Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Академик Николай Денков продължава да работи за качествено и модерно българско образование и в интерес на заетите в сектор „Образование“
Академик Николай Денков ще продължи да изпълнява длъжността министър на образованието и науката и в правителството на новоизбрания министър-председател на Република България Кирил Петков, ярко доказателство за неговите професионализъм, отдаденост и ефективност, които показа, изпълнявайки ръководната длъжност и в служебния кабинет на Стефан Янев.

Министър Николай Денков е академик на БАН и редовен член на европейската научна академия Academia Europaea, доктор на науките по физикохимия. Член е на експертна група „Физически науки“ към Европейската космическа агенция. Ръководи лаборатория „Активни формулировки и материали“ във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.

Според класация на университета в Станфорд от 2021 г. академик Денков е сред първите 2% на най-влиятелните учени в света. Научните му изследвания са в областта на физикохимията на колоидно-дисперсните системи, повърхностно-активните вещества и техните многобройни приложения. Има 12 патента, включително шест международни (WIPO, US, Europe) и четири чуждестранни. Ръководил е повече от 45 международни проекта, финансирани от чуждестранни фирми, сред които са Unilever, BASF, Saint Gobain, PepsiCo, Wacker, Dow Corning, Rhodia, Heineken. За своите научни постижения академик Николай Денков е удостоен с редица престижни отличия: наградата Solvay на Европейското колоидно общество (European Colloid and Interface Society), наградата Lectureship Award на отделението за колоиди и междуфазови граници на Японското химическо дружество, националната награда „Питагор“ на МОН и др.

От 2014 до 2016 г. академик Николай Денков е заместник-министър на образованието и науката с ресори „Висше образование“ и „Европейски структурни фондове“, а от 27 януари 2017 до 4 май 2017 г. – министър на образованието и науката в служебното правителство на Огнян Герджиков.

Надградил постигнатите резултати на предишните ръководни екипи на МОН, министър Денков успя да осигури приемственост по отношение на реализираните политики за развитие на качествено и модерно образование и продължи да работи в интерес на заетите в сектора. Осъществи пълна прозрачност и публичност на дейността на екипа си, включително и при взаимодействието си със социалните партньори.

Ръководството и Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители вярват, че утвърдените във времето традиции на ползотворно социално партньорство с МОН ще продължат и при изпълнение на новия мандат на академик Николай Денков като министър на образованието и науката и поднасят своите искрени поздравления и благопожелания към него за здраве, воля и професионализъм при решаването на нелеките задачи в българската образователна система и наука.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©