Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

XLI Синдикален съвет на СБУ обсъди социалния статус, престиж и мотивационен фон на учителската професия


На 16 декември 2022 г. в Парк Хотел „Москва“ в гр. София се проведе XLI Синдикален съвет на Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева. В него участваха над 390 представители на СБУ от цялата страна.

В Синдикалния съвет се включиха д-р инж. Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, д-р Любослав Костов, вицепрезидент и главен икономист на КНСБ, и директор на Института за социални и синдикални изследвания на Конфедерацията, Огнян Атанасов, вицепрезидент на КНСБ, както и проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет Св. Климент Охридски“, и проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство, които бяха отличени със златен медал и грамота от председателя на СБУ, проф. д-р Евгени Евгениев, зам.-ректор по администрация и проекти на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), проф. д-р Лиляна Стракова, декан на Педагогическия факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ и ръководител на Център по гражданско образование, доц. д-р Хилда Терлемезян, зам.-декан по учебна дейност и информационна среда на в Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, проф. д.п.н. Дора Левтерова, директор на Университетски център за кариерно развитие към ПУ „Паисий Хилендарски“, проф. д.ф.н Иванка Мавродиева, преподавател в Софийския университет и председател на УС на Института по реторика и комуникации, проф. д-р Галин Цоков, преподавател в Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, проф. д.ф.н. Димитър Веселинов, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Росица Пенкова, преподавател в ДИУУ към СУ, проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова, преподавател във Факултута по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“, ас. Юлияна Георгиева, директор на Дирекция „Комуникация и кариерно развитие“ във ВУЗФ, Наталия Михалевска, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерство на образованието и науката, Ваня Тивидошева, директор на Дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН, Полина Фетфова, началник на отдел „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН, Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН, Нели Колева, ръководител на екип „Стратегически партньорства“ и Гергана Ефремова, мениджър „Стратегически партньорства“ на Фондация „Заедно в час“, социални партньори, представители на академичната общност, на МОН, представители на партньорски организации и др.

Синдикалният съвет бе открит с встъпително слово на д.ик.н. Янка Такева. Основен доклад по темата „Социален статус, престиж и мотивационен фон на учителската професия“ представи проф. д-р Лиляна Стракова, а синдикални лидери на СБУ, преподаватели във ВУЗ, учители и директори на образователни институции дискутираха темата на доклада в няколко панели.

Гласувани бяха решения, свързани с определяне на дата, място, дневен ред, квоти за делегати и провеждане на отчетно-изборна кампания на предстоящия VIII Конгрес на СБУ.

След приключването на XLI Синдикален съвет на СБУ, се състоя традиционната празнична вечер, по време на която се проведоха тържествените церемонии по награждаването на отличените за 2022 г. синдикалисти в Седемнадесетия национален конкурс на СБУ „Синдикалист на годината“ и най-добрите социални партньори за 2022 г. на СБУ, отличени в Двадесет и четвъртия национален конкурс „Журналист на годината“, Шестнадесетия национален конкурс на СБУ за най-добър социален партньор – кмет и директор, Четвъртия национален конкурс „Най-добър социален партньор – началник на РУО на МОН“ и Втория национален конкурс „Най-добър социален партньор – директор на дирекция „Образование“ в общинска администрация”.

Повече информация за XLI Синдикален съвет на СБУ и церемонията по награждаването на най-добрите социални партньори и синдикалисти на СБУ за 2022 г. очаквайте в бр. 1/9.01.2023 г. на в. „Учителско дело“.

УД

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©