Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Осем учители получиха високото отличие „Константин Величков“
на МОН


Осем учители бяха удостоени с ежегодната награда „Константин Величков“, която се връчва за постигнати високи резултати в професионалната дейност и за принос в развитието на българското образование по повод 1 ноември - Деня на народните будители.

Сюзан Феимова, старши учител по информатика и информационни технологии в Математическата гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе, получи отличие в категорията „Работа с ученици с изявени дарби“. В същата категория за проявено новаторство в работата с ученици бе награден и Людмил Любомиров, старши учител по теоретично обучение в Професионалната гимназия по икономика, гр. Перник. В категорията „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение“ бяха отличени Светла Сирачкова, старши учител по български език и литература в Спортното училище „Стефан Караджа“, гр. Хасково, и Румяна Пенева, педагогически съветник в Професионалната държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“, гр. Свищов.

За „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство“ с грамота бяха удостоени Светла Илчева, главен учител по математика и информатика в СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали; Даниела Станева, главен учител в начален етап в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе, и Петя Букурещлиева-Стефанова, музикален педагог и старши учител в 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. София.

За учител, подготвил най-добър урок в музейна среда, бе избрана Васка Белчовска-Неделчева, заместник-директор по учебно-производствената дейност в ПГСС „Никола Пушкаров“, гр. Попово. Заедно с грамотата отличените учители получиха и по 1000 лева парична награда.

По информация на МОН____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©