Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ:
Политиките на Синдиката на българските учители са с ярко трайно присъствие в историята на българското образование
Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ:

Политиките на Синдиката на българските учители са с ярко трайно присъствие в историята на българското образование

Вярвам, че и занапред ще запазим единството в образователната система, и че винаги ще бъдат благословени начинанията ни

– Г-жо Такева, тези дни Синдикатът на българските учители изпълва своята Христова възраст. Безспорно е, че за успешните му политики през тези тридесет и три години може да се говори дълго, но за Вас лично, като негов председател, който формира в годините облика на СБУ точно такъв, какъвто е днес – на най-силния, модерен и разпознаваем синдикат, кои са най-важните му и горди постижения?

– За 33-те години на своето съществуване Синдикатът на българските учители оставя ярка, устойчива, неподражаема като стил следа в синдикализма, в образованието и обществено-политическото пространство у нас. Много са постиженията, които се открояват и остават незабравими в работата на Синдиката на българските учители през годините. За всички тези развити и утвърдени стойностни политики искам да благодаря на многобройните ни синдикални членове, на лидерите по структурите на СБУ, на членовете на ИК на СБУ, на областните ни координатори, на Централната контролно-ревизионна комисия на СБУ, на колегите щатни работници в Централата на СБУ. Защото всички ние заедно за тези 33 години, чрез политиките, които проведохме, запазихме и единството на образователната система, което е много важно в днешния свят, когато ценностите в човешките взаимоотношения все повече се разпадат. Ценностната политика на СБУ ще бъде водеща и в бъдеще.

Сред постиженията на СБУ през годините, бих откроила това, че тръгнахме много смело на преговори и битки за увеличение на възнагражденията на работещите в системата на предучилищното и училищното образование и постигнахме резултати, което направи работните места устойчиви. СБУ още преди 20 години спря административното съкращаване на персонал в образователните институции. Едно от най-големите ни постижения е, че 98 на сто от учителите и 99 на сто от останалия персонал в средното образование работят на постоянни трудови договори. И колегите много добре осъзнават, че днес, когато в различните сектори има много сътресения от различно естество – било то съкращения или неплатени дългосрочни отпуски, при нас в образованието, устойчивостта на работното място е много стабилна и това е факт, благодарение именно на СБУ.

Сред многото успешни политики на СБУ през годините безспорно е и създаването и развитието на Учителския пенсионен фонд (УПФ). Той претърпя дванадесет корекции, в надграждащ интерес на българските учители. Също и въвеждането на Националните програми за развитието на средното образование, които си извоювахме на протестите през 2004 – 2005 г. Те също преминаха през редица трансформации. Припомняйки си назад във времето например Националната програма за изплащане на средствата при пенсиониране на учителите, ще видим, че в началото тя беше валидна само за учителите, които преподават на ученици от

1. до 12. клас. След две години по настояване на СБУ в обхвата на програмата вече бяха включени и учителите в детските градини, а след още две години и колегите, работещи и в извънучилищните образователни звена. И всичко това не е дошло от прозрението на някой, че трябва да го направи точно така. Това са борби и политики на Синдиката на българските учители.

Да вземем и подобряването на материално-техническата и дидактическата база в училищата, където в системата на делегираните бюджети, отново по наше настояване, бяха направени осем изменения, като се започне от делението на общините на групи, мине се през увеличението на размера на средствата на стандартите – с малко, но методично и постоянно, за да може днес, когато се пътува през което и да е населено място, да се види отдалеч реновираното, санираното училище или детска градина. Да впечатляват спретнатите и добре оборудвани училищни дворове и площадки в детските градини. Разбира се, че няма нищо постоянно, с времето базата се амортизира, но и непрекъснато се подобрява. Усилията да се поддържа едно съвременно ниво вече са постоянни.

Да не говорим за това, че ние бяхме първата държава на Балканите, която въведе STEM обучението и преди три години 263 училища в България вече имаха оборудвани модерни STEM центрове. А сега вече се очаква във всяко едно училище да има такъв. Въвеждането на STEM обучение в детските градини като политика също е изключително важно.

