Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Предизвикателствата пред образователната система
в условията на COVID кризата
Какви са мерките и действията, които бяха предприети за справяне с последиците от пандемията в сектор „Образование“, кои са насоките за неговото бъдещо развитие и как да се мотивират, насърчават и справят все по-добре с растящата дигитална трансформация бъдещите поколения, бе фокус на организираната от Синдиката на българските учители (СБУ) и фондация „Конрад Аденауер“ национална конференция „Предизвикателствата пред образователната система в условията на COVID кризата“.

Тя се проведе на 25 юни 2021 г. в София и бе открита от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и ръководителя на бюро на фондация „Конрад Аденауер” – София Торстен Гайслер. В работата на конференцията взеха участие: Евгения Пеева, зам.-министър на образованието и науката, Огнян Атанасов, национален секретар на КНСБ, проф. дпн Дора Левтерова – Гаджалова и проф. д-р Галин Цоков от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, и представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, директори на дирекции и експерти от МОН, представители на социалните партньори на СБУ, директори и учители от образователни институции в страната, медии и др.

В хода на събитието бяха представени и възможностите на „кризисното“ образование, характеристиките на „училището на бъдещето“, перспективите за развитие на приобщаващото образование в условията на пандемия, и др.

Появата на пандемията от COVID-19 в глобален мащаб наложи неизбежни промени в начина на живот на отделния индивид и обществото, в условията на труд и преструктурирането на социално-икономическите сфери въз основа на новите информационни и комуникационни технологии и прехода към процесите на глобализация.

Далновиден и отговорен, вярващ в потенциала на българския учител, Синдикатът на българските учители видя не само заплаха в пандемията, но и възможност за създаване на нова модерна визия на българското образование. Благодарение на обединените усилия на всички заинтересовани страни в сектора, българската образователна система показа, че е устойчива, гъвкава и стабилна, а образованието, че е най-сигурният мост, по който минава обществото ни във време на изпитания.

Повече информация за националната конференция можете да намерите на сайта на СБУ: http://www.sbubg.info

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©