Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

СБУ проведе онлайн обучение по съставяне и приемане на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование за 2021 г.


На 29 януари 2021 г. Синдикатът на българските учители организира национално семинарно обучение за съставянето и приемането на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование у нас. В близо тридесетгодишна традиция на емблематичното събитие то за първи път бе проведено онлайн, в съответствие с ограниченията на извънредното положение, наложено от пандемията на COVID-19. Във уеб форума се включиха близо 280 участници, които имаха възможността да видят презентации и да участват в дискусии за новите моменти във финансирането и не само на образователната система и новите позитивни политики за нейното развитие, голяма част от които са инициирани от СБУ.

Утвърдило се във времето като изключително ползотворно за членовете на СБУ и неговите социални партньори, то постави фокус върху основни параметри при формирането на бюджета, работните заплати и въпроси, свързани с планирането, разпределението, и отчитането на средствата във функция „Образование“ от първостепенни, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование. В обучението, открито от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева взеха участие членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, зам.-председателят Красимир Попов и областните координатори на СБУ, заместник-кметове на общини, началници на регионални управления на образованието, директори на дирекции в МОН, директори на дирекции „Образование“ и финансови експерти от общинските администрации в страната, директори на водещи образователни институции и др.

Лектори на семинарното обучение, което премина с участието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, бяха: Соня Кръстанова, директор на Дирекция „Финанси“ на Министерството на образованието и науката (МОН) и началниците на отдели в Дирекцията Дима Коцева и Мариана Ламбова, Анастасия Маринова – държавен експерт в дирекция „Държавни разходи” на Министерство на финансите и Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). В хода на проведените дискусии бяха споделени становища, дискутирани конкретни казуси и предложени най-добрите решения за ефективно разпределение на средствата за финансиране на дейности, реализирани в предучилищното и училищното образование.Подробна информация за националното онлайн семинарно обучение на СБУ по съставяне и приемане на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование за 2021 г. четете в брой № 5/2021 г. на в. „Учителско дело“.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©