечерието на новата учебна 2019–2020 г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и зам.-министрите Таня Михайлова, Деница Сачева и Карина Ангелиева проведоха информационна среща с журналисти за публично представяне на акцентите в приоритетните политики на МОН. Велина АНТОВА и Светла СТРУМИНА бр. 28 от 23.09.2019 г.
ТАТЯНА ДИМИТРОВА, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СТАРА ЗАГОРА: Подкрепата на социалните партньори е особено важна за създаване на организационен климат на сътрудничество, ефективна комуникация и доверие в образователната система Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 23.09.2019 г.
СОФИЯ-ГРАД – СТОЛИЦА НА ЗНАНИЕТО
Заедно за успеха на столичната училищна образователна система
Вдъхновяващо послание от сърцето на Родопите за здраве, сила и удовлетворение през новата учебна 2019/2020 г. отправи със своето изпълнение на родопска каба гайда Красимира Чуртова към гостите и участниците в традиционното септемврийско съвещание с директорите на столичните училища. То се проведе на 12 септември т.г. в Националния исторически музей в Бояна с участието на Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-министрите на образованието и науката Деница Сачева и инж. Таня Михайлова, доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на София, и др. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 23.09.2019 г.
ЯНИНА СЛАВОВА, МАРКЕТИНГ ЕКСПЕРТ В MOBISYSTEMS:

Българското приложение OfficeSuite ще повиши ефективността на обучението, като усъвършенства уменията на учители и ученици
- Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 28 от 23.09.2019 г.
Превръщаме скучните уроци в интересно преживяване Иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велинград, е съвременно и развиващо се в посока на новите технологии училище, което дава възможност на своите възпитаници да учат чрез преживяване и използване на съвременни технологии. Илияна ГАГОВА, ст. учител по БЕЛ, Иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград бр. 28 от 23.09.2019 г.
Спомен от лятото Звъни, звънче, звъни, за да посрещнем пъстроцветното ято усмихнати деца, родители и учители! Всички заедно тръгваме по учебния път към науката, пълен с реалност и вълшебство, детско любопитство и фантазия. Аурета ВАСИЛЕВА, ст. учител в 108. СУ „Н. Беловеждов“ – гр. София бр. 28 от 23.09.2019 г.
Освобождение, Съединение, Независимост – празници на България Тридесет години българският народ неуморно работи за утвърждаване на хубавата си земя и създаване на държава, достойна като равноправен член в семейството на цивилизованите народи. Емилия АТАНАСОВА, старши учител в ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил бр. 28 от 23.09.2019 г.
Нека с мъдрост, вяра и надежда да пребъде София – нашата столица На 17 септември т.г., когато християните почитат светите мъченици София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов и отварят сърцата си за най-висшите християнски ценности, за да изпълнят със смисъл своя живот, София отбеляза своята 140-годишнина от обявяването й за столица на България. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 23.09.2019 г.
ПРАЗНИЧНО ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С устрема на първия учебен ден!
Скъпи учители,

Скъпи колеги и приятели,

Скъпи ученици и родители,

На прага сме на новата учебна 2019/2020 г. Отново ще съпреживеем първия учебен ден – деня, събрал в себе си вълнението, гордостта и устрема на един празник, който съпътства едно ново и велико начало. Начало, което ще ни поведе по пътя на знанието и науката, ще разкрие необятната сила на мъдростта и ще ни окрили от надеждата, че бъдещето ни само по пътя на образованието и възпитанието ще бъде по-светло и успешно за децата ни и всички нас!

В този празничен ден искам да се обърна към всички Вас, скъпи колеги, и да Ви благодаря за силата и волята да бъдете пазителите на изконните български морални и нравствени ценности, съвременни радетели на българската просвета и култура, които пишете новата история на нацията ни, от която струи мъдрост, самочувствие и национално самосъзнание.

д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на СБУ бр. 27 от 16 септември 2019 г.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Всеки учител е иновативен, но нашата цел е обмяната на успешните практики да бъде доминираща култура в системата
- Господин Вълчев, кои са основните дейности, които успя да реализира МОН през изминалата учебна 2018/2019 година?