Винаги ще подчертавам, че СБУ е този, който извоюва още: училищните автобуси, защитените и средищните училища, гарантирането на средства за лична квалификация на всеки учител, които стартираха в размер от 0,8 на сто от общия делегиран бюджет на образователната институция, а вече са 1,2 на сто. И тук е мястото да кажа, че в България вече имаме най-добрите квалификационни форми, които са развити и се финансират било от републиканския бюджет, от националните програми или от програми по европейските структурни фондове. Учителят за тези квалификации не плаща от джоба си. Той плаща само и единствено формата на квалификация и обучения при получаване на професионално-квалификационна степен, която е лична мотивация на учителя да притежава такава, за да може да бъде още по-добър на работното си място.

Няма друга такава образователна система в Европа с подобна политика на кариерно развитие на учителя като нашата. Аз съм изключително горда с това, че точно Синдикатът на българските учители успя да я разработи и непрекъснато продължава да усъвършенства стълбицата за израстването на учителя. Въвеждането на диференцираното заплащане също е наша заслуга. То има своята роля при мотивацията на учителя да работи в извънкласните форми, да създава условия за развитието на талантите и способностите на децата и учениците, да се посвети на утвърждаването на хуманистичната политика в образованието, която е изключително важна за нас като Синдикат особено днес, във времето, в което живеем.

Ние първи зададохме още няколко много важни и адекватни на времето политики, които МОН и правителствата утвърдиха като трайни за развитието на образованието. Това са: квалификацията на учителите за работата в мултикултурна среда; квалификацията на учителите за работа с деца със СОП; осигуряването на безплатни закуски – сега чаша топло мляко и плод; осигуряването на безплатни учебници (правото на безплатни учебници за всички ученици от 1. до 7. клас беше отнето преди това от правителството на Иван Костов.); оборудването на училищата с най-висок клас информационни технологии и дигитални устройства, които да подпомагат учителя за обогатяване на методите и подходите при урочната и извънкласната работа; въвеждането на ранното чуждоезиково обучение; на гражданското и екологичното образование.

СБУ беше този, който се пребори за запазване на центровете за работа с деца, които сега са центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР). Помните, 111 центрове за работа с деца в цялата страна бяха пред закриване.

Престижът на учителската професия вече е друг, различен. И това не е златен дъжд от небето, а се дължи на всички политики, които години наред провежда Синдикатът на българските учители за изграждане на уважението и респекта към учителя. Всеки мислещ човек си дава ясна сметка за положените от нас усилия в тази насока.

Да не забравяме и това, че СБУ разви и усъвършенства социалния диалог, социалното партниране и колективното трудово договаряне на национално и на местно равнище. Синдикатът ни изгради и обучи свои екипи за водене на социален диалог на всички равнища. Благодаря на министрите на образованието, с които сме работили през годините, на техните екипи, на кметовете на общините, на директорите на образователните институции, които са добри социални партньори на СБУ. Не случайно ние развихме и собствени политики да поощряваме тези наши партньори в емблематичните ни конкурси, както и директори на дирекции „Образование“ в общините, началници на РУО, най-добрите ни синдикалисти, които водят успешен социален диалог на местно ниво, и журналистите, отразяващи най-обективно и подробно дейността на СБУ.

СБУ развива високостойностна дейност и като обществена организация. Включваме се в множество благотворителни инициативи. Когато държавата ни, хората ни, деца сираци, или международната общност са в беда и имат нужда от лекарства, храни, дрехи, ние сме сред първите, които откликват с помощ. Всеки ден, от гледна точка на тази ни мащабна обществена дейност, се случва нещо на национално или на регионално ниво. Нека да спомена само някои от инициативите ни. По време на наводнението в трите карловски села СБУ подкрепи с 22 хил. лв. техните пострадали жители. Нашата структура в Пловдив, в лицето на областния ни координатор Петранка Калоферова, лично се свързваше с хората и им осигуряваше от гласуваните средства, точно това, което им е нужно от първа необходимост в момента. Почти във всяко училище синдикалните ни организации събират средства за подпомагане на пострадалите при разрушителните земетресения в Турция и Сирия.

