Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Състоя се учредително събрание на Националната асоциация на преподавателите по икономика
На 19 април 2022 г. в сградата на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в гр. София се състоя учредително събрание на Националната асоциация на преподавателите по икономика. Инициативата за учредяване на Национална асоциация на преподавателите по икономика е на ВУЗФ и Синдиката на българските учители (СБУ).

На събитието присъстваха д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, проф. д-р Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ, експерти от Централата на СБУ и ВУЗФ, преподаватели по икономика в средните училища, професионалните гимназии и висшите учебни заведения от цялата страна.

За председател на Националната асоциация на преподавателите по икономика единодушно бе избрана д-р Илинка Патърова, главен учител в СУ „Христо Ботев“ – гр. Ихтиман, член на Националния стачен комитет на СБУ и секретар на ОбКС на СБУ – Ихтиман, а за зам.-председатели бяха избрани проф. д-р Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ, и Татяна Търнева, зам.-директор на Националната финансово-стопанска гимназия – гр. София. За членове на Управителния съвет на сдружението бяха избрани девет члена – учители и преподаватели от ВУЗ.

Сдружението си поставя за цел да изгражда ефективни връзки и конкретни механизми на взаимодействие между висшето и средното образование, професионално развитие на преподавателския състав и пълноценно използване на капацитета му, ранно професионално ориентиране и подготовка за кандидатстване във висше училище на учениците от средните училища, привличане на допълнителни ресурси за развитие чрез изпълнение на съвместни проекти и програми, и др. То ще изпълнява важната роля да бъде мост между преподавателите в средното и висшето образование и да олицетвори синергията помежду им.

Националната асоциация на преподавателите по икономика ще осъществява дейност по сформиране на работни групи, разработване на национални и международни образователни проекти, организиране на научни и образователни форуми, създаване на научноизследователски колективи, организиране на мероприятия за професионално ориентиране на студенти, отворени лекции, участие на преподаватели като рецензенти и консултанти при подготовка на образователни материали и научни трудове, издателска и публикационна дейност, споделяне на резултати от научни изследвания в полза на учителите и др.

Десислава ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©