Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Мария Габриел създава експертна група за разработване на етични стандарти относно изкуствения интелект в образованието


Изкуственият интелект при спазване на най-високи етични стандарти ще направи системите на образование и обучение по-ефективни и устойчиви

"Цифровото образование е важна част от националните стратегии за образование. Изкуственият интелект създава нови възможности, но и крие рискове. Технологиите не трябва и никога няма да заменят учителя, но могат да привлекат ученици към образователния процес, да го направят персонализиран и интерактивен. В същото време много преподаватели, родители и учащи са загрижени от това кой събира, контролира и тълкува генерираните за тях данни. Именно в тази област ще се съсредоточи дейността на новата експертна група. Много е важно да гарантираме, че изкуственият интелект отговаря на образователните потребности и се използва безопасно и етично от учащите и преподавателите." Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел на пресконференция по повод първото заседание на експертната група по въпросите на изкуствения интелект и използването на данни в образованието и обучението. Тя се създава в изпълнение на мерките, заложени във водещата инициатива на българския еврокомисар - Плана за действие в областта на цифровото образование.

Експертната група обединява 25 експерти с богат опит в областта на изкуствения интелект и етиката на данните в образованието от 13 различни държави членки, подбрани чрез отворена процедура за участие. България е представена от Владислав Славов – заместник декан по научна, изследователска дейност и международна интеграция в Технически университет – София. Целта е да се разработят етични насоки относно изкуствения интелект и използването на данни в преподаването и обучението. Като отчита както потенциала, така и рисковете, свързани с технологиите в областта на изкуствения интелект, групата ще обърне внимание върху етиката в данните и свързаните със сигурността и неприкосновеността на личния живот предизвикателства. Тя ще се съсредоточи и върху повишаването на осведомеността и знанията за изкуствения интелект и използването на данни, което ще позволи преподавателите и учащите да прилагат положителен, но същевременно критичен и етичен подход при работа с тези технологии.

„Амбицията ни е да извлечем максимални ползи от прилагането на изкуствения интелект и големите масиви данни в областта на образованието и обучението при спазване на най-високи етични стандарти и зачитане на основните права. Искаме насоките да бъдат практични, да подпомагат учителите за разгръщане на пълния потенциал на тези технологии за осигуряване на иновативно, ефективно и персонализирано спрямо потребностите на учащите образование и обучение. Това ще подпомогне държавите членки при изграждането на високоефективна цифрова образователна екосистема“, отбеляза Мария Габриел.

Днешната среща е първата от четирите, които ще се проведат през следващите 12 месеца. Насоките, които ще бъдат представени през септември 2022 г., ще надградят постигнатото от работната група на високо равнище по въпросите на изкуствения интелект от 2019 г., която също бе инициирана от Мария Габриел. Те ще бъдат придружени и от програма за обучение на изследователи и студенти по етичните аспекти на изкуствения интелект, като се предвижда поне 45% участие на жени в дейностите. Насоките ще вземат предвид и предложението на Комисията от април 2021г. за правна рамка в областта на изкуствения интелект и новия координиран план с държавите членки.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©