Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Достойно признание за българския учител
На 19 май 2022 г. в София Хотел Балкан Синдикатът на българските учители проведе заключителния етап на XXV национален конкурс „Учител на годината“, в които бяха номинирани над 90 учители и директори в десет направления: Предучилищно възпитание и подготовка; Начално образование; Хуманитарно; Природо-математическо; Изкуства и спорт; Професионално образование; Директори и помощник-директори; Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници; Млади учители; Учители-наставници. Двадесет от номинираните съвременни будители бяха удостоени със званието „Учител на годината”, а останалите получиха специалната награда на председателя на СБУ.

В тържествената церемония по награждаването на най-достойните учители на България взеха участие д.ик.н. Янка Такева , председател на СБУ, акад. Николай Денков , министър на образованието и науката, Йорданка Фандъкова , кмет на Столичната община, Мария Гайдарова , зам.-министър на образованието и науката, Иван Кръстев , зам.-министър на труда и социалната политика, проф. Тодор Танев , министър на образованието и науката (2014-2016), представители на партньори на Синдиката: Даниела Алексиева-Стоянова , вицепрезидент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), д-р Елеонора Лилова , председател на Държавната агенция за закрила на детето, проф. д-р Димитър Димитров , ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), проф. д-р Юлия Добрева , зам.-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, проф. дфн Димитър Веселинов , директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) към Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Димитър Асенов , директор на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти към МОН, инж. Мариана Павлова , председател на Национална агенция за професионално образование и обучение, началници на регионални управления на образованието, социални партньори, изявени представителни на академичните среди, и др.

Поздравителни адреси до СБУ по повод 25-тото издание на националния конкурс изпратиха Кирил Петков , министър-председател на Р България, Румен Радев , президент на Р България, Ирена Анастасова , председател на Комисията по образованието и науката в 47. Народно събрание на Р България, проф. д-р Димитър Димитров , ректор на УНСС, д-р Ваня Кастрева , началник на РУО-София-град, д-р инж. Пламен Димитров , президент на КНСБ, и много други.

Повече за значимото и емблематично национално събитие на СБУ, четете в бр. 21 на в. „Учителско дело“.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©