Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Започва прилагането на Цифровия COVID сертификат на ЕС


От 1 юли 2021 г. във всички държави от Европейския съюз ще бъде достъпен Цифровият COVID сертификат на ЕС (EU Digital COVID Certificate), който ще улесни безопасното свободно движение на граждани в Съюза по време на пандемията от COVID-19. България вече е една от страните, в които той вече се издава – засега за преминалите ваксинационен процес и преболедувалите COVID-19, а съвсем скоро и за лицата с негативен тест за наличието на вируса.

Всички граждани, в това число и учителите и непедагогическите специалисти от образователните институции, които вече са получили сертификат за успешно преминал ваксинационен цикъл срещу COVID-19, вече могат да преиздадат своя документ в утвърдения европейски формат безплатно на сайта на Националната здравно-информационна система www.his.bg, в секция „Аз и моето семейство“ и подменю „Цифров COVID сертификат на ЕС“. Утвърден е и образецът на Цифровия COVID сертификат на ЕС за преболедуване на COVID-19. Сертификатът е валиден от 15-тия до 180-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване за COVID-19 и също се създава в сайта на НЗИС, като се отнася до лицата, които са регистрирани като потвърдени случаи на COVID-19 и вписани в Националната информационна система за борба с COVID-19.

Припомняме, че в хода на пандемията по настояване пред всички отговорни институции от страна на Синдиката на българските учители и лично на председателя му д.ик.н. Янка Такева, учителите и работещите в образователните институции бяха поставени след медиците като приоритетна група във Фаза II на Националния ваксинационен план на Република България, като с този изключително важен акт от страна на СБУ, част от усилията за повторно отваряне на училищата, бе подкрепена цялата образователна общност за завръщането към нормален образователен процес в последните месеци и продължаването на изключително важния за развитието на подрастващите жив контакт между ученик и учител.

С грижа към всички ангажирани в образователния процес на децата и подрастващите и предвид важната роля на обучението на място в самите образователни институции Синдикатът извоюва чрез своята последователна и отговорна политика преференцията за ваксиниране. По инициатива на д.ик.н. Янка Такева СБУ, единствен от социалните партньори, реализира съвместна работна среща с проф. д-р Костадин Ангелов, министър на здравеопазването (2020 – 2021), Красимир Вълчев, министър на образованието (2017 – 2021), доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката (2017 – 2021), с главния секретар на МОН – Албена Михайлова, д-р Кремена Пармакова, главен експерт в МЗ, и Красимир Попов, зам.-председател на СБУ. Тя се състоя по време на критичната втора вълна от COVID в страната през януари т.г. и на нея бяха обсъдени актуалните аспекти на епидемичната обстановка.

В тази нелека година СБУ показа изключителна отговорност към живота и здравето на работещите в системата на образованието, осъществявайки подкрепа във всякакъв аспект. Синдикатът първи се обяви в защита на науката и в подкрепа на ваксинационния процес в името на човешкото здраве, независимо от противоречивите обществени настроения, знаейки, че напред във времето постиженията му ще бъдат оценени.

В знак на висока хуманност, съпричастност и синдикална задружност СБУ не остави нито един свой синдикален член в беда и за целта създаде и фонда „Не си сам в COVID-19”, благодарение на който финансово бяха подкрепени колегите, срещнали се лице в лице с болестта.

Към днешна дата, след повече от година от началото на пандемията, всички ваксинирани работещи в образователните институции и останалите граждани осъзнават все повече важността на споделената отговорност към другите за постигане на нормалност във функциониране на обществото, вкл. и за придвижването, което сега следва да улесни цифровия COVID сертификат на ЕС.

Притежаващите старата версия на ваксинационния сертификат, получена преди началото на м. юни т.г., могат да получат електронен документ, отговарящ на регламента на Европейската комисия, без да е необходимо да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП). Той може да бъде разпечатан или съхранен на мобилно устройство или лаптоп, което е допълнително улеснение на гражданите при евентуални проверки от оторизираните органи. Преиздаването на Цифровият COVID сертификат на ЕС в новия формат през сайта на Националната здравно-информационна система е направено за удобство на гражданите, спестява време за посещение при личните лекари или ваксинационни центрове и предотвратява струпването на хора.

Получаването на сертификата от страницата www.his.bg е възможно след въвеждане на единен граждански номер (ЕГН), номер на лична карта и национален референтен номер (НРН) на една от двете ваксини, които са описани във стария документ. При чуждите граждани се попълва съответно личен номер на чужденеца и номера на документа за постоянно пребиваване в България. Системата позволява изтеглянето на документа единствено ако всички въведени данни са попълнени коректно, а самата процедура е кратка и лесна за изпълнение.

Документът може да бъде разпечатан на хартия, като при представяне на оторизираните власти няма изискване да е цветен или черно-бял. Форматът е А4, прегъва се на четири, така че основната част от личните данни на притежателя на документа да е във вътрешната част на хартията с оглед по-голяма защита.

Важно е да се знае, че Цифровият COVID сертификат на ЕС не е документ за пътуване, тъй като научните доказателства във връзка с ваксинирането срещу COVID-19 се променят, вкл. във връзка с нови варианти на вируса, затова дори на самия него е посочено, че гражданите трябва да се информират предварително за здравните мерки и свързаните с тях ограничения, които са в сила в държавите, към която лицата пътуват. С цифровия сертификат на ЕС за COVID следва да се улесни свободното придвижване в рамките на Съюза. Неговото наличие не може обаче да бъде предварително условие за реализиране на правото на свободно движение, което е основно право на ЕС.

По думите на водещи специалисти единственият начин да бъде избегната трета вълна на COVID-19 е именно ваксинацията. Това е и мнението на СБУ. Както в. „Учителско дело“ вече информира, в последното тримесечие бяха доставени големи количества от ваксини, като и през м. юни т.г. продължават да пристигат големи доставки от договорените в началото на годината количества, които да обезпечат по-широкото ваксинационно покритие в страната. Ваксините, с които България провежда имунизационната си кампания срещу COVID-19, са преминали успешно и трите фази на клиничните изпитвания. Те са разработени в съответствие със същите законови изисквания за фармацевтично качество, безопасност и ефикасност като другите лекарства.

Европейската комисия изнесе данни, че към момента над 100 млн. граждани в ЕС са напълно ваксинирани срещу COVID-19, а все по-категорично е твърдението, че ваксините имат устойчивост и срещи разпространението на новите вариации на COVID-19.

Десислава ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©