Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Председателят на СБУ бе лектор в семинар на тема „Възможностите на неформалното обучение и придобиване на умения и компетентности извън формалната образователна среда"
От 20 до 21 юли 2021 г. в к. к. Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, се проведе семинар на тема „Възможностите на неформалното обучение и придобиване на умения и компетентности извън формалната образователна среда“.

Събитието беше част от провежданата в България обществената консултация на тема: „Уроците от изпълнението на публичните политики в сектора за учене на възрастни през периода 2014 – 2020 г. – изводи и препоръки“.

Встъпителни думи към участниците в семинара отправиха: Валентина Дейкова – национален координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и ръководител на Националното звено за подкрепа на EPALE, д. ик. н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, и проф. Севдалина Турманова – председател на Общинския съвет Бургас и областен координатор за учене през целия живот.

Припомняме, че г-жа Такева и г-жа Турманова са единствените носители в България на наградата за цялостен принос за развитие на сектора за учене на възрастни „Златен ключ“. Номинирането за престижното отличие е по общо решение на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“, взето на заседанието на Съвета през м. юли 2020 г. в гр. Търговище. Самото награждаване беше извършено по време на Националните дни за учене през целия живот, Габрово 2020.

Обръщайки се към участниците в събитието г-жа Янка Такева акцентира върху общите цели на училищата и читалищата, както и върху тяхното значение за развитие на знанието, духовността и просперитета, както в големите градове, така и в малките населени места.

Проф. С. Турманова посочи конкретни факти, свързани с финансирането на образованието и културата в община Бургас. Чрез тях тя обоснова целенасочените и ефективни действия на местната власт по отношение на училищата и културните институции.

Националният координатор В. Дейкова представи предварителна информация за степента на изпълнението на стратегическите цели на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г., подготвена за целите на обществената консултация.

Наталия Георгиева – външен експерт към екипа на националния координатор, съмишленик и застъпник на ученето през целия живот, представи Анализ на резултатите от анкетно проучване за пречките за включване в неформално обучение на потенциални възрастни обучаеми.

В работата по групи се включиха ефективно представители на читалища от: гр. Бургас, с. Ясна поляна, община Приморско, гр. Поморие, гр. Сунгурларе, кв. Ветрен на гр. Бургас и гр. Царево.

Източник: ЕPALE____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©