Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В Централата на Синдиката на българските учители постъпват много запитвания свързани с преустановяване на присъствения учебен процес в образователните институции във връзка с предприетите от Националния оперативен щаб и правителството по-строги мерки от 22 до 31 март 2021 г. за ограничаване разпространението на коронавируса КОВИД-19 и опазване животът и здравето на хората.

За периода на преустановяването на присъствения учебен процес в образователните институции директорът на образователната институция е необходимо да създаде следните условия:

1. Педагогическите специалисти преминават на обучение от разстояние в електронна среда;

2. Работниците и служителите от непедагогическия персонал продължават да изпълняват задълженията се по длъжностна характеристика.

Следователно всеки директор, в рамките на своите правомощия, трябва да създаде такава организация на работа в образователната институция, че да не бъдат лишени децата и учениците от взаимодействие с учителите, родителите от подкрепа, а педагогическите и непедагогическите специалисти от изпълнение на задълженията им по длъжностна характеристика.

Павлина Петрова,

гл. експерт - юрист в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©