Петък,
  23 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ВУЗФ търси отличниците на България


Инициативата „ВУЗФ за отличниците“ предоставя ексклузивни условия за обучение в бакалавърските програми на бизнес университета

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) стартира кампанията „ВУЗФ за отличниците”, насочена към кандидат-студенти, завършили с отличен успех средното си образование. Тя е част от специалните инициативи на бизнес университета по повод 20-ата му годишнина и се провежда в унисон с мисията на ВУЗФ да създава ефективен мост между бъдещите и настоящите бизнес лидери и успешното развитие на икономиката на страната.

Чрез кампанията, която стартира на 15 юли и ще продължи до 15 август, бизнес университетът ще предостави ексклузивни условия за обучение на отличниците на България, които да продължат своето образование в бизнес университета и да придобият международно призната диплома.

Кандидат-студентите, които искат да са едни от първите включили се в ексклузивната програма на ВУЗФ, трябва да отговарят на условието да имат среден успех от дипломата си за средно образование и от държавните зрелостни изпити не по-нисък от Отличен 5,50. Те ще трябва да преминат и през онлайн общообразователен тест.

Всички одобрени кандидати ще се обучават на 50% по-ниска такса от стандартната такса за обучение в бакалавърските програми на ВУЗФ през първата година на следването си. За да запазят преференциални условия, те ще трябва да поддържат отличен успех не по-нисък от 5,50 през 4-те години на следването си в бизнес университета и да не прекъсват обучението си.

До 15 август всички кандидати, отговарящи на условието за отличен успех, които желаят да се възползват от ексклузивни условия за обучение, трябва да изпратят копие от дипломата си за средно образование на имейл info@vuzf.bg. На 16 август ще бъде достъпен и онлайн общообразователният тест, който те трябва да решат.

Всички участници в инициативата ще научат резултатите си до 19 август и ще могат да подадат документите си за записване в избраната от тях специалност във Висшето училище по застраховане и финанси.

ВУЗФ e сред малкото университети, в които студентите във всички специалности изучават лични финанси, финансови технологии и кръгова икономика, които са приоритетни направления за подготовка на студентите в бизнес университета. Висшето училище продължава да надгражда усилията си в посока подготовка на специалистите за новите позиции във финтех компаниите, банките, застрахователните компании и инвестиционните дружества, като от тази есен ВУЗФ стартира и магистърската програма „Финтех, финанси и дигитални иновации”, която се реализира съвместно с Българската финтех асоциация.

През последните години ВУЗФ се доказа като една от най-активните и динамично развиващи се образователни институции в България, която се отличава с иновативни и ориентирани към практиката академични програми. Основен приоритет на ВУЗФ е да предоставя на своите студенти богато учебно съдържание, използване на най-новите и съвременни технологии в учебния процес, преподаване, съобразено с най-добрите европейски и световни образователни стандарти, ценно ноу-хау, възможности за практика в големи национални и международни компании, както и успешна професионална реализация.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©