- В последните години системата претърпя много промени. През следващите години няма да има големи промени, но трябва да завършим започнатите. Променихме наредби и стандарти, въведохме нови учебни програми, подготвихме учебници, имаме нови национални програми. Основната промяна Основната политика през следващите години трябва да бъде да променим модела на промяна – все повече системата да функционира благодарение на добрите училищни политики, на енергията и креативността на учителите, на склонността за иновации, обмяна на добри практики и по-малко в резултата от промяната в правила, инструкции и стандарти, постановени от Министерството. Времето, в което живеем, е динамично, децата и училищата са различни, съответно МОН става все по-неспособно да диктува развитието на системата от горе надолу.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 16 септември 2019 г.
Проведе се заседание на Отрасловия съвет На 10 септември т.г. в МОН се проведе първото за новата учебна 2019/2020 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-председателят на Синдиката Красимир Попов, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Приоритети в работата на МОН за учебната 2019/2020 г.;

2. Проект за изменение и допълнение на Постановление №100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

3. Нови моменти в подзаконовата нормативна уредба;

4. Подход за въвеждане в практиката на Стратегията за възпитателната работа в образователните институции;

5. Разни.

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ бр. 27 от 16 септември 2019 г.
НАТАЛИЯ МИХАЛЕВСКА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА И УЧИЛИЩНА МРЕЖА“ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Иновацията е стремежът ни да бъдем адекватни на времето и да дадем трайни знания
В началото на новата учебна година стартират дейностите по НП „Иновации в действие“
- Г-жо Михалевска, какво предстои през учебната 2019/2020 г. за разрастване и утвърждаване на мрежата от иновативни училища?

- С Решение на МС № 479 от 5 август 2019 г. е приет Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година, както следва: общо 395 училища от 133 населени места, от 111 общини, от 28 области. От тях: начални – 6, обединени – 1, основни – 49, средни – 24, профилирани гимназии – 9, професионални гимназии – 23, спортни – 1. Най-много са иновациите, свързани с новите методи на преподаване, което още веднъж идва да покаже, че прийомите, начинът, собственото професионално усилие на учителя са водещи.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 27 от 16 септември 2019 г.
ВЛАДИМИР КОЛЕВ, УПРАВИТЕЛ НА ИЗДАТЕЛСТВО КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, ИК „АНУБИС“, ИЗДАТЕЛСТВО „БУЛВЕСТ 2000“, „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД:
Стремим се да бъдем партньор на българските учители във всички техни начинания за по-добро образование

Поздравявам СБУ за безспорните и видими успехи
- Г-н Колев, след като Издателска група „Клет“ придоби мажоритарен дял в Издателска къща „Анубис“, Издателство „Булвест–2000“ и техния ексклузивен дистрибутор „Анубис–Булвест“ ООД – каква е Вашата равносметка като управител на водеща издателска група в издаването на учебници и учебни помагала за българския пазар?

- С вливането този януари на Издателска къща „Анубис“, Издателство „Булвест-2000“ и „Анубис–Булвест“ ООД в „Клет България“ завърши формалният процес на юридическо преструктуриране на компаниите в България. По този начин създадохме най-голямото образователно издателство у нас, което осигурява учебници и учебни материали за учащите се от всички възрасти, класове и групи. Нашата цел е, съчетавайки опита и традициите, които стоят зад изключително успешните български марки „Анубис“ и „Булвест-2000“ с европейското ноу-хау и възможности на „Клет“, да осигурим на българските учители най-добро качество и педагогически възможности. Издателство „Клет България“ е българска компания, гордееща се със своите български автори, работеща и инвестираща изцяло в полза на българското образование.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 27 от 16 септември 2019 г.
За национално единение В празничното утро на 6-ти септември, денят, в който в цялата страна бе отбелязана 134-та годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, Инициативен комитет за национално единение „6-ти септември“ организира първия по рода си „Ритуал на мълчанието“. Да отдадат заслужена За национално единение почит към паметта на жертвите на българското братоубийство преди и след 1944 г. в ритуала се включиха председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, началникът на РУО София-град д-р Ваня Кастрева, изтъкнати общественици, дейци на културата и изкуството, учители, медии и др. По идея на инициативния комитет на национално единение „6-ти септември“ с председател акад. Георги Марков и съпредседател Петко Колев значимата дата, символ на единението на българския народ бе отбелязана с шествие, което започна от гарнизонното стрелбище в София и завърши с едноминутно мълчание и поставяне на цветя пред паметната плоча в памет на жертвите на българското братоубийство преди и след 9 септември 1944 г Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 16 септември 2019 г.
XII ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА
Заедно за съхранението на българския език и родовата памет по света
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, изпрати специален поздравителен адрес до Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) по повод провеждането на годишната конференция на АБУЧ под наслов „Съхранението на българския език и родовата памет по света – път към родината“.

