Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
КОНТАКТИ : Централа на СБУ


  Председател: 02/987 78 18

  Зам. председател: 02/987 78 29

  Организационно направление: 02/987 34 53

  Направление "Трудовоправна защита": 02/987 07 65

  Направление "Социално-икономическа защита": 02/988 10 04

  Направление "Професионално-творческа защита": 02/988 41 94

  Международно сътрудничество и ЕООД "Алфа-I-94": 02/986 33 15

  Направление "Финансово-стопанска дейност": 02/988 10 04

  Вестник "Учителско дело": 02/981 35 28

  Адрес: гр. София 1000, ул. "Генерал Паренсов" № 11

  Електронна поща: sbu_centrala@abv.bg


  Конфедерация на независимите синдикати в България - КНСБ - централа: 02/40 10

  Министерство на образованието и науката - централа: 02/92 17


КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©