Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Синдикатът на българските учители подкрепя позицията за локален подход при отварянето на училищата за присъствена форма на учебен процес


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Синдикатът на българските учители подкрепя изразената от премиера на страната, г-н Бойко Борисов, позиция за локален подход при отварянето на училищата за присъствена форма на учебен процес.

Това е идея на Синдиката, защитавана от неговия председател, д.ик.н. Янка Такева, в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество още от месец октомври 2020 г.

Този подход бе предложен от г-жа Такева по време на проведената работна среща на социалните партньори с министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката, но тогава идеята бе категорично отхвърлена.

Във всички давани интервюта за различни средства за масова информация Председателят на Синдиката защитаваше локалния подход, често привеждайки примери с малки училища в различни селища и региони – Грохотно, Борино, Гьоврен, училища в малки населени места в софийско, разградско, видинско, в Родопите...

Позицията на Синдиката на българските учители бе подкрепена и от директорите на училища в малки населени места, така че предложението направено от Министър-председателят почива на широка, консенсусна основа изразена от работещите в образователната система.

Синдикатът с радост констатира, че тази идея се подкрепя и от обществени организации и организации на родителите, което е допълнителна гаранция за правилността на този подход.

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©