Четвъртък,
  20 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
ЗА СБУ : Конгресно ръководство : Председател


Янка Такева А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

на ЯНКА КРУМОВА ТАКЕВА

председател на
Синдиката на българските учители

   
Име Такева, Янка Крумова
Адрес Ул."Ген. Паренсов"11, гр. София, 1000, България
Телефон 02 / 987 78 18
Факс 02 / 988 17 94
E-mail sbu_centrala@abv.bg
   
Националност българка
   
Дата на раждане 30 септември 1947 г.
   
   
ТРУДОВ СТАЖ  
   
Дати 2010 - 2016
Име и адрес на работодателя Женски комитет на Пан-европейския регионален съвет към Международната профсъюзна конфедерация синдикална организация
Вид на дейността или сферата на работа синдикална организация
Заемана длъжност Вицепрезидент
   
Дати 2009 - 2010
Име и адрес на работодателя Женски комитет на Пан-европейския регионален съвет към Международната конфедерация на профсъюзите
Вид на дейността или сферата на работа синдикална организация
Заемана длъжност Президент
   
Дати 2008 - 2009
Име и адрес на работодателя Женски комитет на Пан-европейския регионален съвет към Международната конфедерация на профсъюзите
Вид на дейността или сферата на работа синдикална организация
Заемана длъжност Вицепрезидент
   
Дати 2007 - до момента
Име и адрес на работодателя Организация на жените към Международната конфедерация на профсъюзите
Вид на дейността или сферата на работа синдикална организация
Заемана длъжност Регионален координатор
   
Дати 2007 - до момента
Име и адрес на работодателя Национален съвет за закрила на детето
Вид на дейността или сферата на работа  
Заемана длъжност Член
   
Дати 2005 - 2007
Име и адрес на работодателя Московски държавен университет
Вид на дейността или сферата на работа "Управление на човешките ресурси", катедра Социална политика
Заемана длъжност Преподавател
   
Дати 1999 - до момента
Име и адрес на работодателя "Обществен женски парламент - XXI век" към КНСБ
Вид на дейността или сферата на работа синдикална организация
Заемана длъжност Председател
   
Дати 1995 - до момента
Име и адрес на работодателя Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ
Вид на дейността или сферата на работа синдикална организация
Заемана длъжност Председател
   
Дати 1994 - до момента
Име и адрес на работодателя Изпълнителен комитет на КНСБ
Вид на дейността или сферата на работа синдикална организация
Заемана длъжност Член
   
Дати 1995 - до момента
Име и адрес на работодателя Синдикат на българските учители
Вид на дейността или сферата на работа синдикална организация
Заемана длъжност Председател
   
Дати 1990 - 1995
Име и адрес на работодателя Синдикат на българските учители
Вид на дейността или сферата на работа синдикална организация
Заемана длъжност Заместник - председател
   
Дати 1987 - 1990
Име и адрес на работодателя гр. София, община Красна поляна
Вид на дейността или сферата на работа Управление "Просвета"
Заемана длъжност Главен специалист
   
Дати 1980 - 1987
Име и адрес на работодателя "Дом за деца", кв. Драгалевци
Вид на дейността или сферата на работа  
Заемана длъжност Директор
   
Дати 1974 - 1980
   
Заемана длъжност учител
   
   
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  
   
Име и вид на обучаващата или образователната организация Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Наименование на придобитата квалификация магистър по икономика - управление на човешките ресурс
   
Име и вид на обучаващата или образователната организация Югозападен университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград
Наименование на придобитата квалификация магистър по педагогика
   
   
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  
   
МАЙЧИН ЕЗИК Български
   
  РУСКИ ЕЗИК
Четене Отлично
Писане Отлично
Разговор Отлично
   
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Четене Добро
Писане Добро
Разговор Много добро
   
   
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  
   
Личностно поведение адаптивност, решителност, издръжливост на стрес, упоритост, изградени стандарти за постижения
Работа в екип отлична комуникация и взаимодействие с колеги и студенти, контактност
Междукултурна компетентност добър опит и контакти на международни научни срещи и проекти
   
   
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  
   
  - Умения за вземане на решения и поемане на отговорност,
  - умения за работа в екип
  - делегиране
  - управление и контрол на дейностите в областта на образованието
   
   
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  
   
Работа с компютри Microsoft Office - Word, Exell, Powerpoint; Internet
   
   
ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  
   
  - Лидерство и стратегически мислене в образованието - Синдикат на българските учители, Фондация Европартньори - България - август 2012
  - Програма за управление на конфликти, посредничество и съжителство в училище - Университет на Гранада - Испания, февруари - май 2011
  - Подобряване на управленските умения на образователните експерти - Автономния университет в Мадрид, Испания; октомври - декември 2010
  - Икономика, организация и управление на бюджетната сфера - Университет за национално и световно стопанство - София
  - Индустриални отношения - Пловдивски университет
   