Винаги проявяваме синдикална солидарност. Градивни са двустранните ни отношения с учителските синдикати от всички балкански страни, както и от страните в цяла Европа. Уважаван и ценен синдикат сме в Европейския синдикален комитет по образованието и в Интернационала по образованието и неведнъж сме давани за пример, от който другите да се поучат. Всичко това сме постигнали с цялостната си дейност, и с начина, по който партнираме.

Ако трябва да говоря за всичко, което сме постигнали, наистина няма да ни стигне един работен ден. Но ние всичко сме събрали и съхранили като фактология и сме го описали черно на бяло в хронологията на развитието на СБУ през тези 33 години. Искам специално да благодаря за това на моя екип.

Всичко, сътворено и осъществено от Синдиката на българските учители, оставяме в историята на българското образование в поредицата книги – Златен фонд. Тези книги са в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, в регионалните библиотеки, Националния музей по образованието в Габрово. Нека хората, които ще дойдат и работят след нас в образованието, да помнят и знаят какво сме правили и какво оставяме след себе си. Ние съхраняваме и достойно продължаваме наследството, оставено ни от нашите предци, тъй като ние сме правоприемници на всички учителски движения от 1895 г. до днешна дата.

Времето, в което живеем, непрекъснато ни поднася различни предизвикателства и ние всеки ден продължаваме да работим за преодоляването им и за усъвършенстването на качеството на образованието, което у нас е на едно много добро ниво, и успяваме.

Още веднъж благодаря на всички, с които ще продължим да сме заедно в този процес, в името на прекрасните деца и млади хора на България.

– В условията на инфлация, икономическа и политическа криза в страната в момента всички се вълнуват за оцеляването и доходите си. Вие неспирно продължавате да се борите учителските заплати да запазят своя ръст, гарантиран и с републиканския бюджет 2023 г. Докъде стигнахте в преговорите и как очаквате да се развият нещата след приемането на бюджет 2023 г.?

– От опита, който има, СБУ винаги е подготвен за кризисни ситуации. За мен като председател на СБУ е важно във всяка подобна ситуация да съумеем да съхраним образователната система и хората, работещи в нея. Да опазим живота и здравето им и да осигурим бъдещето. Каквото и да се случва в държавата ни, тази политика за добро финансиране на предучилищното и училищното образование, което всички политически партии сега, в предизборната си кампания, припознават като приоритет, категорично трябва да продължи. И тук е мястото специално да благодаря на бившия министър на образованието и науката Красимир Вълчев, с когото в тези трудни времена на кризи имаме хъс заедно да се борим за гарантиране увеличаването на средствата за образование. Въпреки всички сътресения в момента, а и някои неща, които сами си направихме, за да изпаднем в тази политическа криза, както и невъзможността на държавата да регулира цените на хранителните стоки и изобщо издръжката на семействата, заедно с Красимир Вълчев водим диалог да запазим ръста на учителските заплати в системата на средното образование –

125 на сто от средната брутна работна заплата за страната. Сред множество срещи и разговори с министъра на финансите в служебния кабинет г-жа Росица Велкова успяхме да договорим 400 млн. лв. за увеличаване на работните заплати на учителите в проектобюджет 2023 г., който е разработен от служебното правителство. С условието, когато и да се приеме този бюджет, увеличението да влезе в сила със задна дата от 1 януари 2023 г.

Срещите ни с министър Велкова продължават, за да договорим и допълнителни средства още за стипендии, за храненето на децата, за издръжката на образователните институции.

СБУ е готов и за протестни действия, ако това се наложи. Всички знаят, че имаме разпределение за протести по области, имаме план за декади, имаме и красиви жълти протестни шапки. Стачните ни комитети са готови. Никой не трябва да си прави илюзията, че може да подцени образованието. Има много енергия в колегията да защити правата и достойнството си.

– Със сигурност СБУ очаква и формирането на нов, работещ парламент, за да лобира за съществена ревизия на Закона за предучилищното и училищното образование. В каква насока е неотложно да бъдат направени промени?