Събитието се проведе на 27 и 28 юли в гр. Пловдив в съорганизаторство с ПУ „П. Хилендарски“ и Министерството на образованието и науката.

На откриването на ХII годишна конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина присъстваха: министър-председателят Бойко Борисов, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева, министърът на културата Боил Банов, зам.-министърът на културата Амелия Гешева и др.

Материала подготви Велина АНТОВА бр. 27 от 16 септември 2019 г.
Синдикатът на българските учители реализира Постоянна академия за науки и иновации в образованието – 2019 През лятото на 2019 г. се проведе VIII издание на Постоянната академия за науки и иновации в образованието на СБУ. В тазгодишното издание на Академията взеха участие 7 групи от няколко области на страната, сред които София, Враца, Видин, Пловдив, Сливен и др. От 10 юли до 28 юли т.г. участниците имаха възможността да се обучават по най-актуалните и перспективни теми в българското образование, надграждайки своята квалификация като педагогически специалисти и повишавайки своето кариерно развитие. Сред дискутираните теми в ПАНИО – 2019, представени от проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова и доц. д-р Божидара Кривирадева бяха застъпени: „Педагогически взаимодействия между обектите и субектите на образователната система“, „Лидерство в образователните институции“ и „Приобщаващо образование“. УД бр. 27 от 16 септември 2019 г.
Седмокласничката Филиз Палаз издаде трета книга Трета книга – на седмокласничка! Не е ли прекалено? Не и когато става дума за Филиз! 14-годишното момиче от Карлово пише още от втори клас. Първата ѝ книга „Вълшебства“ бе издадена в края на четвърти клас и заслужи поощрителна награда от Третия национален конкурс за детска литература „Да върнем книгите в ръцете на децата“, проведен в края на 2017 г. в гр. Гоце Делчев. През 2017 г. излезе „Светът на светулките“, а в пролетта на 2019 г. се появи и „Тефтерът на магьосницата“. Историите, които Филиз ни разказва, се четат на един дъх. Те са изпълнени със завладяваща динамика, весели приключения и героични образи. Росица ИВАНОВА, психолог и председател на СБУ в СУ „Хр. Проданов“ – гр. Карлово бр. 27 от 16 септември 2019 г.
Заедно за устойчиво развитие на системата на столичното предучилищно образование На 11 септември т.г. с участието на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се проведе работно съвещание с директорите на образователните институции в столичната система на предучилищното образование По традиция форумът, модериран от Мария Минчева – директор на Дирекция „Образование“ в Столична община, се състоя преди началото на новата учебна година и събра над 200 участници в ПГ по енергетика и транспорт „Хенри Форд“- гр. София, сред които директори на детски градини, представители на социалните партньори, експерти от Дирекция „Образование“ на СО и от Регионално управление на образованието София – град. Участниците в съвещанието бяха приветствани от доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ на Столична община и от д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град. В делови и конструктивен дух бяха коментирани въпроси и тенденции от миналата учебна година и се направиха заявки за актуални акценти за провеждането на предстоящата учебна 2019/2020 година. Светла СТРУМИНА бр. 27 от 16 септември 2019 г.
Вдъхновяващо национално събитие
за учители, посветено на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование
От 26 до 31 август 2019 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ при изключителен интерес се проведе за шеста поредна година форум, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование. Той е организиран от Синдиката на българските учители с подкрепата на СОК „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“ под патронажа на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Семинарът бе заключителна част от едноименния конкурс, организиран по идея на СБУ, който тази година бе на тема: „Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“.

В броя четете всичко за атмосферата и отзивите от семинара и тържествената част по награждаването на участниците в конкурса „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“.

