Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СБУ Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА СЕ СРЕЩНА С ДИРЕКТОРИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА
На 17-18 май 2021 г. в НЦПКПС гр. Банкя, се проведоха практически обучения на директори на образователни институции от област Велико Търново, Пловдив, Благоевград, Варна, Бургас, Габрово, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Сливен, София-област и София-град.

Лидерът на СБУ д.ик.н. Янка Такева, съвместно с директора на Националния център за квалификация Димитър Асенов, обсъдиха с ръководителите на образователните институции следните приоритетни теми:

• приложението на колективния трудов договор в системата на предучилищното и училищно образование;

• социалният диалог и социалното партньорство като основа за ефективното управление на образователните институции;

• квалификацията на педагогическите специалисти по отношение на новите учебни програми в прогимназиален и гимназиален етап;

• действащите нормативни документи обезпечаващи дейността на институциите в системата на предучилищното и училищно образование и др.

До края на 2021 г., Синдиката на българските учители съвместно с Министерството на образованието и науката, Националният център за квалификация, планират провеждането на поредица от практически обучения, в които да се включат повече от 500 директори на образователни институции от цялата страна.

Димитър Асенов,

Директор,

Национален Център за Повишаване на Квалификацията на Педагогическите специалисти,

Министерство на образованието и науката____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©