– По предложение на политически партии вече се направиха някои палиативни промени на Закона от 47. и 48. НС. Тези промени не бяха лоши и ние като синдикат ги подкрепихме. В голямата си същност обаче промяната на Закона за предучилищното и училищното образование предстои тепърва. Безспорно Законът трябва да се реформира особено в частта за мястото на родителите в образователната система, частта, която засяга правата и задълженията на учениците. Правата на педагогическия съвет и на учителите трябва да се засилят, защото учителят е водещата личност в училището. Чрез Закона трябва да се върнат вечерните училища, поне по едно в област, за да се даде втори шанс на хората, отпаднали от образователната система по една или друга причина. Политиките по приобщаващото образование трябва да претърпят коренна промяна от гледна точка на законовата и на подзаконовата уредба. Струва ми се, че дори закъсняхме с усъвършенстването в тази посока, за да облекчим работата на масовия учител. В класните стаи трябва да влязат много ресурсни учители, които да бъдат назначени на щат в училище и да помагат на децата със СОП, които се увеличават всяка година. Ако през 2020 г. те бяха 22 хиляди, сега вече 24 хиляди са децата със СОП от детската градина до 12. клас. Ето това трябва да отеква в съзнанието на всички нас, които работим в образованието, и безспорно най-вече на МОН. Необходимо е да се създадат и нови политики в Закона от гледна точка на проходимостта на образователната система.

СБУ работи аргументирано и активно в насока, свързана с неотложните промени в Закона за предучилищното и училищното образование и съпътстващата го подзаконова нормативна уредба. Участвахме също с водещи експертни предложения и в подготовката на измененията и допълненията на Закона за професионалното образование и обучение, развитието на професионалното дуално образование, валидирането на знания.

– Сред приоритетите Ви е и поредното усъвършенстване на Учителския пенсионен фонд. Каква промяна подготвяте?

– Промяната, която подготвяме, е много важна. Нека засега спестя подробностите. Защото, за да стане факт, ще ми трябва дълго време да разчупя стереотипи и да убедя хората, от които зависи вземането на окончателното решение за тази промяна. Ще кажа само, че промяната засяга колегите, на които не им достигат две години, или две години и половина, за да могат да ползват диференцирано добавката от УПФ. По демографски причини при тях е имало кратък период, в който им се е наложило да работят нещо друго без учителска правоспособност, а същевременно дълги години работодателят им е внасял отчисленията към УПФ.

– Какви са вижданията на СБУ по отношение на надграждане на политиките за квалификация на учителите?

– Квалификацията си остава наша приоритетна политика. СБУ ще продължи да развива своята Постоянна академия за науки в образованието като квалификационен лидер. Крайно време е да се ревизира регистърът на МОН с фирми и организации, предлагащи квалификации на учителите. Необходимо е да се изготви мониторинг за въздействието на квалификацията на учителите върху качеството на образователно-възпитателния процес. Да се видят ясно най-успешните квалификационни форми, даващи принадената стойност в образователната система.

Квалификацията трябва да се надгради и от гледна точка на европейския стандарт за дигитални компетентности. Насока, в която СБУ вече работи съвместно с МОН, КНСБ и МТСП.

За СБУ беше много важно да постигнем резултати и в осъвременяването на базисната подготовка на студентите в педагогическите специалности.

За мен беше чест като председател на СБУ, подпомогната от министъра на образованието и науката тогава Красимир Вълчев, че променихме Наредбата за придобиване на учителска правоспособност. Пет години ни отне тази идея да се припознае от висшето образование. През настоящата учебна година студентите се подготвят по новите учебни програми. Бъдещите учители вече имат повече училищна практика, обучения по 10 актуални направления, изключително важни за съвременното българско образование.

СБУ продължава разговорите си с МОН в тази насока. Искам да благодаря специално и на

проф. д-р Сашо Пенов, министър на образованието и науката в служебното правителство, че винаги се вслушва и уважава предложенията на СБУ.

– Изграждането на взаимодействие на средното и висшето образование и науката, което дълги години беше приоритет на СБУ, вече е факт. В последно време висшите училища припознаха СБУ и неговите политики. Отвориха се към него и търсят устойчива спойка. Защо точно сега се случва според Вас и как ще се развива това сътрудничество за в бъдеще?