Таня ЛЕОНИДОВА и Велина АНТОВА бр. 26 от 9 септември 2019 г.
Отзвук от ХV Учителска спартакиада на СБУ с международно участие в споделеното от социалните партньори: Лилия Христова, директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ – община Варна; Пенка Игнатова, директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ – община Велико Търново и Маринела Петрова, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ – община Враца Записа: Ивайла Василева бр. 26 от 9 септември 2019 г.
- Важни публикации в помощ на синдикалния актив от началото на календарната 2019 г.

- УД бр. 26 от 9 септември 2019 г.
Състоя се Петнадесетата учителска спартакиада на СБУ с международно участие От 2 до 7 юли 2019 г. на спортната база в курортния комплекс „Албена“ се проведе Петнадесетата учителска спартакиада на Синдиката на българските учители с международно участие. Събитието се състоя под патронажа на Бойко Борисов, министър-председател на Република България, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, инж. Пламен Димитров – президент на КНСБ, и Сюзан Флокен, европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование. Велина АНТОВА бр. 25 от 2 септември
СБУ В ДЕЙСТВИЕ
Вдъхновяващо национално събитие
за учители, посветено на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование
На 26 август 2019 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ тържествено бе открит при изключителен интерес за шеста поредна година форум, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование. Организиран от Синдиката на българските учители с подкрепата на СОК „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“ под патронажа на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, той е заключителна част от едноименния конкурс, създаден по идея на СБУ, който тази година бе на тема: „Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“. УД бр. 25 от 2 септември
Повече знания и професионални компетентности за качествена синдикална и учебна дейност (Област Плевен) На 26, 27 и 28 юни 2019 г. в град Троян се проведе изнесено обучение на синдикалните председатели и членовете на контролните ревизионни комисии (КРК) на ОбКС на СБУ – Кнежа. Общински координационен съвет на СБУ – Кнежа бр. 25 от 2 септември
Повече знания и професионални компетентности за качествена синдикална и учебна дейност (Област Враца) На 20 юни 2019 г. в конферентната зала на Учебния център на ВиК ООД – гр. Враца – Комплекс „Чинарите“, град Вършец, се проведе обучение на синдикалния актив от община Вършец. Олга ЯНИЧКОВА, председател на ОбКС на СБУ – Вършец бр. 25 от 2 септември
С 500 лева повече ще получават желаещите да преподават по програма „Мотивирани учители“ С 500 лева ще бъде увеличена заплатата на учителите, които се включат в Национална програма „Мотивирани учители“ и пожелаят да работят в училища с проблемни области, включително с ученици, които имат ниски образователни резултати или нисък социален статус. Учителите ще получават и допълнителни средства за наем в размер на 200 лева за срок от 12 месеца. Предвиждат се и средства за възстановяване на транспортните разходи за пътуващите учители за същия период. Това предвижда Проект за изменение на програмата. Преди изменението средствата за допълнително финансово стимулиране бяха в размер на 300 лева. УД бр. 25 от 2 септември
Програма „Спорт за деца в риск“ и програма „Развитие на спорта на учащите“ Една от ежегодно реализираните дейности на Министерството на младежта и спорта (ММС), насочена и конкретно към превенция на преждевременното отпадане от системата на образованието, е изпълнението на Програма „Спорт за деца в риск“, която създава възможности и условия за избор, достъп и безплатно участие в спортни занимания с цел подкрепа за физическото, духовното и личностното развитие на обхванатите в дейности деца и младежи в риск, както и предизвикване на траен интерес към занимания със спорт и здравословна физическа активност. УД бр. 25 от 2 септември
Българска спортна федерация за деца и младежи в риск Българска спортна федерация за деца и младежи в риск е сдружение с нестопанска цел, създадено за осъществяване на дейност в обществена полза, чиято основна дейност е да работи активно за организиране на спортния живот на възпитаниците на домовете за деца в риск. БСФДМР бр. 25 от 2 септември
Вътрешноинституционалната квалификация във II АЕГ От 12 до 14 юли 2019 г. в гр. Смолян екипът на II АЕГ „Томас Джеферсън“ проведе лятната сесия на вътрешноинституционалната си квалификация и междуучилищeн обмен на тема: „Споделяне на иновативни педагогически идеи и добри педагогически практики от опита на II АЕГ „Томас Джеферсън“. Д-р Емилия ЛАЗАРОВА – директор на II АЕГ; Веселина ИВАНОВА – зам.-директор на II АЕГ бр. 25 от 2 септември
СЮЗЪН ФЛОКЕН, ЕВПРОПЕЙСКИ ДИРЕКТОР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ: СБУ е най-разпознаваемият социален партньор, който работи не само за увеличението на работните заплати, но и направи учителската професия по-атрактивна Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 2 септември
ЛЮБОВ ГАРБАРЕНКО, ВИЦЕПРЕЗИДЕН НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В УКРАЙНА: СБУ формира водещи политики не само в страната Ви, но и в Европейските синдикални структури Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 2 септември
ДЖОРДЖЕ ПУРКАРУ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РУМЪНСКИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ И РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТБОРА НА РУМЪНИЯ: Дружбата и синдикалното сътрудничество между нашите две съседни страни ще продължи и в бъдеще Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 2 септември
РАМАЗОН ОДИНАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В РЕПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН И РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТБОРА НА ТАДЖИКИСТАН:

