Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Учениците от I до IV клас се връщат в училище най-рано на 10 ноември, бе решено на заседание на Отрасловия съвет
На 3 ноември 2021 г. в МОН се проведе извънредно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование, с участието на академик Николай Денков, министър на образованието и науката, Иван Модев, началник на кабинета на министъра на образованието и науката, Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет, Любомир Йосифов, директор на Дирекция „Правна“ в МОН, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и зам.-председателя Красимир Попов, както и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации. То премина при следния дневен ред:

1. Организация на връщането на учениците от I до IV клас в училище при тестване два пъти седмично.

По точка първа академик Денков направи задълбочен анализ на съществуващата кризисна ситуация у нас и запозна членовете на ОС с излязлата, по време на заседанието на ОС заповед на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров № РД-01-890/03.11.2021 г. ( качена на сайта на СБУ ). Министър Денков в хода на своето изложение очерта и планираните от екипа на МОН дейности за преминаване към присъствена форма на обучение на учениците от I до IV при осигуряване на безопасна здравословна среда.

След инфарктна дискусия и поставени въпроси от страна на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, бяха формулирани следните решения:

1. Приоритетно връщане на учениците от I до IV клас, най-рано на 10 ноември 2021 г.

2. Осигурените от Министерството на здравеопазването безплатни тестове ще се прилагат в училищна среда за всички ученици от I до IV клас в общините със заболяемост над 500 на 100 000 души.

3. В тестването ще се включват медицински специалисти, родители, медиатори, педагогически и непедагогически специалисти, които отговарят на изискванията за безопасност - имат валиден документ за ваксинация или преболедуване, или се тестват два пъти в седмицата.

4. За осигуряване на безопасна среда в училище педагогическите и непедагогическите специалисти без „зелен сертификат“ ще бъдат тествани два пъти в седмицата с осигурени безплатни антигенни тестове.

5. В понеделник и четвъртък в началото на деня ще се отделят по 30 минути за тестване на учениците от I до IV клас. Това ще става при промяна на дневния режим – намаляване на учебните часове, междучасията или друго решение на директора на училището.

6. Минималният праг за връщане към присъствено обучение на учениците от I до IV клас е 50% желаещи да се тестват на ниво паралелка. Родителите трябва да са дали писмено съгласие за тестването на техните деца.

7. За учениците, за които няма разрешение да бъдат тествани, се организира синхронно или асинхронно обучение в зависимост от възможностите на училището.

8. Децата със СОП ще бъдат тествани от родителите си у дома и при негативен резултат на теста ще бъдат изпращани в училищна среда.

9. Педагогическите и непедагогическите специалисти, ангажирани с тестването, ще получат допълнителни средства от бюджета за 2021 г. за двата месеца до края на годината. Размерът на това възнаграждение ще бъде определен в анекс към Колективния трудов договор.

10. Министърът на образованието и науката академик Николай Денков ще издаде заповед с правила, които ще включват всички механизми, за изпълнение на горе-взетите решения.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©