Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

5 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ
Учителите стоят в основата на възстановяването на образованието


През 2021 година в Световния ден на учителя – 5 октомври, милиони хора по света отправят своето мощно послание за зачитане на огромната роля на учителите във възстановяването и укрепването на обществата в хода на пандемията и изразяват своето преклонение към педагогическите специалисти като предводители на световния прогрес и науката, които неуморно работят в името на образованието и бъдещето на всяко дете.

Година и половина след началото на глобалната COVID-19 криза фокусът на празника, ознаменуващ важността на учителската професия, попада върху две изключително важни теми: подкрепата на правителствата, местните власти, медиите, учениците, родителите и широката общественост, от която учителите се нуждаят, за да допринесат изцяло за процеса на възстановяване на образованието и острата необходимост от учители по целия свят, обоснована от отказа на много педагогически специалисти да останат на работните си места поради страха от вируса и загубата на много от тях. Ето защо и мотото на Световния ден на учителя през 2021 г. е: „Учителите в основата на възстановяването на образованието“ („Teachers at the heart of the education recovery“).

През 1994 г. Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) постави началото на тази глобална и благородна инициатива на застъпничество за учителите във всяко кътче по света, отбелязвайки голямата стъпка, направена за учителите на 5 октомври 1966 г., когато специална междуправителствена конференция, свикана от ЮНЕСКО в Париж, прие Препоръката на ЮНЕСКО/Международната организация на труда (МОТ) относно статута на учителите. И тази година за 28-ми пореден път, ЮНЕСКО, МОТ, Интернационалът на образованието, Европейският синдикален комитет по образование, Синдикатът на българските учители и синдикалните организации в целия свят застават заедно в подкрепа на учителите и призовават от своята висока трибуна правителствата и международната общност да се съсредоточат върху положението на учителите, техните права и предизвикателствата пред учителската професия и да споделят ефективни и обещаващи политики. И макар пандемията да не позволява Световният ден на учителя да бъде отпразнуван присъствено подобаващо, СБУ и всички негови членове в България с достойнство честват високия професионализъм, отговорността, солидарността, хуманизма и обществения дълг, които олицетворяват учителската професия.

Позволете ми да ви напомня, че историята на отбелязването на Световния ден на учителя в България е неизменно и пряко свързана с историята на Синдиката на българските учители. Особена гордост за СБУ като стожер на българското учителство, е, че именно Синдикатът инициира Световния ден на учителя да бъде официално утвърден в нашата страна чрез Решение на Министерския съвет на Република България № 697 от 29.09.2006 г., а с този акт България бе официално приобщена към над 170 държави, които празнуват всяка година делото на учителите и разгръщат глобалния диалог в името на търсенето на решения за реализиране на образованието в международен план, за укрепване на образователните системи и за разгръщане на подкрепата за всеки един педагогически специалист.

През 2021 г. в Световния ден на учителя като глобална образователна общност обръщаме поглед към основните предизвикателства, които COVID пандемията създаде пред учителската професия в много държави като: опазването на здравето и живота; осигуряването на безопасни и адекватни условия на труд и възможности за професионално развитие в областта на онлайн преподаването и дистанционното обучение; увеличеното натоварване, свързано с удвояването на работата и продължителността на работния ден; ниските средства за издръжка на образователните институции; засиленият стрес на работното място; използването на учители за кратки трудови периоди; справедливото разпределение на ваксините, приоритетното ваксиниране на учителите по света и третирането им като работници на първа линия, което да насърчи досегашното отваряне на училищата; изграждането на по-адаптивни образователни системи, които да устояват на шокови ситуации; консултирането с техните представителни организации при вземането на решения и др. А заедно с това си поставяме за цел да създадем стабилни социални политики в отговор на проблемите на учителите по света, които да подпомогнат реализацията на пълния им потенциал чрез устойчиво професионално развитие, участие във вземането на решения, осигуряване на справедливи и адекватни условия на труд, достойни възнаграждения, и др.

Синдикатът на българските учители като достоен пазител на традициите на българската просвета е наясно, че повече от всякога учителите са най-търсените и най-необходимите специалисти, а прекъсванията на образованието очертават още повече решаващата им роля за запазване на образованието, дори за запазване на семействата и цели общности. В изминалата година и половина българските учители не спряха да реализират образователен процес дори с цената на здравето си и стабилността на семействата си. Те не се уплашиха от вируса и не оставиха учениците си на произвола. Подкрепиха хиляди деца, предоставяйки им допълнителна помощ, психологическа подкрепа, образователни материали, дори топъл обяд, и правят това и сега. Във всеки един момент от пандемията СБУ не е спирал да оказва подкрепа на българските учители, да брани техните права и интереси и работните им места, да отстоява техния авторитет и социален статус, да им осигурява възможности за надграждане на квалификацията и уменията, за да могат да бъдат в помощ на учениците си и общността по най-добрия възможен начин.

Синдикатът се гордее, че на фона на световната криза успя да реализира множество градивни социални политики в подкрепа на българските учители и образованието и заедно с това да реализира политики за намаляване на негативите от ковид пандемията. По негово настояване възнагражденията на педагогическите специалисти и размерите на социалните придобивки от началото на 2021 г. бяха повишени, а заедно с това СБУ извоюва и нови допълнителни възнаграждения, които подпомагат реализацията на образователния процес от разстояние.

Докато международните ни партньори отчитат с безпокойство, че само 21 държави от 197, за които има официална информация, дават предимство на учителите във ваксинационния си процес, СБУ успя да извоюва българските учители да бъдат посочени като приоритетна група в Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 на Република България, а ваксинираните педагогически специалисти да разполагат с допълнителен платен отпуск. И макар недостигът на учители в световен мащаб да достига застрашителни размери, благодарение на постиженията на СБУ все повече млади хора припознават педагогическата професия като привлекателна, а броят на учителите в България нараства.

Като най-авторитетната учителска организация в страната СБУ продължава да работи усилено за осигуряване на безопасни условия на труд в хода на пандемията и ограничаване на стреса на работното място и да предлага устойчиви образователни политики, съобразени с динамиката на времето, подчертавайки ясния ангажимент, че всички ние сме длъжни да подкрепяме и насърчаваме учителите и да им дадем право да поемат достойна водеща роля, ако искаме светът да стане по-добър от този, в който живеем.

Светът е немислим без учителите – човечеството изстрада тази истина и глобалният урок е научен. Осъзнали огромната тежест за бъдещето на цялото човечество, лежаща на раменете на образователните специалисти, в Световния ден на учителя, представителите на международната общественост застават в защита на учителите и тяхната мисия, олицетворяваща безмерното човеколюбие. Ако ги нямаше милионите достойни хора, посветили себе си на прогреса на другите в миналото, нямаше да имаме устремения поглед в бъдещето и куража да постигаме на пръв поглед невъзможното.

Днешният ден ни дава увереност, че всички ние, като съвременни будители, се чувстваме по-силни, по-мотивирани и по-вдъхновени, че ще се справим с нелеката задача да възстановим образованието в името на всяко дете, в името на светлата памет на колегите, които загубихме, в името на бъдещето на един по-добър свят!

Честит празник!

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА,

председател на Синдиката на българските учители

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©