СБУ играе огромна роля за насърчаване на международното синдикално движение в цяла Европа и някои азиатски страни Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 2 септември
ХЕШАМ РАДВАН, ПРЕЗИДЕНТ НА СИНДИКАТА НА УЧИТЕЛИТЕ В ЕГИПЕТ (GTUESR) :
Има много какво да научим и вземем като добри практики от СБУ
- Интервю на Велина АНТОВА бр. 25 от 2 септември
ХАМДИ ФАРАГ, ПЪРВИ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ЕГИПЕТ, ОТГОВАРЯЩ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА:
СБУ е изградил забележителен авторитет
- Интервю на Велина АНТОВА бр. 25 от 2 септември
Наградиха отличените в Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка“ – 2018/2019 учебна година На 26 юни 2019 г. при голям интерес и в приятелска атмосфера в столицата се проведе официалната церемония по награждаването на отличените в уникалния за страната ни Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка“ – 2018/2019 учебна година с участието на Н. Пр. Каридад Ямира Куето Милиан – новият посланик на Куба в България, за която това бе първото й участие в Конкурса Светла СТРУМИНА бр. 25 от 2 септември
За петнадесета поредна година се проведе Международният ученически конкурс „Заедно в XXI век“ На 27 юни 2019 г. в Мраморната зала на Руския културно-информационен център (РКИЦ) в София се проведе официалната церемония по награждаването на отличените в Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век“ – 2018/2019 учебна година. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 25 от 2 септември
МАРИЯ СТОЙЧЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН:
Община Тетевен винаги е отчитала значението и позитивите на доброто социално партньорство
- Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 2 септември
Време е за Учителската спартакиада на СБУ с международно участие
Спортът е вече неизменна част от модерния синдикализъм
Време е за Спартакиада. В навечерието сме на реализирането на петнадесетото издание на още една емблематична, успешно наложила и развила се през годините политика на Синдиката на българските учители – Учителската спартакиада на СБУ с международно участие. От самото си начало тя се провежда в партньорство в Българска работническа федерация „Спорт и здраве“ към КНСБ.

Знаково, през 2005 – годината, обявена от ООН за година на образование и възпитание чрез спорт, по предложение на д.ик.н. Янка Такева и с решение на ИК, СБУ събира чрез структурите си 139 участници от 18 български общини, за да покаже за пореден път, че Синдикатът мисли и действа далновидно и многоаспектно. Утвърждаването на здравословен начин на живот е част от политиките на СБУ. Учителите, членове на СБУ, са хора с разностранни интереси и умения, които се грижат не само за духовното, но и за физическото здраве на учениците си. Умеят да дават достоен личен пример с увереност в силите си, с амбиция, с хъс за победа, и със спортменски дух.

