Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Ползотворна среща


На 26 септември 2022 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, проведе делова среща с акад. Николай Денков, министър на образованието и науката в редовното правителство на Кирил Петков (в периода 2021- 2022 г.), както и в служебните кабинети през 2017 г. и 2021 г., и с Венко Сабрутев и Атанас Михнев - кандидати за народни представители в 48. Народно събрание от ПП „Продължаваме промяната“. На срещата бяха обсъдени обстойно приоритетните политики в сферата на предучилищното и училищното образование.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, връчи на гостувалите в Централата на СБУ кандидати за народни представители в 48. Народно събрание исканията и разчетите на Синдиката за Бюджет 2023, гарантиращи обезпечаването на нормалната издръжка на образователните институции на фона на инфлационните процеси у нас, ръст на единните разходни стандарти, на заплатите на учителите и непедагогическия персонал, с пожеланието - влизайки във властта да ги защитят и изпълнят.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©