Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ЗА УЧИТЕЛИТЕ ПО РУСКИ ЕЗИК

Зимното училище на Института „Пушкин” е отворено за чуждестранни учители


Държавният институт по руски език „А. С. Пушкин” на Руската Федерация кани чуждестранни учители, които преподават руски като чужд език или преподават на руски език, да участват в Зимното училище - 2021 г.

Зимната школа за чуждестранни учители по руски език се организира от Института „Пушкин” с подкрепата на Россотрудничество.

Участието е безплатно.

Зимното училище се провежда онлайн на два етапа.

Първи етап: до 5 декември 2021 г. Кандидатстване за участие в Зимното училище и преминаване диагностика на професионалните компетенции.

В съответствие с резултатите от диагностиката специалистите на Института „Пушкин” ще разработят програма на Зимното училище, която отговаря на действителните индивидуални нужди на участниците.

Вторият етап: 13 декември - 31 декември 2021 г. Основната програма на Зимното училище включва методически и консултантски дейности, насочени към професионална подкрепа на учителите: лекции, майсторски класове, дискусии.

Темите са свързани с: теория и практика на преподаването на руски като чужд език, активни процеси в руския език, преподаване на деца билингви, дигитални технологии в образованието и хибридно преподаване, разработване и използване на електронни образователни ресурси.

Посочените теми, както и желанията на учителите-участници в проекта, ще бъдат взети предвид при разработването на програмата на Зимното училище. Ще може да бъде изготвена програма за всеки обучаващ се, която да отговаря на действителните му нужди и да е съответстваща на неговите изисквания.

Цикълът от методически и консултантски дейности се основава на професионалния стандарт за учител по руски като чужд език на Института „Пушкин”, който успешно е тестван сред учители по руски език в много страни. Този стандарт взема предвид универсалните изисквания към учителя във всяка сфера: владеене на руски език, методически, психолого-педагогически, общокултурни компетентности.

Участниците в Зимното училище ще се запознаят с резултатите от научноизследователските и образователните проекти на Института „Пушкин”, който има статут на Федерален ресурсен център за сътрудничество в областта на популяризирането на руския език и образованието на руски, и ще могат да споделят своя опит с колеги от други страни.

Участниците в Зимното училище, при желание от тяхна страна, ще могат да преминат професионална сертификация. Учителите, които успешно изпълнят задачите си, ще получат сертификат на Държавния институт по руски език „А. С. Пушкин”.

Регистрация за Зимното училище на Института „Пушкин” - до 5 декември 2021 г.!

Повече информация можете да намерите тук!____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©