Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Преподписан бе отрасловия Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование


На 6 декември 2022 г. – Министерството на образованието и науката и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование преподписаха клаузите на действащият от 26 ноември 2020 г. до 26 ноември 2022 г. отраслов Колективен трудов договор. С него се запазват постигнатите договорености на национално ниво. Настоящият КТД влиза в сила от 26 ноември 2022 г. и неговото действие ще продължи до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. В тримесечен срок след влизане в сила на Закона за държавния бюджет, страните предприемат действия за изменение на настоящия КТД, съгласно §3 от Преходните и заключителните разпоредби, посочени в него.

„Преподписването на отрасловия КТД беше единствения вариант, с който образователните институции могат достойно да приключат финансовата 2022 г., без да бъде ощетен нито един работещ в системата. Както и да се запази достойнството, авторитета и самочувствието на българския учител“, изтъкна д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Г-жа Такева изрази своето удовлетворение от изразената позиция на проф. Сашо Пенов, министър на образованието и науката и председателите на работодателските организации, за тяхната професионална подкрепа и съдействие да бъде реализиран най-значимия акт на социално партниране за системата на образованието – настоящия отраслов КТД.

УД
виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©