   
ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ  
   
  - Национален съвет по равнопоставеността на мъжете и жените към Министерски съвет - представител на КНСБ
  - Икономическия и социален съвет, България
  - Изпълнителния комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България
  - Управителния съвет на Общество за устойчиво развитие на българския език
  - Организацията на жените към Международната конфедерация на профсъюзите, регионален координатор за балканските страни
  - Национален съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето
  - Сдружение за национално съхранение
  - Почетен член на Националния съюз "Безопасност и охрана"
   
   
ОТЛИЧИЯ  
   
  - Орден "Стара планина" I степен - 2016 г.
  - Орден "Св. Св. Кирил и Методий" I степен - 2010 г.
  - Академично отличие - почетен знак на СУ "Св. Климент Охридски" - синя лента, връчено от проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - 30.06.2023 г.
  - Почетно отличие с лента на Община Варна, връчено от кмета Иван Портних.
  - Почетното звание "Доктор Хонорис Кауза" от Висшето училище по застраховане и финанси - 2022 г.
  - Доктор на икономическите науки (д.ик.н.) - Университет за информация, технологии и бизнес - Калифорния, САЩ - 2012 г.
  - Грамота за принос в областта на образованието от Столична община - 2022 г.
  - Отличие "Посланик на доброто" на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) - 2021 г.
  - Почетна грамота и Плакет "70 години УниБИТ" за изключителни заслуги за развитието и утвърждаването на Университета по библиотекознание и информационни технологии - 2021 г.
  - Награда за цялостен принос "Златен ключ" за развитие на сектора за учене на възрастни - 2020 г.
  - Почетен диплом и почетен знак "Златен пегас" на Съюза на българските писатели (СБП) - 2019 г.
  - Златна значка "Русе" за изключителен принос в развитието и просперитета на българското образование в национален и регионален мащаб - 2018 г.
  - Почетен диплом "Будител - 2018 г." за родолюбие и принос в дейността на Организацията на обединените българи (ООБ)
  - Почетно отличие на МОН "Неофит Рилски" - 2015 г.
  - Дописен член на Българската академия на науките и изкуствата - 2015 г.
  - Почетен знак на Славянската литературна и артистична академия за принос в издигането на духовността на цивилизацията ни, за сближаването на братските култури, за опазване на наследството на Светите братя Кирил и Методий - 2015 г.
  - Юбилеен медал "70 години от Победата над фашизма" на Фондация "Устойчиво развитие за България" - 2015 г.
  - Почетен знак по повод 25 годишнината на КНСБ - 2015 г.
  - Почетен знак "Самарски кръст" - 10-годишнината от учредяване Национално движение /НД/ "Русофили" - 2013 г.
  - Почетното звание "Следовник на народните будители" на Съюза на народните читалища - 2012 г.
  - Диплом за почетен член I степен на Българската академия на науките и изкуствата - 2012 г.
  - Отличие за най - успешна социална и обществена дейност от списание "Business Lady" - 2012г.
  - "Най-добър социален партньор на Софийска област", връчен на 21.12.2011 г. от Обл.управител на София-област - г-н Красимир Живков
  - "Сърцето на София", връчено на 09.12.2011 г. от кмета на гр. София - г-жа Йорданка Фандъкова
  - Номинации от Руското правителство и от правителствата на други европейски държави за подобряване на образователния обмен между страните
  - Номинирана за най-добър експерт в Сектор "Образование" за 2008 и 2009 г., на Американския Биографичен Институт
  - Номинирана за жена на 2000 г. във Вашингтон за приноса си към демократичните промени в България
   
   
ПУБЛИКАЦИИ  
   
  - Управление на човешките ресурси
  - Синдикатите в защита на жените в труда и в обществото
  - Нови методи и подходи за осъвременяване на образователната система
  - Ролята на неправителствените организации в демократичното общество
  - Доклади за равните възможности между мъжете и жените
  - Научни доклади на международни и наши конференции по проблемите на образованието
  - Публикации в периодичния печат, БНР и БНТ
  - Доклади по проблемите на мултикултурното образование
  - Доклади за развитието на професионалното образование и пазара на труда
  - Доклади в областта на трансфера на иновации за преодоляване на проблема на отпадащите ученици
  - Научни разработки за разрешаване на конфликти в училище в сътрудничество с Университетите в Гранада и Мадрид
  - Др. (над 120 научни доклади и публикации)
   
   
Aвтобиография на английски език: Europass Curriculum Vitae

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©