Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Втора партньорска среща Green Schools
На 22.06.2022 г. в гр. София, в Централата на Синдиката на българските учители се проведе втора партньорска среща по проект Green Schools, на която присъстваха Валентина Илич, президент на Съюза на учителите на Сърбия, Борка Вишнич, международен секретар на Съюз на учителите на Сърбия, Корнелия Ставри, вицепрезидент на Федерация на свободните синдикати в образованието, Румъния и Александра Корнея, директор на дирекция международни отношения. Срещата бе официално открита от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©