Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

СПИСЪЦИ НА НОСИТЕЛИ НА ПРИЗА "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА" И НА НОСИТЕЛИ НА СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СБУ В
ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА” – 2022


СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

Двадесет и пети национален конкурс „Учител на годината” – 2022

С П И С Ъ К на носителите на приза „Учител на годината“

1. Направление ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА

Сълзица Дончева Димитрова

старши учител в Детска градина № 136 "Славия" – гр. София

Теодора Николова Трайкова

старши учител в Детска градина "Десислава" – гр. Пловдив

2. Направление НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Даниела Накова Станева

главен учител – начален етап в Средно училище с преподаване на немски език "Фридрих Шилер" – гр. Русе

Ивелина Василева Стефанова

старши учител – начален етап в Основно училище "Бачо Киро" – гр. Велико Търново

3. Направление ХУМАНИТАРНО

д-р Атанаска Симеонова Методиева

старши учител по български език и литература в Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" – гр. Радомир

Димитър Гочев Димитров

старши учител по философия в Средно училище "Св. Климент Охридски" – гр. Добрич

д-р Семра Неждет Неждет

старши учител по география в Средно училище "Васил Левски" – гр. Дулово

4. Направление ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКО

Димитринка Христова Калчева

старши учител по физика в Природо-математическа гимназия "Акад. Иван Гюзелев" – гр. Габрово

Роза Иванова Кръстева – Попова

старши учител по биология в Средно училище "Николай Катранов" – гр. Свищов

Теодора Димитрова Цветанова

старши учител по биология и химия в Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" – с. Габровница, общ. Монтана

5. Направление ИЗКУСТВА И СПОРТ

Белла Константинова Хараламбова

старши учител по музика в Национално училище по изкуства "Панайот Пипков" – гр. Плевен

Валентина Цонева Караиванова

старши учител по физическо възпитание и спорт в Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс – гр. Велико Търново

6. Направление ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Ивайло Христов Карадачки

старши учител в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев" – гр. Кюстендил

7. Направление ДИРЕКТОРИ И ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ

д-р Емилия Цветанова Лазарова

директор на Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" – гр. София

Ирена Иванова Коцева

директор на Основно училище "Митрополит Авксентий Велешки" – гр. Самоков

Петя Константинова Кочкова – Бенчева

директор на Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" – гр. Ботевград

8. Направление ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА, ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ, УЧИЛИЩНИ ПСИХОЛОЗИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ

Дарина Стайкова Влайкова

главен учител по география и предприемачество в Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" – гр. Хасково

9. Направление МЛАДИ УЧИТЕЛИ

Десислава Димова Димова

старши учител по информационни технологии в Основно училище "Николай Петрини" – гр. Ямбол

Полина Божидарова Божикова

учител по физическо възпитание и спорт в 55 Средно училище "Петко Каравелов" – гр. София

Теодора Пламенова Агопян

учител в Детска градина "Ян Бибиян" – гр. Силистра

10. Направление УЧИТЕЛИ – НАСТАВНИЦИ

Геновева Тодорова Атанасова

старши учител – начален етап в Основно училище "Св.Св. Кирил и Методий" – с. Смилян, общ. Смолян

С П И С Ъ К на носителите на Специалната награда на Председателя на СБУ

I. Предучилищно възпитание и подготовка

Елена Стоянова Михайлова

главен учител в Детска градина "Слънце" – гр. Габрово

Мариана Ненкова Добрева

главен учител в Детска градина "Детелина" – гр. Дряново

Маринка Чанева Иванова

старши учител в Детска градина "Конче вихрогонче" – гр. Шумен

Мария Жечева Пенева

старши учител в Детска градина № 43 "Пинокио" – гр. Варна

Мая Савова Петкова

старши учител в Детска градина "Иванка Ботева" – гр. Велико Търново

Нели Стоянова Попова

старши учител в Детска градина "Гьончо Белев" – гр. Ихтиман

Пенка Христова Великова

учител в Детска градина "Китка" – гр. Нови пазар

Петя Иванова Карабакалова

старши учител по музика в Детска градина "Ален мак" – гр. Харманли

Стелияна Георгиева Христова

старши учител в Детска градина "Щастливо детство" – гр. Ямбол

Цветанка Силвестърова Петрова

старши учител в Детска градина № 3 "Зорница" – гр. Хасково

Цветелина Пламенова Иванова

учител в Детска градина "Ян Бибиян" – гр. Силистра

II. Начално образование

Веселка Благоева Булиева

старши учител – начален етап в 144 Средно училище "Народни будители" – гр. София

Маринела Кънчева Иванова

старши учител – начален етап в Средно училище "Цанко Церковски" – гр. Полски Тръмбеш

Мария Иванова Тенева

старши учител – начален етап в Средно училище "Отец Паисий" – гр. Кърджали

Мая Иванова Иванова

старши учител – начален етап в Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" - с. Лехчево, общ. Бойчиновци

Нуршен Халилова Мутиш

старши учител – начален етап в Средно училище "Христо Ботев" – гр. Кубрат

Савка Николова Борисова

главен учител – начален етап в Средно училище "Васил Левски" – гр. Брезник

III. Хуманитарно

Албена Георгиева Топашка

старши учител по английски език в Средно училище "Никола Войводов" – гр. Враца

Анна Василева Сапунджиева

старши учител по български език и литература в Национална Априловска гимназия – гр. Габрово

Елеонора Тодорова Ершова

старши учител по география в Природо-математическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" – гр. Кюстендил