Велина АНТОВА бр. 24 от 24 юни 2019 г.
Дуалното образование – втори шанс за реализация на младите хора на пазара на труда Десет пъти се е увеличил броят на учениците в дуална форма на обучение през последните три години. Доказват го и постигнатите резултати на реализирания проект ДОМИНО („Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“) с подкрепата на швейцарското правителство, в който се включиха над 1600 ученици в обучение чрез работа, 32 професионални гимназии и 170 предприятия. Непрекъснато нараства и броят на националните експерти по дуално обучение, преминали обучение по методология на дуалната система, обучените учители и наставници от фирмите партньори по проекта. Дуалното образование отвори вратите на младежите от дуалните паралелки към пазара на труда: 70% от завършилите по проекта ДОМИНО вече работят във фирмата, в която са овладявали знания и умения като ученици. Дуална форма на обучение се прилага във всички 28 области на страната. Най-голям брой ученици, обучавани в тази форма, има в областите Пазарджик, София, Стара Загора, Габрово, Враца, Велико Търново и Пловдив.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 24 юни 2019 г.
Повече знания, ключови и практически компетентности за качествена синдикална и учебна дейност Дните 12 и 13 юни 2019 г. за Варна и региона бяха дни за разговори, срещи и обучения на синдикалния актив. Това се случи с участието и на експертите от Централата на СБУ Роза Костова и Иван Кънчев.

През първия ден от гостуването си в града ни нашите гости се срещнаха със синдикалисти от Варна и общините Долни чифлик, Суворово и Дългопол.

Експертите запознаха присъстващите със задачите пред СБУ, новости и актуални юридически въпроси и такива, свързани с квалификация и преквалификация на педагогическите кадри. В общи и индивидуални разговори колегите получиха отговори на интересуващите ги въпроси. На срещата присъства и началникът на отдел „Образование“ в Община Варна Елена Кенарова.

Веселин РАШЕВ, председател на ОбКС на СБУ – Варна, областен координатор за Варненска област и член на ИК на СБУ бр. 24 от 24 юни 2019 г.
За Шестия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2019“ на тема „Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“ стр. 3, 6 и 7 - бр. 24 от 24 юни 2019 г.
25. ОУ „Д-р Петър Берон“ – едно столично училище на повече от век 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ е модерно и съвременно училище, втъкало в себе си нишките на добрите практики на тези, които са поставили началото преди повече от век, и онези, които продължават да надграждат и днес.

Тази година елитното столично училище отбеляза своя 101-ви рожден ден. В подготовката и реализацията на празника се включиха всички ученици. В края на март, когато традиционно се отбелязва празникът на училището, на сцената се изявиха първо най-малките таланти – децата от подготвителната група. Кръшни народни танци показаха децата от хореографските паралелки. Отново в магията на българския фолклор потопиха гостите и 4. а клас с акапелно изпълнение на „Бре, Петрунко“.

Веселина ИЛИЕВА и Невена СЕРАФИМОВА, 25. ОУ "Д-р Петър Берон", София бр. 24 от 24 юни 2019 г.
РЕНИ КОЛЧЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИТЕЛ – 21. ВЕК“,
ГР. БУРГАС:
"Бургаските учители заслужават да имат свой творчески
Дом на учителя"
Рени Колчева е основоположникът на дългогодишната традиция за тържественото отбелязване на Деня на Пушкин и на руския език в Бургас. Всяка година на 6 юни – рождения ден Александър Сергеевич Пушкин, учители и ученици се събират в Морската градина пред първия в страната ни негов паметник, за да почетат паметта и безсмъртното му творчество.

През 2019 г. учители, ученици и много граждани честваха юбилейните 220 години от рождението на именития руски поет, драматург, литературен критик, историк, публицист и белетрист, считан за основоположник на съвременния литературен руски език и един от най-влиятелните и световно признати литературни колоси, чието творчество се изучава и днес в българското училище.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 24 от 24 юни 2019 г.
В Банско почетоха паметта на Преподобния свети Паисий Хилендарски Тържествата по случай 297 години от рождението на Паисий Хилендарски, 57 години от неговата канонизация и 257 години от написването на „История славянобългарска”, започнаха на 19 юни с Утринното богослужение и Божествената Света литургия в църквата „Света Троица“. На фона на празничните камбани множеството от деца, ученици, общественици и граждани се събра пред мемориала на Св. Паисий Хилендарски. За живота и делото му разказа Светла Барякова, директор на Музеен комплекс - Банско. В своето слово Георги Икономов се обърна към събралото се множество с думите: "Посланията на Паисий, през дистанцията на времето, и днес са актуални, и са призив за ангажиране на всеки човек с най-парливите проблеми на ежедневието!“

Стефка ХРИСТОВА, председател на ОбКС на СБУ - Банско бр. 24 от 24 юни 2019 г.
73. ДЕТСКА ГРАДИНА „МАРГАРИТА“, ГР. СОФИЯ Ранната детска възраст е подходяща за чужди езици

Детска градина № 73 „Маргарита“, гр. София, с изучаване на немски език, отваря врати през 1985 година. Намира се в квартал „Люлин“ и е предпочитано място не само за децата и родителите от района, но и от столицата. Младият квалифициран и отговорен екип от педагогически специалисти, който работи в нея, има амбиция не само да превърне ДГ „Маргарита“ в любимо място за всяко дете, прекрачило прага й, но и да инициира и реализира промени в българското предучилищно образование.

