Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

31 години от учредяването на Синдиката на българските учители
126 години от началото на организираното учителско движение
126 години от началото на просветителския печат в България
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

До

Членовете на Изпълнителния комитет на СБУ

Областните координатори на СБУ

Председателите на Общински координационни съвети на СБУ

Председателите на синдикалните организации на СБУ

Членовете на Синдиката на българските учители

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

С огромна гордост и удовлетворение от извървения изключително успешен съвместен синдикален път до днес бих искала да Ви поздравя по повод 31 години от учредяването на Синдиката на българските учители, 126 години от началото на организираното учителско движение и 126 години от началото на просветителския печат в България.

Като правоприемник на всички прогресивни учителски организации у нас, доказали силата на единността и сдружаването в името на едно общо достойно бъдеще за работещите в системата на предучилищното и училищното образование у нас, СБУ уверено следва заветите и светлия пример на своите предшественици вече тридесет и една години. За това време той постигна множество победи, борейки се за престижа на учителската професия и нейното място в обществото, за кариерното израстване на учителите, за по-високо заплащане и за по-добри условия на труд в образователните институции, за сигурността на работните места, за по-ефективна политика по обхват на децата в училище и равен достъп, за осигуряване на качествено и съвременно образование, отговарящо на предизвикателствата на времето, за отстояване на традициите в българското обучение, за подобряване на училищната среда и изграждане на позитивна училищна култура, за устойчиво развитие на системата на предучилищното и училищното образование и още, и още… И така, доказвайки силата на каузите си, СБУ се превърна в най-голямата и авторитетна синдикална организация в страната, която днес е символ на модерния синдикализъм както в България, така и по целия свят, и е неоспорим стожер на българското учителство.

През изминалата година, в която се изправихме пред глобалното предизвикателство C0VID-19 и неизвестността от хода на пандемията, Синдикатът на българските учители показа своята сила и стоицизъм и направи успешна и уверена крачка в четвъртото десетилетие от своето летоброене, доказвайки, че силата на сдружаването и борбата за ценностите са неподвластни на повратностите на времето.

В този знаков за българското учителско синдикално движение период, ние, като синдикални лидери и синдикалисти, но преди всичко като хора, закърмени с възрожденски идеали, се впуснахме в безпрецедентната битка за живота и здравето на децата, учениците, семействата и всички работещи в системата на предучилищното и училищното образование и продължаването на образователния процес в страната, като доказахме, че имаме опита и експертизата да се справяме с всякакви кризи. Направихме всичко по силите си да запазим работните места на заетите в образованието, да защитим техните човешки, трудови и социални права, да им осигурим адекватни условия на труд и да намалим тежестта на последиците от пандемията в извънредните условия, в които се наложи да работим. Осъществявахме непрекъсната подкрепа на всички наши синдикални членове, както и помощ на преболедувалите от COVID-19, проведохме устойчива информационна кампания и в нито един момент не оставихме нашите синдикални братя и сестри сами.

На фона на всичко това засилихме още повече конструктивното междуинституционално взаимодействие на всички нива в държавата и доказахме, че градивният социален диалог е неотменима предпоставка за развитието на българското образование на страната ни в правилната посока, дори и по време на пандемия. Нашият синдикат предложи най-ефективните ясни, иновативни и навременни политики и решения за образованието в условия на пандемия. Разработихме и модели за работа от разстояние в електронна среда, които вече служат за опора на редица образователни системи в Европа. И докато навсякъде по света бюджетите за образование бяха намалени, СБУ успешно извоюва най-големия бюджет за системата на предучилищното и училищното образование в съвременната ни история и увеличението на учителските заплати и заплатите на непедагогическия персонал и се погрижи българските учители да бъдат приоритетна група в националния ваксинационен план – постижение, което няма аналог в Европа. Реализира дългогодишната си политика за въвеждане на предучилищна подготовка за децата на четиригодишна възраст, бори се за образователната интеграция на децата от етническите малцинства и положи усилия в посоката на образованието на децата със специални образователни потребности, за актуализацията на професионалното обучение и образование в училищата на фона на динамиката на пазара на труда и за непрекъснатата квалификация на педагогическите специалисти.

