Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Не така, г-н Апостолов!


Българското образование не веднъж е било подлагано на ударите на обществото, както и на определени негови представители, било е обругавано и заклеймявано, а въпросът за неговото качество и ефективност се е превърнал в злободневна тема на дискусия за хора, „непритежаващи“ експертиза на образователни експерти.

Българският учител не веднъж е бил „разпъван на кръст“, хулен и подценяван, а неговият професионализъм, знания, умения и отдаденост на своите деца и ученици са били подлагани на съмнение.

Нима е възможно Човекът, който пръв поема малкото дете, пуснало ръката на своите родители, за да тръгне по житейския си път; този, който образова, възпитава, съзидава и твори; този, който доказа, че се справя с всякакви трудности и успя да преведе обществото ни през най-страшната пандемия, случвала се през последните 100 години в света – да бъде упрекнат, че разпространява „клипове с агресия между деца“. Поредното абсурдно, невярно и заблуждаващо твърдение, хвърлено с лека ръка върху съвременните будители на нацията от координатора на Националния център за безопасен интернет Георги Апостолов по време на заседание на парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, поставила на фокус зачестилите случаи на насилие от и над деца и показването на такива кадри в социалните мрежи.

Но българският учител има силата и потенциала да се справи и с това обвинение, защото той носи добрите традиции на българското образование, а формирането на най-ценните морални и нравствени ценности сред децата и учениците са негово верую в професионален и личностен план. Той не е сам.

Не е сам, защото до него е Синдикатът на българските учители, който през изминалите 33 години на своето създаване е защитавал и работил за повишаване на авторитета на българския учител, за светостта на учителската професия и няма да позволи българският учител да бъде обвиняван в популяризиране на прояви на агресия. И не само няма да позволи, но и ще продължи да работи за преодоляването на тормоза, агресията и насилието под всякаква форма в образователните институции и сред децата и учениците като един от основните си приоритети. През годините и особено днес, когато образованието и учителят са изправени пред нови предизвикателства, СБУ най-отговорно ще работи и настоява за предотвратяване на случаите на насилие в образователните институции, както и за тяхното разпространение в социалните мрежи. Ще продължи да подкрепя учителите в техните усилия да ограничат агресията сред учениците, както и да минимизират негативните последици от агресивното поведение на някои от тях. Справянето с агресията между деца и ученици не е задача, с която може да се справи единствено и само учителят. Тя може да бъде решена с общите усилия на педагози, психолози, родители и институции и цялото общество. И Синдикатът на българските учители чрез всички свои идеи и дейности ще продължи да надгражда междуинституционалното сътрудничество и социалния диалог за решаването на този проблем, както и на всички останали, за повишаване качеството на образованието и авторитета и самочувствието на заетите в сектора.

Редица са постигнатите успехи на Синдиката в контекста по темата, а националната кампания „Образование в доброта“ още веднъж показва, че само търсенето и реализирането на доброто и популяризирането му в национален аспект е най-добрата превенция срещу тормоза, агресията и насилието в образователните институции у нас. Доброто ражда добро!

Нека не даваме глас на пошлото и грозното, което залива социалните мрежи! Нека се борим срещу духовната безпомощност с доброта и добрина, а отговорните институции въведат необходимите мерки и потърсят наказателна отговорност на всеки, дръзнал да подложи на риск човешкото здраве и живот!

Ивайла ВАСИЛЕВА, УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©