Неделя,
  21 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Национални състезания на Многознайко 1-7 клас


Състезанията се провеждат под формата на тест с избираеми и свободни отговори.

"Млад математик" 4 кръга като 4 кръг е финален кръг за купата на Многознайко

"Млад родолюбец" 1 кръг

"Млад художник" 3 кръга

"Родна реч" 4 кръга като 4 кръг е финален кръг за купата на Многознайко

"Аз зная английски" 4 кръга като 4 кръг е финален кръг за купата на Многознайко

Купата на Многознайко във финалния кръг получава ученикът от всеки випуск събрал най-много точки за най-малко време.

Минималният брой участници във всяко състезание е минимум 15 ученици от училище (не от клас) .

Състезанията се провеждат при спазване на НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 - 2023 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19.

Часът, залите и разпределението на участниците се определя от учителите/ръководството, без да се нарушава учебния процес. Времетраенето на всяко състезание е 60мин.

За да участвате е необходимо да попълните заявка, която можете да изтеглите от прикачения файл по- долу или от сайта mnogoznayko.weebly.com

За повече информация, можете да се свържете с нас на адрес:

mnogoznayko@abv.bg или на телефон – 0897 666 914
виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©