Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Международна конференция
Двудневна международна конференция „Народната дипломация като фактор за развитие на диалога, разширяване на международните социално-икономически отношения, укрепване на сигурността и стабилизиране на мира на Земята” се състоя на 25 и 26 юли в зала „Марин Дринов” на Българската академия на науките. Организатори на форума, който се свързва и с 80-годишнината от началото на нападението на Съветския съюз от хитлерофашистка Германия, бяха българска страна: Фондация „Славяни"; Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД; Дружество на русистите в България; Национална асоциация за международни отношения /НАМО/; Списание „Международни отношения"; и от руска страна: Федерална агенция Россотрудничество и представителството в България; Руска асоциация за международно сътрудничество /РАМС/; Институт по славянознание на РАН; Институт Европа на РАН; НАНО ВО „Институт за световни цивилизации"; Асоциация на руските дипломати (АРД); Списание „Международная жизнь" на Министерството на външните работи на Руската Федерация.

Форумът бе открит от Н. Пр. Елеонора Митрофанова, извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в България и проф. д-р Захари Захариев, председател на фондация „Славяни”. Трябва се намират повече общи пътища в работата между гражданското общество и политиците за приемането на решения и предотвратяването на конфликти и войни, защото сега обстановката в света е много напрегната, подчерта Н.Пр. Елеонора Митрофанова в своето слово. Проф. Захариев посочи, че днес, когато влиянието на неправителствените организации и гражданското общество за формирането на външната и вътрешна политика значително нараства, се появяват по-широки перспективи за формирането на качествено нови междунационални, междурелигиозни, хуманитарни и нови междудържавни отношения към създаването на свят без войни и насилие, свят на стабилност и прогрес. Приветствие поднесе и Олга Широкова, ръконодител на представителството на Россътрудничество у нас и директор на Руския културно-информационен център (РКИЦ) в София.

Във форума взеха участие присъствено, онлайн или с видеоизказване държавни, политически, научни, културни и обществени дейци, дипломати, депутати, учени, анализатори и специалисти от България, Русия, Европа и Азия. Те обсъдиха теми, свързани с: ролята на неправителствените организации като фактор в развитието на политическия диалог и новото общуване между народите: политика и дипломация, нови геополитически измерения; ролята на гражданското общество в развитието на международните социално-икономически отношения, приносът в утвърждаването на диалога Европа-Азия, Балканите и евразийския проект, регионалното сътрудничество в търсенето на отговори на новата криза и перспективите на съвременния свят, мястото и ролята на неправителствените организации в развитието на културния диалог и мястото на СМИ в обективното отразяване на взаимоотношенията между народите, и др.

Организатори обявиха, че ще бъде издаден сборник с изказванията и докладите от конференцията.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©