От самото си създаване до днес нашата градина работи по авторска програмна система в съответствие с държавния образователен стандарт за отделните видове направления, като знанията и уменията по всички образователни направления децата получават както на роден, така и на немски език.

Людмила САВОВА, директор на 73. ДГ. „Маргарита“, гр. София бр. 24 от 24 юни 2019 г.
Морско царство оживя в ДГ „Чайка“, град Пловдив ДГ „Чайка“, която се превръща в най-привлекателното място за децата на град Пловдив, проведе на 28.05.2019 г. открито занимание по плуване, в което малките плувци от трета група показаха различни технически упражнения във водата под ръководството на своя преподавател Ангел Желязков. Басейнът с размери 9 м на 6 м и с иновативна отоплителна система се превърна във водно царство, където малките плувци под зоркия поглед на самия цар Нептун и неговите русалки показаха как са се подготвили за морските приключения, които ги очакват това лято.

Педагогическият колектив на детската градина с морското име „Чайка“ разбира, че първото, което трябва да направи едно дете, за да се научи да плува, е да опита да го направи. Активните упражнения във водата укрепват костната система на децата, подобряват дишането и нормализират мускулния тонус.

Рени ЧЕРВЕНКОВА, председател на СО на СБУ в ДГ „Чайка“, гр. Пловдив бр. 24 от 24 юни 2019 г.
130 ГОДИНИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ,,СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
Храм на кирилицата в свят на иновации
Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, едно от най-старите училища в Асеновград, отбеляза през месец май 2019 г. 130 години от създаването си.

Началото е поставено в далечната 1889 г., когато се открива Първото трикласно училище в града в къщата на Карааланов. СУ „Свети свети Кирил и Методий“ е наследник на Прогимназия „Свети Архангел Михаил“, на Начално училище „Кирил и Методий“, на Първо основно училище „Кирил и Методий“. Оттогава до днес училището се развива и се утвърждава като водеща образователна институция в община Асеновград и в страната. От 2018 г. СУ „Свети свети Кирил и Методий“ е първото иновативно училище в града, обявено с решение на МС.

Невена БАЛАБАНОВА, председател на СО на СБУ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Асеновград бр. 24 от 24 юни 2019 г.
Довиждане, училище, ваканция, здравей! „Новина № 1 от страната – всички ученици с нетърпение очакват лятната ваканция… тя ще настъпи след броени часове!“ С тези думи започна традиционното за учениците на СУ „Козма Тричков“ във Враца забавно музикално-танцувално междучасие „Довиждане, училище, ваканция, здравей!“.

Смешни истории от ученическото ежедневие, лично творчество, песни, танци, шеги и закачки бяха поднесени от участниците в клубовете за занимания по интереси, което допринесе за и без това празнично предваканционно настроение. Тържествена нотка в забавлението внесе церемонията по награждаване на учениците, завършили учебната година с отличен успех и допринесли за издигането на авторитета на училището.

Нели БОРЧЕВА, директор на СУ „Козма Тричков“ – Враца бр. 24 от 24 юни 2019 г.
Ползотворни срещи на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, в община Шумен На 10 юни 2019 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, се срещна с кмета на община Шумен – Любомир Христов. Двамата разискваха проблеми, свързани с инфраструктурата и материалната база на образователните институции в общината, както и с квалификацията на учителите.

В Шумен и региона СБУ има добро социално партниране, за което безспорна заслуга има Татяна Иванова, председателят на ОбКС – Шумен, и областен координатор на Синдиката.

Велина АНТОВА бр. 23 от 17 юни 2019 г.
Изложба „Моето училище в моята София“ На 6 юни т.г. д.ик.н. Янка Такева бе гост на празничното откриване на документалната изложба „Моето училище в моята София“. Тя е част от програмата на Столична библиотеката по случай 140 години от обявяването на София за столица и е в контекста на Националната стратегия за повишаване на грамотността.

