Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

МОН представи основните приоритети в хода на новия служебен мандат
На 21 септември 2021 г. в Министерството на образованието и науката (МОН) се проведе пресконференция на министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, който представи основните приоритети, по които ще работи служебният екип на МОН в хода на новия мандат. Сред тях са:

1. Осигуряване на максимално присъствено обучение през настоящата 2021/2022 учебна година, като се вземат всички мерки за минимизиране на риска от епидемична вълна с грижа за здравето на учениците и учителите. Този първи приоритет на МОН в новия мандат ще бъде основна отговорност на заместник-министър Мария Гайдарова, която остава на позицията си от предишните четири месеца.

2. Подготовка за изпълнението на новите европейски програми и проекти за образование и наука. В Националния план за възстановяване и устойчивост и в програма „Образование“ са предвидени общо повече от 3,3 млрд. лв. за двете сфери. За да бъдат използвани тези средства ефективно, предстои период на разработване на насоки за кандидатстване, документи, оценителни процедури и т.н., както и реализиране на разяснителна кампания сред потенциалните бенефициенти – средните и висшите училища, и научните организации. Дейностите по този изключително важен приоритет на МОН ще се управляват от заместник-министър Ваня Стойнева, експерт по европейски фондове и програми, с три мандата като служебен заместник-министър по тези въпроси. В изпълнението на този приоритет ще участват активно също и досегашният заместник-министър за висше образование проф. Генка Петрова и новият заместник-министър за наука чл.-кор. проф. Константин Хаджииванов, заместник-председател на БАН.

3. Подготовка на бюджета за образование и наука за 2022 г., както и работа по актуализиране на бюджетната рамка в тези сфери за следващите три години.

В хода на пресконференцията министър Денков представи и кратък отчет на част от дейностите, реализирани от екипа в предишния служебен мандат в МОН. Сред тях са изготвеният подробен анализ на ефекта от обучението от разстояние в електронна среда и разработените въз основа на него насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка с цел реализиране на продължителни присъствени и безопасни за здравето на учащите се и заетите в сектора, занятия. Отчете като резултат успешното интегриране на информационните системи на МОН и Министерството на здравеопазването, благодарение на което бе осигурен всекидневен достъп до актуални анонимни данни за броя карантинирани учители и ученици, което позволява да се взимат гъвкави решения за присъствено или онлайн обучение на ниво училище и детска градина. Според него статистическата информация за броя ваксинирани и преболедували преподаватели и ученици дава възможност за по-дългосрочна оценка на риска от разпространение на заразата в образователните институции.

Припомни и по-ранното стартиране и активизиране на междуинституционалния Механизъм за взаимодействие по обхват, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система, който тази година започна своето действие от 16 септември.

Като успешен резултат от работата на екипа в областта на висшето образование отчете приетата Национална карта на висшето образование в България и подготвените промени в Закона за висшето образование за съвместно обучение на студенти и въвеждането на статута на проектните докторанти, както и разработването на методика за определяне на статут на изследователски университети.

Пълният отчет на МОН за периода 12 май – 16 септември 2021 г. можете да видите в прикачения файл.

Ивайла ВАСИЛЕВА


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©