– За да се случи тази спойка, СБУ развиваше една последователна и устойчива политика над 12 години и това е резултат на натрупване. Ние сме едно цяло от три части – средно образование, висше образование и наука. Към нас се отвори и БАН, както и други научни институции, така и трябва да бъде, защото сме взаимосвързани по между си. Аз съм изключително удовлетворена, че няма висше училище в страната, с което да не работи СБУ. Ние сме търсен партньор. Благодаря на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, лично на председателя на

Съвета – акад. проф. д.м.н. Лъчезар Трайков, ректор на Медицински университет – София, който поде като приемственост сътрудничеството със средното образование от предишния председател на Съвета – проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“. В бъдеще сътрудничеството ни, убедена съм, ще се разгръща още повече, защото вече имаме изградени добри взаимоотношения не само на национално равнище. Всяко едно висше училище припозна училища в средното образование, с които си сътрудничи много добре. Радвам се, когато например виждам проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, да бъде гост в Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“ в гр. Гоце Делчев. Когато ректорът на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев се среща с учители и директори в гр. Велико Търново. Когато проф. д-р Марияна Божинова, ректор на Стопанската академия в гр. Свищов често води професионални разговори с учители в Северна България. Когато проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, е чест гост на събития и инициативи на СБУ.

И, разбира се, когато всички ректори на висши училища присъстват със стойностни, интересни интервюта на страниците на нашия вестник „Учителско дело“.

– Още едно високо признание лично към Вас дойде наскоро от висшето образование. Висшето училище по застраховане и финанси Ви удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза“. Какво е усещането да бъдеш първият учител, носител на това звание?

– Да бъдеш първи в историята на образованието е изключително емоционално усещане. Ще остане ярко и запомнящо се. Безкрайно благодаря на проф. д.ю.н. Борис Велчев и екипа на ВУЗФ, че разбиха досегашните стереотипи по удостояване със званието. Приемам удостояването си с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ като гордост и признание за учителската професия като цяло и за всички достойни учители на България.

– Как ще продължи да работи СБУ за кадровото обезпечаване на системата?

– Ще продължаваме да настояваме МОН да разработи проста устойчива и изпълнима система за кадровото обезпечаване на системата. Сега ние компенсираме това с изграждане на клубовете на младите учители, с грижата към новоназначените млади учители и развитието на наставничеството, надграждащата квалификация, подкрепа при адаптация към професията. СБУ залага много на междупоколенческото сътрудничество на сегашния етап. В момента в училище работят три поколения – учители над 55 г., учителите от средностатистическата възраст за образованието – 47 г., и млади – до 35-годишна възраст. Успешното междупоколенческо сътрудничество е изключително важно, за да има плавна смяна на генерациите.

СБУ ще продължи да работи за разгръщане на политики за преквалификация и получаване на магистърски степени, за да могат да бъдат учителите и многопредметници. Това е от съществено значение най-вече за малките населени места, където много учители с първата си специалност не могат да покрият норматива преподавателска заетост.

– Вие самата сте много духовен човек, затова и СБУ е винаги устойчив и ценностно извисен. Ще продължава ли и грижата за издигане на духовността на фона на размирния свят, на настъпващите все по-материални и дигитални времена да бъде на преден план в дейността на СБУ?

– Знанието и духовността вървят ръка за ръка. Така, че винаги ще продължаваме да надграждаме и в тази насока. Дълбоко убедена съм, че няма учител без ценности. Ние сме призвани, каквото и да преподаваме, да съхраняваме и предаваме родовата и историческата памет, да се грижим за изграждането на ценностите у децата и учениците, за задаваме пример за духовното оцеляване и извисяване на България. Издигането на духовността трайно и винаги ще присъства в дейността на СБУ.

По мое лично предложение в Европейския синдикален комитет по образование, през настоящата учебна година учителите от цяла Европа беседват в часовете със своите ученици по теми, свързани със запазването на мира, добруването и разбирателството между хората.

– Краткото Ви празнично послание по случай 33-годишнината на СБУ към многобройните членове на Синдиката.

– Скъпи колеги, честит да бъде 33-ия рожден ден на Синдиката на българските учители! Обичам Ви и Ви благодаря от сърце за цялата отдаденост и споделеност на каузата през годините. Нека и занапред да запазим единството си, да бъдем здрави, да се грижим за семействата си и непрестанно да се стремим да бъдем още и още по-добри в професията! Нека Бог винаги да благослови начинанията ни!

Интервю на Велина АНТОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©