Постиженията на СБУ до днес са плод на нашата обща борба, на задружните ни усилия и високия професионализъм, на силната ни сплотеност, на устойчивите ни принципи и морал и на общата вяра, че заедно можем да постигаме върхове в името на ценности, които ще пребъдат. През всичките тези години ние отстояваме съкровените идеали на българските просветители и днес устояваме на трудностите, влагайки целия си устрем и увереност, че ще успеем да преодолеем постоянно променящите се обстоятелства. Всички ние сме призвани да претворяваме всеки ден синдикалния дух в достойни дела, да се борим с трудностите на съвремието и да крачим с високо вдигнати глави по апостолския път, които сме избрали в името на благоденствието на отечеството и децата ни и в името на паметта на всички онези, отдали живота си за разрастването на организираното учителско движение у нас, чиято 126-годишнина честваме. Нашият успех е озарен от мъдростта на тези, които ни оставиха заветите си. Той е олицетворение на волята ни да променяме настоящето, да градим бъдещето, да посрещаме всеки ден с вяра в светостта на мисията ни и в това, че сме благословени като просветители да посочваме пътя на българското общество напред.

Като главен редактор на в. „Учителско дело“ съм горда, че днес, когато отбелязваме 126 години от поставянето на началото на просветителския печат в България, той, като негов правоприемник, достойно изпълнява своята непреходна мисия на емблема на българското учителство, защото в своята изконна същност олицетворява просветната дейност на учителя и на синдикалиста. През последната година той доказа своята значимост, поставяйки във фокуса на вниманието всички навременни предложения и решения на СБУ, които се реализираха в хода на пандемията, както и най-важните въпроси, отнасящи се до българското учителство, европейските, националните и регионалните политики, които промениха облика на образованието.

Нашият синдикат се ползва с огромно обществено и институционално доверие, а неговите лидери по места достойно защитават каузата синдикализъм. Всички заедно чертаем новите политики и перспективи за постигане на социална справедливост, качествено и модерно образование, които гарантират здравето, сигурността, просперитета и авторитета на работещите в системата на средното образование.

Уверявам Ви, че СБУ, като една от най-значимите национални институции у нас с висок международен престиж, ще продължи да работи със същата висока отговорност и отдаденост за развитието на българското образование, добруването на своите членове и цялото общество и за реализиране на политиките в областта на образованието.

Тридесет и една години ни делят от онзи пролетен ден, в който положихме основите на Синдиката на българските учители с дълбоката вяра, че заедно ще успеем да променим хода на историята на българското учителство и да начертаем неговите нови и по-светли хоризонти.

Днес СБУ е най-силната синдикална организация в България, незаобиколим фактор в обществено-икономическото развитие на страната ни, двигател на най-значимите промени в българското образование, неоспорим символ на единство, сила, устойчивост, демократичност и социална справедливост.

Синдикатът на българските учители заема своето достойно място в изпълненото с предизвикателства време на несигурност и кризи и доказва ежедневно правотата на своите действия, цели и идеали, а с това и че е отличен социален партньор и сигурна опора на всички, които му гласуват доверие.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Високият авторитет на СБУ е постижение на всички нас, синдикални членове. За мен е чест и удоволствие още веднъж да Ви поздравя и да Ви пожелая да продължим да отстояваме още по-решително и непримиримо нашето синдикално кредо, нашата солидарност и съпричастност. Нека всеки ден чрез общата ни синдикална работа претворяваме справедливостта на дело, а всяка наша мисъл ни дава сили и смелост в името на общата борба.

Нека тези, които последват пътя ни, се гордеят с нас и славната ни история дотук, защото ние успешно защитаваме гласуваното доверие с воля и решителност, обединявайки непреходните традиции на българското образование и предизвикателствата на новото време.

Приемете най-сърдечните ми пожелания за здраве, благоденствие и множество успехи!

На многая лета и нека Бог благослови пътя ни!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©