Емилия Стефанова Илинска

старши учител по география в Езикова гимназия "Гео Милев" – гр. Добрич

Катя Цветиева Замфирова

старши учител по английски език в Средно училище "Иван Вазов" – гр. Вършец

Лилия Кирилова Иванова

старши учител по география в 144 Средно училище "Народни будители" – гр. София

Мариана Борисова Балинова

главен учител по български език и литература в 20 Основно училище "Тодор Минков" – гр. София

Марина Ангелова Димова

старши учител по философия в Езикова гимназия "Христо Ботев" гр. Кърджали

Нели Йорданова Първанова

старши учител по английски език в Природо-математическа профилирана гимназия "Св. Климент Охридски" – гр. Монтана

Нели Славилова Минкова

старши учител по български език и литература в Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив

Пенка Андреева Попова

старши учител по география в Основно училище "Св. Патриарх Евтимий" – гр. Велико Търново

Светлана Иванова Николова

старши учител по история и география в Средно училище "Св. Климент Охридски" – гр. Добрич

Цветана Спасова Димитрова

зам.-директор в Средно училище "Христо Ясенов" – гр. Етрополе

IV. Природо-математическо

Албена Момчилова Кавалова

старши учител по биология в Средно училище "Св. Климент Охридски" – с. Слащен, общ. Сатовча, обл. Благоевград

Валентина Димитрова Симеонова

старши учител по математика в Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" – гр. Радомир

Ивелина Виткова Йорданова

старши учител по математика в Професионална гимназия "Васил Левски" – гр. Ихтиман

Мими Атанасова Димова

старши учител по химия в Средно училище "Св. Климент Охридски" – гр. Добрич

Росица Събева Висарионова

старши учител по математика и физика в Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен ІІ" – гр. Хасково

V. Изкуства и спорт

Асенка Никифорова Кулева

старши учител по хореография в Средно училище "Св. Климент Охридски" – гр. Добрич

Габриела Стефанова Тодорова

учител по физическо възпитание и спорт в 55 Средно училище "Петко Каравелов" – гр. София

Даниела Ангелова Попова

старши учител по музика в Средно училище "Св. Патриарх Евтимий" – гр. Пловдив

Инес Валентинова Михайлова

учител по музика в Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" – гр. Радомир

Маргарита Георгиева Рачкова

старши учител по изобразително изкуство в Средно училище "Емилиян Станев" – гр. Велико Търново

Надежда Великова Дончева

старши учител по изобразително изкуство в Средно училище "Цанко Церковски" – гр. Полски Тръмбеш

Цветина Иванова Маринова

учител по музика в Детска градина "Пролет" – гр. Севлиево

VI. Професионално образование

Илиян Василев Василев

учител в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика "М. В. Ломоносов" – гр. София

Силвия Тодорова Атанасова

учител-методик в Професионална техническа гимназия "Н. Й. Вапцаров" – гр. Враца

инж. Татяна Андреева Христова

старши учител в Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" – гр. Търговище

VII. Директори и заместник-директори

Албена Вескова Петрова-Цочева

директор на Детска градина № 195 "Братя Мормареви" – гр. София

Анастасия Спасова Баракова

директор на Средно училище "Христо Ботев" – гр. Бобов дол

Ваня Цокова Минева

директор на 15 Средно училище "Адам Мицкевич" – гр. София

Величка Станчова Николова

зам.-директор в 144 Средно училище "Народни будители" – гр. София

Галина Николаева Яхова

директор на Професионална гимназия по облекло "Елисавета Багряна" – гр. Бяла Слатина

Галина Стефанова Христова

зам.-директор в Средно училище "Васил Левски" – гр. Севлиево

Димитринка Тодорова Стефанова

директор на Основно училище "Стефан Пешев" – гр. Севлиево

Красимира Георгиева Колева

директор на Детска градина "Дъга" – гр. Габрово

Лилия Михайлова Торньова

директор на 2 Средно училище "Акад. Емилиян Станев" – гр. София

Маргаритка Йонева Цекина

директор на Детска градина "Слънце" – гр. Кюстендил

Мариета Иванова Димитрова

директор на 38 Основно училище "Васил Априлов" – гр. София

Румяна Веселинова Личева – Дончева

директор на 139 Основно училище "Захарий Круша" – гр. София

Снежана Маринова Атанасова

директор на Детска градина "Елица" – гр. Мадан

VIII. Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности

Даниела Стоянова Богданова

учител по музика и народно пеене в Център за подкрепа на личностното развитие - Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград – гр. Благоевград

Росица Цветанова Александрова

старши учител – начален етап в Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" - с. Габровница, общ. Монтана

Снежана Димитрова Ташева

учител по български език и литература в Основно училище "Шандор Петьофи" – гр. Хасково

IX. Млади учители

Александрина Стефанова Балабанова

учител – начален етап в Основно училище "Димчо Дебелянов" – гр. Ихтиман

Весела Димитрова Димитрова

учител – начален етап в Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" – гр. Ловеч

Галина Стоянова Дингилева

учител – целодневна организация в начален етап в Основно училище "Райна Княгиня" – гр. Пловдив

Даниела Здравкова Хаджиева

старши учител – начален етап в Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Смилян, общ. Смолян

Елисавета Венциславова Даскалова

учител по информационни технологии в Средно училище "Райчо Каролев" – гр. Габрово

Ива Петрова Лалева

учител в Детска градина "Радост" – гр. Севлиево

Рени Руменова Трифонова

учител в Детска градина "Елена Грънчарова" – гр. Горна Оряховица

Янко Антонов Иванов

учител по история и философия в Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" – гр. Търговище

СПИСЪЦИТЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ И КАТО ПРИКАЧЕН ФАЙЛ!


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©