Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Приключи деветото издание на емблематичния форум-семинар на СБУ, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование


На 30 август 2022 г. по време на тържествена заключителна церемония д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ; Благовеста Борчева, държавен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“ към Министерството на образованието и науката; Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна; проф. д-р Димитър Веселинов, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към СУ „Св. Климент Охридски“; проф. Росица Пенкова, зам.-директор на ДИУУ; Величка Микова, национален секретар на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в направление „Правна закрила, КТД и колективни трудови спорове“ и главен юрисконсулт на КНСБ; Бойка Харалампиева, председател на Сдружението за учителска взаимопомощ – гр. София; Катерина Касабова, програмен директор на РААБЕ – България; Милка Коджабашиева, ръководител редакция „Образование“ в РААБЕ – България; Величка Николова, зам.-директор на 144. СУ „Народни будители“, гр. София и председател на Секцията на училищата с профилирано изучаване на музика в България към Асоциацията на европейските музикални училища, и Иван Кънчев, главен експерт „Професионално направление“ в Централата на СБУ, връчиха наградите на отличените в деветото издание на международния конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците“, организиран от СБУ, под патронажа на Министерството на образованието и науката, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“.От 26 до 31 август 2022 г. Синдикатът на българските учители, за девета поредна година проведе в к.к. Албена емблематичния си форум-семинар, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование. Събитието бе заключителна част от ежегодния едноименен международен конкурс за учители, който тази година бе на тема „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“. Номинираните за призовите места представиха публично на него своите разработки.

В значимия и единствен по рода си форум участваха над 220 учители, директори и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата, както и с ученици от 1. до 12. клас. Всички те мултиплицираха добри педагогически практики и споделиха своя творчески и професионален опит при прилагането на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности за възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците.

В своето приветствие на официалното закриване на форума г-жа Такева подчерта значимостта на българския учител и неговата незаменима и водеща роля в развитието на нашето общество и отправи своите и специалните поздрави на д-р инж. Пламен Димитров, президент на КНСБ, към отличените учители и директори на образователни институции и участниците в Деветия международен конкурс на СБУ. Тя акцентира, че и тази година значимата за учителската общност проява събира най-добрите практики в извънкласните и извънучилищните занимания в цялата страна и насочва вниманието към съчетаването на няколко актуални приоритетни политики на СБУ, сред които използването на проектно-базираното обучение като цялостна стратегия за учене и активизиране на познавателния потенциал на децата и учениците. Самият синдикат има регистрирана обучителна програма, отговаряща на тази тематика, и е провел множество обучения и квалификационни форми през годините, вкл. в своята Постоянна академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО), която през 2022 г. чества десетилетие от създаването си. Другата съществена част от политиките на СБУ неизменно е възпитанието в общочовешки ценности на децата и учениците, а това е и една от най-големите мисии на СБУ и българското учителство, подчерта г-жа Такева. Ето защо Синдикатът обръща специално внимание на педагогическите специалисти, посвещаващи се на заниманията по интереси, които правят и невъзможното във всяко село или град, за да могат в обществото ни да израстват достойни, критично мислещи, креативни и иновативни личности и добри граждани, които обичат България, нейните традиции, обичаи и вечни завети.

Официални гости на вдъхновяващото събитие бяха Веселин Рашев, председател на Общинския координационен съвет на СБУ – Варна, и областен координатор на СБУ за област Варна, Павлина Димова, председател на ОбКС на СБУ – Добрич, областен координатор за област Добрич, д-р Георги Кожухаров, преподавател в ДИУУ, и изявени образователни лидери, и др.

По време на официалната церемония бяха връчени специалните награди на Председателя на Синдиката на българските учители в категориите „Подготвителна група в детска градина/училище“, „Извънкласни дейности – 1. – 12. клас“, „Извънучилищни институции“ и категорията за научно есе на тема „Учителят на бъдещето“; специалните грамоти и награди на МОН; присъдените отличия от авторитетното жури на конкурса в състав: председател – проф. д-р Нели Бояджиева, председател, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и членове – Величка Николова, зам.-директор на 144. СУ „Народни будители“, гр. София, и председател на Секцията на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика в България към Асоциацията на европейските музикални училища, и Таня Леонидова, дългогодишен редактор на изданието на СБУ в. „Учителско дело“; наградите на публиката, както и призове от името на партньори на Синдиката.

Вълнуващото събитие завърши с пожелания за успешна и здрава 2022/2023 учебна година, сили и мотивация за постигане на непрекъснати успехи в учителското поприще в подкрепа на децата на България и обещание, че в юбилейното издание на международния конкурс българските учители ще защитят отново престижа на най-достойната професия, своята иновативност, креативност и отлични постижения в извънкласните и извънучилищните дейности, които изграждат устойчиви ценности, развиват таланти, спасяват застрашените от отпадане от училище деца и ученици и допринасят за успеха на българското образование.

Повече информация за значимия форум очаквайте на страниците на в. „Учителско дело“.

Десислава ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©