Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Покана за номинации за годишните награди на Асоциация „Българска книга“ – „Рицар на книгата“


Наградата „Рицар на книгата“ е израз на признателността на Асоциацията към хората, които през изминалата година са допринесли за развитието на българската книга и за насърчаване на четенето и се присъжда в категориите журналист/медия, учител/училище, библиотека/библиотекар и общественик. Наградата се връчва на изявени професионалисти, които със своите идеи, творчество и упорит труд помагат на българските книги да стигнат до читателите и да получат уважението и популярността, които заслужават. За поредна година ще отличим хората, които имат ценен принос за развитието на българската книга като уникален продукт на националната култура в европейската съкровищница, както и за насърчаване на четенето като изключително важна предпоставка за духовното развитие на личността.

Срокът за подаване на предложения за „Рицар на книгата“ е до 10 април на адрес: https://ritsar.abk.bg/ , в раздел "Номинации 2023"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©