Петък,
  12 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Подписан бе нов Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в София


На 16 декември 2022 г., Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, и останалите социални партньори подписаха нов Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в София.

Договореностите в общинския КТД се отнасят само за работниците и служителите, членове на синдикалните организации и организациите на работодателите, страни по договора, в общинските училища, детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична община.

Свалете КТД за СО:


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©