Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Взаимодействието и сътрудничеството между средното и висшето образование – фактор за ефективна ипълноценна подготовка на педагогическите кадри
На 15 март 2022 г. в „София Хотел Балкан“ се проведе национална конференция на тема: „Взаимодействието и сътрудничеството между средното и висшето образование – фактор за ефективна ипълноценна подготовка на педагогическите кадри“, която бе организирана от Синдиката на българските учители и Фондация „Конрад Аденауер“. Тя бе открита от председателя на СБУ – д.ик.н. Янка Такева , и ръководителя на бюро на Фондация „Конрад Аденауер“ – София – Торстен Гайслер , който направи изложениe по темата на форума, а своето приветствие към участниците отправи акад. Николай Денков , министър на образованието и науката. На събитието присъства и Мария Гайдарова , зам.-министър на образованието и науката.

Лектори в хода на работата на националната конференция бяха проф. д.п.н. Сийка Чавдарова-Костова , ръководител на катедра „Теория на възпитанието“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), която изнесе презентация на тема: „Взаимодействието и сътрудничеството между средното и висшето образование – фактор за ефективна и пълноценна подготовка на педагогическите кадри“ , и д.ик.н. Янка Такева , която разгледа темата за сътрудничеството с висшите учебни заведения за провеждане на качествена продължаваща квалификация на педагогическите специалисти.

Във форума се включиха над 70 участници, сред които представители на Министерството на образованието и науката, ректори и зам.-ректори на висши учебни заведения, началници и експерти на регионални управления на образованието, директори на столични средни и основни училища, професионални гимназии и детски градини, представители на държавните институции и социалните партньори, медии и др. От страна на висшите учебни заведения в националната конференция се включиха проф. д.ф.н. Анастас Герджиков , ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, проф. д-р Димитър Димитров , ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София, и главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, проф. д-р инж. Сеня Желязкова , ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) – гр. София, проф. д-р Марияна Божинова , ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, и зам.-ректорите – доц. д-р Румен Ерусалимов и доц. д-р Искра Пантелеева, проф. д-р Иванка Павлова , зам.-ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), доц. д-р Радостин Вазов , зам.-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси – гр. София (ВУЗФ), доц. д-р Димитър Симеонов , зам.-ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (ВТУ), проф. д.п.н. Румяна Танкова, зам.-ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ), доц. дн Нели Грозева, зам.-ректор на Тракийския университет – гр. Стара Загора, доц. д-р Емил Бузов, директор на Педагогическия колеж – гр. Плевен, доц. д-р Янка

Стоименова, декан на Факултета по педагогика на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград (ЮЗУ), доц. д-р Юлияна Ковачка и доц. д-р Лидия Цветанова-Чурукова от ЮЗУ, проф. д.ф.н. Димитър Веселинов, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) към СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д.п.н. Росица Пенкова, председател на УС на ДИУУ към СУ, проф. д-р Галя Кожухарова, директор на Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет, проф. д-р Галин Цоков, директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова, директор на Университетски център за кариерно развитие на ПУ, доц. д-р Адриана Любенова, член на УС на Асоциацията на българските училища в чужбина (също част от екипа на ПУ), проф. д.п.н. Александра Куманова от катедра „Библиотечни науки” на УниБИТ, създател и ръководител на първото по рода си в България Студентското научно общество (СНО) при УниБИТ, което провежда международни конференции, и др.

Присъстваха д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град, Росица Иванова, началник на РУО – София-област, д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) към МОН, Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ и експерти от МОН и ДАЗД.

Във конференцията се включиха Красимир Попов, зам.-председател на СБУ, екипът на Централата на СБУ, Юлия Симеонова, национален секретар на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ) и директор на столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“, членове на СБУ и синдикални председатели в образователни институции, социални партньори. Поздравителни адреси до организаторите и участниците във форума бяха получени от д-р инж. Пламен Димитров, президент на КНСБ, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, проф. дн Ирена Петева, ректор на УниБИТ, инж. Цветелина Иванова, председател на Федерацията на независимите строителни синдикати (ФНСС), и Цветелина Бикарска, зам.-председател на ФНСС.

В началото на значимото събитие д.ик.н. Янка Такева поднесе своите благодарности на г-н Гайслер за поредната съвместна инициатива и отправи приветствие към всички участници. Тя благодари за сътрудничеството с акад. Николай Денков и посочи, че той е министърът, с когото СБУ осъществи първото изменение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, а през 2020 г. реализира цялостната ѝ промяна.

На свой ред Торстен Гайслер благодари на Синдиката на българските учители за ползотворното сътрудничество и поздрави д.ик.н. Янка Такева за отличните и винаги актуални предложения за успешна съвместна работа. Ръководителят на бюро на Фондация „Конрад Аденауер“ – София, благодари също и на министър Денков за участието му в конференцията, както и на проф. Герджиков за оказаната подкрепа по повод организирането на форума.

Темата е изключително важна не само по отношение на университетската подготовка, квалификацията и преквалификацията на учителите, тя е значима и в контекста на непрестанно възникващитенови задачи и предизвикателства, които трябва заедно да обсъдим, каза академик Николай Денков , министър на образованието и науката, в своето приветствие.

Националният форум за пореден път доказа социалната значимост на всяка инициатива на Синдиката на българските учители. Неоспорим факт е, че тази така необходима среща между средното и висшето образование в името на общото по-светло бъдеще и в името на ефективна и пълноценна подготовка на педагогическите кадри отново бе по силите единствено на СБУ, който продължава да е незаобиколим фактор в изграждането на политиките за българското образование.

Целият материал по повод значимия форум, е публикуван в бр. 11/21.03.2022 г. на във в. „Учителско дело”.

Екип на УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©