Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Работни срещи в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти


На 15.07.2022 г., председателят на СБУ – д.ик.н. Янка Такева проведе поредица от работни срещи с директори, учители, логопеди, психолози и педагогически съветници от Варна, Русе, Велико Търново, Благоевград, Кюстендил, Плевен, София, Ловеч, Силистра, Брегово, с. Арчар, с. Дойренци, с. Кирчево, Луковит, с. Ясен, с. Чомаковци, с. Рупци, с. Горни Дъбник, с. Горна Митрополия, с. Ставерци, Сандански, Петрич, Дупница, Тутракан, Антоново, гр. Сандански, Гоце Делчев, с. Крупник, с. Първомай, с. Леденик, с. Камен, Свищов, Горна Оряховица, Свищов и Червен бряг.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©