Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Национален форум „Стратегии и решения за работещо STEM образование“
10 — 12 ноември 2022 г.
Националният форум „Стратегии и решения за работещо STEM образование“ се организира от издателство „Клет България“ в сътрудничество с „24 часа“.

Събитието цели да повиши информираността за STEM подхода в обучението и да подчертае ползите от прилагането му в образователната система.

Дата: 10 — 12 ноември 2022 г.

Място: хотел „Империал“, гр. Пловдив

Цели на събитието

Да повиши информираността, познаваемостта и разбирането на обществото, медиите и образователните общности за важността на STEM обучението за качествено, приобщаващо и устойчиво европейско и българско образование.

Да представи настоящи и бъдещи европейски и национални визии, стратегии, политики, инициативи и програми в областта на STEM.

Да осигури платформа и вдъхновение за споделяне на добри световни и местни практики, подходи, инициативи, идеи и ресурси.

Да спомогне за изграждането на мрежи и партньорства между различни участници в STEM процеса – политици, образователни лидери, учени и експерти, неправителствени организации, представители на бизнеса.

Да представи работещи STEM решения, реализирани на практика у нас и в Европа.

Програма и допълнитело информация:


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©