Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ


На 03.02.2023 г. д.ик.н. Янка Такева, Председател на СБУ, и Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, връчиха удостоверенията на 4-ри групи учители, обучаващи се в Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), в рамките на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

По време на работните срещи с колеги-учители от Сливен, Ямбол, Стара Загора, Шумен, Търговище, София-град, Попово, Твърдица, Мъглиж, Мадара, с. Хан Аспарухово и с. Черна гора, бяха обсъдени следните приоритетни теми:

• приложението на колективния трудов договор в системата на предучилищното и училищно образование;

• социалният диалог и социалното партньорство като основа за ефективното управление на образователните институции;

• квалификацията на педагогическите специалисти по отношение на методите и подходи за работа с деца в риск;

• действащите нормативни документи обезпечаващи дейността на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

До края на 2023 г., Синдиката на българските учители съвместно с Министерството на образованието и науката и НЦПКПС, гр. Банкя, планират провеждането на поредица от практически обучения, в които да се включат повече от 2 300 учители от цялата страна.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©