Марчела Борисова, зам.-директор на Библиотеката, приветства участниците в празника, припомни някои моменти от вековната история на просвещението в София. Изложбата под мото „Историята на най-старите училища в София в Столична библиотека“ представя шест училища, основани през 1879 г.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 23 от 17 юни 2019 г.
Църква и медии за съработничество в интерес на цялото общество Семинар под наслов „Църква, вяра, медии и общество“ се проведе от 7 до 9 юни 2019 г. в Троянската света обител. Организиран по инициатива на Културно-просветния отдел на Светия Синод на Българската православна църква, в него се включиха представители на БПЦ и журналисти от електронни и печатни медии.

Целта на семинара бе да се подобрят още повече комуникацията и градивното сътрудничество между Църквата и медиите с цел постигане на по-ефективно общуване и по-добро взаимодействие в интерес на цялото общество. Това е и ключова тема от актуалния дневен ред на Синдиката на българските учители, чийто председател д.ик.н. Янка Такева последователно и системно акцентира върху ролята и значението на църквата, обучението по религия и на обществената среда за формирането и възпитанието в ценности на децата и учениците.

Светла СТРУМИНА бр. 23 от 17 юни 2019 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане
(коментар)
Промените в Закона за социално подпомагане са обнародвани в Държавен вестник, бр. 35 от 30 април 2019 г. и влизат в сила от 31.07.2019 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане се правят промени в:

 Закона за социално подпомагане (ЗСП);

 Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД).

С промените се цели намаляване на безпричинните отсъствия и по-голяма отговорност от страна на родителите да осигуряват редовно посещение на своите деца и ученици в детската градина или училището, с което се реализира и едно от исканията на Синдиката на българските учители, социалната политика на държавата да минава през училището и средното образование.

Павлина Петрова, главен експерт – юрист в централата на СБУ бр. 23 от 17 юни 2019 г.
40 години Асамблея „Знаме на мира” След 40 години отново детски смях, песни и камбанен звън огласиха мемориала „Камбаните”, международния парк на децата от света, за да си спомним паметно събитие от историята на нова България. Международната детска асамблея „Знаме на мира” чества 40-годишен юбилей – първият фестивал на детското изкуство, които се организира от Людмила Живкова, тогавашен министър на културата под мотото „Единство, творчество, красота” и под егидата на ЮНЕСКО. Преди 40 годни Асамблеята събра деца от 77 държави с посланието, че независимо от различните националности, всички деца са надеждата за мира в бъдещето.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 23 от 17 юни 2019 г.
Празник на детската литература и приятелството На 6 юни т.г. издателство „Изкуства“ представи трилогията на поетесата Ангелина Жекова „Слънчеви капчици“, „Краят на маргаритките“ и „Спомени за цъфтеж“. На премиерата, състояла се в Литературен клуб „Перото“ в столицата, присъстваха много почитатели на забележителното творчество на поетесата Ангелина Жекова, позната на десетки поколения детски и начални учители с незабравимите си благозвучни и докосващи дълбините в човека стихове. Тя е и автор на много текстове за песни, както и на учебно-помощна литература за деца от ранна, предучилищна и начална училищна възраст.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 23 от 17 юни 2019 г.
20 години международна научнопрактическа конференция „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание“ На 30 и 31 май 2019 година град Сандански се превърна в своеобразен център на предучилищното възпитание с организирането и провеждането на международен форум за обмяна на педагогически опит и постижения на научните работници и на учителите практици в областта на предучилищното образование. В продължение на двадесет години конференцията „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание“ неизменно бива откривана от нейния инициатор и организатор – образователния експерт, дългогодишен учител и директор на ДГ „Пролет“, гр. Сандански, Мария Чинкова. УД бр. 23 от 17 юни 2019 г.
Универсалният модел на педагогиката на образованието
Размерите на пространството, определяни от нашето съзнание
През месец май 2019 г. в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) при особена тържественост и в присъствието на представители на духовния, държавния, научния и дипломатическия елит се проведе ХV Юбилейна Студентска научна конференция и изложба на вуза с международно участие „Информация – институции – образование – изследвания” – „Information – institutions – education – researches” с девиз: „Всео