Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФОРУМ

Повишаване на финансовата грамотност и
икономическата култура в българските училища
На 18 юни 2021 г. в София се проведе национален форум на тема: „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на българските ученици 5. – 10. клас в българските училища“. Той бе организиран от Синдиката на българските учители и Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов, и бе заключителен етап от изпълнението на едноименния проект, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката (МОН) и с партньорството на Синдиката на българските учители и Стопанската академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов.

Проектът цели придобиване на знания, умения и компетентности за подобряване на финансовата и икономическата грамотност на учениците у нас чрез провеждане на поредица обучения за педагогически специалисти от различни региони на страната, сред които: Свищов, Велико Търново, Плевен, Габрово и Враца. В хода на проекта бяха разработени обучителни материали, с които академични преподаватели от Стопанската академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, които са и лектори на обученията, подпомогнаха българските учители в работата им с учениците по теми, свързани със застраховането, кредитирането, данъчните и публичните вземания, предприемачеството, контролът в стопанското управление и др.

В хода на форума, открит от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и ректора на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов – проф. д-р Мариана Божинова, бе поднесено приветствие и от президента на КНСБ – д-р инж. Пламен Димитров.

Във фокуса на събитието бе поставено взаимодействието между висшето и средното образование в контекста на подготовката на учителите и тяхната надграждаща квалификация, както и корелацията между развитието на съвременния дигитален свят и потребността от висока финансова грамотност на младото поколение.

Участващите във форума експерти от МОН, началници на регионални управления на образованието, директори и учители от страната, бяха запознати и с резултатите от проведените обучения и бъдещите насоки за тяхното мултиплициране сред педагогическите специалисти и учениците у нас.

Повече информация за заключителното събитие, четете в следващия брой на в. „Учителско дело“.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©