Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

СБУ стартира дарителска кампания за бедстващите в наводнените райони в община Карлово


Изпълнителният комитет (ИК) на Синдиката на българските учители стартира дарителска кампания за бедстващите в наводнените райони в община Карлово. Първи откликнаха ОбКС на СБУ-Пловдив и още на 5 септември 2022 г. посетиха наводнените села в община Карлово: Богдан, Каравелово, Слатина и Трилистник, като дариха минерална вода, посуда за еднократна употреба и други вещи от първа необходимост.

По този повод и Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив излезе с призив за 15 септември „Вместо цвете, дари надежда!“. Членовете на Синдиката на българските учители поеха инициативата и редица ОбКС на СБУ в страната подпомогнаха и с парични средства нуждаещите се от наводнените райони.

Конфедерацията на независимите синдикати в България КНСБ също подкрепи инициативата за дарителската кампания, предложена от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©