Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Важно да знаете


На редовното си заседание на 31 март 2021 г. Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни тран¬сфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование де¬ца, навършили 4-годишна възраст.

„Изпълнихме ангажимента си да въведем задължителна предучилищна подготовка за децата от 4-годишна възраст и днес отпускаме допълнително 1,5 млн. лева на първите 52 общини в страната, които създадоха условия за провеждане на тази подготовка в детските градини“ – това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на правителственото заседание. Премиерът изтъкна, че допълнителните средства са предназначени за над 4000 деца.

„Мярката е част от управленската ни програма и част от усилията ни да включим повече деца ефективно в образователната система. Изследванията показват, че децата от уязвими групи, които са включени по-рано, имат много по-малко дефицити в знанията, по-голяма част от тях достигат до гимназиално образование и отпадат по-рядко от образователната система“, изтъкна министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и уточни, че след приетите през миналата година законодателни промени общините имат възможност в рамките на три години да решат кога да се включат.

Напомняме, че инициативата за задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца е на Синдиката на българските учители, който от 2012 г. до приемането й през месец септември 2020 г. я отстояваше настоятелно и последователно като важна интеграционна мярка.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©