Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Откриване на Постоянната академия за науки и иновации в образованието на СБУ


На 01 юли 2021 г. д.ик.н. Янка Такева официално откри обученията в Постоянната академия за науки и иновации в образованието на СБУ. Приветствия към участниците в първата група на ПАНИО от област Пловдив отправи г-н Димитър Асенов – директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Останалите гости на събитието бяха лекторите в академията проф. д.п.н. Дора Левтерова, проф. д-р Галин Цоков, доц. д-р Надежда Калоянова, д-р Ирена Соколова и Петранка Калоферова – председател на ОбКС на СБУ – Повдив и областен координатор на СБУ за област Пловдив.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©