Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ
Честит 5 октомври – Световен ден на учителя!
Скъпи колеги, скъпи приятели, скъпи партньори,

От името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители и лично от мое име Ви поздравявам със Световния ден на учителя и изразявам огромната си почит и благодарност към Вас!

Превърнал се в символ на значимостта и отговорността, която имат учителите за развитие на образованието и просперитета на всяко общество, денят 5 октомври е още един повод да Ви пожелая да пазите искрата, подтикнала Ви към избора на учителската професия, да съхранявате и да предавате обичта към знанието и да не позволявате на вярата да Ви напусне, защото Ваша е водещата роля за трансформацията на образованието в 21. век!

Имайте сили и кураж, за да продължавате с любов, ентусиазъм и професионализъм да водите младото поколение уверено напред към един по-мирен, по-духовен и по-справедлив свят!

Нека бъдем обединени, позитивни и съзидателни, нека не спираме да вплитаме духа на българските образователни традиции с новаторството и глобализацията на идния ден, съграждайки величествената и благородна история на българското учителство!

Нека заедно да продължим да работим за развитие на качествено и модерно българско образование и заслужен авторитет на заетите в него!

Честит празник!

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©