Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

От 11 до 13 юни 2021 г. в гр. Обзор се проведе междуучилищна квалификация на учителите от ПЕГ "Никола Й. Вапцаров" и СУ "Трайко Симеонов", гр. Шумен
От 11 до 13 юни 2021 г. в гр. Обзор се проведе междуучилищна квалификация на учителите от ПЕГ "Никола Й. Вапцаров" и СУ "Трайко Симеонов", гр. Шумен, на тема "Ролята на лидерството за повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес". Лектор на обучението бе д. ик. н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Госпожа Такева запозна присъстващите с новостите в сферата на средното образование и аргументира ролята на учителя като лидер в класната стая, на директора в образователната институция и на синдикалния председател в синдикалната организация, водеща до повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес и до позитивна атмосфера за работа в училищата. Госпожа Такева говори и за политиките на Синдиката на българските учители, благодарение на които се издига авторитетът на българския учител.

По време на лекторията г-жа Такева връчи на г-н Димо Георгиев, директор на ПЕГ "Н. Вапцаров", гр. Шумен, наградата "Директор на 2020 г." за постигнати високи резултати в съвместната дейност със Синдиката на българските учители и за личен принос за развитието и усъвършенстването на социалното партньорство. Г-н Д. Георгиев благодари на колегите си за получената награда и лично на председателя на СБУ г-жа Янка Такева, като обясни, че наградата е допълнителна мотивация в отговорното му професионално развитие. Според г-н Георгиев съвместната работа със синдикалните структури е гарант за успешното развитие, за финансовата и трудовата стабилност на ПЕГ "Н. Вапцаров".

Гост на обучението бе г-н Михаил Кирязов, председател на Общ. КС на СБУ в гр. Силистра.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©