Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

МИХАИЛ КИРЯЗОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБКС НА СБУ- СИЛИСТРА, ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР, ЧЛЕН НА ЦКРК НА СБУ:
Увереният в своя професионализъм директор, не се страхува от мандатност
Защо проучване сред структурите на СБУ в цялата страна, свързано с въвеждането на мандатност за директорите на образователните институции разбуни духовете и директорите го превърнаха в драма из социалните мрежи и форумите. От името на всички областни координатори на СБУ обобщи за вестник „Учителско дело“ Михаил Кирязов, областен координатор на СБУ за област Силистра.

Директорите на образователните институции направиха голяма драма от проучването на СБУ за нагласите, свързани с въвеждането на мандатност, защото се страхуват. Голяма част от директорите явно са неуверени в своя професионализъм. Наясно са, че длъжността, която заемат ги е направила чиновници и са твърде далеч от това, което се нарича учител и директор на образователна институция.

Един истински добър директор в никакъв случай не би се страхувал да има наложен мандат, защото в своята работа той е виртуоз. Зачита своя колектив и винаги се старае с действията си да бъде изцяло в негова подкрепа и в полза на училището. Докато един немалък брой негови колеги – директори стоят винаги настрани. Липсват им компетенции, желание да се развиват, смятат че на този пост, до който са стигнали са недосегаеми и така могат да я карат до пенсия, че и след нея.

Имах удоволствието да работя с директори, които бяха ярки професионалисти и изключителни педагози, от които съм се учил на това как да работя, къде и какво е мястото ми в рамките на колектива и как мога да ръководя. Но имах също така и други директори, които по някава случайнсот са били назначени на тази длъжност. Нека не забравяме, че ярките личности се градят от други ярки техни учители.

От това, което виждам в област Силистра и разменям като информация с колегите областни координатори на СБУ в страната става ясно, че добрите директори, добрите професионалисти, които включиха и себе си при разработването на етичин кодекс на образователната институция, която ръководят не правят трагедия от искането на СБУ за мандатност.

И не на последно място трябва да подчертаем, че в тази връзка СБУ предлага разработването на механизъм, който да се приеме от Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование, с критерии и принципи, по които да се осъществява мандатността на директорите.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©